Annonse
Annonse
Annons
Annonse
Liv Serine Helgesen
Innlegg: 60
Kommentarer: 1505

De ansvarlige?

Kommentar #20
Heidi Stakset – gå til den siterte teksten.

I stedenfor å vente, valgte regjeringen å fjerne teltet,

Regjeringen?

Trodde fjerningen og utrenskningen av romfolket, narkomane, vanskeligstilte og teltaksjonister i Oslo kommune skyldes grept begått av Oslos Høyre-FrPbyråd ?

Historikken viser at politikk til høyre alltid har hatt slike utrenskningselementer. Så.åelv om Høyre nå som valgkampstrategi forsøker å bondefange oss alle ved å hevde at nå er det menneskeverdet som står i fokus, mer enn milliardene.... Blåøyd?

Thewodros Getachew
Innlegg: 4
Kommentarer: 10

That was Then and This is Now

Kommentar #21

It was completely unbelievable what happened yesterday I couldn’t imagine this if you asked me the day before yesterday , it is nearly 5 month since the end of the hunger strike at Oslo cathedral and it is more than 2 month since Ethiopians started to live in the tent beside the church which was completely safe in terms of fire hazard even the fire department has given fire extinguisher and alarm which installed in the tent in case but there was nothing in the tent which can cause fire, other reason which has been given for the removal for the tent wasn’t true simply and I don’t want to give comment on it. At the end of the day the solution given for both Ethiopians and Iranian problem was removing them from their tent which is one of the last thing someone choose to live a tent a street…..Even that is impossible for Ethiopians and Iranians !!!!! But what amused me more after all is the church was said that Ethiopians can stay as long as we want and we could have their protection and this is what has been said in February “….. ".....Hadde vi valgt å kaste ut etiopierne av domkirken, hadde vi kastet ut oss selv samtidig. Da ville vi ikke bare mistet kirken, men hele trosgrunnlaget, sa kapellan og vikarprest Caroline Hauglid-Formo i sin preken under Høymessen i Oslo domkirke søndag...." skriver NTB.http
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article4028291.ece But now Ethiopians has been thrown away, did anything new happened between now and then to change their mind or it is simply that was then and this is now ????….. the tent and the symbol has been removed or destroyed did Ethiopians deserve this? Did the people who had been harassed tortured and repressed by the dictatorial and ruthless regime back in Ethiopia and the very same people who would face an imminent
treats of being detained or killed would deserve such kind of treatment? We were expecting some kind of solution for the problem which consider all angles, the situation for both Ethiopians and Iranians still horrible, people living a life full of fear and uncertainty for long long…… period of time….. please refer the article written under the title of The dilemma of the Ethiopian asylum seekers community http://www.nyemeninger.no/alle_meninger/cat1003/subcat1016/thread152346/#post_152346 .. Attention and solution is need for the problem, removing the tent will not solve the problem……the same people who has been thrown away could continued to live a difficult and invisibly life but with visible treats back in Ethiopia or in Iran ,a shadow of dictatorial regimes which reach in the hearts Norway.

Thewodros Getachew
Innlegg: 4
Kommentarer: 10

That was Then and This is Now

Kommentar #22

It was completely unbelievable what happened yesterday I couldn’t imagine this if you asked me the day before yesterday , it is nearly 5 month since the end of the hunger strike at Oslo cathedral and it is more than 2 month since Ethiopians started to live in the tent beside the church which was completely safe in terms of fire hazard even the fire department has given fire extinguisher and alarm which installed in the tent in case but there was nothing in the tent nothing which can cause fire, other reason which has been given for the removal for the tent wasn’t true simply and I don’t want to give comment on it. At the end of the day the solution given for both Ethiopians and Iranian problem was removing them from their tent which is one of the last thing someone choose to live a tent a street…..Even that is impossible for Ethiopians and Iranians !!!!! But what amused me more after all is the church was said that Ethiopians can stay as long as we want and we could have their protection and this is what has been said in February ".....Hadde vi valgt å kaste ut etiopierne av domkirken, hadde vi kastet ut oss selv samtidig. Da ville vi ikke bare mistet kirken, men hele trosgrunnlaget, sa kapellan og vikarprest Caroline Hauglid-Formo i sin preken under Høymessen i Oslo domkirke søndag...." skriver NTB.http
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article4028291.ece, But now Ethiopians has been thrown away, did anything new happened between now and then to change their mind or it is simply that was then and this is now ????….. the tent and the symbol has been removed or destroyed did Ethiopians deserve this? Did the people who had been harassed tortured and repressed by the dictatorial and ruthless regime back in Ethiopia and the very same people who would face an imminent
treats of being detained or killed would deserve such kind of treatment? We were expecting some kind of solution for the problem which consider all angles, the situation for both Ethiopians and Iranians still horrible, people living a life full of fear and uncertainty for long long…… period of time….. please refer the article written under the title of The dilemma of the Ethiopian asylum seekers community http://www.nyemeninger.no/alle_meninger/cat1003/subcat1016/thread152346/#post_152346 .. Attention and solution is need for the problem, removing the tent will not solve the problem……the same people who has been thrown away could continued to live a difficult and invisibly life but with visible treats back in Ethiopia or in Iran ,a shadow of dictatorial regimes which reach in the hearts Norway.

Heidi Stakset
Innlegg: 50
Kommentarer: 3648

Kommentar #23

Trodde fjerningen og utrenskningen av romfolket, narkomane, vanskeligstilte og teltaksjonister i Oslo kommune skyldes grept begått av Oslos Høyre-FrPbyråd ?

Ja, og mitt poeng er at regjeringen følger Frp-politikk på mange områder i et politisk landskap som hardner til. Myndigheten tror at styrke og kontroll er veien å gå, og det er en metode i samsvar med styrkeideologien i vikingtida. Målet med å vise styrke er å vinne den politiske kampen og kvele alle protester . Det er i realiteten å oppgi politikkens innhold og mening. Den tilsynelatende styrken som forsøker å feste seg, smitter over i hele systemet. Da spiller det ingen rolle hvor i systemet man befinner seg.

Heidi Stakset
Innlegg: 50
Kommentarer: 3648

Kommentar #24

Å vende om til det gode gir store gevinster som ikke kan måle seg med verdslig makt. Å tviholde på makten gjør dessuten vondt, så hvorfor utsette seg for det?

I dag er det Jesu hjertefest, og det er en god anledning til å vende om til lyset. Det gir kraft og forstand, og lar oss kjenne hans grenseløse kjærlighet som vender død til liv. I det øyeblikket vil mennesket hige etter å hjelpe og gjøre gode gjerninger.

Randi Solbergnes
Innlegg: 17
Kommentarer: 52

"Demokratiet" Norge?

Kommentar #25

Nå begynner jeg å forstå litt av hvordan det må føles å bo i et diktatur. Jeg er opprørt, skamfull og sjokkert over arrogansen til våre myndigheter og regjering når det gjelder de papirløse etioperne. Vi er mange her i landet som kjemper for og med etioperne, men det er null kontakt mellom regjeringen og folket på grunn av at de ikke vil høre på det vi har å si. De har jo talt sin sak, så da så.

Riving av teltet er riving av vårt demokrati. Jo flere ganger teltet rives, jo dårligere står det til med demokratiet!

Heidi Stakset
Innlegg: 50
Kommentarer: 3648

Loven i hjertet

Kommentar #26
Randi Solbergnes – gå til den siterte teksten.

Riving av teltet er riving av vårt demokrati.

Ja! Her oppsummerer Randi Solbergnes essensen i denne saken. Begrunnelsen for å rive teltet- demokratiet- er henvisning til "regelverket." Fariseerne var også opptatt av å følge loven og reagerte da Jesus ville helberede på sabbaten. Men Jesus er herre over sabbaten og loven er skrevet i hjertet!

Jarle V. Traavik
Innlegg: 6
Kommentarer: 123

Jens Ahmadineberg og Jonas Gahr Stenawi

Kommentar #27

Den stadig mer synlige umenneskeliggjøringen av våre ureturnerbare asylsøkere det siste året har antatt ubegripelige proporsjoner.

"Ureturnerbare asylsøkere" omtales nå i samme åndedrett som narkolangere og vinningskriminelle. Mennesker som har levd blant oss, arbeidet og betalt skatt er plutselig fratatt muligheten til å forsørge seg selv og sine familier gjennom den "hvite" økonomien, og de er nå altså også fravristet muligheten til å protestere og skape oppmerksomhet rundt sine individuelle saker.

Jeg har selv vært i teltene til iranerne og etioperne ved Domkirken flere ganger og har verken sett narkomane eller rumenere (forøvrig to andre grupper som er blitt "kasteløse" undermennesker i Norge), ei heller oppfattet noen som helst brannfare eller illusjoner om campingferie.

Med snertne retoriske grep som "Man kan ikke la Facebook bestemme innvandringspolitikken" og "Dette er ikke en campingplass" klarer allikevel "våre" myndigheter å flire av seg et resonnement for å samle de forstyrrende elementene i håndterbare klynger bak murer og piggtråd. Kan vi ikke sende dem ut med en gang skal vi i hvert fall kue dem best mulig. Når de er tilstrekkelig nedbrutt vil de kanskje reise hjem til forfølgelse frivillig, og om ikke det så kan de uansett skysses ut mest mulig effektivt og med minst mulig oppstyr når muligheten byr seg.

Denne politikken er uholdbar, spesielt fra en regjering som påberoper seg verdier som menneskeverd, samfunnsansvar og internasjonal solidaritet. Det er en ting at Jens Stoltenberg og Jonas Gahr Støre på regjeringens vegne kanskje kan føle seg vel i selskap med Ahmadinejad og Zenawi, men det er noe helt annet å låne fra deres politikk.

Egil Opsahl
Innlegg: 6
Kommentarer: 65

Carl I Hagen får satt ord på det, han!

Kommentar #28

Det er så man ikke tror hva man ser og hører. Er dette Norge? Klyp meg i armen.

Da han var innenriksminister fikk Frankrikes nåværende president Sarkozy fortjent sterk kritikk etter å ha sagt han skulle "høytrykksspyle pakket fra gatene" - i forbindelse med ungdomsopptøyene i franske forsteder. Her skulle kriminelle og andre uønskede elementer vekk; det skulle ryddes. Kommentaren var en for så vidt berettiget harmereaksjon etter at en 11-årig gutt var blitt skutt og drept, mens den sterke kritikken han fikk kom fordi uttalelsen manglet nyansering overfor de betydelige sosiale problemene som lå til grunn for opptøyene.

I Norge har vi noe mer subtile politikere - så vi bare gjør det. I en dyktig redigert mediekampanje setter man likhetstegn mellom alle asylsøkere og mørkhudede doplangere og kriminelle. Man peker på én gruppe, og aksjonerer mot alt som ligner. I gamle dager kalte man dette å rette baker for smed, noe som var kjent som en uting. I dagens politiske virkelighet er visst dette også blitt stuerent.

Fremskrittspartiets utrettelige Carl I Hagen har idag nått en ny bunn i en pressemelding. I en kommentar til telt-aksjonene i hovedstaden sier han:
"Disse såkalte asylsøkerne som åpenbart misbruker asylinstituttet må behandles som de kriminelle de er og settes i lukkede mottak til de blir returnert"

Såkalte asylsøkere. De kriminelle de er.

Fy flate - dette er mannen som da han lanserte seg som ordførerkandidat sa:
- Kanskje ordførerkontoret kan være litt mer ombudsmann og ta imot litt flere telefoner og bidra til å være en representant for alle.

Jommen sa jeg smør - idag kom trollet fram i lyset. Representant for alle, liksom.

Dersom Hagen urettmessig hadde kalt meg en kriminell og "åpenbar misbruker" av noe kunne jeg stevnet ham for ærekrenkelse. Men når det gjelder denne gruppen ekstrem-marginaliserte mennesker er det visst fritt fram å drive verbal urinering i full offentlighet. De har nemlig ikke lovlig opphold, og er derfor fritt vilt uten mulighet for å forsvare seg juridisk.

Hagen sier også: – Dersom nordmenn hadde gjort tilsvarende og nektet å etterkomme politiets krav om å fjerne seg ville de blitt bøtelagt.

Til Hagen sier jeg: Dersom du hadde sagt noe tilsvarende til en nordmann ville du forhåpentlig blitt straffet for det.

Hvor er Likhet-for-loven-Lønseth når vi trenger ham?

Jeg oppfordrer til å se på følgende videoklipp og forsøke å telle politioppbudet ved iranernes telt: https://www.facebook.com/video/video.php?v=2172051095917&comments

Vi snakker om et 20-talls polititjenestemenn og -kvinner. Dette er ikke annet enn en razzia, og mot en særdeles fredelig gjeng som ikke har gjort en katt fortred, annet enn som Timmy Gresshoppe opptre som en slags samvittighetsstemme - ved å minne forbipasserende på sin håpløse situasjon. Men det roter visst til bybildet, og slik kan vi jo ikke ha det...

Jeg skulle ønske at noen flere fikk øynene opp for hvorfor disse menneskene fullt forståelig faktisk er livredde - i ordets egentlige betydning - for å bli returnert til Iran, hvor folk henges en mass for å ha opponert mot regimet.

Jeg skulle ønske det som skjer nå kunne fått "hvermannsen" til å få nesa opp av potetgullposen og virkelig reagere på det som skjer, men idag er jeg neimenn ikke optimist.

Marit Londal
Innlegg:
Kommentarer: 7

Fra søppelbøtta.

Kommentar #29

At det i det hele tatt har vært nødvendig for etniske grupper, som befinner seg i Norge, å bo i telt er et bevis på at norsk asylpolitikk er blitt kastet i søppelbøtta. Telt er restavfall, så husk å legg det i rett søppelbøtte. Jeg kan kun si meg enig i EN av Carl I Hagens uttalelser til TV2 http://www.tv2.no/nyheter/innenriks/carl-i-hagen-kast-ut-asylantene-3530943.html, nemlig at ”Justis og utlendingsmyndighetene må ta ansvar og sette en stopper for det som nå skjer,”

Randi Solbergnes
Innlegg: 17
Kommentarer: 52

Diktaturet Norge.

Kommentar #30

At det går an! Har ikke ord... Skjer dette virkelig i mitt kjære hjemland Norge? Hvor er humaniteten hos "våre folkevalgte", har de et hjerte som banker der inne et sted? Nei, hysj, hjerte er jo feil å nevne, det ordet blir ikke akseptert av politikere og myndigheter, det vet vi jo. Da blir man sett på som naiv og dum og blir ikke hørt.

Myndigheter og regjering avslører sine steinhjerter og sin inhumanitet til det norske folk og til de ureturnerbare, også til andre land som kritiserer Norge for en alt for streng asylpolitikk.

Etterlyser humanitet hos myndigheter og regjering. På tide å snu steinhjerter til bankende varme hjerter!

Ivar Sandvik
Innlegg:
Kommentarer: 63

Vel ?

Kommentar #31
Randi Solbergnes – gå til den siterte teksten.

Diktaturet Norge.

For 70 år siden så ble Norge innvadert av nazi-hæren som okkuperte landet i 5 år inntill våre
allierte sørget for å nedkjempe fienden og sørget for vår egen frihet.

Det som er interressant i denne sammenheng er å studere hva som skjedde i perioden Norge
var okkupert av nazistene. Det var overhodet ikke noe problem for nazistene å rekruttere
lokale norske personer i Norge til angiveri og å utføre den mest grusomme tortur overfor andre nordmenn under denne okkupasjonen. Slike mennesker finnes sansynligvis i enhver tid og
også i vår tid.

De kan også karaktiseres ved at de bruker utlendiger som verktøy for å rettferdiggjøre sitt hat
mot folket i eget land.

Heidi Stakset
Innlegg: 50
Kommentarer: 3648

Kommentar #32
Ivar Sandvik – gå til den siterte teksten.

De kan også karaktiseres ved at de bruker utlendiger som verktøy for å rettferdiggjøre sitt hat
mot folket i eget land.

Om det er noen som bruker svake og utsatte grupper som middel, så er det myndighetene, og de gjør dette for å befeste sin politiske handlekraft. Den våkne delen av folket reiser seg mot denne uforstand. Denne maktdemonstrasjonen vi har vært vitne til, er basert på ignoranse.

Liv Serine Helgesen
Innlegg: 60
Kommentarer: 1505

Rømmer Høyre-FrPbyrådet i Oslo

Kommentar #33
Ivar Sandvik – gå til den siterte teksten.

For 70 år siden så ble Norge innvadert av nazi-hæren som okkuperte landet i 5 år

Nazistene - de representerte også "blå" politikk, hva? Akkurat som FrPs Carl I Hagen og Høyres byrådet i Oslo....

Ikke bare teltokupanter og romfolket de rensker ut, men også kronisk syke og hjelpetrengende plages så lenge at de rømmer fra Høyre-FrPregimet i Oslo.

Takk til Carl I. Hagen i FrP for at han viser sitt sanne ansikt. Vi kan alle være glad for det.

Heidi Stakset
Innlegg: 50
Kommentarer: 3648

Lys og brann

Kommentar #34

Jeg leste at den norske båten som er på vei til Gaza, ble stoppet i Hellas med våpen rettet mot seg. En båt med lys, og det brenner rundt dem allerede. Slik er det også med teltet utenfor Oslo Domkirke. Et enkelt lysende telt med mennesker i, forbudt og bortdrevet av et mannsterkt og uniformerte politikorps som følger myndighetens ordre. Det er mange som forsøker å slokke lyset med makt og våpen.

Jeg håper myndighetene her til lands begynner å se det store bildet.

Øivind Armand Halvorsen
Innlegg: 3
Kommentarer: 515

Du skal ikke tåle.....

Kommentar #35

" Når èn menneskegruppe blir utdefinert av rettsfellesskapet, kan andre følge etter." Vektige og sanne ord! "Våre" myndigheter følger opp trenden. En trend hvor det ytterse høyre mer og mer blir akseptert. En trend som går over hele Europa. Et Europa som ødelegges og økonomisk legges i ruiner!

En slik politikk vi her er vitne til gjør at grobunnen for de mørkeste kreftene blir stadig bedre. Det begynner med de svakeste og utvides etterhvert til å bli en allmengjøring av vold mot alle. Mange grupper, som flere i sine innlegg har påpekt, er allerede "Utdefinert av rettsfellesskapet" De arbeidsløe, de uføre, pensjonistene, men ikke minst asylsøkere. Terje Marøy har bla. annet påvist hva de uføre er utsatt for.

Vi ser en utvikling som minner sterkt om førkrigstiden. Den gang var det jødene som ble uglesett. I dag er det mennesker som har flyktet fra terror og som forsøker å redde sin familie og seg selv fra ødeleggelse. Jeg tror det er viktig å se denne saken i dette perspektivet. Samme hvilket livsyn vi måtte ha, så må vi stå sammen å verne om både ytringsfriheten og menneskeverdet. Folk har lett for å glemme. Er man mett og sløv og kan lene seg tilbake i godstolen. Tenke at dette gjelder ikke meg. Da er det fare på ferde! I morgen KAN det gjelde deg!

Takk til Evang for ett meget godt innlegg!

Helge Vladimir Tiller
Innlegg: 377
Kommentarer: 1476

TELTLEIREN-

Kommentar #36

Det er blitt meg fortalt at blant iranerne i denne leiren finnes det personer som har konvertert til kristendommen ! Våre myndigheter vet godt at dette kan medføre dødsstraff i Iran. Og , vil jeg tilføye , sjansene for en henrettelse, om disse blir returnert, er STORE ! Norge har ingen juridisk eller moralsk rett til å betvile ektheten i disse asylsøkeres agerende--skulle bare mangle. DET ER INGEN TROSFRIHET i Iran. Tilhengere av andre religioner enn Islam har i alle fall i teorien full frihet til å følge og dyrke sin religion, MEN for å gjøre dette, MÅ man for det første være født inn i sin religion. DET ER IKKE TILLATT å omvende folk til andre religioner enn Islam- og frafall fra Islam blir straffet med døden. For det andre må ens religion falle inn under islamsk definisjon av begrepet. Det må med andre ord være en åpenbaringsreligion, åpenbart av en av de profeter islam anerkjenner. Det vil i praksis si Jesus, Moses og Zarathustra--med en viss tvil i sistnevntes tilfelle-----Polyteisme, panteisme og ateisme blir IKKE akseptert ! Og man kan risikere livet ved å hevde og fastholde at Gud ikke eksisterer. Siden Mohammed er den absolutt siste av Guds profeter, som har brakt oss Guds lov i sin fullkomne og endelige form, anerkjennes heller IKKE religioner som er yngre enn Islam i "fascismens" nåværende Iran. Det er skremmende at norske innvandringsmyndigheter ikke forholder seg til FAKTA og setter iranske flyktningers liv i fare ? Dette "sjansespill" fra våre myndigheters side gjelder også aktive politiske flyktninger fra Iran---og også homofile og transpersoner. Disse kan også risikere en snarlig henrettelse ved en retur. TRIST men SANT.

Karl Eldar Evang
Innlegg: 38
Kommentarer: 212

Det velorganiserte samfunns kalde skulder

Kommentar #37

Først, takk for mange fine kommentarer. Det gjør godt å se at folk ikke er bevisstløse, og at mange engasjerer seg! Jeg har i dag vært tilstede ved et møte mellom ordførerkandidat for SV i Oslo, Marianne Borgen, og den iranske gruppen med flyktninger ved Domkirken. Jeg har forhåpninger til at Borgen skal løfte problematikken på nytt, både i forhold til regjeringen og dens politikk i forhold til lengeværende papirløse, og i forhold til kommunen og dens faktiske lovbestemte ansvar overfor papirløse barn. Det vil forhåpentligvis komme mer om dette senere.

Et dilemma jeg har tenkt på i det siste er at Norge, som de andre skandinaviske landene, langt på vei må sies å være svært velorganiserte samfunn. Det innebærer at mye aktivitet i samfunnet på forskjellige nivåer er tett regulert av lover og forskrifter. Lovene og forskriftene er i utgangspunktet ment å ivareta samfunnets behov for orden og oversikt, og de er der for å ivareta menneskenes sikkerhet og helse. Intensjonen med de fleste lovene er altså å regulere og sikre god og rettferdig håndtering av en rekke situasjoner som mennesker kan komme opp i. Men paradokset er at om du faller utenfor det velorganiserte samfunns definerte "innenfor"- kategorier, da risikerer du at lovene blir brukt mot deg, mot den intensjonen de hadde i utgangspunktet, da risikerer du å møte du en kald skulder og bli kastet til hundene.

Det er det de papirløse flyktningene opplever hver dag. Fra den ene dagen til den andre, når de endrer status fra en som søker asyl, til en som får avslag, mister de muligheten til å studere, jobbe og forsørge seg, gå på norskkurs, få psykologhjelp ved psykisk sykdom, få oppfølging av lege.- ja i det hele tatt Leve et liv! Det tydeligste eksempelet vi har hatt i det siste, er innstrammingen overfor skatteetaten, som med et slag trakk tilbake skattekortene, slo folk direkte ut av arbeidet de hadde hatt i år, og gjorde det umulig å forsørge seg lovlig. Et annet aktuelt eksempel er den skammelige "ryddingen" av politiske flyktninger fra Etiopia og Iran, med begrunnelse i brannreglementer og campingreguleringer. Et tredje alvorlig er at Helsehjelp i Norge er avhengig av personnummer, fast adresse og rett til å være i landet- ikke av sykdom som trenger behandling, eller sårbarhet som trenger oppfølging.

Det er en stor og omfattende kognitiv svikt i den politiske ledelsen i vårt land, og hos alle de store partiene, når de ikke ser konsekvensene av hvordan det "gode" velorganiserte systemet kan snu seg mot menneskene og forårsake stor menneskelig lidelse istedenfor å ivareta humanitet og rettferdighet. Mange politikere vet dette, men velger å "leve med" at de papirløse flyktningene blir utdefinert og ikke får Leve, at de ikke får den helsehjelp de trenger, at de papirløse barnas rettigheter bare forblir papirrettigheter, og at de forblir i en evig usikker og nedbrytende situasjon. Skam over disse politikerene som vet, men som lar det ligge! Det er de som er ansvarlige for at flere tusen mennesker på flukt fra umenneskelighet har møtt det velorganiserte samfunns kalde skulder.

Jon-Øivind Storaker
Innlegg: 9
Kommentarer: 220

Takk til SV

Kommentar #38

SVs ordførerkandidat i Oslo, Marianne Borgen stilte idag søndag 3. juli opp ved Domkirken og hadde en lang prat med de iranske kurderne. Takk skal du ha, Marianne Borgen. Det er denne kontakten og interessen jeg har savnet fra SV! Men idag var det godt å se at dere fortsatt er på riktig spor.

Dette i motsetning til Arbeiderpartiet, som er på blindspor.

https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.186758374711724

Randi Solbergnes
Innlegg: 17
Kommentarer: 52

Endelig, SV.

Kommentar #39

Hjertelig takk for et meget godt innlegg og for utfyllende informasjon nå i kveld, Karl Eldar Evang. Takker også for ditt engasjement. Ble lettet over å høre at SV snur ignoranse til positivitet. Så gjenstår bare å se hva som skjer framover.

Del dette innlegget: