Annonse
Annonse
Annons
Annonse
Per Haukeberg
Innlegg:
Kommentarer: 11

Kommentar #20

Dette gjelder ikke Russland, siden de ikke hadde problemer med å gå inn å rasere nasjonen Georgia, med massive militære styrker.

Veldig balansert slengspark det der, Kim Strømberg. Selv Georgias allierte, altså "Vesten", konkluderte i ettertid med at det var Georgia som var aggressoren i Sør-Ossetia-konflikten. Les for eksempel EUs rapport (som også inkluderer undersøkelsene OSCE gjorde):
http://www.ceiig.ch/pdf/IIFFMCG_Volume_I.pdf

nnnnnnnnnnnn nnnnnnnnnnnnnn
Innlegg: 1
Kommentarer: 353

Fonektelse av at Russland har dobbelmoral?

Kommentar #21
Per Haukeberg – gå til den siterte teksten.

Veldig balansert slengspark det der, Kim Strømberg. Selv Georgias allierte, altså "Vesten", konkluderte i ettertid med at det var Georgia som var aggressoren i Sør-Ossetia-konflikten. Les for eksempel EUs rapport (som også inkluderer undersøkelsene OSCE gjorde):
http://www.ceiig.ch/pdf/IIFFMCG_Volume_I.pdf

Det argumentet Russland benyttet i FN var helt greit? At man ikke skal legge seg opp i andre nasjoners indre anliggenheter, når de sjøl marsjerer inn for å knuse en liten nasjon? Russere har jo en tradisjon og glemme sin egen historie. Er det faktisk en nasjon som har marsjert inn så er det da virkelig russere!

Per Haukeberg
Innlegg:
Kommentarer: 11

Kommentar #22

Det argumentet Russland benyttet i FN var helt greit? At man ikke skal legge seg opp i andre nasjoners indre anliggenheter, når de sjøl marsjerer inn for å knuse en liten nasjon? Russere har jo en tradisjon og glemme sin egen historie. Er det faktisk en nasjon som har marsjert inn så er det da virkelig russere!

Poenget er ikke at Russland er uten dobbeltmoral. Poenget er at USA ikke er mye bedre. Og når det kommer til utenriksjournalistikk er ikke vestlige medier så mye mindre ensporet enn de man finner ellers i verden.

(Og ikke for å gå off-topic, men å si at de "marsjerte inn for å knuse en liten nasjon" blir vel å sette det på spissen. De forsvarte Sør-Ossetia, en naborepublikk i militær konflikt. Om det var rett eller ikke, er en helt annen debatt.)

nnnnnnnnnnnn nnnnnnnnnnnnnn
Innlegg: 1
Kommentarer: 353

Men det var da det de gjorde

Kommentar #23
Per Haukeberg – gå til den siterte teksten.

(Og ikke for å gå off-topic, men å si at de "marsjerte inn for å knuse en liten nasjon" blir vel å sette det på spissen. De forsvarte Sør-Ossetia, en naborepublikk i militær konflikt. Om det var rett eller ikke, er en helt annen debatt.)

De angrep både fra sjø og land, og faktisk delte landet i to. De hadde full tilgang til landets hovedstad, og dets offisielle parlament og presidentpalass. Landet var okkupert. Dobbelmoralen er at Russland påkjenner seg rettigheter som de fornekter andre, og det var jo kronikkens overskrift.

nnnnnnnnnnnn nnnnnnnnnnnnnn
Innlegg: 1
Kommentarer: 353

Her er jeg enig

Kommentar #24
Per Haukeberg – gå til den siterte teksten.

Poenget er ikke at Russland er uten dobbeltmoral. Poenget er at USA ikke er mye bedre. Og når det kommer til utenriksjournalistikk er ikke vestlige medier så mye mindre ensporet enn de man finner ellers i verden.

Materialet som leveres leseren er tynt og veldig overfladisk. Vi har mange vaiser i landet, men få som går i dybden.

nnnnnnnnnnnn nnnnnnnnnnnnnn
Innlegg: 1
Kommentarer: 353

Her er jeg enig

Kommentar #25
Per Haukeberg – gå til den siterte teksten.

Poenget er ikke at Russland er uten dobbeltmoral. Poenget er at USA ikke er mye bedre. Og når det kommer til utenriksjournalistikk er ikke vestlige medier så mye mindre ensporet enn de man finner ellers i verden.

Materialet som leveres leseren er tynt og veldig overfladisk. Vi har mange aviseri landet, men få som går i dybden.

Per Haukeberg
Innlegg:
Kommentarer: 11

Kommentar #26

De angrep både fra sjø og land, og faktisk delte landet i to. De hadde full tilgang til landets hovedstad, og dets offisielle parlament og presidentpalass. Landet var okkupert. Dobbelmoralen er at Russland påkjenner seg rettigheter som de fornekter andre, og det var jo kronikkens overskrift.

Jeg syns ikke sammenligningen holder, konfliktene er av helt ulik karakter. Russland beskyttet Sør-Ossetia og trakk seg ut av Georgia etterpå, det var jo Georgia som ville gjennomføre et regimeskifte (Sør-Ossetia hadde lenge vært utenfor deres kontroll).

Å fremme revolusjon i land på andre siden av kloden, og så bombe dem sønder og sammen når regimet yter motstand, er jo i praksis det som blir gjort. Jeg syns ikke man kan kreve at verden enstemning skal være med på at det er den beste løsningen. Å blokkere en slik resolusjon, er ikke det samme som å støtte regimene. Når man i tillegg ser at slike operasjoner har hatt katastrofale utfall tidligere, er det helt legitimt å ta det standpunktet som har blitt tatt. Man trenger ikke å være enig for å anerkjenne at det finnes andre måter å angripe situasjonen på.

nnnnnnnnnnnn nnnnnnnnnnnnnn
Innlegg: 1
Kommentarer: 353

Helt Enig

Kommentar #27
Per Haukeberg – gå til den siterte teksten.

Å blokkere en slik resolusjon, er ikke det samme som å støtte regimene

Det som er problemet er at despotene ser dette som ett klarsignal for å øke volden mot sivile slik vi ser i Syria i dag.

Når det gjelder konflikten i Georgia, så gikk Russland inn, massivt. Om det var så smart av Georgia og terge en sovende bjørn er noe helt annet. Russland kunne ha brukt andre metoder, enn militært.

Det var ingenting i den resolusjonen som var lagt fram, og som ble veto ned, som var snakk om en militær intervesjon i Syria. Det var den Pan-Arabiske Liga som hadde utformet den.

Per Haukeberg
Innlegg:
Kommentarer: 11

Kommentar #28

Det som er problemet er at despotene ser dette som ett klarsignal for å øke volden mot sivile slik vi ser i Syria i dag.

Det blir jo litt spekulasjon, men det må det vel nødvendigvis bli. Jeg tror færre menneskeliv vil gå tapt med Russlands innfallsvinkel. USA vil ha regimeskifte, koste hva det koste vil. De setter land mot bristepunktet ved å fyre opp under de revolusjonære, og i praksis ender det enten med at styret går av, eller en militær intervensjon. De skulle ikke inn i Libya heller, allikevel gikk det ikke mange dagene før bombene falt.

Til syvende og sist er det supermakter som kjemper om innflytelse. Det er hverken i USAs eller Russlands interesse at sivile blir drept i Syria. Russland prøver å løse problemet (kanskje kortsiktig) med å føre meklinger mellom regimet og opposisjonen, mens USA prøver å eskalere det for kunne gripe inn med legitimitet (også kortsiktig, med tanke på ustabiliteten et slikt regimeskifte medfører).

Jeg tror ikke det er mange som ønsker despoter. Men et land blir ikke om til et vestlig demokrati over natten ved hjelp av en revolusjon. Jeg tror en reell forandring må komme innenfra, og tviler på at det er tilfelle i denne saken (demokratisk sett). Demokrati er en bra ting, men målet helliger ikke midlet.

Uansett, det fører ikke til et sunt utenrikspolitisk klima at land blir hengt ut som kriminelle for å ikke støtte FN-resolusjoner (av land som gjør det samme selv). Og det er slik jeg ser det noe av kjernen i problemstillingen kronikken tar tak i.

nnnnnnnnnnnn nnnnnnnnnnnnnn
Innlegg: 1
Kommentarer: 353

Det evige dilemma

Kommentar #29
Per Haukeberg – gå til den siterte teksten.

Det blir jo litt spekulasjon, men det må det vel nødvendigvis bli. Jeg tror færre menneskeliv vil gå tapt med Russlands innfallsvinkel. USA vil ha regimeskifte, koste hva det koste vil. De setter land mot bristepunktet ved å fyre opp under de revolusjonære, og i praksis ender det enten med at styret går av, eller en militær intervensjon. De skulle ikke inn i Libya heller, allikevel gikk det ikke mange dagene før bombene falt.

Er om man skal gripe inn eller la være. Russland innfallsvinkel øker voldspiralen, ved at de, under konflikt, forsyner Assad regime med kuler og krutt! Jeg ville sagt med enig hvis Russland, hadde gått inn for våpen embargoet, men lagt veto for ett militært angrep.

Slik det ser ut nå, heller man heller mer parafin på bålet enn å slukke brannen med vann.

Russlands nære forbindelse med Iran spiller nok en stor rolle, i og med at Iran støtter Assads tiltak mot sin egen befolkning.

Uansett, er det tragisk for de sivile i byen Homs og andre som nå slaktes ned for fote, det eri følge Al-Jazeera tanks mot sivilbefolkningen i Homs etter vetoet fra Russland og Kina, Det er tydelig at Syria oppfatter vetoet i sikkerhetsrådet som license to kill sin egen befolkning.

Per Haukeberg
Innlegg:
Kommentarer: 11

Kommentar #30

Jeg ville sagt med enig hvis Russland, hadde gått inn for våpen embargoet, men lagt veto for ett militært angrep.

Nå er vel våpenembargoet allerede fjernet fra resolusjonen. Det som stoppet Russland og Kina i avstemningen denne gang var vel at resolusjonen indirekte, gjennom å støtte forslaget til den Arabiske liga "fullt ut" vil påtvinge et regimeskifte. Det jobbes vel forsåvidt fortsatt med å få på plass en resolusjon alle parter er enige i.

Når det gjelder våpenhandel er vel heller ikke USA ukjent med tanke på å levere våpen til sine strategisk allierte.

Jeg syns forøvrig du trekker litt merkelige slutninger. Hvorfor skulle Russland støtte Syria i å drepe sine egne? Jeg kan ikke forstå annet enn at Russland ser på situasjonen som har oppstått som en belastning. Ting er vel en smule mer sammensatte enn at Assad begynner å skyte folk med tanks fordi Russland har lagt ned veto i FN.

nnnnnnnnnnnn nnnnnnnnnnnnnn
Innlegg: 1
Kommentarer: 353

det er vel ikke det jeg sier

Kommentar #31
Per Haukeberg – gå til den siterte teksten.

Jeg syns forøvrig du trekker litt merkelige slutninger. Hvorfor skulle Russland støtte Syria i å drepe sine egne? Jeg kan ikke forstå annet enn at Russland ser på situasjonen som har oppstått som en belastning

Men at det det er umoralsk og forsette leveranser av våpen samt ammunisasjon til en regjering som benytter disse mot sin egen befolkning bør det ikke være tvil om. Hvis de finner det belastende, så kan de jo stoppe våpen eksporten til Syria mens kampene pågår?

Det at Russland la ned veto, har handikappet det internasjonale samfunn, også ikke bare vestlige land til å fordømme de horrible tilstandene i Syria. FN har mistet grepet om situasjonen, dette ser Assads regime, og utnytter det maksimalt mot sin egen befolkning.

Assads regime holder live Hezbollah, i og med at Syria gir Iran fritt leide med kapital og våpen til denne organisasjonen. Det skal derfor bli interesant å følge med på den videre utvikling i regionen.

Per Haukeberg
Innlegg:
Kommentarer: 11

Kommentar #32

Men at det det er umoralsk og forsette leveranser av våpen samt ammunisasjon til en regjering som benytter disse mot sin egen befolkning bør det ikke være tvil om. Hvis de finner det belastende, så kan de jo stoppe våpen eksporten til Syria mens kampene pågår?

Jeg er enig. Og om de angriper sin egen befolkning eller naboene burde ikke spille noen rolle. USA er ikke bedre i så måte.

Ellers er ikke en FN-resolusjon den eneste måten man kan fordømme et land på. Når disse har blitt overtråkket så til de grader som de har blitt gjort tidligere, skjønner jeg at enkelte blir påpasselige når det gjelder ordlyden. Det jobbes fortsatt med en resolusjon, Russland og Kina la ned veto på det utkastet som senest ble lagt frem til avstemning.

Lars Birkelund
Innlegg: 57
Kommentarer: 1546

Væpnet intervensjon gjør vondt verre

Kommentar #33

USA og Vesten, har ikke bedt om en FN godkjent militær intervesjon. Det var faktisk Marokko som gjorde dette.

Det er allikevel ingen tvil om hvor dette bærer, med krav om at Assad skal gå av, men ingen krav til den islamistiske og voldelige motparten. Og vi vet av erfaring 1. at USA/vesten allerede er inne i Syria med vold. 2. at USA med rævdiltere vil overfortolke et vedtak i Sikkerhetsrådet. Gi dem lillefingeren og de tar hele hånda.

I Libya ble eksempelvis et krav om flyforbudssone til regimeskifte og til massiv bombing av sivile mennesker og institusjoner. Titusener ble drept som følge av USA/vestens bombing, huntretusener ble drevet på flukt osv. Du som støttespiller er medskyldig i dette.

----------------------------------------------

 

Ki na og Russland stemte i mot, ikke på grunn av edle og vakre motiver.

Ingen har sagt det. Men Kina og Russland har uansett bedre argumenter enn USA/vesten. Og du må ikke tro USA/vesten har edlere og vakrere motiver.

------------------------------------------

Russland og Kina stemte i mot fordi det er i konflikt med deres eksport av våpen til Syria.

Og av lignende grunner er USA mot intervensjon mot Israel, Saudi Arabia, Kuwait og andre barbarier. USA legger ned veto i Sikkerhetsrådet hver gang Sikkerhetsrådet prøver å få til en resolusjon som fordømmer Israels terror av palestinerne. USA støtter terror og okkupant-staten Israel med 20 -30 milliarder hvert år.

 

-------------------------------------

Begrunnelsen til Russland var også at det var ingen business å blande seg inn andre nasjoners anliggenheter.

Det er også et godt argument. USAs lovgivning inneholder eksempelvis forbud mot at utlendinger yter støtte til politiske organisasjoner i USA. Men som vi ser, USA blander seg inn i andre land, bomber og dreper hele tiden. Bare for å ta et eksempel: "Over 160 children reported among drone deaths". http://www.thebureauinvestigates.com/2011/08/11/more-than-160-children-killed-in-us-strikes/

-----------------------------------------------

Dette gjelder ikke Russland, siden de ikke hadde problemer med å gå inn å rasere nasjonen Georgia, med massive militære styrker.

Det var Georgia som med vitende og vilje framprovoserte den krigen. Igjen er du feilinformert.

-----------------------------------

Nei, Stoltenberg vil nok ikke svare med våpen. Norge er demokratisk med demokratisked valgte folkeledere.

Jo, Jens Stoltenberg ville, sjøl om han er demokrat, ha besvart et væpnet opprør med vold, akkurat som Assad og Gaddafi. Og det med full rett, i og med at staten har voldsmonopol. Ikke dermed sagt at Stoltenberg ville ha vært like brutal som Assad eller Gadaffi eller ville vært like rask med å bruke vold.

---------------------------------------

 

Det er heller ekstreme på venstresiden og høyresiden, + noen rabiate muslimer som kunne tenke seg å ta til våpen mot Land, Folk, Grunnlov og Kongehus.

 

Nå har det jo vist seg at det er høyresida som har gjort sånne ting her i landet. Forøvrig snur du ting på hodet. For spørsmålet her er hvordan statsmakten reagerer på væpnede opprør, mot høyre-ekstremister eller andre.

---------------------------------------------------------

Fo lk reiser seg mot despoter. Skal man støtte dem, eller støtte despotene?

"Folk" i Syria er i stor grad væpnede islamister, oppildnet til væpnet opprør av nettopp de som fordømmer at vold blir besvart med vold, nemlig det vestlige hy(k)lekoret med USA i spissen.

Jeg støtter sjølsagt ikke slike "folk", like lite som jeg støtter Syrias ledelse. Væpnet intervensjon utenifra, bombekampanjer ala den i Libya, gjør bare vondt verre. Det vet vi.

 

 

Lars Birkelund
Innlegg: 57
Kommentarer: 1546

Kommentar #34

Russland innfallsvinkel øker voldspiralen, ved at de, under konflikt, forsyner Assad regime med kuler og krutt!

Og hvor tror du oppørererne får våpen fra da?

nnnnnnnnnnnn nnnnnnnnnnnnnn
Innlegg: 1
Kommentarer: 353

Argumentasjon som ikke henger på greip

Kommentar #35
Lars Birkelund – gå til den siterte teksten.

Det er også et godt argument. USAs lovgivning inneholder eksempelvis forbud mot at utlendinger yter støtte til politiske organisasjoner i USA. Men som vi ser, USA blander seg inn i andre land, bomber og dreper hele tiden. Bare for å ta et eksempel: "Over 160 children reported among drone deaths". http://www.thebureauinvestigates.com/2011/08/11/more-than-160-children-killed-in-us-strikes/

Sitat Start:

USA og Vesten, har ikke bedt om en FN godkjent militær intervesjon. Det var faktisk Marokko som gjorde dette.

Det er allikevel ingen tvil om hvor dette bærer, med krav om at Assad skal gå av, men ingen krav til den islamistiske og voldelige motparten. Og vi vet av erfaring 1. at USA/vesten allerede er inne i Syria med vold. 2. at USA med rævdiltere vil overfortolke et vedtak i Sikkerhetsrådet. Gi dem lillefingeren og de tar hele hånda.

I Libya ble eksempelvis et krav om flyforbudssone til regimeskifte og til massiv bombing av sivile mennesker og institusjoner. Titusener ble drept som følge av USA/vestens bombing, huntretusener ble drevet på flukt osv. Du som støttespiller er medskyldig i dette. Sitat Slutt

------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------

Svar: Det du kommer med er rene spekulasjoner i forhold til Vesten og USA og hva de mot formodlig skulle gjøre. Det er ingenting om militær intervesjon eller etablering av en flyforbudzone over Syria. Det var en henstilling om at Assad skulle trekke seg, og at en våpen embargo skulle iverksettes. DETTE var Russland og Kina i mot. De opprettholder leveransene av våpen, ammo slik at dette kan benyttes mot regimes innbyggere. Det at du forsvarer Assad regime, enn massemorder, er ubegripelig.

----------------------------------------------------------------- -----------------------------------------

Sitat Start

Kina og Russland stemte i mot, ikke på grunn av edle og vakre motiver.

Ingen har sagt det. Men Kina og Russland har uansett bedre argumenter enn USA/vesten. Og du må ikke tro USA/vesten har edlere og vakrere motiver. Sitat Slutt

------------------------------------------------------------------------ --------------------------------

Er det edelt og levere våpen til en despot som dreper unger? Det er det Kina og Russland gjør. Det er også verdt å merke seg at det eksister ett FN vedtak i sikkerhetsrådet, om våpen embargo mot Sudan. Analyser av ammo, våpen, samt leverte krigshelikopterere, viser at dette er er levert av, guess whoRussland og Kina. Våpen systemer som brukes mot Sør-Sudans befolking i Darfur.

---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------

Sitat Start

Russland og Kina stemte i mot fordi det er i konflikt med deres eksport av våpen til Syria.

Og av lignende grunner er USA mot intervensjon mot Israel, Saudi Arabia, Kuwait og andre barbarier. USA legger ned veto i Sikkerhetsrådet hver gang Sikkerhetsrådet prøver å få til en resolusjon som fordømmer Israels terror av palestinerne. USA støtter terror og okkupant-staten Israel med 20 -30 milliarder hvert år. Sitat Slutt

------------------------------------------------------------------------ --------------------------------

Så du sammenligner situasjonen i Syria med den som er på Vestbredden, og det hezbollah kontrollerte Sør-Libanon? I såfall er det unikt.

----------------------------------------------------------------------- ---------------------------------

Sitat Start:

Begrunnelsen til Russland var også at det var ingen business å blande seg inn andre nasjoners anliggenheter.

Det er også et godt argument. USAs lovgivning inneholder eksempelvis forbud mot at utlendinger yter støtte til politiske organisasjoner i USA. Men som vi ser, USA blander seg inn i andre land, bomber og dreper hele tiden. Bare for å ta et eksempel: "Over 160 children reported among drone deaths". http://www.thebureauinvestigates.com/2011/08/11/more-than-160-children-killed-in-us-strikes/

Sitat Slutt

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Det er 300-500 000 mennesker hvert som blir drept hvert år i væpnede konflikter verden over. Majoriteten av de drepte er sivile. Flertallet av disse er drept av russiske/kinesiske produserte AK47. Det mest masseproduserte drapsvåpenet i moderne tid etter 2.verdenskrig.

Det er anslagsvis 100 millioner AK47, I sammenligning er det 10:1 i forhold til M16.

Det er ingen annet våpen, i menneskets historie som har drept så mange sivile, inkluder bruk at A-bombe i Nagasaki og Hiroshima.

Er det noen som virkelig har blod på hendene er da Russland og Kina. I sin profittsøken leverer de fra enkle håndvåpen til avanserte våpensystemer til nasjoner i konflikt. Det er, mer, underlig nok fokus på USA enn på disse to nasjonene. Hvorfor? Fordi venstresiden, skriker så høyt om det forferdelige vesten, og den store djevelen USA. Samtidig snur seg bort, ikke ser til den andre siden, der de virkelige overgrepene foregår!

Betyr dette at jeg ikke tar avstand når mennesker, barn som gamle, blir drept av amerikanske våpen? Jo det gjør jeg, men nyansene kommer ikke fram.

------------------------------------------------------------------------ --------------------------------

Dette gjelder ikke Russland, siden de ikke hadde problemer med å gå inn å rasere nasjonen Georgia, med massive militære styrker.

Det var Georgia som med vitende og vilje framprovoserte den krigen. Igjen er du feilinformert.

--------------------------------------------------------------- -----------------------------------------

Her motsier du deg selv! Hvis man har en konflikt, så bring den inn for internasjonale fora, som man kan si at USA, Vesten og Den Arabiske Liga har gjort. Eller mener du at Russland har særretigheter i forhold til verdenssamfunnet når det gjelder å ta seg til rette ovenfor smånasjoner som de mener at de er i konflikt med? Det var en unødvendig, brutal krig som Russland gjennomførte mot en liten nasjon.

---------------------------------------------------------------------- ----------------------------------

Folk reiser seg mot despoter. Skal man støtte dem, eller støtte despotene?

"Folk" i Syria er i stor grad væpnede islamister, oppildnet til væpnet opprør av nettopp de som fordømmer at vold blir besvart med vold, nemlig det vestlige hy(k)lekoret med USA i spissen.

Jeg støtter sjølsagt ikke slike "folk", like lite som jeg støtter Syrias ledelse. Væpnet intervensjon utenifra, bombekampanjer ala den i Libya, gjør bare vondt verre. Det vet vi.

-------------------------------------------------------------------------- -------------------------------

Hvor har du det fra at det er islamister bak opprøret i Syria? Det er opprør i hele Syria, ikke bare i Homs. Er hele nasjonen rabiate Islamister? og Assad den gode og snille? Hvis litt dokumentasjon på at befolkningen / opprørene er Islamister?

------------------------------------------------------------------ --------------------------------------

Sitat Start : Og hvor tror du oppørerene får våpen fra da? Sitat Slutt

------------------------------------------------------------------------ --------------------------------

Hvilke våpen? De har jaktrifler til og forsvare seg med. Ikke tanks, raketter, eller bazookas. Enkle børser. Hvor er det rakettene lander? I boligområder og SYKEHUS. Hvor ruller tanksene inn med på monterte maskingeværer? Hvem leverer disse våpenene og ammo ongoing mens konflikten pågår? Russland og Kina

Hvem blir drept? Majoriteten, barn, ungdom, kvinner, menn, gamle, anslagvis 6000 mennesker, hvorav ca 10% er barn og unge.

------------------------------------------------------------------------ --------------------------------

Per Haukeberg
Innlegg:
Kommentarer: 11

Kommentar #36

Her motsier du deg selv! Hvis man har en konflikt, så bring den inn for internasjonale fora, som man kan si at USA, Vesten og Den Arabiske Liga har gjort. Eller mener du at Russland har særretigheter i forhold til verdenssamfunnet når det gjelder å ta seg til rette ovenfor smånasjoner som de mener at de er i konflikt med? Det var en unødvendig, brutal krig som Russland gjennomførte mot en liten nasjon.

Nok en gang, les de internasjonale rapportene (jeg ga deg en lenke). Konflikten startet mange år tidligere, og saken var selvfølgelig internasjonalt kjent. Det var Georgia som utløste krigen med å bombardere Tskhinvali (og Russland svarte med store proporsjoner).

Per Haukeberg
Innlegg:
Kommentarer: 11

Kommentar #37

Det du kommer med er rene spekulasjoner i forhold til Vesten og USA og hva de mot formodlig skulle gjøre. Det er ingenting om militær intervesjon eller etablering av en flyforbudzone over Syria.

Du kan vel ikke kalle det en ren spekulasjon, når samme oppskrift førte til en fullskala krig senest i fjor. Du har rett i at det ikke tas til orde for en 'militær intervensjon', men det gjorde det heller ikke i Libya-resolusjonen. Hvordan tror du de har tenkt å beskytte sivile, og gjennomføre et regimeskifte uten bruk av makt?

nnnnnnnnnnnn nnnnnnnnnnnnnn
Innlegg: 1
Kommentarer: 353

Kanskje

Kommentar #38
Per Haukeberg – gå til den siterte teksten.

Hvordan tror du de har tenkt å beskytte sivile, og gjennomføre et regimeskifte uten bruk av makt?

Ett svar er å stoppe forsyninger av våpen og ammo til Assads regime mens konflikten pågår?

Russland og Kina kunne vært mer proaktive og tatt initiativ til en mer fredelig løsning enn bare å boikotte sikkerhetsrådet. Russland har også sterke økonomiske interesser i Iran, som er den eneste allierte Syria nå har i regionen (bortsett fra Hezbollah og Hamas). Det er mange måter å bringe ett dikatorisk regime ned på kne uten krig.

Den Arabiske Liga ba om flyforbudsone over Libya. Det skyldtes at man for å slå ned opprøret, Ghaddafi benyttes seg av militære jagerfly mot landets befolkning. Når man iverksatte flyforbudsonen, var man nødt til å slå ut radar, bakke til luft raketter etc.

Så den situasjonen er vel ikke sammenlignbar.

nnnnnnnnnnnn nnnnnnnnnnnnnn
Innlegg: 1
Kommentarer: 353

Helt enig.

Kommentar #39
Per Haukeberg – gå til den siterte teksten.

t var Georgia som utløste krigen med å bombardere Tskhinvali (og Russland svarte med store proporsjoner).

Hvorfor ikke bringe saken innfor sikkerhetsrådet? Hvorfor det massive, som du skriver, militære engasjementet fra Russland side? Igjen er det massiv makt misbruk.

Del dette innlegget: