Annonse
Annonse
Annons
Annonse
Marius Møllersen
Innlegg: 16
Kommentarer: 2149

Islam eller muslimer?

Kommentar #60
Henning Rutledal – gå til den siterte teksten.

Vi kan se på islams ultravoldelige bedrifter bare de siste døgn

Jeg er enig med Henning i at det for tiden ser ut til aa vaere langt fler muslimer enn andre som dreper i religionens navn.

Jeg synes imidlertid det er veldig feil aa si at "islam" begaar disse grusomhetene. Baade islam og kristendom er basert paa utdaterte boeker, og, etter aa ha lest bibelen fra perm til perm (jeg har ikke lest koranen), kan jeg forestille meg at den boka kan brukes som grunn til aa gjoere nesten hva som helst. Jeg kan tenke meg at noe liknende er tilfelle med koranen.

Hvorfor muslimer for tiden er langt mer voldelige i sin "religionsutoevlese" enn f.eks. kristne tror jeg har mest aa gjoere med helt andre ting enn innholdet i religionenes respektive grunntekster. Alle religioner blir, i forskjellig omfang og til forskjellige tider, brukt (eller kanskje heller misbrukt) politisk. Uansett bakenforliggende politiske motiver er religion gode faareklaer for antidemokratiske maktstrebere. At det moderne demokratiet har vokst fram i omraader som tradisjonelt har vaert, og fremdeles for det meste er, kristne, er langt mer paa tross av religionen enn paa grunn av den.

Henning Rutledal
Innlegg: 1
Kommentarer: 643

Abraham's religioner

Kommentar #61

At det moderne demokratiet har vokst fram i omraader som tradisjonelt har vaert, og fremdeles for det meste er, kristne, er langt mer paa tross av religionen enn paa grunn av den.

Om de har samme utgangs-punkt, at de begge er Abrahams religioner, så er det også det eneste de har felles.

Kristendommen har vært voldelig, islam har vært, og er, ultravoldelig.

nnnnnnnnnnnn nnnnnnnnnnnnnn
Innlegg: 1
Kommentarer: 353

Det Venstrevridde Islam?

Kommentar #62

Uansett bakenforliggende politiske motiver er religion gode faareklaer for antidemokratiske maktstrebere.

Det venstrevridde Islam har særlig vært tenkt av de engelske trotskistene fra Socialist Workers Party. Der konstaterer man at profetens religion, selv om den er reaksjonær, er snarere en omveltende faktor i hjertet av samfunnet enn en kilde til passitivitet, og lovpriser derfor en mellomting, nemlig taktiske og provosoriske allianser med den i visse saker. Det håpet en revolusjonær ytterfløy nærer om Islam skal bli spydspissen i ett nytt opprør i de undertryktes navn, er ikke uten gjensidige baktanker: Trotskister, altermondialister og tiersmondister bruker islamistene som rambukk mot den liberale kapitalismen.

Hatet mot det frie markedet er vel verdt noen tilpasninger av grunnlegende rettigheter, særlig de som gjelder likhet mellom mann og kvinne. Den underlige koalisjonen mellom det teokratiske og ytterste venstre som man ser vokser fram i Europa bygger på Venstresidens uforsonlighet, som avviser enhver kontakt med det borgelige samfunnet, og som ikke finner sterke nok ord for å refse ¨de små hvite¨, samarbeider aktivt med de mest reaksjonære innen Islam,

Når det ytterste venstre kurtiserer dette totalitære teokratiet så trofast, er det kanskje mindre opportunisme enn virkelig slektskap. Ytterste venstre har aldri sørget ferdig over kommunismen, og beviser nok engang at deres virkelige pasjon ikke er frihet men undertrykkelse i rettferdighetens navn.

Når det ytterste venstre, som kan lese iIslamofobi og antisemittisme - tvillingideologier, møttes i debatt med Islam kritiske tanker, kommer denne materien fram, litt skjult men klart nok.

Terroren som Islam vises nesten daglig på nyhetene, både mot muslimer og ikke muslimer, må sees i sammenheng med hatsbildet mot det sekulære Europa som dyrkes både i Islam og på ytterste venstre. For opprettholde følelsen av undertrykkelse er derfor viktig for ytterste å venstre å opprettholde offer holdningen for muslimer.

Under dekke av å respektere religiøse og kulturelle forskjeller(Multikulturismens credo) stenger man folk inne i en etnisk eller rasemessig definisjon, noe som, etter min mening, fører dem tilbake i hengemyra man ville ha dem ut av!

Dermed er de svarte og arabere for altid fanget av sin egen historie, plassert i det gamle overherredømmets kontekst av sin gode, progressive venner. Ved en sykelig dialektikk styrker man de fordommer man vil utrydde. Man kan ikke se den andre som sin likemann, tidligere merriter er mer spennede en nåtidens meritter, en evig undertrykt person. Den undertrykte muslim vil derfor være rambukk, som kan brukes i kamp, overalt, uavhengig om muslim eller ikke-muslim er offeret i en terroraksjon.

Henning Rutledal
Innlegg: 1
Kommentarer: 643

Frihet og ytringsfrihet

Kommentar #63

Når det ytterste venstre kurtiserer dette totalitære teokratiet så trofast, er det kanskje mindre opportunisme enn virkelig slektskap. Ytterste venstre har aldri sørget ferdig over kommunismen, og beviser nok engang at deres virkelige pasjon ikke er frihet men undertrykkelse i rettferdighetens navn.

Av semittiske folkeslag er jødene de eneste som vinner nobel-priser, og en av grunnene til det er at de har fått anledning til å tenke og handle fritt. Ytterste venstre liker ikke mennesker som tenker fritt og i tillegg makter å skape noe,- med andre ord, islam med sitt totalitære teokrati, er for venstresiden en foretrukket religion.

Bjørn Blokhus
Innlegg: 2
Kommentarer: 1447

Intergreingspolitikken er skremmende

Kommentar #64

Samt at mange stoler blindt på at våre politikere har full kontroll og tar oss og samfunnet vårt i vare.

"...men ikke naive" - var det noen som sa i sommer !

Jeg har levd lenge, men dagens likgyldighet og naivitet skremmer meg alvorlig !

I den tidlige fase av innvandringen fra muslimske land så vi noe svært brutale drap etter klassiske blodhevntradisjoner. Det var æresdrap av kvinner og blodige familieoppgjør.

Da ble det, i forståelsen og menneskerettighetenes navn og i fullt alvor, fremsatt foslag fra politkere om at forbryterene måtte dømmes etter lovene som gjelder i de landene de kommer fra. Om det fins noen lover.

Det er politikere fra de samme partiene som i dag har ansvaret for integreringspolitikken. Som forsåvidt ville være enkelt når en ønsker å opprette muslimske klanmiljøer i Norge.

Det er spesiellt SVs utrettelige "Ole Brumm" holdninger.

Ja takk, vi tar begge deler. Demokrati og Islam. Klankultur og rettsstat. Humanisme og blodhevn

Mange ganger er jeg i tvil om hvem som burde sperres inne for terrorvirsomhet eller oppfordring til terrorvirksomhet

Bjørn Blokhus
Innlegg: 2
Kommentarer: 1447

Jødne har mer enn 50 Nobelpriser, den muslimske verden 5-6

Kommentar #65
Henning Rutledal – gå til den siterte teksten.

Av semittiske folkeslag er jødene de eneste som vinner nobel-priser, og en av grunnene til det er at de har fått anledning til å tenke og handle fritt. Ytterste venstre liker ikke mennesker som tenker fritt og i tillegg makter å skape noe,- med andre ord, islam med sitt totalitære teokrati, er for venstresiden en foretrukket religion.

Dette sier mye om folkegruppene og kulturenes bidrag til verdensssamfunnet.

Hagars etterkommere som ble jagd ut i ørkenen har oppholdt seg i et kulturellt ørkenlandskap helt fra de dagene.

Henning Rutledal
Innlegg: 1
Kommentarer: 643

Hvorfor?

Kommentar #66
Bjørn Blokhus – gå til den siterte teksten.

Hagars etterkommere som ble jagd ut i ørkenen har oppholdt seg i et kulturellt ørkenlandskap helt fra de dagene.

Hvorfor vil ikke den politiske eliten, mellom annet i vårt eget land, ta innover seg dette faktum?

Bjørn Blokhus
Innlegg: 2
Kommentarer: 1447

Hykleriet kjenner ingen grenser

Kommentar #67
Henning Rutledal – gå til den siterte teksten.

Hvorfor vil ikke den politiske eliten, mellom annet i vårt eget land, ta innover seg dette faktum?

Som det er sagt.

SV er norges mest gavmilde parti, med andres penger.

Som innbarket gjerrigknark sier jeg det.

Forøvrig bør du lese Sigurd Skirbekk, den norske filosofens betraktninger om rasisme og innvandringspolitikk.

Henning Rutledal
Innlegg: 1
Kommentarer: 643

Oppgjør

Kommentar #68
Bjørn Blokhus – gå til den siterte teksten.

Forøvrig bør du lese Sigurd Skirbekk, den norske filosofens betraktninger om rasisme og innvandringspolitikk.

Allerede i 2003 tok Skirbekk, med boka Gode formål – gale følger?, et kraftig oppgjør med antirasistene og multikulturalistene, som mellom andre Skirbekk mener, at representerer en verdensfjern idealisme.

Urd Synove Vandbakk
Innlegg:
Kommentarer: 112

Bjørn Blokhus

Kommentar #69

"Mange ganger er jeg i tvil om hvem som burde sperres inne for terrorvirsomhet eller oppfordring til terrorvirksomhet."

Men tvilen blir mindre og mindre.....:-)

Henning Jensen
Innlegg: 11
Kommentarer: 49

Kommentar #70
Bjørn Blokhus – gå til den siterte teksten.

Som innbarket gjerrigknark sier jeg det.

Ja, og du bør ikke skamme deg heller BB. Dette synes utbredt i enkelte samfunnslag ;-)

Henning Rutledal
Innlegg: 1
Kommentarer: 643

Kristne forfølges!

Kommentar #71

Overalt, der muslimer er i flertall og kristne er i mindretall, ser vi at kristne må flykte eller bli drept! Kan noen fortelle om, der kristne er i flertall, kristne som forfølger og dreper muslimer, i 2011?

Sverre Avnskog
Innlegg: 31
Kommentarer: 686

Muhammed ble selv en krigersk leder

Kommentar #72

Hvorfor muslimer for tiden er langt mer voldelige i sin "religionsutoevlese" enn f.eks. kristne tror jeg har mest aa gjoere med helt andre ting enn innholdet i religionenes respektive grunntekster.

Jeg er helt enig i at Kristendommen og Islam sikkert stiller på ganske lik linje når det gjelder å motivere til vold og hat.

Isrealittenes "Gud" i det gamle testamentet var utrolig skiftende i sinnsstemning, og det ene øyeblikket priset han fred og sameksistens, i neste øyeblikk oppfordret han isrealittene til å dra ut og utrydde sine fiender.

Så det er nok av hat å finne her til å inspirere til ugjerninger.

I det nye testamentet, derimot, er det ganske annerledes, og Jesus var en fredelig og kjærlig mann helt til det siste. Han talte om en mild og kjærlig Gud som alle kan be til, og om at man skal elske sin neste som seg selv.

Jesus forble fokets venn og hjelper, og ble aldri en del av det religiøse maktapparatet. Tvertimot var han en mektig opprører mot det religiøse presteskapet og utfordret deres religiøse monopolstilling. Og derfor fikk de ham likvidert.

Med Muhammed, derimot, stiller det seg helt annerledes. Den unge Muhammed startet omtrent som Jesus, som en visjonær, religiøs nytenker. Men han degenererte i løpet av sitt liv til en mektig og krigersk politisk leder, som lovet sine tilhengere en plass i paradis dersom de utryddet hans fiender. Og han"veltet" seg i kvinner og alt som hører den mektige til.

På meg virker det som det er denne "sene" utgaven av Muhammed som inspirerer store deler av verdens muslimer, mens de fredelige og "siviliserte" muslimene finner sin inspirasjon i den "tidlige" Muhammed; Den visjonære og religiøst inspirerte nytenkeren.

Håpet er at det er den kjærlige og tolerante utgaven som vil vinne frem etter hvert. Det vil si: Det er jeg sikker på at den vil, etter hvert som de undertrykte muslimene selv frigjør seg fra det religiøse maktapparatets jernklo, som hindrer en sivilisert utvikling i mange land.

Mvh Sverre Avnskog

Henning Rutledal
Innlegg: 1
Kommentarer: 643

Sharia!

Kommentar #73
Sverre Avnskog – gå til den siterte teksten.

Det er jeg sikker på at den vil, etter hvert som de undertrykte muslimene selv frigjør seg fra det religiøse maktapparatets jernklo, som hindrer en sivilisert utvikling i mange land.

Hvordan skal de kunne frigjøre seg, når de samtidig sier ja til sharia?

Henning Rutledal
Innlegg: 1
Kommentarer: 643

Illojale holdninger til integrering!

Kommentar #74

Muslimers bidrag til integrering.

Erling Pedersen
Innlegg: 5
Kommentarer: 109

BB som statsleder

Kommentar #75
Bjørn Blokhus – gå til den siterte teksten.

Mange ganger er jeg i tvil om hvem som burde sperres inne for terrorvirsomhet eller oppfordring til terrorvirksomhet

Med folk av Rutledals eller Blokhus' kaliber og overbevisning i maktposisjon er det nok mange som ville ha blitt sperret inne for sine meningers skyld.

Dere må gjerne skrive om kristendommens kjærlighetsbudskap og demokratiets velsignelser oppad stolper og nedad vegger. Men det egentlige budskapet deres, nulltoleranse for annerledes tenkende og troende, en forakt for andre kulturer og den lattermilde forståelsen av at dere vet og andre vet ikke, minner om helt andre kapasiteter og regimer.

Henning Rutledal
Innlegg: 1
Kommentarer: 643

Det minner om islam!

Kommentar #76
Erling Pedersen – gå til den siterte teksten.

Dere må gjerne skrive om kristendommens kjærlighetsbudskap og demokratiets velsignelser oppad stolper og nedad vegger. Men det egentlige budskapet deres, nulltoleranse for annerledes tenkende og troende, en forakt for andre kulturer og den lattermilde forståelsen av at dere vet og andre vet ikke, minner om helt andre kapasiteter og regimer.

Det blir helt feil slik du karakteriserer undertegnede og Blokhus,- personlig forakter jeg ikke annet enn den groteske islamismen.

Dersom du tenker deg godt om, så passer karakteristikken din bedre som en beskrivelse av islam!

Erling Pedersen
Innlegg: 5
Kommentarer: 109

Tiltredes!

Kommentar #77
Sverre Avnskog – gå til den siterte teksten.

Håpet er at det er den kjærlige og tolerante utgaven som vil vinne frem etter hvert. Det vil si: Det er jeg sikker på at den vil, etter hvert som de undertrykte muslimene selv frigjør seg fra det religiøse maktapparatets jernklo, som hindrer en sivilisert utvikling i mange land.

Alternativt, grave seg ned i en bunker på Vestlandet.

Erling Pedersen
Innlegg: 5
Kommentarer: 109

Om fanatisme:

Kommentar #78

Dagens Dagbladsitat: Det er ikke fanatisme å være sikker på at vi har rett. Fanatisme er å være ute av stand til å forestille seg hvordan vi kanskje kan ha tatt feil. (G. K. Chesterton)

Olav Nisi
Innlegg: 2
Kommentarer: 366

Om fanatikere

Kommentar #79

Fanatikere er vel folk som ikke er i stand til å dra lærdom av andre mennesker, av historien, av politikk og politiske feilgrep gjennom tidene. Eksempelvis når det gjelder multikultur/multireligion. Om dette finnes det eksempler nok å ta av både i nåtid og fra fortid.

Så spør det om forestillingen om troen på Nordmenns overlegne og enestående evne til å takle fremtidens utfordringer er et ubestridelig faktum eller selvgod rasisme.

Del dette innlegget: