Annonse
Annonse
Annons
Annonse

Lars Birkelund

Viser innlegg | Se kommentarer (1541)

Jo, man trenger ikke å gå lenger enn til Norge for å se det. Terrorangrepet 2207 og påståtte trusler fra islamistiske terrorister har ført til 1. Mer overvåking. 2. Bevæpnet politi (midlertidig?). 3. Krav fra politiet om å kunne føre hemmelige bevise

 Vi har altså fått et mer autoritært Norge.  

Frankrike har dratt dette enda lenger den siste tiden, med en mengde arrestasjoner pga ytringer. Nå med forbud mot såkalte konspirasjonsteorier.  

USA etablerte beryktede Patriot Act allerede i 2001/2002 og slår stadig, i likhet med flere europeiske land, hardt ned på demonstrasjoner mm.  

Så hvorfor skulle land som Russland, Cuba osv (som er utsatt for langt verre trusler enn Norge), reagere annerledes på indre/ytre trusler?

Jo, man trenger ikke å gå lenger enn til Norge for å se det. Terrorangrepet 2207 og påståtte trusler fra islamistiske terrorister har ført til 1. Mer overvåking. 2. Bevæpnet politi (midlertidig?). 3. Krav fra politiet om å kunne føre hemmelige bevise

Vi har altså fått et mer autoritært Norge.

Frankrike har dratt dette enda lenger den siste tiden, med en mengde arrestasjoner pga ytringer. Nå med forbud mot såkalte konspirasjonsteorier.

USA etablerte beryktede Patriot Act allerede i 2001/2002 og slår stadig, i likhet med flere europeiske land, hardt ned på demonstrasjoner mm.

Så hvorfor skulle land som Russland, Cuba osv (som er utsatt for langt verre trusler enn Norge), reagere annerledes på indre/ytre trusler?

En brannfakkel?

Sovjetunionens opptreden i Øst Europa har en parallell i USAs opptreden i Latin Amerika, i den forstand at de begge sikret seg lojale regimer i sine respektive nærområder.

Men det er flere forskjeller. 1. Sovjetunionen gjorde det av defensive årsaker, for å sikre seg mot nok et angrep fra vest, mens USA gjorde det av "kommersielle" årsaker, for å få tilgang til naturresurser og markeder. For USA har som kjent aldri blitt utsatt for noen invasjon fra noen.

2. USAs undertrykking av Latin Amerika var langt mer brutal og blodig enn Sovjetunionens undertrykking av Øst Europa. I alle fall etter andre verdenskrig.

3. Denne politikken var et pengesluk for Sovjetunionen, som subsidierte Østblokklandene for å opprettholde kontrollen over dem, mens den ga et stort overskudd for USA, nettopp fordi USA på denne måten skaffet seg både naturresurser og markeder for Coca Cola, McDonalds, Hollywood osv.

Russlands subsidiering av enkelte øst europeiske land opprettholdes så vidt jeg vet den dag i dag. Ukraina fikk eksempelvis subsidiert gass inntil nylig. Likeledes opprettholdes USAs politikk med å sikre seg lojale regimer over hele verden, om nødvendig med bomber.

Å behandle kreft med febernedsettende

Publisert 19 september 2014

ISIL er symptom på et verre problem: USA og andres mangeårige støtte til islamistiske terrorister i Afghanistan, Irak, Libya, Syria osv. Så det å gå til krig mot ISIL er som å bekjempe kreft med febernedsettende.

For aldri så galt at det ikke kan bli verre. USAs bombing fører allerede til at ISIL har fått økt oppslutning i lokalbefolkningen, "moderate" opprørere, finansiert, trenet og væpnet av USA, går over til ISIL osv. 

Våre politikere, denne gang med SV som et sjeldent unntak, forstår ikke dette, da de er hjernevasket av sin egen propaganda og ikke er i stand til å tenke noen år tilbake. Dessuten er de oppdratt til å rævdilte etter USA og kan ikke annet. 

"Demokrati er den verste styringsformen som finnes, bortsett fra alle de andre som er blitt prøvd opp gjennom tidene" (Winston Churchill).

Men befolkningen i Irak osv har dårlig erfaring med demokrati, da demokrati for dem betyr å få bomber i hodet av "demokratier" som USA. Derfor foretrekker de ofte sterke ledere. Kanskje til og med ISIL. 

Vi, "the good guys"

Publisert 18 september 2014

Vi i Vesten liker å se på oss sjøl som "the good guys". Sannheten er snarere tvert i mot.

For "vi" har allerede drept over en million mennesker bare i Irak siden 2003. Hvis man regner med alle som ble drept under Gulfkrigen i 1991 og som følge av sanksjonene i perioden 1991-2003 snakker vi kanskje om tre millioner døde. Også i denne "fredelige" perioden ble forresten Irak hyppig bombet av USA/UK. 

De aller fleste som har blitt drept er sivile, inkludert ca en million barn. Som om ikke det er nok har Irak blitt enormt forurenset grunnet massiv bombing med utarmet uran. Irakere vil bli lemlestet og dø av følgeskader i hundrevis, hvis ikke tusenvis av år framover. 

Og nå skal Irak bombes igjen, nok en gang med Norge som rævdliter. 

USA har i verdensomspennende meningsmålinger flere ganger blitt kåret til den største for verdensfreden. Mange i Norge overraskes av det. For USA er jo så "snille" mot oss.

Men det er fordi Norge gjør som USA vil. I Norge er alle partiene på Stortinget USA/NATO-tilhengere (kan ikke regne med SV som NATO-motstander lenger). 

Det er altså derfor USA har vært "snill" mot Norge. Men hvis Arbeiderpartiet, Høyre eller FRP hadde skiftet kurs og gått inn for at Norge skal melde seg ut av NATO kan du banne på at USA hadde satt i gang en kampanje, med skittkasting, løgnkampanjer, demonstrasjoner osv, osv. 

"Watch the last 4 presidents announce plans to bomb Iraq"

http://theweek.com/speedreads/index/268051/speedreads-watch-the-last-4-presidents-announce-plans-to-bomb-iraq

Så er det sikkert noen som vil innvende at Gulf-krigen hadde et FN-mandat.

Ja, men det var for det første USA/Vesten som var pådriver for dette mandatet. Men enda viktigere: Irak hadde neppe gått til krig mot Kuwait (begrunnelsen for FN-mandatet) hvis USA hadde advart Irak mot det. Men USA ga tvert i mot klarsignal til krigen ved at USAs ambassadør i Bagdad, April Glaspie, sa at USA ikke blandet seg inn i indre-arabiske grensestridigheter. 

Norske politikere må dømmes etter resultatene av sin politikk, ikke etter intensjonene (hva de enn er).


Og resultatene av Norges utenrikspolitikk  i Afghanistan, Irak, Libya og Syria er katastrofalt dårlige. Tusener av mennesker har dødd grunnet Norges feiltagelser.

Dette gjelder i høyeste grad også Ukraina/Russland, hvor Norge har valgt å spille på lag med de mest destruktive kreftene i verden i dag, nemlig de såkalte neokonservative i USA, de som var pådrivere for USAs kriger mot nettopp Afghanistan, Irak, Libya og Syria.

 
Disse destruktive og farlige elementene er alltid klare for en ny krig, så lenge den ikke er på USAs fastland. Og de ønsker å omringe Russland med militærbaser for deretter å splitte opp/ødelegge Russland på samme måte som de har gjort med nevnte land. Dvs ved å væpne (islamistiske) terrorister inne i Russland. Les f. eks.  Zbigniew Brzezinski når han skriver om behovet for "a loosely confederated Russia" i  "A Geostrategy for Eurasia". 


Dette vet russerne, som dessuten har blitt invadert to ganger fra vest de siste 100 åra. Så de er naturligvis engstelige så lenge NATO og EU fortsetter å ekspandere og ser på NATO/EUs ekspansjon østover som forstadiet til en ny krig. Og det som forsterker alvoret for russerne er at Tyskland nok en gang står  i frontlinja, sammen med USA. 


Dette er altså et eksistensiellt spørsmål for russerne. Og derfor vil de sjølsagt ikke la seg knekke av disse sanksjonene.


Norske politikere skjønner ikke dette og de later til å være uvitende om de neokonservatives hensikter. 


Hvorfor bommer norske utenrikspolitikere så ettertrykkelig gang på gang? Det gir seg nesten sjøl. Det må være noe feil med beslutningsgrunnlaget, de "fakta" politikerne baserer sine beslutninger på. Nærmere bestemt for mye USA/NATO/EU-propaganda. "Fakta" som de får fra sine håndplukkede rådgivere (for riktig å sikre seg at de ikke får noe annet enn propaganda). 


Så hører da også både forsvars og utenriksminister ut som om de drøvtygger slik propaganda hver gang de åpner munnen. Sjølveste Aftenposten kallte forøvrig nylig NATO-sjefen for  en bløffmaker.


Men alt dette er etter min mening del av et annet og kanskje større problem, det fenomenet man kaller broilere i politikken. "Politikere" som vel kan være skoleflinke, dvs flinke til å si de riktige tingene, men som har liten eller ingen praksis fra vanlig arbeid og hvor politikken bare er et steg på karrierestigen før de går over PR-bransjen eller lignende.


Dette fenomenet er ikke nytt. Men i dag dominerer broilerne/opportunistene/spyttslikkerne helt i alle partier. 


Minner til slutt om at den norske politiske eliten også ville ha Norge inn i en annen katastrofe: EU. Også da viste folket mer fornuft enn regjering/storting.

Ukraina: gjentar historien seg?‏

Publisert 19 august 2014

På 30-tallet var det til å begynne med bare et lite fåtall i Norge/Vesten som så farene nazismen/Hitler representerte.

Sovjetunionen/Stalin var imidlertid tidlig ute med å se faren, da Hitler hadde uttrykt sitt hat mot blant annet slavere og jøder allerede i "Mein Kampf" (1924). Sovjetunionen søkte derfor tidlig en allianse med Vestmaktene mot Hitler. 

Så Hitler kunne ha blitt stoppet allerede rundt 1935 hvis ikke Vestmaktene hadde vært så travelt opptatt med å bortforklare og bagatellisere Hitler. For det politiske og sosiale etablissementet i Vesten, inkl mediene, var mer bekymret for Sovjet/Stalin.

Derfor så de gjennom fingrene på at Hitler begynte å ruste opp, innførte jødefiendtlige lover og annekterte Rhin, Østerrike og Tsjekkoslovakia.  Storbritanias beryktede forlik med Hitler i 1938, som aksepterte at Hitler annekterte Tsjekkoslovakia, ble så og si nådestøtet for en allianse mellom Sovjetunionen og Vestmaktene, sjøl om alliansen tvang seg fram til slutt etter at Hitler angrep Sovjet i juni 1941. 

I dag bomber og dreper Ukrainas regjering av kuppmakere, hel og halvfascister/nazister sivile i Øst Ukraina (ja, det er mange nazister i Ukrainas regjeringstyrker/militser, deriblant frivillige fra mange europeiske land). 

Mye tyder på etnisk rensing, at etnisk russere planmessig fordrives til Russland, mens lojale soldater i Ukrainas hær blir lovet jord/eiendom i øst som takk for jobben. Det siste iflg Kyiv Post.

Kommunistpartiet har blitt forbudt og andre venstreorganisasjoner har sett seg nødt til å gå under jorda. Og så seint som for et par dager siden fikk høyreekstreme og svært voldelige Høyre Sektor, hvis medlemmer er ansvarlig for mye av volden på Maidan og mordbrannen  Odessa som krevde 40 menneskeliv, straffefrihet av Ukrainas regjering.

Men hva skjer? Jo, vestlige medier ignorerer det mer eller mindre og/eller gir Russland skylda. Norges regjering er ikke noe bedre enn andre når den støtter Ukrainas ekstremist-regjering med flere hundre millioner kroner. 

Når skal regjering og storting våkne? Når skal mediene våkne? Når skal alvoret gå opp for utenriksminister Børge Brende? Vil han bli den siste som oppdager det som mange vanlige folk har oppdaget for lengst, at nazister er tatt inn i varmen i Ukraina og at dette medføre fare for spredning? 

Tankegangen synes å være at alt som er dårlig for Russland er bra for oss. Men slik var det ikke da Hitler herjet og slik er det heller ikke nå som fascismen/nazismen igjen reiser seg.

"We, the ukrainian people, replaced Janukovich the thief, with Poroshenko the killer". 

Til slutt en sterk appell fra Victoria Shilova, kvinnelig ukrainsk parlamentsmedlem som er RASENDE. Lytt og lær Børge Brende

av at sterke krefter i USA/Vesten ønsker å partere Russland for å få tilgang til de kollossale naturresursene der. Ukrainas naturresurser ligger også i potten.

Dette er ikke noe jeg finner på. Det står beskrevet i flere strategiske notater.
Først ble Russland nær omringet av USA/NATO-baser.  Deretter sørget USA/EU, i februar, for å innsette en antirussisk regjering i Ukraina.  
Dette har de siste månedene blitt gradvis trappet opp til en sanksjonskrig mot Russland. Og vestlige regjeringer følger USA som en saueflokk mot stupet, en mulig væpnet med Russland. Krig. 
For Vesten/Norges politikere  er,  i likhet med store deler av det norske folk,  hjernevasket av flere generasjoner med antirussisk indoktrinering. De klarer dermed ikke å se saken fra to sider og er derfor ikke villige til noen innrømmelser/kompromisser med Russland.
Norges ignorante politikere deltar så i dette skammelige kolonialistiske stormaktspillet, hvilket setter verdensfreden, eller det som er igjen av den etter at USA har satt store deler av midt østen/Afrika i fyr, i fare. 
Russerne har vært gjennom større prøvelser enn noe annet folk de siste 100 åra. Så jeg antar at de lett rister av seg sanksjonene, som blir verst for Vesten og for verdensfreden eller det som er igjen av den, nå som USA/Vesten har satt fyr på store deler av midtøsten/Afrika.
Den mangeårige antirussiske indoktrineringen her i Vesten fører også til at "vi" stadig undervurderer Russland på mange områder. Blant annet tror jeg at Russlands enorme naturressursene fører  til at Russland har større potensiale for sjølforsyning enn noe annet land.

Debatt på falske premisser

Publisert 24 juli 2014

Israel og Israel-"vennene" vil gjerne at debatten skal dreie seg om 1. Hamas og 2. religion, nærmere bestemt muslimers såkalte hat mot jøder.


Men det er en debatt på deres premisser. Det er dessuten falske premisser. 

1. Fordi Hamas oppsto først på 80-tallet, flere tiår etter at Israel ble opprettet. Israel var dessuten med på å støtte Hamas i begynnelsen for å svekke Fatah/PLO. Splitt og hersk.

2. Fordi konflikten bunner i sionistenes ønske om å opprette en stat for jøder på et territorium med et massivt flertall, 90 %, av ikke-jøder. Vi snakker altså om materielle verdier, ikke religion.

3. Fordi den jødiske minoriteten og muslimer/arabere stort sett levde i fred med hverandre FØR sionismen oppsto på slutten av 1800-tallet.

For de sionistiske pionerene var stort sett fra (øst) Europa. Theodor Herzl bodde i Wien. Hvorfor skulle de flykte fra jødeforfølgelser i Europa til Palestina hvis det var en fiendtlig, jødehatende(muslimsk) majoritetsbefolkning der?

Varsku fra gruvearbeidere i Donetsk

Publisert 15 juli 2014

Gruvearbeiderne i Donetsk har ikke uventet et annet syn på det som foregår i Øst Ukraina enn det som formidles av våre stort sett uinteresserte medier og politikere.

Norske medier synes også å være uinteressert i hva gruvearbeiderne mener. Så da må andre gjøre jobben som mediene forsømmer:

"We need to explain to you the true state of affairs in Donbas. The real picture of what is happening has been misinterpreted or hushed by European media. We understand that you may not find it easy to come to the correct conclusions; and therefore, we declare that we – the miners – are forced to fight with weapons in our hands for the sake of our lives – in the name of survival!...................

From the outset, “Euromaidan” has been under the control of the big bourgeoisie: Ukrainian oligarchs and their foreign masters. In February of this year, there was a coup in Ukraine with the active participation of neo-Nazi organizations........................................ You are blatantly being lied to that what war is between Ukraine and Russia...............................................

The war is between the people and a handful of oligarchs with the support of the EU and U.S. authorities. The tragedy in Ukraine is that, those in power, managed to infect the people with certain fascist ideas. We, the residents of Donbas, fight against all manifestations of Nazism and Fascism. We fight with weapons in hand, for our lives and the lives of our loved ones. We have nowhere to retreat – this is our land"!

Så hvem skal man stole på, de som bor og arbeider midt i kampene, eller journalister som sitter trygt på sine kontorer og ofte ukritisk videreformidler uttalelser fra NATO, Ukrainas regjering osv?

https://ukraineantifascistsolidarity.wordpress.com/2014/07/14/donetsk-miners-to-the-workers-of-europe-help-us-break-the-stronghold-of-fascism-in-ukraine/

Her en støtteerklæring fra tyske metallarbeidere: 

https://ukraineantifascistsolidarity.wordpress.com/2014/07/14/german-trade-unionists-in-solidarity-with-donetsk-miners/