Annonse
Annonse
Annons
Annonse
Einar Rebni
Innlegg: 169
Kommentarer: 103

Fritt Ord sponser massemorderens ideologiske forbilde

- 6808 visninger Innlegg

Skal pengestøtte fra Fritt Ord også gjelde dem som fremmer hatideologi?

At Fritt Ord har gitt Peder Jensen, bedre kjent som Fjordman, pengestøtte, har forståelig nok vakt berettigede reaksjoner og debatt. Vi snakker her om en av de mest markante ideologiske premissleverandørene til det høyreradikale og ekstreme islamhatet.

Jeg mener det er viktig å skille mellom legitim islamkritikk og islamhat, selv om det ganske ofte kan være en vanskelig grenseoppgang. Fjordman er definitivt representant for den sistnevnte hatideologiske posisjonen hvor islam og muslimer - generelt og uten omsvøp – samlet blir fremstilt som en trussel og skadelig for Europa og Vesten, ikke ulikt slik som de europeiske jødene i mellomkrigstidens Europa ble fremstilt av nazistene som skadedyr og parasitter som undergravde de europeiske nasjonene og ødela dem innenfra.

I vedtektene for Fritt Ord, paragraf 2, heter det at institusjonen ”Fritt Ords fremste formål er å verne om og styrke ytringsfriheten og dens vilkår i Norge, særlig ved å stimulere den levende debatt og den uredde bruk av det frie ord.” Spørsmålet er om pengestøtte fra Fritt Ord til hatideologer som Fjordman er et riktig bidrag til ”å stimulere den levende debatt og den uredde bruken av det frie ord.” Jeg har mine tvil om det. Det problematiske med pengestøtten fra Fritt Ord, er at Fjordman sine tekster bidrar til å bekrefte og styrke hatefulle holdninger og praksiser.

Tekstene til Fjordman kan knapt misforstås som annet enn en dårlig skjult oppfordring til et voldelig oppgjør med islam og multikulturalismen i Europa. Implisitt og underliggende er det i tekstene en oppfordring til handling og at det endelige oppgjøret med muslimer og islam i Europa, vil rense kontinentet for islamsk og såkalt fremmedkulturell innflytelse. Slik vil Europa angivelig finne tilbake til seg selv, til sine røtter og sin ”rene” kulturelle identitet.

Hva massemorder Breivik gjorde var jo egentlig å ta den dårlig skjulte fjordmanske hatretorikk på det dypeste alvor og omsette ord til handling. Massemorderens agenda var for alvor å bidra til Den store borgerkrigen som skulle få slutt på islam i Europa en gang for alle. Motivasjonen og inspirasjonen til de grufulle handlingene fikk massemorderen til fulle i Fjordman sine tekster.

Jeg mener ikke at Fjordman har ansvaret for Anders Behring Breiviks grufulle handlinger, men Fjordman burde være smart nok til å skjønne at hans tekster har vært en viktig stimulans og bidragsyter til massemorderens ideologiske utviklingsprosess hvor det for massemorderen, i sitt hatideologiske univers, ikke synets å være noen annen utvei enn å gå fra ord til handling.

Skulle høyreradikale og ekstreme islamhatere i sterkere grad gjøre seg gjeldende som påvirkningsagenter og meningsdannere, vil det generelle debatt- og samfunnsklima og frie ordet i praksis kunne få trangere kår. Hos høyreradikale islamhatere som Fjordman og andre, brukes en hatefull krigsretorikk hvor ord som invasjon, okkupasjon, asylokkupanter, borgerkrig og landsforrædere, bidrar til å skjerpe konfliktnivået og fremme ytterligere hat og vold.

De som forsvarer flerkultur og muslimers tilstedeværelse og eksistens i Europa, blir fremstilt av høyreradikale som quislinger med alle negative assosiasjoner det innebærer. Det gjør neppe vilkårene for ”det frie ord” lettere i samfunnsdebatten og offentligheten.

Når Fritt Ord har gitt Fjordman pengestøtte, er det med en stygg bismak fordi tekstene til Fjordman i første rekke stimulerer til den fascistiske impuls, aggressive og fremmedfiendtlige holdninger og ikke til ”den levende debatt og uredde bruken av det frie ord”.

Øyvind Sørensen
Innlegg:
Kommentarer: 54

Tja, hvorfor ikke?

Kommentar #1
Her er begrunnelsen til Fritt Ord, fra den gangen de ga penger for å gi ut en oversettelse av Bin Ladens taler: Fritt Ord opplyser at de ikke nødvendigvis står inne for idéene og innholdet i bøkene de støtter, men at de håper utgivelsene vil føre til offentlig debatt og bedre forståelse av vår politiske og kulturelle situasjon.- Hvis vi skal kunne trenge inn i den islamistiske ekstremismens tankeverden, må vi vite hva de har skrevet og sagt. Det har også betydning for Fritt Ord at boken skal innholde et akademisk etterord skrevet av Brynjar Lia ved Forsvarets forskningsinstitutt, som setter boken inn i en internasjonal og norsk sosiopolitisk sammenheng, sier prosjektleder Bente Roalsvig i Fritt Ord.Ytringsfriheten gjelder for Osama bin Laden som for alle andre, mener leder Kjell Olaf Jensen i PEN-klubben.- Jeg ville synes det var merkelig om ikke det norske folk skulle tåle å lese en slik bok, sier Jensen.- Fins det ikke grenser for hva man kan utgi?- Det gjør det vel, men man kan ikke nedlegge noe generelt forbud mot at personer kan skrive bøker. I forhold til om uttalelser kan bryte mot loven må man vurdere hver enkelt uttalelse, men man bør forsøke å tillate mest mulig, svarer Jensen. http://www.aftenposten.no/kultur/litteratur/article1201314.ece#.Ub1008saySM Fjordman er vel ikke kjipere enn Bin Laden??
Torstein Viddal
Innlegg: 22
Kommentarer: 177

Det går ikke an.

Kommentar #2

Det går ikke an.

Med en slik tildeling som minner om en skuddpremie på AUFere — 1000 kr per hode — begynner vi å nærme oss landsforræderi fra den tidligere riksadvokaten, som blant annet førte Stortinget bak lyset (pdf) for å hindre full etterforskning av Mossads norske samarbeidspartnere etter terroraksjonen på Lillehammer.

Ole Å. Langeland
Innlegg: 54
Kommentarer: 907

Kommentar #3

Jeg synes at en premiering av hva som helst ut fra kriteriet om at det å tørre å ytre seg skal være den fremste dyd av alle, det blir feil. Peder Jensens virksomhet under navnet "Fjordman" burde slettes ikke premieres. Det er en trussel mot den fredelige sameksistens i Europa mellom etniske, religiøse og kulturelle grupper.

Einar Rebni
Innlegg: 169
Kommentarer: 103

Fritt Ords tvilsomme sponsing av Fjordman

Kommentar #4

Øyvind Sørensen burde kanskje ha lest innlegget mitt enda grundigere før han la ut sin kommentar. Jeg vil absolutt ikke kneble noen og mener at Fjordman i ytringsfrihetens navn skal få sine tekster på trykk og utgi så mange bøker som han bare orker å skrive til krampa fullstendig tar ham.

Poenget er om Fritt Ord, som jeg har skrevet i tittelen på mitt innlegg, skal sponse massemorderens ideologiske forbilde. Jeg skjønner at du har en viss sympati for avgjørelsen og det er interessant at du trekker inn pengestøtte til oversettelse av Bin Ladens taler. Dette dreide seg uansett om tekster som allerede var skrevet.

Hadde Fjordman vært utlending, ville jeg vært enig i at tekster han allerede hadde skrevet skulle oversettes til norsk fordi dette ville ha allmennhetens interesse og ville sannsynligvis heller ikke hatt noe imot pengestøtte fra Fritt Ord i en slik anledning på samme måte som da Bin Ladens tekster ble oversatt. Jeg vil imidlertid ikke gå god for pengestøtte fra Fritt Ord til at Fjordman skal skrive nye tekster og bøker, men det har ingenting med ytringsfriheten å gjøre. Det er derfor en ren skivebom å trekke inn ytringsfrihetsargumentet som forsvar for Fritt Ords pengestøtte til massemorderens ideologiske fyrtårn.

For å gjenta meg sjøl så har Fjordman full frihet og anledning til å skrive så mange tekster og bøker som han vil og jeg tror ikke han vil ha noen som helst problemer med å bli sponset av sine høyreradikale/ekstreme meningsfeller for å spre sitt dårlig skjulte hatefulle budskap.

Torstein Viddal
Innlegg: 22
Kommentarer: 177

Det går som sagt ikke an.

Kommentar #5

Det går som sagt ikke an, men linken i min forrige kommentar ble helt feil:

Med en slik tildeling som minner om en skuddpremie på AUFere — 1000 kr per hode — begynner vi å nærme oss landsforræderi fra den tidligere riksadvokaten, som blant annet førte Stortinget bak lyset (pdf) for å hindre full etterforskning av Mossads norske samarbeidspartnere etter terroraksjonen på Lillehammer.

André Rohde Garder
Innlegg: 92
Kommentarer: 2378

Forkastelig og udemokratisk fordømmelse av det frie ord

Kommentar #6

Fritt ord har sine frie ord i behold når de tildeler Fjordmann støtte til hans bok, for ytringsfriheten er ingen ytringsfrihet om den ikke gjelder for oss alle, og ikke bare for de med meninger vi allerede kan tolerere. Det er derfor både forkastelig og grovt udemokratisk å ville nekte Fjordmann hans stemme i samfunnet, og var ikke nettopp det at Breivik følte han ikke ble hørt også en viktig årsak til 22. juli..??

La dem bli hørt, og ta debatten deretter, slik skal demokratiet fungere. Fredeligere blir det sikkert også, når ingen demokratiske fjols og meningstyranner lenger får konstruere sine trykkokere blant oss.

Øyvind Sørensen
Innlegg:
Kommentarer: 54

Vel...

Kommentar #7
Innlegget mitt var kun ett utklipp fra Aftenposten, fra den gang de støttet en oversettelse av taler fra en annen man må kunne si har en "hatideologi".... Vær også klar over at det aller, aller meste av det fjordman har skrevet er på engelsk, publisert på engelskspråklige blogger (da det åpenbart er ett poeng for deg at det i Osama Bin Ladens tilfelle var snakk om å gjøre det tilgjenglig for norske lesere) Ellers har jeg ingen planer om å lese boka til Fjordman, om den får støtte eller ei. Innlegget var som ett forsvar for Fritt Ord, og de vanskelige avgjørelsene de må ta, og ikke ett forsvar for Fjordman!
Bjørn Ditlef Nistad
Innlegg: 65
Kommentarer: 2293

En riktig og nødvendig tildeling

Kommentar #8

Man kan like eller mislike Fjordmans skriverier. Knapt noen har imidlertid i nyere norsk historie vært mer forfulgt på grunn av sine meninger enn Fjordman. Tildelingen av støtte fra Fritt Ord til Fjordmans bokprosjekt var derfor ikke bare legitim, men også nødvenig av hensyn til institusjonens eksistensberettigelse.

Det skremmende med denne saken er ikke Fritt Ords tildeling av støtte til Fjordmans bokprosjekt, men at så mange andre, for eksempel de mange menneskerettighetsorganisasjonene vi har her i landet, ikke har stått opp for Fjordmans ytringsfrihet. I et fritt land skal man kunne gi uttrykk for meninger 99 prosent av befolkningen betrakter som avskyelige, uten å bli utsatt for husransakelse, bli innkalt til politiavhør eller lignende - også om disse meningene av mer eller mindre gale personer måtte bli brukt som påskudd til voldshandlinger.

Ola Arve Solstad
Innlegg:
Kommentarer: 117

Trenger vi mere høyreekstremisme.?

Kommentar #9

Spørsmålet er vel om Norge nå trenger mer høyreekstreme meninger, siden disse allerede er så etablerte innen the norske etablishment. Meninger som at muslimer truer vesten og bare er "terrorister", tullete argumenter for å kunne okkupere, intervenere og sette opp borgerkriger i en verden hvor vestlig imperialisme og kolonialisme av Midt-Østen fører til slakt av millioner av uskyldige muslimer.

Dette er et falsk, konstruert "verdensyn" Breivik og "Fjordmannen" deler med politikere som Faremo og Bart-Eide og sikkerhetstjenesten og journalister og kommentarister og det meste av norsk establishment. Så høyreekstremismen har gode vilkår i Norge. Mens innlegg som prøver å forklare hva som virkelig skjer alltid blir sensurerte.

Bak vestlig imperialisme og kolonialisme har alltid stått økonomiske krefter. Slik har det vært de vel 520 årene denne usiviliserte politikken har dominert vår klode. Slik også nå i Midt-Østen. Og norske storkapital er også godt representert innen dette feltet. Så kan man spørre seg om Rieber Mohn ikke også har økonomiske interesser i området. Noe for norske journalister å undersøke?

Ser at Sara Azmed Rasmussen også har fått støtte fra Fritt Ord til å skrive om Syria, og da kan vi jo regne med en bok som går mot"diktatoren" Assad og gir støtte til den vestlig oppsatte borgerkrigen i Syria. Altså alt ved det gamle. Bare slike "politisk korrekte" bøker fra høyresiden har noen sjanse til å komme ut i Norge idag

Så dette viser vel klart at Fritt Ord har blitt en høyrepolitisk bevegelse, en del av den voksende norske imperialistiske bevegelsen mot muslimer for å sikre ranet av de fattiges ressurser for igjen å sikre norsk overklasse sine økonomiske interesser.

Hilsen fra Bolivia. Beklager min svake norsk

Torstein Viddal
Innlegg: 22
Kommentarer: 177

Én gang til med teskje

Kommentar #10

Mange her enten kan ikke eller vil ikke forstå hva kritikken går på. For å sitere Einar:

«Jeg vil absolutt ikke kneble noen og mener at Fjordman i ytringsfrihetens navn skal få sine tekster på trykk og utgi så mange bøker som han bare orker å skrive til krampa fullstendig tar ham.

Poenget er om Fritt Ord, som jeg har skrevet i tittelen på mitt innlegg, skal sponse massemorderens ideologiske forbilde.»

Én gang til med teskje: Alle kan gi ut og bør få gi ut bøker i Norge i 2013. Ikke alle bør få 75.000 kroner for å hjelpe disse bøkene til å nå riktig mange lesere.

Selv om jeg debuterte med en roman — faktisk om Utøya og 22/7 — her i februar i år, er det nå helt uaktuelt for meg å søke Fritt Ord om markedsføringsstøtte, etter det jeg anser som en utbetaling av skuddpremie til Jensen på én tusenlapp for hvert terrordrap skriveriene hans inspirerte.

Dersom jeg igjen skulle vurdere å sende inn en Fritt Ord-søknad, måtte det være etter en grundig politietterforskning av Fritt Ords styreleder Rieber-Mohn og hans pro-israelske nettverk og holdninger, samt av hans — den tidligere riksadvokaten i en årrekke — aktive tåkelegging av Mossads terroraksjon på Lillehammer og etterforskningen av Mossads norske medsammensvorne under denne aksjonen.

Bjørn Ditlef Nistad
Innlegg: 65
Kommentarer: 2293

Hva er problemet?

Kommentar #11

Mange ser ut til å ha forvekslet Fritt Ord med Riktige Meninger. At Fritt Ord sponser en samfunnsdebattant er selvsagt ikke det samme som at institusjonen går god for vedkommendes meninger.

For et par år siden gav Fritt Ord sin ytringsfrihetspris til en kvinnelig filosof som var sterkt negativ til homofile. Året etter, om jeg ikke husker feil, støttet institusjonen en islamistdame som, iført heldekkende burka, reiste rundt på videregående skoler for å propagandere for sine islamistiske ideer. Det betyr selvsagt ikke at Fritt Ord består av homohatere eller islamister, eller at organisasjonen går god for meningene til homohatere eller islamister. At Fritt Ord støtter Fjordmans bokutgivelse om Breivik-saken betyr at organisasjonen betrakter den som viktig ut fra et ytringsfrihetsperspektiv - eller at den har villet gi Fjordman et klapp på skulderen etter all trakasseringen og alle forfølgelsene han har vært utsatt for fordi han har benyttet seg av sin soleklare rett til å ytre seg.

Hva er da problemet?

Kjell-Arne Slettum
Innlegg: 20
Kommentarer: 473

Asyl innvasjon!

Kommentar #12
Kan du Einar Rebni,vise til et eksempel på at masse innvandring av fjernkulturelle med annen religion,har vert vellykket?Vi har mange eksempler på det motsatte,Cri Lanka,USA,Jugoslavia,Filipinene og lista kan gjøres mye lengere.Det har endt med død og fordervelse,og man må være passelig blind,for ikke å ha fått med seg at Europa brenner og at de fastboende rømmer vekk fra okkupantene,sist nå i Sverige!Og husk dette er bare den spede begynnelsen.Et tegn i tiden er at innvandringstilhengeren og Kongen av Groruddalen,han har flyktet på landet!
Elisabeth Hoen
Innlegg: 34
Kommentarer: 2263

Kommentar #13

Fritt Ord er en norsk organisasjon. Det de vil gi 75 000 kr til er for at `Fjordman` skal få presentere sin side av saken. Men `Fjordmann` skal skrive boken sin på engelsk. Altså: det er først og fremst for utenlandske lyttere boken er ment. Fritt Ord kunne ihvertfall satt som kriterie at den skulle publiseres på norsk.

Fra et ytringsfrihetperspektiv så er det vel greit nok at org støtter utgivelse av boken. At han får hele 75 000 kr synes jeg derimot er rart. Han var heldig!

Nå er det også sånn at staten sponser religiøse samfunn - samfunn som en vet at har holdninger om jøder som er konspiratoriske og at det kan forstås at Hitler ville utrydde dem - så da er det vel kanskje like greit at Fritt Ord finnes og. Ytringsfrihet eller Religion. Når `vi` er enige om det overordnede prinsippet så er det aller meste lov...

Torstein Viddal
Innlegg: 22
Kommentarer: 177

Håpet

Kommentar #14

Håpet er vel at støtten skal hjelpe Fjordman med å få hvite høyreekstremister til å gå berserk i Amerika også. Med andre ord etslags forsøk fra Rieber-Mohns side på å få Nobels Fredspris.

frode hansen
Innlegg:
Kommentarer: 356

Kommentar #15

De venstrefascistiske miljøene her til lands synes å ha en slags gudegitt rett til å hindre andre i å ytre seg. Vi ser det gang på gang. Hvem andre enn Blitz, Rød Ungdom og SOS rasisme er kjent for å ødelegge andres like store rett til å ytre seg, gjerne med vold, massive motdemonstrasjoner og overdøving med megafoner o.l.

Hva skulle fritt ord prisen være godt for om den kun gikk til politisk korrekte A4 ytringer?

Einar Rebni
Innlegg: 169
Kommentarer: 103

Normalisering og legitimering av Fjordmans hatideologi

Kommentar #16

I kommentar#8 skriver Bjørn Ditlef Nistad at i ”etfritt land skal man kunne gi uttrykk for meninger 99 prosent av befolkningen betrakter som avskyelige, uten å bli utsatt for husransakelse, bli innkalt til politiavhør eller lignende - også om disse meningene av mer eller mindre gale personer måtte bli brukt som påskudd til voldshandlinger.”

Det var vel ikke så merkelig at Fjordman fikk søkelyset satt på seg etter norgeshistoriens verste terrorhandling i fredstid som massemorderens fremste ideologiske ledestjerne. Det voldelige oppgjøret og borgerkrigen med muslimene og multikulturalismen i Europa er gjennomgående til stede i Fjordmans tekster. Tekstene har en ubehagelig appell om handling og det er ikke av det fredelige slaget.

I klassisk stil bruker Nistad offerposisjonen som et forsvar for at Fjordman er berettiget støtte fra Fritt ord i kommentar#11: ”At Fritt Ord støtter Fjordmans bokutgivelse om Breivik-saken betyr at organisasjonen betrakter den som viktig ut fra et ytringsfrihetsperspektiv - eller at den har villet gi Fjordman et klapp på skulderen etter all trakasseringen og alle forfølgelsene han har vært utsatt for fordi han har benyttet seg av sin soleklare rett til å ytre seg.”

Fjordman er i Nistads fremstilling et stakkars offer (uten at Nistad trenger å si det eksplisitt). Følgelig er Fjordman fortjent til pengestøtten blant annet på grunn av ”alle forfølgelsene han har vært utsatt for fordi han har benyttet seg av sin soleklare rett til å ytre seg.” Dette er en typisk argumentasjonsform gjenkjennelig fra høyreradikale posisjoner om at de alltid er ”ofre” for de politisk korrekte som forsøker å sensurere eller tie dem i hjel ved ikke å la dem slippe til i mediene som blir sagt å være styrt og kontrollert av venstrevidde journalister (”kulturmarxister”).

I innlegget stilte jeg spørsmålstegn ved å tildele Fjordman pengestøtte blant annet på grunne av vedtektene for Fritt Ord, paragraf 2, hvor det heter det at institusjonen ”Fritt Ords fremste formål er å verne om og styrke ytringsfriheten og dens vilkår i Norge, særlig ved å stimulere den levende debatt og den uredde bruk av det frie ord.”

Fjordman har allerede publisert en rekke tekster ikke minst på det høyreradikale og islamofobe nettstedet Gates of Vienna. Han meninger burde være kjent nok i allmennheten med atskillige utdrag i mediene fra 22.juli 2011, før og under rettssaken mot massmorderen. Spesielt interesserte kan gå direkte til tekstene for videre lesning. Riktignok er de fleste tekstene på engelsk, men de fleste nordmenn, ungdom og voksne, har ikke noe som helst problemer med å lese engelsk. Hvis det hadde dreid seg om å oversette de eksisterende engelske tekstene, hadde det ikke vært noe problematisk i dette.

Nå dreier deg seg om å gi Fjordman støtte til en bok hvor han ventelig kommer med nye hatideologiske budskap ved siden av å framføre et forsvarsskrift. Jeg mener derfor en slik pengestøtte fra Fritt Ord skaffer Fjordman en ytterligere plattform og framtidig oppmerksomhet han ikke fortjener. Han fortjener ikke noe som helst etter min mening, men han har selvsagt fullstendig frihet til å ytre seg. Det skal ingen ta fra ham. Det er pengestøtten fra Fritt Ord jeg reagerer på fordi det bygger ytterligere opp under, legitimerer og normaliserer Fjordmans meninger og gir ham enda mer heltestatus hos høyreradikale og ekstreme av ulike avskygninger.

Bjørn Ditlef Nistad
Innlegg: 65
Kommentarer: 2293

Einar Rebni (16)

Kommentar #17

Om du ikke liker at Fritt Ord støtter Fjordmans bokprosjekt på grunn av hans ekstreme meninger, burde du også, i konsekvensens navn, ta avstand fra at organisasjonen har støttet en uttalt homokritiker, for ikke å si homohater, og en islamist som forsvarer bruk av burka. Jevnør min kommentar nr 11.

Ca fem prosent av befolkningen fødes som homofile. For dem må uttalelsene til den kvinnelige filosofen som gjentatte ganger har angrepet diverse sider ved homofiles livsførsel, være svært sårende. Burde Fritt Ord ha unnlatt å støtte den kvinnelige homokritikeren? Mange muslimske jenter presses til å bruke hijab og å kle seg "sømmelig". Deres hverdag blir utvilsomt verre at at en talefør kvinne med støtte fra en halvstatlig organisasjon som Fritt Ord reiser rundt på skoler og propaganderer for islamistiske verdier. Burde Fritt Ord ha nektet å støtte den burkakledde islamistdamen? Eller hva Muslimsk Studentorganisasjon og lignende organisasjoner som mottar statsstøtte til tross for at de har talskvinner som opptrer i hijab og dermed propaganderer for et undertrykkende kvinnesyn de fleste i Norge vil ta avstand fra? Gjør ikke slike organisasjoner ved å fremme kvinneundertrykkelse objektivt sett langt større skade enn personer som Fjordman noensinne vil kunne utrette? Bør de fratas statsstøtten?

Synes du alle som ikke uttaler seg og opptrer i samsvar med de sosialliberale verdiene og holdningene de fleste i samfunnet vårt slutter opp om, bør nektes støtte fra organisasjoner som Fritt Ord?

Bjørn Ditlef Nistad
Innlegg: 65
Kommentarer: 2293

Sympati med Fjordman

Kommentar #18

Selv om det kanskje er farlig å si det, har jeg faktisk adskillig sympati med Fjordman. Tilsynelatende har han levd et rimelig udramatisk liv som assistent for psykisk utviklingshemmede, samtidig som han på grunn av sine aktiviteter på nettet var helt i diverse høyreradikale og islamkritiske miljøer. Som en følge av Breiviks terror og Breiviks henvisning til Fjordman i sitt ideologiske manifest ble livet til Fjordman imidlertid forvandlet til et helvete. Han ble innkalt til harde politiavhør, fikk sin bolig og pc gjennomsøkt og måtte til slutt rømme fra landet.

Dette blir som om jeg, som det riksmålsmennesket jeg er, skulle ha kommunisert med nynorskhatere på nettet og uttalt meg særdeles militant om hva man burde gjøre med nynorsk- og dialekttilhengere, og en eller annen gærning skulle ha brukt min militante retorikk mot nynorsk og dialekter som begrunnelse for å sprenge landsmøtet til Noregs Mållag i luften, med flere titalls døde og sårede som resultat.

Burde ikke personer som måtte havne i et slikt helvete, ha krav på stipend til å skrive en bok der de fikk fremføre sitt syn på at deres ytringer, trolig av et galt menneske, ble brukt til å forsvare vold og terror? Burde ikke en organisasjon som Fritt Ord ha et særlig ansvar for at nettopp personer som måtte havne i en slik situasjon, fikk komme med sin oppfatning av det hele?

Ingen av oss har kontroll over hvilke handlinger våre ytringer måtte bli brukt til å legitimere. Ikke minst gjelder dette i internettets tidsalder. Innvandringsmotstandere er ikke ansvarlige for at deres retorikk kan få forrykte personer til å gå løs på innvandrere. Folk som hevder at kvinner som blir voldtatt, selv er skyld i overgrepet, er ikke ansvarlige for voldtekter. Pelsdyrmotstandere er ikke ansvarlige om en eller annen gærning bruker deres angrep på pelsdyrnæringen som begrunnelse for å drepe en pelsdyroppdretter. Antirasister, som Einar Rebni, er ikke ansvarlige om deres militante, til tider nesten hatefulle angrep på rasister, innvandringskritikere og Frp-ere skulle få en eller annen mentalt ustabil person til å gå fysisk til angrep på for eksempel en Frp-politiker.

Kun om vi helt konkret overtaler en eller flere personer til å gjøre noe straffbart, bør vi kunne straffes for våre ytringer - eller nektes stipendier og andre goder på grunn av dem.

Einar Rebni
Innlegg: 169
Kommentarer: 103

Fjordman-sympatisøren Nistad

Kommentar #19

Jeg registrerer at Bjørn Ditlef Nistad rørende nok har sympati med Fjordman. Akkurat det kommer ikke som noen gedigen overraskelse. Har han i like stor grad sympati med ofrene for den høyreradikale hatideologiens konsekvenser? Min oppfordring til Nistad er at han uansett bør ta et fullstendig oppgjør med høyreradikal og ekstrem hatideologi og rasistiske ytringer, hvor enn det måtte forekomme, men det er kanskje for mye forlangt. Eller?

I kommentar#17 skriver Nistad at hvis jeg ”ikke liker at Fritt Ord støtter Fjordmans bokprosjekt på grunn av hans ekstreme meninger”, så burde jeg ”i konsekvensens navn, ta avstand fra at organisasjonen har støttet en uttalt homokritiker, for ikke å si homohater, og en islamist som forsvarer bruk av burka.”

Homokritikere som filosofen Nina Karin Monsen og niqab-kledde muslimske kvinner må for all del ha full frihet til å ytre seg så mye de bare orker, men det innebærer ikke at de nødvendigvis heller skal ha pengestøtte fra Fritt Ord i ytringsfrihetens navn for å gjøre dette, blant fordi det kan bidra til å undergrave andres friheter ved å ”premiere”, legitimere og til og med kanskje normalisere meninger som nettopp brukes til å undertrykke andres friheter.

Overgangen fra skarp homokritikk til regelrett homohat, kan for enkelte være nokså flytende og islamistisk propaganda kan medføre et utilbørlig press på kvinner til å la seg innordne og underkaste seg autoritære religiøse tradisjoner og praksiser og bedrive selvsensur for ikke å støte eller fornærme religiøse patriarkalske autoriteter og fundamentalistiske ”sannheter”.

Jeg vil imidlertid på det sterkeste understreke at det betyr ikke at jeg nekter noen som helst friheten til å ytre seg. Snarere tvert imot. Men friheten til å ytre seg skal ikke i alle tilfeller ”premieres” for å si det sånn.

For ordens skyld vil jeg gjenta hva jeg har tidligere skrevet og sitert fra. I vedtektene for Fritt Ord, paragraf 2, heter det at institusjonen ”Fritt Ords fremste formål er å verne om og styrke ytringsfriheten og dens vilkår i Norge, særlig ved å stimulere den levende debatt og den uredde bruk av det frie ord.”

Jeg er skeptisk til at ”den levende debatt” ikke nødvendigvis blir så levende når massemorderens ideologiske forbilde ”premieres” med pengestøtte fra Fritt Ord. Snarere tvert imot kan dette av enkelte oppfattes som en form for oppreisning og legitimering av Fjordmans status og posisjon med alt hva det innebærer av ytterligere styrking av høyreradikalismens hatideologi.

Vi vet av lei historisk erfaring at rasistenes og fascistenes ordgyterier, enten det er i skrift eller tale, er blitt brukt som inspirasjon, motivasjon og forstått som oppfordringer til voldelig handling med fatale konsekvenser. Derfor oppfordrer jeg igjen Nistad som jeg gjorde i begynnelsen av denne kommentaren, til å ta et endelig oppgjør med høyreradikalismens hatideologi, inkludert selvfølgelig Fjordmans tekster.

Jeg har fremdeles tro på menneskeheten så det blir jo interessant å se om Nistad tar en opprydding på det ideologiske mørkeloftet eller om han skygger unna. Det er jo alltids lov å håpe.

Del dette innlegget: