Annonse
Annonse
Annons
Annonse
On Elpeleg
Innlegg: 2
Kommentarer: 21

Det ser ikke lyst ut å ha en antisemitt på Raftohuset

- 2464 visninger Innlegg

Både som et menneske som har mistet halve familien sin i Holocaust og som en innvandrer som har bodd i Bergen i 25 år, synes jeg at det er viktig å minne Holocausts ofrene.

Det har beboerne på Møhelnpris i Bergen har gjort på en flott måte hvert år i nesten 20 år nå.

Årets minnestund, mandag 26. november fant sted nøyaktig 70 år etter at lasteskipet Donau dro fra Oslo med 500 jøder.

I forbindelse med markeringen arrangerte beboerne på Møhelnpris et halvtime fakkeltog gjennom gatene på Møhlenpris og viste deltakerne hvor jødene som ble transport bodde. De fortalte om sine jødiske naboer som ble arrestert og sendt til konsentrasjonsleirer under siste verdenskrig. Dette er uten tvil et flott initiativ som burde ha vært et eksempel for andre byer i Norge og Europa.

Etter fakkeltoget ble det holdt en appell av tidligere barne- og likestillingsminister Audun Lysbakken på Menneskerettighetenes plass. Appellen ble etterfulgt av foredrag ved tidligere statsminister Kåre Willoch og kulturelle innslag på Raftohuset.

(Foto: On Elpeleg for morsmal.org, GPL lisensert)

Mange av de 250 deltakerne mente at Audun Lysbakken hadde en flott appell mot antisemittisme og rasisme. Lysbakken som har gått på Møhlenpris skole var et naturlig valg som appellant.

Upolitisk minnestund til jøder eller politisk markering for antisemitter?

Flere av Bergens jøder og sine venner fant det også naturlig å delta på fakkeltoget og noen av de også hørte appellen til Lysbakken. Likevel, stoppet de utenfor Raftohuset hvor Willoch tenkte å holde en tale, og i stedet for å høre talen hans fikk de høre en Kaddish bønn (minnebønn) og fikk se lystenning for jødene fra Bergen som ble drept under andre verdenskrig.

Kaddish seremonien ble arrangert som en del av «upolitisk minnestund» av DMT i Bergen til minne for jødene som ble drept. Noe som ble misforstått av BT som valgte å kalle seremonien en «stille demonstrasjon». Å kalle Kaddish for en «stille demonstrasjon» er en uvitende uttalelse når man tar til betraktning at en Holocaust minnestund til jøder uten en Kaddish er like godt realisert som en fotballkamp uten en ball.

Det er like interessant å gjøre oppmerksom på at ingen tenkte å kalle «seremonien» som fant sted innen Raftohuset for en «demonstrasjon». Willoch, som for et par år siden uttrykket sin mening om Obamas stabssjef: «Det ser ikke lyst ut, for han har jo valgt en stabssjef som er jøde», er betraktet av flest (hvis ikke alle) jøder i Norge som antisemitt.

Å la Willoch å holde en tale på Raftohuset er ikke bare en «skrikende demonstrasjon» mot hensikten av minnestunden, men også mot formålet til Raftohuset som har et formål å arbeide med å «fremme menneskeverd og menneskerettigheter i et globalt perspektiv».

Man tviler ikke på de gode hensiktene fra journalisten som skrev artikkelen eller BT som ønsket å omtale alle sider i denne saken. Tvert imot, journalisten fortjener ros for å ha lagt merke til jødene som ble utenfor Raftohuset mens andre journalister fra BA, NRK, TV2 og andre medier stormet inn Raftohuset for å høre talen til Willoch uten å legge merke til jødene og deres venner som ble ute.

Samtidig synes jeg at det er viktig å belyse om misforståelsen i artikkelen og feilfokuseringen ikke bare i BT, men også i de andre mediene om saken. Det er forbausende og uakseptabelt at 70 år etter at jødene ble deportert fra Bergen og drept at de er fortsatt redd for å vise sin identitet i offentligheten.

Det er sterkt tvilsomt at innbydelsen av Willoch til å tale på minnestunden er riktig fremgangsmåte for å utfordre problemet. Dette handler ikke om ytringsfriheten til Willoch som har allerede brukt alle 365 dagene i skuddåret 2012 til å omtale jødene og den jødiske staten på sin "spesiell måte".

Jeg synes også at mediene i Norge fortjener et testimonium paupertatis for manglende evner til å se at jødene føler seg utrygt å vise sin identitet i offentligheten. Man trenger ikke å ydmyke de mer eller skremme de vekk ved å la Willoch å infiltrere og gjøre narr av minnestunder til jøder som ble drept av denne type propaganda han driver med hele året.

Nedenfor er e-postutvekslinger med BTs Nyhetsleder gjengitt i sin helhet:

(Nyhetssjef i BT har presisert feilene 28. november og feilsiteringen er nå fjernet også fra nettutgaven).

Fra: On Elpeleg
Sendt: 27. november 2012 13:53
Til: Skrunes, Trond Olav
Emne: Feilaktig informasjon på artikkel
Ad.: Ville vise avsky (http://www.bt.no/nyheter/lokalt/Ville-vise-avsky-2803685.html )

Hei!

Viser til en telefonsamtale fra i dag. Jeg beklager for at jeg var opphisset og vedlegger det jeg reagerer på punktvist mht til overnevnte artikkelen som jeg synes skader meg, jødene i Bergen og BTs troverdighet :

1. «en avdeling fra det mosaiske trossamfunn» - Det var ikke noe avdeling. Det var jøder fra Bergen og sine venner. Det var den «jødiske foreningen i Bergen» som arrangerte en «upolitisk minnestund» ( journalisten fikk kopi på dette: http://yes.as/bergen ). Den jødiske foreningen representerer DMT i Bergen.
2. «Det var også en stille demonstrasjon» - Det var overhodet INGEN demonstrasjon, det ble sagt tydelig, skrevet på invitasjonen. Og det ble ikke gjort noe demonstrasjon de facto i det hele tatt! Tvert i mot, man ventet til at Lysbakken skulle bli ferdig med talen sin før man begynte med Kadishen.
3. «..men ikke politikere. Særlig ikke fra SV.» - Hello?!! Dette ble aldri sagt! Tvert i mot se diskusjonen i etterkant av talen til Lysbakken: http://twitter.com/onelpeleg og http://twitter.com/audunlysbakken Han hadde en FLOTT tale, og det mente nesten alle jødene som var tilstedte! Lysbakken takker oss for samarbeidet! Hva er hensikten med å lage unødvendige konflikter og gi inntrykk at jødene har noe i særlig mot SV?
4. "var skuffet over at så få av jødene i Bergen hadde møtt opp til markeringen.» Skuffet ikke over antallet men over fakta at 70 år etter at jødene fra bergen ble transport føler de seg fortsatt ikke trygg. I går var det ca. 25 jøder tilstede omringet med venner. Det ble sagt at vanligvis har de over 100 deltakere på lukkete arrangementer.
5. «On Elneley» - Kanskje det eneste lyspunktet i artikkelen er bokstavefeil i navnet mitt «On Elpeleg». Artikkelen skader mindre i hvert fall…
6. Ikke feil informasjon men feil fokusering: Man glemte å nevne at jødene var ute mens Willoch og andre spiste mat, hørte musikk, holdt minnestund og taler inne for jøder på Raftohuset. Litt absurd etter min mening… men, det er ikke meg som skal si hva skal Dere fokusere på.

Vennlig hilsen

On Elpeleg
Webredaktør, http://www.morsmal.org


-----------------------------------

Fra: Skrunes, Trond Olav
Sendt: 27. november 2012 15:41
Til: On Elpeleg
Emne: SV: Feilaktig informasjon på artikkel

Hei og takk for tilbakemelding. Jeg har snakket med journalisten. Hun utelukker ikke at hun kan ha misforstått det du sa. Slik kan skje, men at dette skal ha noe med holdningene til BT eller journalisten, vil jeg avvise. Det er slett ikke snakk om noen bevisst ønske om å fremstille deg eller noen andre i det jødiske miljøet på en negativ måte. Jeg håper at det ikke er det inntrykket du eller andre sitter igjen med etter gårsdagen.

Jeg skriver en presisering i BT, der jeg påpeker at du er understreker at du ikke uttalte deg negativt om SV. Og at det ikke var snakk om noen demonstrasjon.

Lykke til videre!

mvh

Trond Olav Skrunes
Nyhetsleder politikk/utland
Mediehuset Bergens Tidende

Bjørn Ditlef Nistad
Innlegg: 65
Kommentarer: 2293

Absurd

Kommentar #1

Å kalle Kåre Willoch for antisemitt er såvidt absurd at det ikke engang kan betraktes som injurierende - formodentlig er dette grunnen til at innlegget ikke har blitt fjernet som hetsende.

Forhåpentligvis blir personer som On Elpeleg ikke oppfattet som talspersoner for norske jøder. Det ville ha kunnet gi opphav til antisemittisme.

Bjørn Ditlef Nistad
Innlegg: 65
Kommentarer: 2293

En trussel mot ytringsfriheten

Kommentar #2

Ved nærlesning av innlegget festet jeg meg ved følgende formulering: "Man trenger ikke å ydmyke de [norske jøder] mer eller skremme de vekk ved å la Willoch å infiltrere og gjøre narr av minnestunder til jøder som ble drept av denne type propaganda han driver med hele året."

Dette kan knapt oppfattes på noen annen måte enn at Kåre Willoch beskyldes for å demonisere jøder på samme måte som nazistene gjorde - med de morderiske følger dette fikk. Man kan mene hva man vil om Kåre Willoch og hans syn på konflikten mellom israelere og palestinere. Å beskylde demokratisk sinnede personer som Willoch for å bedrive rasistisk hetspropaganda er imidlertid så grovt og forsøplende for samfunnsdebatten at jeg har funnet å måtte rapportere innlegget som upassende. Om personer som frimodig gir uttrykk for sine meninger, i dette tilfelle Kåre Willoch ved å engasjere seg for palestinernes sak, helt grunnløst skal risikere å bli beskyldt for å ha nazistiske sympatier eller lignende, vil folk naturlig nok kvie seg for å delta i samfunnsdebatten. Slike grovt usakelige og hetsende beskyldninger utgjør følgelig en trussel mot ytringsfriheten og samfunnsdebatten, og de er derfor noe dedattredaktører burde slå hardt ned på.

Kåre Willoch trekker trolig bare på smilebåndet av On Elpelegs utgytelser (om han i det hele tatt er klar over dem), og han trenger opplagt ikke mitt forsvar. Det forandrer imidlertid ikke på den prinsipielle siden ved saken: Folk skal frimodig kunne delta i samfunnsdebatten uten å måtte risikere å få så mye "søppel" kastet etter seg at de skremt trekker seg tilbake.

Helge Vladimir Tiller
Innlegg: 377
Kommentarer: 1476

Ja-absurd.

Kommentar #3

Å kalle Kåre Willoch for antisemitt er såvidt absurd

Enig, Nistad ! K. Willoch har ALDRI vært - og kommer aldri til å bli noen antisemitt. Han har heller aldri vært i nærheten,ved ord eller uttalelser, å kvalifisere til en slik benevnelse.

On Elpeleg
Innlegg: 2
Kommentarer: 21

Kommentar #4

Du skriver: Å kalle Kåre Willoch for antisemitt er såvidt absurd at det ikke engang kan betraktes som injurierende - formodentlig er dette grunnen til at innlegget ikke har blitt fjernet som hetsende.

Mitt svar: Jeg henviser til det Willoch sa på NRK om stabsjefen til Obama: «Det ser ikke lyst ut, for han har jo valgt en stabssjef som er jøde»
En million fluer kan ikke ta feil, uttalelsen hans lukter ikke godt. Typisk uttalelse for en antisemitt for å være mer presis.


Du skriver: Forhåpentligvis blir personer som On Elpeleg ikke oppfattet som talspersoner for norske jøder. Det ville ha kunnet gi opphav til antisemittisme.

Mitt svar: Det er min oppfatning om han. Samtidig kan jeg opplyse at over 95% av jødene i Norge synes det samme om Willoch. Ja, at han er en antisemitt. Jeg forstår at du er lite fornøyd med at jøder i Norge har ytringsfrihet og rett til å reagere mot antisemittiske uttalelser. Men det må du jobbe med selv.


Bjørn Ditlef Nistad
Innlegg: 65
Kommentarer: 2293

Fullstendig harmløs uttalelse

Kommentar #5

Uttalelsen til Kåre Willoch om at det var problematisk at Barack Obama hadde valgt en jøde til stabssjef refererte til den israelsk-palestinske konflikten og er følgelig fullstendig harmløs. Det er et faktum at nesten alle jøder, med noen hederlige unntak, støtter Israel i tykt og tynt; og Willoch hadde følgelig all mulig grunn til uro for at utnevnelsen av en jøde til en sentral posisjon i det amerikanske styringssystemet ville kunne gjøre det vanskeligere å presse Israel til å foreta de innrømmelsene som må til for å oppnå en fredsavtale med palestinerne. Uttalelsen var ikke mer oppsiktsvekkende enn om lederen for Europabevegelsen hadde sagt at det var problematisk at et medlem av Senterpartiet hadde blitt utnevnt til å stabssjef ved Statsministerens kontor. På samme måte som nesten alle jøder støtter Israel, er nesten alle i Senterpartiet mot EU.

Å beskylde Kåre Willoch, som trolig er den mest velansette politiker i dagens Norge, for å ha "grumsete" holdninger er såvidt absurd og urettferdig at det vil måtte slå tilbake på den eller de som fremsetter slike påstander. Om denne type utsagn skulle bli oppfattet som et uttrykk for hva norske jøder mener om Willoch og andre som har fremført en helt nødvendig kritikk av Israels brutale undertrykkelsespolitikk i forhold til palestinerne, eller som et jødisk forsøk på å avspore hele debatten om palestinernes ulykkelige situasjon, vil det utvilsomt bidra til fremveksten av antisemittisme.

Om du og andre som hevder å opptre på vegne av norske jøder, i tide og utide slenger rundt dere med anklager om antisemittisme, oppnår dere bare at knapt noen vil reagere den dagen det måtte dukke opp virkelig antisemittisme. Jevnfør hvordan knapt noen lenger tar anklager om rasisme på alvor etter at såkalte antirasister i en årrekke har stemplet nærmest enhver kritikk av ikke-vestlig innvandring og "flerkultur" som rasisme.

On Elpeleg
Innlegg: 2
Kommentarer: 21

Hva er antisemittisme

Kommentar #6
Han har heller aldri vært i nærheten,ved ord eller uttalelser, å kvalifisere til en slik benevnelse.

Hei Helge Vladimir Tiller,

Om jeg får lov til å sitere fra Wikipedia:

"Antisemittisme er en vanlig betegnelse for rasemessig begrunnet hat mot jøder."

Willoch begrunner sitt hat mot stabsjefen til Obama på en veldig enkel måte:

«Det ser ikke lyst ut, for han har jo valgt en stabssjef som er jøde»

Å la en antisemitt som Willoch å holde en tale på Raftohuset etter min mening er skam for verdiene og formålene at Raftostiftelsen står for.

Erik Danielsen
Innlegg:
Kommentarer: 2

Hav er en antisemitt da?

Kommentar #7

Å kalle Kåre Willoch for antisemitt er såvidt absurd at det ikke engang kan betraktes som injurierende - formodentlig er dette grunnen til at innlegget ikke har blitt fjernet som hetsende.

Det er ikke vaskelig å avsløre Willochs antisemittiske brodd - for dem som er villig til å se. Hans bevisste omskkrivinger, utelatelser og giftige angrep mot Israel (nåtidens kollektive jøde) står ikke tilbake for den antisemittiske kulturen og tankegodset som hersket i det småborgelige Oslo på 1930-tallet. ikke minst i Aftenposten leserkretser. Argumententene er nye, men argumentasjonen er den samme. Språkdrakten er endret, men innholdet er det samme. Og selvfølgelig er mellomkrigstidens jøde nå byttet ut med nåtidens kollektive jøde: Israel.

Det er rat hvor vanskelig det er for mange å avsløre et fenomen som antisemittsime selv om fakta skriker opp mot en. Må man liksom ha bart eller brun uniform før man klarer å kjenne igjen trekkene? Antisemittismen har en egen evne til å omskape seg i nye drakter, men grunntonen er alltid den samme. At Willoch er en respektert sammfunnsborger og tidligere statsminister, gjør hans uttaleser desto mer alvorlig. Venstresiden - som lenge har drevet en systematisk forskjellbehandling av Israel og islamske stater - har tatt ham til sitt bryst som om de selv trenger et alibi å dekke seg bak.

Hadde vanlige mennesker brukt samme argumentasjon som Willoch, så kunne man for eksempel forklare alle antisilamistiskle holdninger , mot for eksempel arabiske barn i Oslo, som resultat av arabiske lands brutale behandling av etniske og religiøse minoriteter i Midtøsten. Men en slik sammenlikning, dersom anti-islamismen hadde vært reell, hadde fort blitt avkledd som usaklig. Willoch, derimot, får dure på til applaus fra den herskende eliten i Norge, selv om hans påstander om Israels uhyrligheter er aldri så oppblåste og forvrengte. Slik sett sier Willoch mer om den politiske tilstanden i Norge enn om ham selv- dessverre!

Jeg vil vise til et utdrag av følgende artikkel som referer noen av hans uttalelser på Raftohuset, så for du dømme selv:

http://www.miff.no/Antisemittisme/2012/11/29Willochbevisteathanerfeilman npaminnemarkeringerfordreptej%C3%B8der.htm

«Fred i Midtøsten kan stoppe antisemittisme i hele verden.»

Med denne setningen beviser Willoch at han er uegnet til å delta på noen slags minnemarkering for drepte jøder. Ut fra det videre referatet, men også fra alt vi har hørt og lest fra Willoch tidligere, er det tydelig at det er Israels skyld alene at det ikke er fred. Dersom Israel bare forsvinner, eller lager fred som er akseptabel for den palestinske æresborgeren Willoch, vil antisemittismen forsvinne.

Den eneste jødiske staten i verden er derfor årsak til antisemittisme, skal vi tro Willoch. Det har vært antisemittismens hovedstrategi i århundrer – å legge ansvaret for antisemittismen over på jødene selv.

Dersom Willoch er korrekt sitert, røper det at han ser en sammenheng mellom Israels politikk og jøder rundt omkring i verden som ikke har israelsk nasjonalitet. I den grad jøder utenfor Israel må lide, har de Israel å takke, skal vi tro Willoch. “Det er ødeleggende å sette likhetstegn mellom staten Israel og jøder,” sier Willoch til Bergens Tidende. Men mye tyder på at han selv er med på å dyrke frem denne koblingen.

Hva med de mørke århundrer med antisemittisme lenge før Israel ble opprettet? Kan “fred i Midtøsten” trylle bort dette? Hva med ytre-venstres og nynazisters konspirasjonsteorier om jødisk makt? Hva med islamisters drøm om å drepe jøder hvor de måtte befinner seg før Dommens dag? – Ingenting av dette vil forsvinne selv om Israel skulle gjøre innrømmelser helt til den jødiske staten ikke lenger eksisterer, slik Willochs allierte i Midtøsten ser for seg at “freden” skal opprettes.

Helge Vladimir Tiller
Innlegg: 377
Kommentarer: 1476

Willoch har forklart seg !

Kommentar #8
On Elpeleg – gå til den siterte teksten.
stabsjefen til Obama

DETTE som det henvises til forklarte K. Willoch klart og tydelig på "Dagsnytt Atten" for få dager siden. Willoch's forklaring i denne sendingen var overbevisende og levnet ingen tvil : K. Willoch er ingen antisemitt !

Og takk for det !

André Rohde Garder
Innlegg: 92
Kommentarer: 2378

Helt umulig å ta på alvor

Kommentar #9

Kritikken av Kåre Willoch er helt umulig å ta på alvor, og det er nesten så en lurer på om denne debatten i det hele tatt hører til på planeten jorden.

On Elpeleg
Innlegg: 2
Kommentarer: 21

Kommentar #10

Willoch's forklaring i denne sendingen var overbevisende og levnet ingen tvil

Hva var forklaringen hans? At han bare "latet" som han var antisemitt? At han glemte å ta medisinen denne dagen? Ellers, tok han for mange medisiner denne dagen?

Helge Vladimir Tiller, forstår du at et slik utsagn gir ikke rom for "forklaring"?

Hans utsagn er krystallklart:

«Det ser ikke lyst ut, for han har jo valgt en stabssjef som er jøde»

Helge Vladimir Tiller
Innlegg: 377
Kommentarer: 1476

Så enig- så enig.

Kommentar #11
umulig å ta på alvor,

Blinkskudd, perfekt innertier!-----Og dermed TAKK for meg i denne "debatten" i N. M.

Alt godt til deltagerne.

Erik Danielsen
Innlegg:
Kommentarer: 2

Spasmiske reaksjoner

Kommentar #12

Kritikken av Kåre Willoch er helt umulig å ta på alvor, og det er nesten så en lurer på om denne debatten i det hele tatt hører til på planeten jorden.

Det ser ut som flere av dere som forsvarer Willoch kommer med intetsigende anklager i mangel på argumenter. Som spasmiske kroppslige reaksjoner fra et menneske som er gått tom for argumenter men likevel febrilsk nekter å se virkeligheten i øynene.

On Elpeleg
Innlegg: 2
Kommentarer: 21

Helt enig, for mye pathos her.

Kommentar #13
Erik Danielsen – gå til den siterte teksten.

Det ser ut som flere av dere som forsvarer Willoch kommer med intetsigende anklager i mangel på argumenter.

Helt enig, Erik. Jeg ser for mye pathos ovenfor (argumenter som er basert på patetiske premisser) .

Likevel ser jeg flere forsøk å bruke ethos ved å påstå at Willoch kunne aldri være antisemitt [pga at han var statsminister en gang?] . Helt sikkert at mange tenkte sånn om Hitler før han kom til makt.

Jeg kan ikke se et eneste argument basert på logos. Altså argumenter som er basert på faktiske forhold hvor konklusjonen følger logisk fra premissene. Ganske skuffende, men ikke overraskende. Som sagt, det er ikke mye rom for forklaring når Willoch hevder at: «Det ser ikke lyst ut, for han har jo valgt en stabssjef som er jøde».

Jeg takker alle deltakerne i debatten og vil bruke anledning til å varsle mot den nye type antisemittisme (Willochs antisemittisme) at dere kanskje ikke har lagt merke til.

Vennligst legg merke til at en slik "uheldig" bemerkning om Obamas valg av en jøde som stabssjef er mye farligere enn tusen demontarsjoner av nynazister. At det var en statsminister som kom med utsagnet er ikke noe unnskyldning. Tvert imot, dette betyr at vi bør reagere på det sterkeste og vise avsky!

Takk!

On Elpeleg

Webredaktør, morsmal.org
Twitter: @onelpeleg

Del dette innlegget: