Annonse
Annonse
Annons
Annonse
Ben Økland
Innlegg: 3
Kommentarer: 541

Kommentar #20
Robin Haug – gå til den siterte teksten.

reagerer jeg ganske kraftig på din ordbruk.

Ja vel. Du erklærer at du har kraftige reaksjoner på min bruk av ord. Hvorfor reagerer du så kraftig? Er ordbruken min krenkende, eller treffende, eventuelt irriterende? Når du først setter frem erklæring om at du har kraftige reaksjoner ut fra min ordbruk, kan du ikke da opptre så pass redelig at du også presiserer hvilke ord som skaper reaksjoner hos deg og hvorfor?

Jan Ingar Stangeland
Innlegg: 4
Kommentarer: 37

Ikke sinnsyk, men psykopat!

Kommentar #21

Som så mange andre hobbypsykologer foretrekker jeg å stille diagnoser helt på egenhånd, og her er mitt bidrag til psykiatrivurderinga, skrevet noen dager etter terroraksjonen:

Ikke sinnsyk, men psykopat!

Massakren på Utøya var ingen sinnsyk gjerning begått av en gal mann, men en velregissert sceneinntreden for en ekte psykopat.

Filosof-psykolog Ingjald Nissen skrev i 1945 boka “Psykopatenes diktatur”, hvor han foretar en grundig analyse av psykopatiens opprinnelse, psykopaters tenkesett og handlingsmåte. Dette er en viktig bok, og like aktuell i dag (kanskje med unntak av Ingjald Nissens intense avsky mot tyskere, noe som nok er forståelig etter datidens situasjon). For en mer moderne og nøktern analyse av psykopatien anbefales Kjell Totlands artikkel: Psykopati (2009).

Psykopater er eksperter på manipulering, og skyr ingen metoder for å oppnå makt. Hvis en psykopat viser noe som likner på anger, skyldfølelse eller svakhet, er det utelukkende i egen vinnings hensikt, ikke fordi han besitter slike egenskaper. For det er nettopp mangel på slike menneskelige egenskaper som definerer en psykopat; Han mangler empati, innlevelse og samvittighet.

B. Breivik (jeg er ikke på fornavn med denne mannen) er ikke sinnsyk, slik forsvareren hans prøver å hevde. Han er en såkalt “intelligent” psykopat, og bør behandles deretter!

B. Breivik er en klassisk psykopat etter Nissens beskrivelser, spesielt typisk er hans dragning mot "tempelriddere" og det Nissen kaller "mannsforbund". Psykopatbegrepet blir ofte både misbrukt og underkjent, og psykiatrien har funnet opp en rekke andre betegnelser for å omgå dette betente ordet. “Antisosial personlighetsforstyrrelse” er en slik sekkepost, men den inneholder mye annet rart i tillegg.

Jeg mener denne begrepsvegringen tåkelegger det faktum at de egenskapene som kjennetegner en psykopat minner stygt om de egenskaper som preger finans-, næringsliv- og toppidrettsmiljøene, nemlig beinhard maktkamp, ofte blottet for empati og samarbeidsevne.

I andre settinger enn i rettsapparatet hyller vi kyniske maktmenn som helter, enten de tjener seg søkkrike eller kjemper seg opp til de ypperste høyder på andres bekostning. Slike menn styrer verden mot "psykopatenes diktatur", og da kan sammenlikninger med slike som B. Breivik virke både forstyrrende og avskrekkende. Ord som "snill, trygg og ærlig" hører ikke hjemme i et brutalisert næringsliv!

Når B. Breivik inntar offerrollen og hevder at han regner med å bli lynsjet i norsk rettsvesen, er det kun for å oppnå beskyttelse, ikke fordi han er redd. Det eneste B. Breivik er redd for, er at han skal bli oversett og glemt.

I månedene framover vil B. Breivik få all den oppmerksomhet han ønsker seg, noe han for øvrig har planlagt i detalj. Han har sett for seg rettsaken og medieoppstyret som hans egen talerstol, godt supplert av en dyktig forsvarer. Han gleder seg til å bli gransket av landets skarpeste psykiatere, hvor han kan boltre seg i sin selvforherligelse. Bare vissheten om at han er hovedsak i all verdens medier gir ham et kick uten like, og om han framstilles som helt eller djevel har ingen betydning. Han suger til seg alt hatet som om det skulle være ros.

Mediene vil fråtse i B. Breiviks psyke og motiver, og mange kan knapt vente på rettspsykiaternes dom; Er han tilregnelig eller ikke? Juristene jobber på spreng for å tilpasse tiltale og lovverk slik at han aldri mer skal gå fritt på gata, og det er greit nok.

Hverken Ingjald Nissen eller Kjell Totland har noen standardoppskrift på hvordan man kan behandle (eller straffe) en psykopat av B. Breiviks kaliber. Deres beste tips til normale mennesker er å holde seg langt unna, aldri la seg lokke inn i psykopatens nettverk av løgner og makt.

Hvis samfunnet virkelig ønsker å straffe B. Breivik for hans ugjerninger, bør vi la ham forvitre i taushet. Han bør aldri komme på en offentlig talerstol, enten i en rettsak eller i media. Samfunnet bør aldri fatte interesse for hva han har opplevd, hvilke bøker han leser, hvordan han ser ut eller får tida til å gå i fengselet. Han bør leve resten av i sitt liv med visshet om at ingen overhode er interessert i hva han måtte mene om noe som helst, og at omgivelsene betrakter ham som død. Det er vel fortjent.

En sinnsyk person ville tatt sitt eget liv som avslutning på en slik massakre. B. Breivik har en helt annen agenda, og derfor overga han seg straks han så en uniform. Dette er hans grandiose inntreden på verdens-scenen, i et spill han selv har redigert, med en rolleliste og et publikum enhver psykopat bare kan drømme om.

Samtidig går hans "manifest" og tankegods fritt rundt i alle medier, også helt etter hans plan. Han vet jo at han aldri mer kommer ut, men er sikkert ganske fornøyd med boklanseringa si!

La oss ikke oppføre oss som nyttige idioter i denne psykopatens spill!

Ikke gi B. Breivik den oppmerksomheten han trenger for å styrke sitt ego, gi ham taushet!

Jan Ingar Stangeland, motvekt.net, 26.07.-11.

Robin Haug
Innlegg: 3
Kommentarer: 468

Epistemologi

Kommentar #22
Ben Økland – gå til den siterte teksten.

forfølgelsesvanvidd og bisarr virkelighetsforvrengning.

Det slår meg at ditt vokabular prompt følger de to psykiaternes vurdering av Breivik. Men få i utlandet forstår diagnosen. En svensk nestor har kalt den ”støtende uprofesjonell.” For eksempel.

Men hvordan er man seg så sikker på at egen virkelighetsoppfatning ikke også har elementer av vrangforestillinger og andre rariteter? Det kan man selvsagt aldri være. Men for å erkjenne slik skal man først ha et visst monn av epistemologisk forståelse. En slik forståelse inngyter dermed også ikke undertrykkelse, men en ektefølt nysgjerrighet overfor alternative virkelighetsoppfatninger. I parentes sagt: det er godt vitenskapen generelt ikke preges av slike villige og ukritiske undertrykkelser av tilsynelatende bisarre virkelighetsforståelser.

Breivik var psykotisk. Det sier evalueringen. Man kan ikke få både i pose og sekk. Hvis Breivik faktuelt var psykotisk kan selvsagt ingen utenfor Breivik selv ”ansvarliggjøres.” Dette ligger i psykosens selve fundamentale begrep. Breiviks forsvarer, for eksempel, bedriver derfor en selsom øvelse i og med at han stevner Pedersen og Rustad.

Man kan også oppføre millioner av europeere som mer eller mindre deler Fjordmans virkelighetsoppfatning. Man føler sin kultur truet på livet, man ser at de som har ansvaret for det bare fortsetter, man ønsker å gjøre noe med det. Dette er da helt legitimt. Og epistemisk sett er det ikke mer fortegnet enn mange andre virkelighetsforståelser, som den som hevder at alt går godt, at våre ledere gjør en god jobb, og at intet særskilt behøver gjøres. Dogmatismen i den norske offentlighet, derimot, er skremmende. Som jeg har villet debattere i innlegget mitt om Heksejakten.

Robin Haug
Innlegg: 3
Kommentarer: 468

Paradokset

Kommentar #23
Ben Økland – gå til den siterte teksten.

Det foreligger intet paradoks mellom det å anklage Breivik for hans misgjerninger og å rense ordskiftet ved å påpeke at ”Fjordman-propagandaen” bygger på en sykelig, forvrengt opplevelse av virkeligheten og forståelse av situasjonen. Begge deler er nødvendig.

Økland, Breivik er Breivik. Du tror de to psykiaterne har rett når de diagnostiserer ham som psykotisk. Det paradoksale består i at samtidig som man erklærer ham psykotisk og utilregnelig, så erklærer man også samtidig deler av befolkningen for ansvarlige. Det paradoksale består følgelig i at man nærmest selv opererer ut fra et psykoseliknende univers. Den schizofrent paranoide vil alltid finne ikke-reell årsak til handling eksternt og en trussel utenfra som ikke er reell. Breivik var psykotisk, og av samme grunn kan man derfor heller ikke tilskrive andre et ansvar. En slik ansvarstilskrivelse likner den psykotiske som finner handlingsmotiverende årsaker utenfor seg som ikke er reelle.

Robin Haug
Innlegg: 3
Kommentarer: 468

Om paranoid schizofreni som sosiologisk diagnose

Kommentar #24
Ben Økland – gå til den siterte teksten.

Begrepet "overlegg" gjelder handlingsmåte. Det betyr at man har gjort seg visse overveielser før man begår en handling, i motsetning til at handlingen eksempelvis kommer som en refleksmessig reaksjon eller skyldes øyeblikkets affekt uten gjennomtenkning.

Selvfølgelig, Økland. Men det er jo ikke det jeg påtaler. Jeg spør bare hvilken funksjon overlegget får hvis man først har beskrevet den tilknyttede virkelighetsoppfatningen som feil og forstokket. Man skal vel ikke strafferettslig forfølge de som menes å ha en feil og forstokket virkelighetsoppfatning? Eller? La oss se:

Du definerer generelt forurensning som ”miljøgifter” (!) og ”ressurser brukt på feil og skadelig måte.” Påfallende ordvalg. Begge bestemmelser gir videre særdeles ubehagelige konnotasjoner (skadedyrbekjempelse, nazisme, eugenikk, etc.). Anser du virkelig denne ideologien (den begrenser seg selvsagt ikke til Fjordman; Fjordman er bare én enkelt spiller, og det er millioner med mer eller mindre samme ideologi i Europa) for å være en ”miljøgift”? Og: hvilke ”ressurser” taler du om? Og hvem har misbrukt ressursene? Er det ideologiens målbærere? Eller er det det øvrige samfunn?

Økland har nemlig tidligere tatt til orde for at, sitat: ”Den medisinske termen ”paranoid schizofreni” kan ikke lenger reserveres for bare individuell diagnostisering. ”Forfølgelsesvannvidd basert på bisarr virkelighetsoppfatning” ble 22. juli også en sosiologisk diagnose. Retten må forholde seg til denne virkeligheten. Rettspsykiaternes tradisjonelle rolle som overdommere i straffbarhetsavgjørelser ble kraftig marginalisert i det øyeblikk bomben smalt i regjeringskvartalet” (komm. #9).

Jeg oppfordrer andre lesere til å nøye lese sitatet gjengitt ovenfor. Og sammenstille sitatet med hva sagt omkring miljøgift og andre termer. For etter å ha definert forurensning som miljøgifter og misbrukte ressurser, påstår Økland ganske enkelt at Fjordmans ideologi er ”skadelig og samfunnsnedbrytende.” På få setninger knytter Økland én enkelt mann til ord som ”gift,” ”samfunnsnedbrytende,” ”ekstremist,” ”forfølgelsesvanvidd,” ”bisarr virkelighetsforvrengning,” ”forurensning,” ”luguber.”

Ikke bare befinner Økland seg på tynn is; han har gått i gjennom isen. Dette er uansett skremmende lesning. Økland kan kanskje også beskrives som en spiller innenfor den norske offentlighets nylig igangsatte heksejakt, som en av Inkvisasjonens Herrens Hunder?

Ordbruken er derfor ikke ”krenkende,” og heller ikke ”treffende” eller ”irriterende.” Ordbruken er skremmende. Men selvsagt skal den få stå i et fritt demokrati.

PS. Jeg er meget glad for at statsministeren endelig kom på banen i denne diskusjonen igjen. Han tar avstand fra Eskil Pedersens ordbruk omkring "ytringsansvar." Det er trist for norsk offentlighet at en såpass ekstremt traumatisert person som Eskil Pedersen ulykkeligvis er får dominere ordskiftet i såpass sterk grad. Hvor var Aps sentrale ledelse? Hvor var medias kristiske motspørsmål og problematiseringer? Hvor var befolkningens sunne skespsis?

Ben Økland
Innlegg: 3
Kommentarer: 541

Mer hobbypsykologi

Kommentar #25

Massakren på Utøya var ingen sinnsyk gjerning begått av en gal mann, men en velregissert sceneinntreden for en ekte psykopat.

Takk for god kommentar, Jan Ingar Stangeland.

Psykopatens fremste form for opplevelse av lykke når det gjelder forhold mennesker i mellom, inntreffer når vedkommende registrerer at andre har det følelsesmessig vondt på grunn av noe psykopaten har pønsket ut og iscenesatt. Det fryder psykopaten, vedkommende elsker å utøve makt over andre: Skadefryd er psykopatens eneste, sanne glede.

Legegjerningens misjon er å forebygge, reparere årsakene til, og lindre smerte og lidelse. Innenfor psykiatrien behandler legene mentale lidelser. Psykopaten representerer en logisk utfordring for legegjerningen: Hvordan behandler man en grunnleggende og fast forankret, sjelelig karakterbrist?

Den lar seg ikke reparere, så det beste ut fra legegjerningens formål burde jo være å hjelpe og skåne psykopatens ofre. Men innebærer ikke det et element av faglig nederlag for psykiatrien? Den skulle jo behandle smerte og lidelse hos ”pasienten” selv, ikke hos ”pasientens” ofre? Og den psykopatiske ”pasienten” lider ikke under djevelskapen vedkommende steller i stand, tvert i mot fryder det vedkommende.

Den psykopatiske ”pasientens” mentale kjennetegn gjelder at vedkommende er ute av stand til å oppleve empati og vise medfølelse. Tilsynelatende kompenserer psykopaten greit for dette ved å bruke mer mental energi på å planlegge og sette i verk intriger og ondskap. Sosialt er ”pasienten” typisk løgnaktig, har gjerne utviklet sine anlegg for å spille skuespill, og har meget sterk evne til å manipulere. Resultatet er gjerne at ”pasienten” indirekte havner i sosial ulykke på grunn av at menneskene i vedkommendes nære omgivelser bryter sammen. Men psykopaten, for sin egen del, har som regel god evne til å komme seg ovenpå igjen, selv om de nærmeste går dukken.

Å drive djevelen ut av slike typer er vel neppe en legegjerning. Psykiatrien har prøvd mange rare triks: Elektrosjokk, lobotomi og kjemisk neddoping. Men tiltakene lindrer jo ikke ”pasientens” symptomer. Ja ”pasienten” har jo i utgangspunktet ikke negative symptomer på grunn av sine ”syke” gjerninger. Tvert i mot har vedkommende det rett og slett gøy, mens omgivelsene har det vondt.

Strafferetten har en grei beskrivelse som passer til psykopaten: Vedkommende har mangelfullt utviklede og varig nedsatte sjelsevner. Men innen strafferetten er dette definisjon på forbrytersk sinnelag, ikke en diagnose.

Psykiaterstanden har vansker med å svelge slikt prat. Det må jo være medisinsk ”ufaglig” å ikke definere avvikere inn under en eller annen sykdomskategori? Og kanskje har den faglig-kulturelle maktkampen mellom psykiatri og jus nå nådd et høydepunkt i det snillistiske Norge?

Det medisinske begrepet ”psykotisk” i lovteksten gjelder pasienter som er rammet av en mental forstyrrelse som virker slik at de har sterkt nedsatt kontakt med virkeligheten og gjerne ikke kan forstå fullt ut effekten og konsekvensene av sine gjerninger. Det er en sykdom, og den kan helbredes.

Etter terroren kom rettspsykiaternes rapport, og den beskriver klart og tydelig at Breivik er ute av stand til å oppleve empati og medfølelse. For øvrig tyder alle andre "lekkasjer" på at han viser ingen anger. Han har svært god kontakt med den praktiske virkeligheten, i den forstand at han har høyt utviklet evne til strategisk planlegging og gjennomføring samt utpreget innsikt i virkninger og følger. Så langt er han altså ”psykopat i stjerneklasse”.

Men når det gjelder hans teoretiske virkelighet, så er Breivik også trygt forankret i forestillingene innenfor ”Fjordmans” politiske univers. Denne politiske varianten er gjennomsyret av forfølgelsesvanvidd og bisarre vrangforestillinger. At "Fjordman-skolen" er komplett politisk forrykt, betyr selvsagt ikke at tilhengerne er psykotiske. Men selvsagt kan man benytte de politiske vrangforestillingene til å diagnostisere Breivik som ”paranoid schizofren”, hvis det er hensikten. Så bruker man et skjema og får konkludert med sterkt psykopatisk.

Faktisk pleietrengende (og hjelpeløs)? Nei akkurat hva gjelder hjelpeløsheten, så blir det en logisk brist. Men pytt, pytt ingenting er helt perfekt her i verden, og selvsagt er det vel mulig at også en psykopat kan rammes av psykose?

Noen fagfolk i komiteen, 3 av sju i følge NRK, hadde innvendinger. Men så ble det orden i rekkene. De fire andre har antakelig ment at innvendingene ikke var alvorlige nok, så da så…

Ben Økland
Innlegg: 3
Kommentarer: 541

Personangrep svekker saklighetsgehalt

Kommentar #26
Robin Haug – gå til den siterte teksten.

Økland kan kanskje også beskrives som en spiller innenfor den norske offentlighets nylig igangsatte heksejakt, som en av Inkvisasjonens Herrens Hunder?

Jeg er enig i at Breiviks forsvarer tilsynelatende bedriver en selsom øvelse i og med at han stevner Pedersen og Rustad. Men jeg tror ikke det er for å få Pedersen og Rustad erklært psykotiske. Det ville være helt utenfor rettens virkeområde og også uten interesse for Breiviks forsvar.

Tvert i mot vil vel virkningen i praksis innebære å få sikret klientens hovedinteresse i retning av å misbruke retten som politisk talerstol. Retten kan vel heller ikke godt avvise vitneførselen, for hvis tiltaltes uttalte vrangforestillinger er politiske og deles av mange, så er det ikke så sikkert at de skyldes sykdommen ”psykose” allikevel, og det kan ha implikasjoner for sakkyndighetsgehalten i rapporten. Antakelsen styrkes av at forsvaret også vil vitneføre eksperter innen historie, samfunnskunnskap og politisk vold.

Kan det svekke den eventuelle straffeudyktigheten? Ja, trolig, og det må jo vel være et dilemma for forsvaret? Tja, Breivik sier angivelig selv at psykiatrirapporten er bare tull, og han er irritert over den. For ham er historisk ære tilsynelatende avgjørende viktig, og kanskje vil han innerst inne heller sitte i straffeanstalt enn å bli tvangsdopet ned i sløvhet av velmenende behandlere. Forsvarerens rolle er først og fremst å tjene tiltaltes interesser.

Robin Haug tar litt feil når han mener jeg støtter konklusjonen i den rettspsykiatriske rapporten (ut fra de premisser som står i den). Jeg er av den oppfatning at Breivik er en psykopat, hvilket noen av rapportens premisser også indikerer. Hvorvidt han i tillegg er psykotisk, kan jeg ikke uttale meg om.

Men det er indikasjoner i rapporten som underminerer diagnosen ”psykotisk”. Psykiaterne benytter den bisarre og forvrengte forståelsen av virkeligheten og situasjonen som gjelder Breiviks politiske ståsted, til å utlede sykdomsbegrepene. Det tror jeg er en tabbe. Psykiatriens misjon bør være å hjelpe syke mennesker, ikke å definere verken politikken eller strafferetten.

Jeg fastholder at ”Fjordman-skolens” politiske propaganda er gjennomsyret av forvrengt opplevelse av virkeligheten og forståelse av situasjonen. Robin Haug synes å påpeke at dermed hopper jeg bukk over erkjennelsesteoretisk utledning og drøftelse av sannhetskriterier, som ville ha vært nødvendige hvis jeg bedrev politisk-filosofisk avhandling. Men jeg mener jo ikke å skrive filosofiske utredninger, det ligger langt utenfor kommentarfeltets kapasitet og innleggets rammer. Og det gjør heller ikke Robin Haug når han for egen del i samme munnfull karakteriserer samfunn og offentlighet.

Men selv om ”Fjordman-skolens” politiske propaganda er gjennomsyret av forvrengt opplevelse av virkeligheten og forståelse av situasjonen, så betyr høyst sannsynlig ikke det at de såkalte ”Fjordman-ideologene” er psykotiske. Det er antakelig bare taktikk, og trolig er de smarte og samvittighetsløse nok til å ville piske opp stemningen med hatefull propaganda.

Det var alt for ubetenksom ordbruk fra min side å bable om psykiatriske termer som ”sosioligsk diagnose”. Robin Haugs kritikk er berettiget når det gjelder dette, og jeg tygger uten videre tullpratet mitt i meg igjen på det punktet. Hensikten var ikke å diskutere verken psykiatri eller sosiologi, så ordbruken var malplassert. Hensikten var derimot å forsøke å sette juridisk praksis inn i aktuell relevans i forhold til den helt spesielle, samfunnsnedbrytende propagandaen fra noen helt særegne, politiske varianter.

Så viser det seg at Robin Haug ble skremt nok til å få sterke reaksjoner. Det beklager jeg. Det var ikke hensikten min å skremme Robin Haug.

Men han er jo ikke direkte finslig selv, når han går i gang å karakterisere min person på svært negativ måte. Det hører selvsagt ikke hjemme i viser og eventyr å foreta seg slikt ut fra minimale krav til saklighet.

Robin Haug
Innlegg: 3
Kommentarer: 468

Rettelse

Kommentar #27
Ben Økland – gå til den siterte teksten.

Jeg er enig i at Breiviks forsvarer tilsynelatende bedriver en selsom øvelse i og med at han stevner Pedersen og Rustad.

Jeg mente selvsagt Peder Jensen.

Ben Økland
Innlegg: 3
Kommentarer: 541

Ufint og feil

Kommentar #28
Robin Haug – gå til den siterte teksten.

Det er trist for norsk offentlighet at en såpass ekstremt traumatisert person som Eskil Pedersen ulykkeligvis er får dominere ordskiftet i såpass sterk grad.

Robin Haugs ytringer om Eskild Pedersen er ikke bare på kanten, de er hinsides anstendighet.

Han antyder også ett eller annet om "ytringsansvar" i sitt "PS". I kommentarene under eget innlegg "Heksejakten" har Robin Haug skrevet den 14. desember: ”Selvsagt er det ingen (person, stat, organisasjon) som rettmessig og legitimt kan straffe deg for å benytte ytringer”. Det er grov feilinformasjon.

Ytringsfriheten har sterkt grunnlovsvern. Men bestemmelsene i Grunnloven angir også at ytringsfriheten har sine grenser. Straffebestemmelsene i lovverket gir spesifikk beskjed om hva disse grensene går ut på. Selvsagt kan domstolene rettmessig og legitimt straffe benyttelse av straffbare ytringer,

Dag Undseth
Innlegg:
Kommentarer: 40

Så hva er egentlig psykose?

Kommentar #29

Jeg kan ikke huske å ha lest noe sted på nett akkurat hva såkalt 'psykose' skal forstås som å være for noe sånn konkret. Hvis ingen kan poengtere dette på en rimelig grei måte, uten å bare komme med formuleringer som så å si ikke kan falsifiseres, da vil jeg si det er helt urimelig av alle å fortsette å omtale Breivik som å være en person som var/er psykotisk. Om ikke annet burde det da bli detsto mer interessant å få vite nøyaktig hvá psykiatrien kan vise til av ytringer som de formodentlig har lagt til grunn for å konkludere med at Breivik har "frembudt psykotiske symptomer under undersøkelsen".

Jeg tror det var på Minervanett sine nettsider at jeg kommenterte om ytringer som litterær form, hvor man da har å gjøre med diverse uttrykksformer som ikke kan være representative for noen personlighet på noen måte, med mindre man skal ha det til at man leker tankepoliti og påstår å kunne vite noe overhodet om hvordan en person forholder seg til seg selv og andre over tid. Hvis noen fant på å uttrykkelig si at X er en fare for Y og at man bør gjøre Z, så burde man vel måtte anta i vår tid, at en slik form for hyperbol (overdrivelse/forenkling) ikke har så mye å gjøre med ren fornuft, men med en helt grei måte å uttale seg på i all korthet som en slags poengtering. Hvis noe virker urimelig, så er det vel greit å anta at personen selv har en forståelse av begrensningene så sant personen ikke er en komplett idiot.

(Minervanett er av hva jeg har skjønt et høyrevridd studentforum. Heh, har selv tidligere alltid stemt SV før jeg omsider nektet å stemme ved valg for framtida. Jeg nekter å støtte opp om forbrytelser (i Libya), krigsforbrytelser (i Afghanistan) samt overgrep (av NAV og av psykiatrien).

Selv har jeg aldri hatt behov for psykiatrisk behanding, men etter å ha takket ja til et kommunalt tilbud så ble det omsider til at psykiatrien ville ha det til at de påviste et 'utvilsomt' tilfelle av psykose. Ikke bare har psykiatrien gjort seg en grov feil, ansatte kan også finne på å tale usant; i mitt tilfelle dreide det seg om en person som nektet for å engang hatt en samtale med meg (ergo "anklagen" om psykose).

Psykiatrien er et harselas med mennesker og det burde egentlig være forunderlig for folk flest at psykiatrien og "samfunnet" får holde på som de gjør alldentid de ikke har noe å gjøre med folks helse i positiv forstand. Jeg våger påstå at menneskers ve og vel er ikke noe psykiatrien vil være seg bekjent med; og de som arbeider i "psykiatrien" vil nok se på seg selv som å være del av et overgrepsapparat, tro det eller ei.

"Jeg er ikke din venn" var en setning som ble sagt til meg et par ganger og da uten engang noen relevant kontekst. En ting jeg hørte ble sagt om andre, var noe sånt som "Nå ser vi ditt egentlige jeg!"

Det skal visst finnes et nedgradert dokument fra slutten av 50 tallet (formodentlig autentisk) som omtaler en etteretningsorganisasjons forståelse av såkalt hjernevask. Dette interne notatet var visst ment å skulle informere toppsjefen om hvordan 'hjernevask' ble mistenkt utført på amerikanere i fangenskap i Øst Asia. Jeg husker jeg fortalte at jeg kunne ikke se forskjell på psykiatriens behandling av meg og 10 generelle punkter fra notatet om hvordan mennesker ble brutt ned. Nå dette er sagt så skal det sies å jeg leste aldri hele notatet (noe langtrekkelig) og husker fint lite av hva som ble skrevet.

Robin Haug
Innlegg: 3
Kommentarer: 468

Kommentar #30
Ben Økland – gå til den siterte teksten.

Det var ikke hensikten min å skremme Robin Haug.

Økland, du vet kanskje at Breiviks forsvarer stevner de to (og kanskje flere) fordi han mener det er i forsvarets interesse? Forsvarer Lippestad har uttrykt til NTB at debattanter som uttrykker seg ekstremt på internett må ”ta ansvar for at Breivik utførte angrepene 22/7” og at Jensen og Rustad vil bli spurt om de kan ”føre beviser for sine påstander.” Justisminister Faremo har også uttalt at man nå skal forfølge ekstremister på nett; de skal ”ansvarliggjøres.” Hva nå dét skulle bety i praksis. Osv. Osv.

Jeg ønsker ikke å tillegge deg meninger du ikke har, Økland, og jeg beklager hvis jeg gjør. Du sier nå at du mener Breivik er psykopat. Og at du ikke kan uttale deg om hvorvidt ”han i tillegg er psykotisk.” Men du ytret følgende for bare kort tid siden: ”Den medisinske termen ”paranoid schizofreni” kan ikke lenger reserveres for bare individuell diagnostisering. ”Forfølgelsesvannvidd basert på bisarr virkelighetsoppfatning” ble 22. juli også en sosiologisk diagnose. Retten må forholde seg til denne virkeligheten. Rettspsykiaternes tradisjonelle rolle som overdommere i straffbarhetsavgjørelser ble kraftig marginalisert i det øyeblikk bomben smalt i regjeringskvartalet” (komm. #9). Trenger jeg egentlig utdype dette for deg? Ditt vokabular omkring gift og forurensning finner jeg også særdeles suspekt. Ikke minst i lyset av din egen kommentar #9. Det fremstår særdeles totalitært. Jeg noterer også at du nå nedtoner din språkbruk. Det er klokt.

Så til mitt ufine spørsmål om hvorvidt du, Økland, kunne kalles en ’Herrens Hund.’ For det første var det et spørsmål, ikke en egentlig karakteristikk. For det andre har en heksejakt (ikke mitt ord) blitt erklært gjennom alskens medier, en ”legitim heksejakt.” Personlig er jeg livredd slike tilstander. Personlig er jeg svært bekymret for denne heksejakten i, og ikke minst , den norske offentlighet. Også Lippestads strategi inngår således i denne heksejakten. Som kjent involverer heksejakt hva som historisk ble kalt, nettopp, ’Herrens Hunder.’ Du skal bare huske på at det ikke er jeg som har erklært heksejakt. Men norsk media. Til øredøvende taust bifall.

Angående epistemologisk abc. Det er påfallende at man så hurtig henfaller til ekstrem fordømmelse av alternativ virkelighetsforståelse; jeg beklager hvis du har trodd jeg mente at du skulle bedrive filosofiske utredninger omkring epistemologi. Men la meg spørre deg: har du lest Breiviks manifest?

La meg også spørre deg: hvis termen 'sosiologisk' var feilaktig og forvrengt, hva mente du egentlig å si? Hvilken term ville du heller bruke, så det ble mer presist?

Robin Haug
Innlegg: 3
Kommentarer: 468

Posttraumatisk stress av ekstrem grad

Kommentar #31
Ben Økland – gå til den siterte teksten.

Robin Haugs ytringer om Eskild Pedersen er ikke bare på kanten, de er hinsides anstendighet.

Selvsagt er de ikke ”hinsides anstendighet.” De konstaterer noe som både du og jeg, og alle psykologer, vet er tilfellet. Det posttraumatiske stressyndrom som soldater ofte vender hjem med efter krig, er nok langt enklere å hanskes med enn hva Pedersen og andre fra Utøya har å hanskes med. Dette turde være selvinnlysende.

Det som derimot bekymrer meg er at den offentlige debatt fikk slik preg av Pedersens tanker omkring 22/7. Stoltenbergs kloke ord i etterkant var som sunket i jorden. Ingen kritiske kommentarer fra media, politikere, embetsfolk, intellektuelle, eller andre når det kom til akkurat dette fenomenet. Heldigvis har statsministeren igjen kommet på banen. Les her. Han korrigerer nettopp Pedersens språkbruk. Som nok er klokt.

Bjørn Blokhus
Innlegg: 2
Kommentarer: 1446

#24. Om ordbruk

Kommentar #32

Sitat:

Økland har nemlig tidligere tatt til orde for at, sitat: ”Den medisinske termen ”paranoid schizofreni” kan ikke lenger reserveres for bare individuell diagnostisering. ”Forfølgelsesvannvidd basert på bisarr virkelighetsoppfatning” ble 22. juli også en sosiologisk diagnose.

- - -

Det merkelige med slike forsøk på sosiologiske "analyser" er at de ikke ble iverksatt før 22 juli. Norge var et et rimelig rolig og sunt samfunn med høye idealer og tanker om seg selv før denne datoen. Det er typisk norsk å være god.

I etterhånd, etter 22 juli, er plutselig mange istand til å se de syke og råtne delene av det norske samfunnet. Da særlig det som representeres av FrP og mer diffuse onde ånder og allslags hemmelige forbund. De tillegges tanker, om ikke handlinger, som er ukjente for dem selv.

Det sørgelige med denne salgs virkelighetsoppfatning er evnen til relativisering ut fra den til enhver tid rådende stemning i samfunnet. Hva står egentlig fast, hva er sant, rett og rimelig ut fra et menneskelig perspektiv ?

22 juli skapte traumer, men er ikke en nasjonal katastrofe på linje med 1940 slik mange ønsker å fremstille det. Norge er ikke under angrep av noen fremmed og fiendtlig makt. Etter 22 juli er fienden er oss selv, det norske folket som skaper våre egne traumer og fiendskap. Bror står mot bror og venner mot venner. Der de som bærer næring til bålet er de virkelige forbryterene.

Primitivt ? - ja

Menneskelig ? - ja

Robin Haug
Innlegg: 3
Kommentarer: 468

Terrorens hensikt

Kommentar #33
Bjørn Blokhus – gå til den siterte teksten.

Etter 22 juli er fienden er oss selv, det norske folket som skaper våre egne traumer og fiendskap. Bror står mot bror og venner mot venner. Der de som bærer næring til bålet er de virkelige forbryterene.

Nettopp.

Ben Økland
Innlegg: 3
Kommentarer: 541

Kommentar #34
Robin Haug – gå til den siterte teksten.

hva mente du egentlig å si?

Nei, termen ”sosiologisk” var verken feilaktig eller forvrengt. Den passet bare ikke helt inn i sammenhengen. Sakene dreier seg om jus i retten og politisk propaganda hva gjelder ”Fjordman-flokken”. Sosiologer bør ikke avgjøre politiske saker, like lite som psykiatere bør avsi dommer.

”Fjordman-propagandaen” pisker med utspekulert overlegg opp sosial angst og hat mot minoriteter og myndigheter, ut fra feilaktig situasjonsforståelse og bisarr virkelighetsforvrengning. Den utpeker en gruppe minoriteter som ond og farlig ut fra religiøss tilhørighet, og i tillegg forfekter den at norske myndigheter er forrædere mot samfunnet. Virksomheten kan få uheldige, sosiologiske konsekvenser, ved at samfunnet forurenses av ”Fjordman-propagandaens” demagogi, og det spres omfattende mistro, frykt, og dessuten hat mot minoritetsgrupper.

Men det generelle hovedproblemet er politisk - og får behandles som sådan.

Når det gjelder eventuelle straffbare ytringer fra tilhengere innen kretsen til ”Fjordman-læren”, så er det en sak for domstolene og forutsetter konkret, individuell håndtering. Det gjelder praktisk rettshåndhevelse og har ingen ting med heksejakt å gjøre.

Metoden med å bruke propaganda og demagogi til å spre frykt, hat og stigmatisering er velprøvd i vår nære historie. Og dette uvesenet er like farlig som det er stygt og ondskapsfullt, hvis det får spre seg.

Robin Haug
Innlegg: 3
Kommentarer: 468

Kommentar #35
Ben Økland – gå til den siterte teksten.

Den passet bare ikke helt inn i sammenhengen.

Hva var sammenhengen?

Bjørn Blokhus
Innlegg: 2
Kommentarer: 1446

Til #20.Hvorfor ikke overlate diagnosen til bistandsadvokatene ?

Kommentar #36

Bistandsadvokatene hjulpet av NRK, norsk presse og "folkeopunionen" burde få det endelige ordet i denne saken.

Media fordi de bedriver den mest utstrakte forskningen på temaet.

Bistandsadvokatene fordi det mest riktige resultatet av en diagnose er å optimalisere diagnosen mht. erstatningsbeløpet. Det er ikke gitt at erstatningene blir optimale, selv om Stortinget gjør sitt beste når påtalemyndighetene nå ser ut til å forkludre det hele.

Tross alt skal dommerene dømme etter det som oppfattes som riktig og rett av Folket. Og da må en ta hensyn til hva ofrenes situasjon er, og ikke minst at de må ha erstatning

Strengt tatt burde påtalemyndigheten si fra seg oppgaven og overlate den jobben til bistandsadvokatene og media. Slik at Rettferdigheten skjer sin fyllest på vegne av Folket.

For erstatning er en universalmedisin som skaper rettferdighet og leger de fleste sår.

Hva ville det norske folket være uten de stadig mer tallrike erstatningsmulighetene ?

Ingen norsk statsborger er blir verdsatt for det en virkelig er uten å fått erstatning minst én gang i sitt liv.

Siri Lill Thowsen
Innlegg: 13
Kommentarer: 55

Formelle feil

Kommentar #37

En ny sakkyndigvurdering er påkrevd på FORMELT GRUNNLAG, mener jeg, for de to oppnevnte sakkyndige har ikke fulgt mandatet for arbeidet de skulle utføre. I følge et oppslag i dagspressen har de to sakkyndige utarbeidet sin rapport I STRID MED MANDATET på to sentrale punkter:
1. De skulle opptre og samtale med tiltalte HVER FOR SEG. - Det har de ikke gjort.
2. De skulle først skrive HVER SIN VURDERING, som så skulle samordnes til en felles rapport. - Det har de heller ikke gjort.

Del dette innlegget: