Annonse
Annonse
Annons
Annonse
Moh@m@d @
Innlegg: 17
Kommentarer: 179

Hvorfor reform av Islam?

Kommentar #120

Den ubehagelige sannheten er alt det signaturen Henning Rutledal skriver i det første innlegget i denne tråden. En god del av det nevnte er fra spesifikke tolkningstradisjoner i islam, noe er kulturelt betinget. Men det er således problemer og utfordringer som ikke bare den muslimske verden står ovenfor, men hele vår klode. Det har aldri vært mer nødvendig med en reform av islam enn i vår tid. Jeg anbefaler mitt innlegg her på NyeMeninger, om et av de mer aktuelle temaene: Islam og den sekulære staten.

Jeg sier ikke at Abdullahi Ahmed An-Naim eller Mohamoud Mohamed Taha eller de ørten andre progressive/liberale/reformistene fra Amina Wadud til Asma Barlas til Gamal Al-Banna har løsningen på alle problemer eller utfordringer med islam, men jammen meg er ikke de godt på vei. Hvis deres tanker og ideer hadde vært normen i islamsk teologi så hadde vi vært et steg nærmere en bedre tilværelse for menneskeheten. En tilværelse tuftet på den samme fornuften som Al-Razi skrev om i sin tid. En tilværelse tuftet på de sekulære prinsippene fra Ibn Rushd som Vest Europa tok til seg, mens den som trengte det mest (den muslimske verden) forkastet. Tilværelsen til følgende gruppene ville kanske blitt bedre (?): kvinner, annerledestenkende, ikke-muslimer/religiøse minoriteter og til og med LHBT-personer (Irshad Manji).

Jeg er ikke nødvendigvis enig med alt det Henning Rutledal skriver på samme måte som jeg ikke er enig med andre personer her. Men det er bare i en kort periode man kan gå etter budbringeren istedenfor senderen. Hvem er senderen dette tilfelle? Jo, de som tolker islam på en bakstreversk og inhuman måte. De som minsker en verdensreligion til å være en kult (jamfør dødsstraff for frafall), de som begrenser kvinnen til et husdyr. De som er mer opptatt av å ivareta det de kaller for "s amfunnets moral" - enn samfunnets utvikling og respekt for menneskerettighetene.

Dette er ikke en kamp mellom Vesten og Islam, men mellom fornuften og det irrasjonelle. Mellom frihet og ufrihet. Mellom idealister (de fleste mennesker) på den ene siden og utopistene som ønsker å ødelegge alt (islamsiter) som er godt i vår verden og erstatte det med teokratisk despotisme - et helvete på jord.

Mennesker burde i slike debatter følge enkel mantra: Jeg må ikke bortforklare, rasjonalisere eller til og med unnskylde ndertrykkelse som jeg ville aldri akseptert for meg selv. Jeg må istedenfor fordømme og bekjempe det. Jeg må ikke bli stigmatisert av at andre gjør overgrep i min religionens navn, men krenket når de gjør det.

Robert Sørbye
Innlegg: 31
Kommentarer: 187

Enesteående generalisering og gruppetenkning!

Kommentar #121

Indiske og agnostiske Amartya Sen, som også er nobelprisvinner i økonomi har sagt og skrevet mye bra om så kalt "hatindustri" (eller kollisjoner grupper i mellom), hva som bringer det framover og hva som kan bli gjort for å bekjempe den.

"The division of the world population according to culture or religion produce a second approach would call 'solitary' human identity, an approach that considers human beings States only a very specific group [...]
Reductionism solitary human identity has far-reaching consequences. Evoked an illusion to divide individuals into categories extraordinarily rigid can be used to instigate clashes between groups.
" (Prologue: p. VIII & Chapter IX, p. 180, "Identity And Violence: The Illusion of Destiny").

Poenget er ikke at folk ikke kan bli delt inn i kategorier, men at man alltid bør huske på at hvert individ kan tilhøre flere kategorier og at disse igjen er likeverdige. Med andre ord bør ikke én kategori konstant få forrang foran de andre.

Hovedutfordringen slik jeg ser det, og dette gjelder alle typer mennesker - uansett trotilhørighet - er å riste av seg generaliseringen og stigmatiseringen som enten kommer gjennom formuleringer eller gjennom faktiske mente meninger. Dette kan enten bli rettet mot "Vesten" og folk der, de som bor i islamdominerte land, eller andre steder. Fanatikere, uansett i hvilken leir de befinner seg i, bør til stadighet bli møtt med saklige og gode motargumenter. De bør ikke bli møtt med samme retorikk eller formuleringer. De er ute etter å skape fiendebilder, så å møte dem med fiendebildeskapende (snikk)snakk er å gjøre dem (les fanatikerne) en stor tjeneste.

Vi bør, som medborgere og medmennesker, strebe etter å se hva man har til felles med hverandre! Se individer i stedet for utelukkende grupper!

Wikan skrev: "...kan da være at din tilstedeværelse, der muslimer befinner seg - med fordel kunne vært håndtert på et vis som gjør at muslimer lytter, og ikke setter opp forsvarsverk... Det er der integreringen skjer, ansikt til ansikt, noen kaller det mikropolitikk. En hel del muslimer stakk fra ett eller annet de ikke kunne være en del av, og til vårt demokrati. at containeren havnet i Norge istedenfor England eller Tyskland, kunne sikkert være en tilfeldighet, men det er altså noe her man kan leve lettere med enn i sitt hjemland." Helt og holdent enig. Også, for øvrig, deler jeg dine bekymringer om de flere tusen papirløse som befinner seg i Norge.

Rutledal skrev: "Nå er du ved poenget, jeg er ikke interessert i at de skal ta med seg, det de rømmer fra! Så banalt enkelt er det." Det er mye de rømmer fra, også forfølgelse. De fleste av de som rømmer/flykter bærer det håp om å skape et bedre liv for seg selv og sine kjære - og jeg tviler på at de ønsker å rive ned det demokratiet de har flyktet til. Men man må også tenke nøye på følgende: Hva skulle til før du selv ville ha flyktet hals over hodet fra ditt eget hjem? Omtrent så mye, og kanskje mer, er akkurat det flyktningene har erfart i sine respektive hjemland.

Robert Sørbye
Innlegg: 31
Kommentarer: 187

Kommentar #122
Moh@m@d @ – gå til den siterte teksten.

Dette er ikke en kamp mellom Vesten og Islam, men mellom fornuften og det irrasjonelle. Mellom frihet og ufrihet. Mellom idealister (de fleste mennesker) på den ene siden og utopistene som ønsker å ødelegge alt (islamsiter) som er godt i vår verden og erstatte det med teokratisk despotisme.

Veldig godt skrevet, Abdishazan! Dette støtter jeg meg 100 % til. Huntington tok på så mange måter feil, og hans ord bidro/og bidrar like lite til forsoning kulturer, grupper og individer i mellom som det radikale islamister gjør.

"Sen questions the notion of Clash of civilisation by Samuel Huntington from different dimensions. He questions if any group of people can be neatly identified as a “civilization”, if animosity has to be the basis of difference and if Huntington’s identification of charecteristics of Western or Islamic civilisation are defendable. Given Sen’s background he draws heavily from Indian history. But he also makes referneces to Arab world, Chinese history and annecdotes from other places in the world. Sen argues that each of us has multiple identities and commitments and makes a powerful case for a peaceful coexistance of diverse people." (http://viveks.info/amartya-sens-critique-of-samuel-huntingtons-clash-of-civilisation s ).

Edward Said har beskrevet Clash of Civilizations så passende som: "Clash of Ignorance" (http://en.wikipedia.org/wiki/The_Clash_of_Civilizations#Criticism).

Henning Rutledal
Innlegg: 1
Kommentarer: 643

Target!

Kommentar #123
Moh@m@d @ – gå til den siterte teksten.

Hvem er senderen dette tilfelle? Jo, de som tolker islam på en bakstreversk og inhuman måte. De som minsker en verdensreligion til å være en kult (jamfør dødsstraff for frafall),

Jeg kunne ikke sagt det bedre selv,- det er disse som må møte motstand!

Haakon Hellenes
Innlegg: 36
Kommentarer: 436

Til Mohamed Abdishazan.

Kommentar #124

Du oppsummerer de viktigste poengene.

Henning Rutledal
Innlegg: 1
Kommentarer: 643

Merkelig parallell

Kommentar #125
Robert Sørbye – gå til den siterte teksten.

Huntington tok på så mange måter feil, og hans ord bidro/og bidrar like lite til forsoning kulturer, grupper og individer i mellom som det radikale islamister gjør.

Her kommer du med en meget tvilsom påstand!

Marius Møllersen
Innlegg: 16
Kommentarer: 2149

Ikke enestaaende for kristendommen

Kommentar #126
Henning Rutledal – gå til den siterte teksten.

human rights and democracy, is the direct heir of the Judaic ethic of justice and the Christian ethic of love.

Hyggelig for Henning at Habermas uttaler seg i denne retningen, men dette er jo ikke annet enn en paastand, blottet for saa vel dokumentasjon som argumenter.

Hva er egentlig "judaisk rettsetikk"(?) og hvordan skiller denne seg fra annen rettsetikk?

Ditto om "kristen kjaerlighetsetikk".

Hennings egne ord om hvilke spesielle grunnverdier kristendommen har, som skal ha banet vei for demokratiet er direkte komisk:

"Det å være et godt menneske, gjøre så godt man kan i å etterleve de 10 bud."

- - -

I #123 sier Henning seg skjoent enig med Mohamed. Da er han kanskje ogsaa i bunn og grunn enig med meg at det foerst og fremst er en del muslimer og deres religioese praksis det er noe i veien med, og ikke islam i seg selv (sammenliknet med f.eks. kristendommen).

Robert Sørbye
Innlegg: 31
Kommentarer: 187

Kommentar #127

Tvilsom for Huntingtons støttespillere, kanskje. Nei, han bruker ikke vold (for all del), men hans formuleringer og retorikk er destruktiv mer enn konsktruktiv. Og ødelegger framfor å bygge broer. Akkurat som radikale, islamske imamer/lærde (som heller ikke utøver vold, men heller utøver destruktiv retorikk).

Tillater meg å gjenta sitatet: "Reductionism solitary human identity has far-reaching consequences. Evoked an illusion to divide individuals into categories extraordinarily rigid can be used to instigate clashes between groups." Og reduksjonisme er akkurat hva Huntington og hans følgere gjør! De evner rett og slett ikke å se hva man har tilfelles, og fokuserer tilnærmet utelukkende på ulikhetene. Det er ikke hva jeg kaller konstruktivt.

Robert Sørbye
Innlegg: 31
Kommentarer: 187

Kommentar #128
Henning Rutledal – gå til den siterte teksten.

Her kommer du med en meget tvilsom påstand!

Tvilsom for Huntingtons støttespillere, kanskje. Nei, han bruker ikke vold (for all del), men hans formuleringer og retorikk er destruktiv mer enn konsktruktiv. Og ødelegger framfor å bygge broer. Akkurat som radikale, islamske imamer/lærde (som heller ikke utøver vold, men heller utøver destruktiv retorikk).

Tillater meg å gjenta sitatet: "Reductionism solitary human identity has far-reaching consequences. Evoked an illusion to divide individuals into categories extraordinarily rigid can be used to instigate clashes between groups." Og reduksjonisme er akkurat hva Huntington og hans følgere gjør! De evner rett og slett ikke å se hva man har tilfelles, og fokuserer tilnærmet utelukkende på ulikhetene. Det er ikke hva jeg kaller konstruktivt, men heller framprovoserende til "clashes between groups"! '

For å utdype mer av hva Said skrev i sin kritikk av Huntington (går mer eller mindre ut på det samme som Sen skrev i sin kritikk): "Edward Said (2004) also claimed that not only is the Clash of Civilisations thesis a "reductive and vulgar notion" (p. 226), but it is also an illustration “of the purest invidious racism, a sort of parody of Hitlerian science directed today against Arabs and Muslims” (p. 293)." (http://en.wikipedia.org/wiki/The_Clash_of_Civilizations#Criticism).

(Slet litt med siteringsfunksjonen her...)

Haakon Hellenes
Innlegg: 36
Kommentarer: 436

Åndskamp og samfunnsutvikling.

Kommentar #129

Åndskamper har vel vært utkjempet så lenge mennesket har levd. Noen ganger har ulikheter i verdier og menneskesyn fått voldelige uttrykk, andre ganger har mennesket nøyd seg med bruk av ord i tale og skrift.

Det er ingen tvil om at det i dag pågår en kamp mellom det sekulære samfunnssynet og et samfunnssyn der religion forutsettes å være en styrende kraft for all menneskelig virksomhet. Mest utbredt er sistnevnte innenfor den islmamske tankeverdenen, men en finner også kristne grupper som baserer seg på en totalitær ideologi, ikke minst i USA.

Og med islams økende tilstedeværelse i Europa, er det rimelig å anta at fundamentalistisk kristendom vil få større oppslutning også i vår del av verden.

Problemet er således ikke først og fremst islam mot Vesten, men det sekulære samfunnssynet mot det religiøse samfunnssynet.

Jeg er enig i at det er lite fruktbart å dvele for mye ved forskjeller i livs og verdensanskuelser, iallfall bør en være forsiktig med å inndele i to grupper med henblikk på å vise at disse gruppene hver for seg er homogene. For det er de naturligvis ikke. Muslimer er en uensartet gruppe, slik kristne er det, og det er også stor spredning i synet på hva et sekulært samfunn bør innholde.

Jeg har mange ganger påpekt at polarisering som funksjon av “en for og en mot” inndeling av samfunnet og samfunnsutviklingen har en indre dynamikk som øker konfliktnivået i samfunnet.

Når det gjelder islam og muslimer i Europa er det derfor mer produktivt å støtte de liberale og moderate muslimske kreftene enn å konsentrere innsatsen om å motarbeide de reaksjonære og konservative kreftene. Samtidig er det åpenbart ingen god strategi i å tillate sterk innvandring av folk med svært forskjellige grunnverdier fra de vest-europeiske over svært kort tid.

Robert Sørbye
Innlegg: 31
Kommentarer: 187

Kommentar #130
Haakon Hellenes – gå til den siterte teksten.

Når det gjelder islam og muslimer i Europa er det derfor mer produktivt å støtte de liberale og moderate muslimske kreftene enn å konsentrere innsatsen om å motarbeide de reaksjonære og konservative kreftene.

Her er jeg 100 % enig med deg. Men slikt skaper jo ikke interessante nyhetsoverskrifter (les: skrikende, tabloidoverskrifter). Ja, media har et betydelig ansvar her.

Som Marilyn Manson så treffende har sagt det (og hans sitat blir underbygget av psykolog Steven Pinker): "Time has not become more violent, only more televised"

Henning Rutledal
Innlegg: 1
Kommentarer: 643

Litt enig

Kommentar #131

I #123 sier Henning seg skjoent enig med Mohamed. Da er han kanskje ogsaa i bunn og grunn enig med meg at det foerst og fremst er en del muslimer og deres religioese praksis det er noe i veien med, og ikke islam i seg selv (sammenliknet med f.eks. kristendommen).

Islam er også sharia og tradisjonell sharia har voldelige ambisjoner.

Henning Rutledal
Innlegg: 1
Kommentarer: 643

Vet knapt

Kommentar #132
Robert Sørbye – gå til den siterte teksten.

Tvilsom for Huntingtons støttespillere, kanskje. Nei, han bruker ikke vold (for all del), men hans formuleringer og retorikk er destruktiv mer enn konsktruktiv.

Hvor mange muslimer og forsåvidt etniske europeere, tror du, kjenner til Samuel P. Huntington og The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order? Tror du virkelig at Huntington har skadet integreringsprossessen mer enn radikale islamister, den må du lenger ut på landet med.

Henning Rutledal
Innlegg: 1
Kommentarer: 643

Islamismen

Kommentar #133
Haakon Hellenes – gå til den siterte teksten.

Problemet er således ikke først og fremst islam mot Vesten, men det sekulære samfunnssynet mot det religiøse samfunnssynet.

Med andre ord; Vesten mot islamismen!

Robert Sørbye
Innlegg: 31
Kommentarer: 187

Kommentar #134
Henning Rutledal – gå til den siterte teksten.

Hvor mange muslimer og forsåvidt etniske europeere, tror du, kjenner til Samuel P. Huntington og The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order?

Jeg har ingen eksakte tall på hvor mange som kjenner til Huntington, men vet at hans bok og hans teser fikk en kraftig oppsving etter 11. september 2001. Han (Huntington) er ikke alene om å dele verden inn i grove trekk og å framheve at dette er slik verden er.

Personlig finner jeg det lite troverdig å bedrive generalisering ovenfor Vesten, slik det er å bedrive generalisering ovenfor Midt-østen og/eller muslimske troende. Hvorfor er det slik at jeg som innfødt nordmann ikke kan være annet enn "en fra Vesten"? Hvor ble det av betydningen av mine andre identiteter? Har du selv, Rutledal, kun én eneste identitet av betydning?

Hvor vi er enige, Rutledal, er på punktet om fundamentalisme (i alle sine former - religiøs som ideologisk). Men jeg velger først og fremst å strebe etter å se individer mer enn grupper, og hva man har til felles med hverandre enn hva som skiller en fra hverandre.

En liten avsporing: Menn (hovedsakelig de i maktposisjoner), ja oss menn, har opp gjennom århundrende undertrykket kvinnen og nektet kvinnen likestilling. Dette kan bli hevdet å ha toppet seg i den beryktede (men akk så lite kjente) "Der Hexenhammer" - skrevet av Heinrich Kramer, en inkvistor ved den Katolske Kirken, i 1486 (http://en.wikipedia.org/wiki/Witch_hammer). Hvor mange kvinner ble ikke ofre for hat og forfølgelse i "det godes navn"? Selv den dag i dag finner vi de som mener at kvinnen ikke bør bli likestilt med mannen. Er det så at vi menn skal gå ut offentlig og A) Beklage på vegne av alle de ofrene for maktsyke menn, og B) Ta kollektivt avstand fra de som har slike meninger?

Det er jo det som blir krevet av de moderate/liberale muslimene den dag i dag...

Henning Rutledal
Innlegg: 1
Kommentarer: 643

Bekjempe fundamentalisme

Kommentar #135
Robert Sørbye – gå til den siterte teksten.

Hvor vi er enige, Rutledal, er på punktet om fundamentalisme (i alle sine former - religiøs som ideologisk). Men jeg velger først og fremst å strebe etter å se individer mer enn grupper, og hva man har til felles med hverandre enn hva som skiller en fra hverandre.

Det å være i stand til å se individene i gruppene er en høyverdig og nødvendig menneskelig egenskap, dersom et samfunn skal kunne karakteriseres som bærekraftig,- men kan fort bli et hinder i kamp mot fundamentalismen. Makter du å skille mellom genuint hjelpetrengende og illojale gjester med skjult agenda?

Robert Sørbye
Innlegg: 31
Kommentarer: 187

Kommentar #136
Henning Rutledal – gå til den siterte teksten.

Makter du å skille mellom genuint hjelpetrengende og illojale gjester med skjult agenda?

Nei, det er jeg ikke trent til/har jeg ikke erfaring for å gjøre. Kanskje en oppgave for dem som jobber på asylinstitutter?

For øvrig hadde Anders Breivik også en skjult agenda, og ingen klarte å avsløre ham. Ikke desto mindre er kampen mot fundamentalisme,i alle sine former, av ytterste viktighet. Men så ønsker jeg heller ikke et overvåkningssamfunn likt det som er beskrevet i 1984...

Angående din kommentar "Med andre ord; Vesten mot islamismen!". Vesten, som du beskriver, har jo stor innflytelse av mange former for kristendom (og andre religioner), altså ikke sekulering.

For øvrig vil jeg anbefale, hva shari'a angår, å lese dette glimrende innlegget av Mohamed Abdishazan: http://www.nyemeninger.no/alle_meninger/cat1002/subcat1024/thread177016/#post_201123 . Kulturendringer/Endringer innen kulturholdninger tar tid, lang tid.

Haakon Hellenes
Innlegg: 36
Kommentarer: 436

Gruppetenkning og konsekvens.

Kommentar #137
Robert Sørbye
Innlegg: 31
Kommentarer: 187

God video-kommentar

Kommentar #138
Haakon Hellenes – gå til den siterte teksten.

Mer om gruppetenkning i video:

Mye godt sagt i løpet av to gode minutter. Om han kommentatoren ikke har rett i alt, så har han rett i mye.
... åh! Kjente deg ikke igjen, Hellenes! Godt sagt, må jeg si. Skal nå se innlegget om "Innvandring og ønsketenkning".

Søren Ferling
Innlegg:
Kommentarer: 563

Kommentar #139

@ Marius Møllersen - Kommentar #109

Jeg kommer lige på at kristendommen som en sindelagsreligion udvikler andre personlige egenskaber end lovreligioner og ideologier. Der bliver tale om en indre styring overfor en ydre - og om skyld overfor skam. Naser Khader har beskrevet noget af det i sin bog 'Skam og Ære'.

Den forskel afspejler sig også i indholdet i begreber som moral og samvittighed og forholdet til 'big society' eller 'den generaliserede anden' - og dermed til samfundets funktionsniveau og ting som 'social kapital' eller 'niveauet for generel tillid'.

Høj social kapital giver lave transaktionsomkostninger i alle menneskelige interaktioner, inklusive handel og et mere venligt, åbent og tolerant samfund.

Jeg vet ikke hva "popateistisk" er, men jeg har aerlig talt aldri hoert noen paastaa at man kan forstaa kristendommen ved kun aa lese bibelen.

Dem, der bare følger tidens trend - die zeitgeist.

Nå, jeg troede at du mente at have forstået ved at læse selv.

Jeg tror heller at Paven og andre kristne autoriteter kjenner sin besoekelsestid i vaart sekulaere samfunn.

Tja, eller kristendommen udvikler sig, som den altid har gjort - motivtolkning kan man ikke værgre sig imod, så det må folk bare gøre...

Jeg spurte altsaa i #98, men det kom kanskje ikke tydelig nok frem...

Jo jo, jeg havde bare ikke set det endnu, da jeg skrev.

Jeg forstaar ikke.

Du spørger efter en teori - og jeg peger på Hennings citat, hvor Habermas forklarer noget - et kort rids.

Javel? Jeg har oppfattet at dette er et sekulaert humanistisk "saerkende".

Det er tænkeligt at du kun kender det derfra, men humanismen har det fra kristendommen.

Man har skabt samfund udfra alene sekulær humanisme, uden kristendom, og de er gået rigtig dårligt - som du også ved.

Habermas er inde på dette i sin udtalelse om at: 'Det ser ikke ud som om den sekulære humanisme er istand til at instituere sine egne værdier'. Altså at kun den metaforiske tilgang kan videregive sindelaget, så det sætter sig i menneskers sind som en del af personligheden - ikke alt kan kommunikeres med rationalitet.

Kun kristne samfund kan være sekulære - i rent sekulære samfund bliver hele samfundet, partiet, føreren osv. helligt - som vi så det med socialismerne i sidste århundrede.

Kristendommen er en alt for radikal religion til at det går an at gøre den til lovreligion som i MR eller kommunisme. Det er en vigtig pointe at dens krav til menneskene er uopfyldelige og kun kan være pejlemærker. Søger man energisk nok at realisere kravene her og nu, ender det i blod og rædsler. Det er når man blander religion og politik sammen.

Og du mener vel ikke tilfeldigvis at det er den kristne kirken som er opphavet til dette skillet?

Det er nok mere religionen end Kirken - Kirken er jo mennesker og sådan nogle 'vil sig selv', som samme religion siger. Derfor var Den katolske Kirke vel rigeligt indblandet i det verdslige og det var en væsentlig grund til Reformationen - som gik tilbage til religionens adskillelse af religion og stat (giv kejseren...).

Du er snublende naer aa vaere enig med meg. "Antikkens tenkning" fikk utvikle seg paa tross av -ikke paa grunn av- kristendommen.

Hvordan kan det være på trods af, når det var Kirken og dens universiteter, der gjorde arbejdet ?

For bare at pege på tre centrale skikkelser er der Sct. Augustin fra 300-tallet, Isidore af Sevilia fra 600-tallet og Thomas Aquinas fra 1200-tallet.

http://no.wikipedia.org/wiki/St._Augustin
http://no.wikipedia.org/wiki/Isidore_av_Sevilla - der iøvrigt foregik Oplysningstidens Encyklopædister med over tusind år med sin Etymologiæ
http://no.wikipedia.org/wiki/Isidore_av_Sevilla#Etymologi.C3.A6
http://no.wikipedia.org/wiki/Thomas_Aquinas

Fra Aquinas var der klar til videnskab - man havde lært at tænke rationelt og at Gud og Skaberværket er rationelt, kronologisk og kausalt - og at udforskningen af Skaberværket er en tilnærmning til Gud. Dette er et kardinalpunkt - mange civilisationer, inklusive den antikt græske, har haft megen spekulation, men meget lidt empiri.

Det betyder også noget at kristendommen har fremskridtsoptimisme, hvor det er mere udbredt at se fortiden som en guldalder, hvorefter det kun er gået tilbage - det glæder islam og græsk antik, hvorfra begrebet 'guldalder' netop stammer (så kom sølv-, bronce- og jernalder).

Dette rimer ikke med noe som helst.

Jo da, Den kanoniske Ret er grundlaget for vores retssystemer - med tilpasning til nordiske kultures 'common law' o.l.

All den tid kirken var staten var det vel intet mindre aa forvente?

For det første var Kirken ikke Staten (der var konger og kejsere i Europa) og for det andet skyldes din forventning jo da netop at du er kulturkristen. Det er da på ingen måde en selvfølge at en stat skulle bygge f.eks. hospitaler - se dig rundt i verden og ned gennem tiderne.

Igjen virker et som om all ikke-bibelsk vitenskap kom paa tross av kirken, ikke paa grunn av den.

Hvad er det, der 'virker' sådan ?

Dette er nesten komisk. Den dogmatiske kristendommen har altsaa klart aa kvitte seg med sine verste elementer takket vaere....den dogmatiske kristendommen?

Ja, Kirken fik efterhånden tøjlet folks trang til heksejagter - her var Den katolske Kirke faktisk førende som følge af dygtige jurister i Inkvisitionen, der fik sorteret megen nabokrangel o.l. hævn fra.

Slaveriet var stort set slut i Europa omkring år 1200, hvor de stakkels slaviske folkeslag så blev slavejagtmark for islam istedet for os kristne.

Flerkoneri har Kirken da vist aldrig gået ind for - det forstår jeg ikke.

Litt drill og erter er altids bra, men jeg skjoenner ikke et plukk av dette.

Nej, det var vist lidt uklart - jeg mener at du forsvarer din ateisme med en næsten 'hellig ildhu' - men bare tull...

Skulle kristendommen vaere "en religion med vekt paa rasjonell tenking"?

Den er ikke bare rationel - den er forudsætningen, axiomerne, for det, vi forstår som rationel tænkning. Jvf. f.eks. rationelt skaberværk, kronologi og kausalitet - det eksisterer ikke på samme måde i islam - derfor er videnskab ikke mulig.

Proev aa still det spoersmaalet paa Karl Johan (eller hvilken hovedgate som maatte ligge deg naermest i Nordeuropa) og se hvor mange som smiler foer de svarer.

Hvor skulle de også vide det fra - dem, der har haft som opgave at undervise dem, har istedet pumpet dem med ateistisk propaganda. (Og glem alt om at benægte det - du taler med en gammel pædagog/lærer).

Og at "menneskets religioesistet" som summen av lastene skulle vaere konstant kvalifiserer ikke engang til kvasivitenskap.

O jo, og mere end det - den slags er svært at kvantificere, men rigtig mange fra forskellige faggrupper er inde på at det ser ud til at jo mere kristendommen udfases, jo mere fritflydende religiøsitet og tillæggelse af metafysiske egenskaber til jordiske ting, sker der - herunder ikke mindst helliggørelse af politiske ideologier og massebevægelser.

Del dette innlegget: