Annonse
Annonse
Annons
Annonse
Haakon Hellenes
Innlegg: 36
Kommentarer: 436

Kommentar til og om Eshan Ullah og likesinnede.

Kommentar #3500

Det kan ikke være tvil om at Eshan gir uttrykk for at han ønsker en totalitær samfunnsdannelese, og at han således tilhører den konservative delen av muslimer. Og det er det nok ganske mange unge muslimer som gjør i dagens Norge. Det er en utvikling som egentlig har vært svært forutsigbar; dels er ganske mange muslimer oppdratt i en autoritær kultur med religion som en bærende kraft, dels ser mange av disse unge med tiltagende skepsis på det frie og liberale samfunnet som uttrykker verdier som er svært forskjellig fra de indoktrinerte sannhetene, og dels trekkes disse unge menneskene i konservativ (og noen i islamistisk) retning som funksjon av det økende konfliktnivået i samfunnet.

Det grunnleggende problemet for disse unge menneskene er at de ikke har noen historie å forholde seg til som tilsier at de innser viktigheten av menneskelig frihet og likhet, av ytringsfrihetens betydning som en forutsetning for og som et resultat av denne frihetstankegangen, og at det sekulære samfunnet er den eneste samfunnsformen som gir garanti for disse friheter, slik det blant annet er nedfelt i menneskerettighetene.

Som jeg har fremholdt tidligere: islamistene og konservative muslimer mener, i likhet med talsmenn for Rådet for Fatwa og Forskning, at shariah står over demokratiet og de går således prinsipielt inn for - hvis forholdene tilsier det - en islamsk statsdannelse, en ettparti stat med svært beskjedent demokratiinnhold; altså en totalitær samfunnsdannelse.

Et slikt tankegods er ikke forenlig med de vest-europeiske kjerneverdiene, og det meget gode grunner for å bekjempe slike tankesett.

Derfor vil jeg være svært skeptisk til om muslimer på et eller annet fremtidig tidspunkt skulle representere et stort flertall i Vest-Europa og Norge, selv om det formodentlig fremdeles vil være relativt mange sekulære og moderate muslimer samt muslimer som ikke har tatt eksplisitt stilling til hvilken rolle religionen islam bør spille i samfunnet.

To trender vil antagelig gjøre seg gjeldende, en modererende, sekulært orientert trend og en konservativt orientert trend.

Elisabeth Hoen
Innlegg: 34
Kommentarer: 2263

3497

Kommentar #3501

jaaaa, klart det :-)

følte det ble `foreldre-barn` forhold mellom oss og som vi begge vet er det mest fruktbart med `voksen-voksen` forhold...du vet hva jeg mener ja? 3 delingen av personligheten...hvilke som kommer fram, ja...? :-)

Jeg har også forsøkt å spre tanken om at vi mennesker bør innse spesiesismens stygge konsekvenser...men har blitt latterliggjort selv så jeg personlig har `lært` at det ikke alltid er så fruktbart å alltid gå inn i et ideologisk system for å få fram sine meninger. Det er ikke alle dine synspunkt som jeg synes er ekstreme da. Jeg kunne sagt; du må da skjønne at den storstilte, industrialiserte slakt og volden som utføres mot dyr indirekte støtter opp om et voldelig samfunn!!! Før det blir endret kan vi bare drømme om et ikke-voldelig samfunn! Spesiesisme danner grunnlaget for diskriminering mellom mennesker...osv. Ha, jeg ville blitt møtt med skepsis av ihvertfall 90% av befolkningen. Fruktbart??? Nei. Bedre å se på konkrete forhold i Norge...som å støtte opp om avvikling av pelsdyroppdrett f.eks. Ved å ta utgangspunkt i praksisen...så blir det lettere å endre. Selv her blir man nærmest tvunget til å måtte svare for all annen dyreplageri også. Hvorfor sier dere ikke noe om....det eller det !?? He he, akkurat som når man kritiserer Islam da...så sier noen; hvorfor kritiserer du ikke andre religioner også? Vanskelig å si noe ja....Men jeg jo ingen problemer med det da, heldigvis.

Takk for svar, ha en god dag :-)

Henning Rutledal
Innlegg: 1
Kommentarer: 643

Demokrati?

Kommentar #3502

Nei, det er den mest korrupte og

Torgeir kan du nevne en eneste islamsk styrt stat som ikke er korrupt og urettferdig?

Du må jo kunne innrømme at et slikt muslimsk utopia ikke eksisterer.

Elisabeth Hoen
Innlegg: 34
Kommentarer: 2263

Kommentar #3503

`Han gir et generelt syn på Wahls spørsmål i 3331. Det burde være greit.` (Fjeldsgård) Uavhengig av din mening så har Ullah valgt å forklare nærmere sin mening etter ønske fra Solveig (og meg selv). Dette viser at Ullah deltar i demokratiet ved å være åpen om sine syn og ikke minst å dele med andre ved å delta i en debatt. At du Fjeldsgård, ser ut til å legge til rette for en standard når det gjelder Ullah og en annen standard for oss andre (vi må begunne våre standpunkter) det er jeg ikke noen tilhenger av.

Utover det så skal jeg ikke kommentere Ullahs synspunkter - av respekt for dialogen mellom Solveig og Ullah.

Hanni Afsar
Innlegg: 4
Kommentarer: 137

Penger

Kommentar #3504

Ennahda-partiet (Tunisia) ønsker at grunnloven skal formuleres med utgangspunkt i sharia - islamske lover. Det blir spennende og se hvordan grunnlovsteksten blir utformet. Heldigvis er Tunisia økonomi avhengig av turisme og utenlandske investorer. Islamistene trenger Vestens penger og USA ønsker nye allierte for å ivareta sine interesser. Den nye makteliten i både Tunisia og Egypt er derfor tjent med et samarbeide med Vesten. Det er betegnende at Washington er i dialog med islamistene i Egypt. Det muslimske brorskap som tidligere har hatt en rekke hatske utsagn mot USA og ønsker også dialog. Samtidig sier Hillary Clinton at de ønsker et samarbeide så lenge menneskerettighetene er ivaretatt. Når penger snakker er sannheten stum. Hvor meget med ulykke og urettferdighet bringer penger til verden! Men hvordan man snur og vender på det, så trenger alle velstand og PENGER. Da er dobbelt moral bra. Mister man den ene, har man den andre igjen.

Mustafa Abdul-Jalil (det nasjonale overgangsrådet Libya) sier at sharia lovene er utgangspunktet for nye Libya. Sjansen for autoritære religiøse regimer som Saudi-Arabia eller Iran burde være små. Egypts 82 millioner innbyggere er under 30 år og 90 prosent av de er arbeidsledige. Jeg tror ikke konservativ innføring av Sharia er oppskriften på økonomisk vekst. Hvis nye makthavere ønsker å innføre Sharia fra tidligere århundre, fremfor å tilpasse seg til 21 århundret, vil raskt demonstrantene komme tilbake i gatene.

Vi får bare håpe på en arabisk vår.

nnnnnnnnnnnn nnnnnnnnnnnnnn
Innlegg: 1
Kommentarer: 353

Svaret er enkelt

Kommentar #3505
Henning Rutledal – gå til den siterte teksten.

Torgeir kan du nevne en eneste islamsk styrt stat som ikke er korrupt og urettferdig?

I følge fusentasten, er det USA og Europa som er skyld i korrupsjon, brudd på menneskerettigheter og diktaturisme. Dette til tross for at Iran og Syria ikke har politisk søtte hverken fra Vesten eller USA.

Solveig Wahl
Innlegg: 2
Kommentarer: 309

Livet på jorden

Kommentar #3506
Ehsan Ullah – gå til den siterte teksten.

En muslims liv er som en fengsel i denne verden.

Igjen takk jeg deg for svar.

Først vil jeg fortelle deg litt om mine møter med forskjellige muslimer. På grunn av mitt verv som megler i konfliktrådet har jeg møtt en mann som ville herske over sine omgivelser, sin kone, sine barn og andre (jeg møtte ham før det ble straffbart å slå barn). Som jeg alltid gjør med alle nye mennesker jeg møter, håndhilste jeg og så ham i øynene når jeg snakket til eller med ham. Han følte seg krenket av de norske høflighetskoder, og av meg som kvinne. På et tidspunkt ville han gå fysisk til angrep på meg. Heldigvis ble han holdt igjen av andre personer i rommet.

Senere hadde jeg med en annen muslim å gjøre - en asylant fra samme kant av verden som først nevnte. En høflig yngre mann. Ingen problemer – hverken med de norske høflighetskoder eller noe annet!

Så ble jeg svigermor til en muslim. Han døde. Begravelsesritualet gjorde et enormt inntrykk. Et tjuvetalls menn i tre rekker sto foran imamen som sto foran kisten. Et monumentalt bilde jeg aldri kommer til å glemme.

Jeg glemmer heller aldri mitt lille barnebarn som sammen med sin onkel skuffet gjord på pappas grav. Imamen ba oss så å gå i kne. En siste bønn. En vekselssang mellom imam og muslimene. Så verdig! Jeg opplevde som ikke muslim en varm og inkluderende imam. En trøst for meg som var i stor sorg.

Det som var fremmed for meg, var at det bare er menn som er funnet verdige til å delta i ritualet. Du sier at Allah har valgt mannen over det andre kjønn. Vet du, da er jeg enda mer imponert over og bøyer meg dypt for alle de muslimske kvinner som trosser et slikt fattig syn på Allah (sett med mine øyne). Jeg selv har ved siste valg krysset av alle kvinner i det partiet jeg stemte på – inklusive de muslimske!

Ja, jeg er enig med deg i at jeg må svare for mitt liv – for mine handlinger og for det jeg ikke gjorde, men skulle ha gjort! For meg er livet ikke et fengsel av den grunn. Tvert om. Som menneske har jeg fått i oppgaven å ta vare på livet – alt levende på jord.

For at verden skal oppleve mindre vold og få slutt på krig må nå endelig kvinne og mann samarbeide. Og for at kjønnene kan samarbeide må kvinnen får reell makt og innflytels – over alt!

frode klettum
Innlegg: 12
Kommentarer: 918

Demotiverende for livslysten

Kommentar #3507
Ehsan Ullah – gå til den siterte teksten.

En muslims liv er som en fengsel i denne verden. Han har regler til å forholde seg til og kan ikke ta frihet og overskride Allahs lover.

Et slikt menneskesyn forringer menneskeverdet. Det står vel ikke i Koranen eller Hadith at livet skal føles som et ”fengsel” eller et onde, Ullah? I så fall blir det enklere å forstå hvorfor det er forholdsvis lett å rekruttere selvmordsbombere blant muslimer. En muslimsk selvmordsbomber er ikke noen egentlig martyr, men en massemorder som ofrer sitt eget liv i den hensikt å drepe flest mulig mennesker. Dette er motivert av en tro på at de gjenlevende muslimene vil oppnå politiske og religiøse fordeler.

I det gamle testamente, salmenes bok 118 kap. 23-24 vers står det:”Av Herren er dette gjort, det er underfullt i våre øyne. Dette er dagen som Herren har gjort, la oss fryde oss og glede oss på den!”

Redaktøren av bladet Åpne Dører, Eivind Flå, skriver i sin artikkel Livet – en Guds gave: ”Dypest sett er vårt liv en stor gave fra Gud, og har sin bakgrunn i Guds ufattelige og uutslukkelige kjærlighet.”

Personlig er jeg enig med han. Det er intervjuet mange hundre mennesker med nær-døden-opplevelser, og alle har kommet til at den andre siden føltes mer tiltrekkende, se dr. Raymond Moody. Men dette betyr ikke at et liv uten kropp i himmelriket i lengden vil føles mer attraktivt enn et liv med kropp på jorden. Det er behagelig å ligge noen timer i sanden på ei paradisisk øy, men ikke i all evighet. Unge ”martyrer” er ikke klare for paradisøya for de har ennå ikke behov for hvile.

Hanni Afsar
Innlegg: 4
Kommentarer: 137

Myten om islamofobi

Kommentar #3508

Les denne!

Av: Walid al-Kubaisi - 26. OKT, 2011 - opplyste muslimer.no

Myten om islamofobi:

http://www.opplystemuslimer.no/2011/10/26/myten-om-islamofobi/

Overdrevet bruk av begrepet ”islamfobi” erstatter den tidligere landeplagen ”rasisme” og skjermer vår tids islamistiske fascisme for kritikk.

Meget godt skrevet.

Hanni

Tore Olsen
Innlegg:
Kommentarer: 2

Islamofobi er ikke en ideologi...

Kommentar #3509

men et hersketeknikk begrep, ladet med rasisme overtoner, som venstresiden anvender for å stemple Islamkritikere. Selv er jeg ikke redd Islam, men jeg liker ikke den tvangsideolgien. Om jeg likte den, ville jeg være imot menneskerettighetene som beskytter kvinner og barn mot overgrep fra det sterke kjønn.

Så jeg er ikke islamofob, men erkjenner glatt at jeg hater enhver undertrykkende kultur, enten det er Islam eller hvilken som helst annen variant av menneskelig ondskap og maktbrynde, og mener bestemt at jeg ikke må rettferdiggjøre en slik holdning. Jeg kritiserer Islam, og de som dyrker denne maktmetoden, og enhver annen som holder hånden over den, som jeg jeg vil kritisere kommunisme, nazisme, og den politisk korrekte meningsterror som deler av det norske samfunnet mener seg berettiget til å anvende - i form av blant annen labeling meningsmotstandere som - islamofobe!

Kristian Fjeldsgård
Innlegg:
Kommentarer: 1563

Tja

Kommentar #3510
Haakon Hellenes – gå til den siterte teksten.

Jeg er rimelig sikker på at det skjedde en betydelig forandring etter at Salom Rusdies bok Sataniske Vers ble utgitt. På grunn av oppstusset rundet denne boka, som vel ble orkestrert fra Iran, fikk religiøs tilknytning en sterkere betydning for ganske mange muslimer på tvers av etnisitet.

Det kan vel like sikkert være Carl Ivar von Hagens løgnhistorie i valgkampen 1987?

Eller er hva med mordforsøket på William Nygård: Var det en muslim, eller var det en av en daværende storingsrepresentant for FrPs protegeer?

Det må jo være tillatt å være konspiratorisk?

I mitt tilsvar til Klettum om jødehat viser jeg fremkomsten av det. Denne rasismen/fordommer kan vi i Norge gå tilbake til Grunnloven for å vise.

Det Hvite Europa har i alle år med grunnlag i "redselen for de fremmende" holdt den avstanden som vi i dag kaller rasisme.

Jeg kan fortsette spørsmålet mitt - i en annen retning: Føler du deg i godt selskap med den danske ?? Ferling

Kristian Fjeldsgård
Innlegg:
Kommentarer: 1563

Sosialisten Berlusconi

Kommentar #3511
Søren Ferling – gå til den siterte teksten.

I alle vestlige lande - og jo mere venstreorienteret, jo mere indvandringsfanatisk og racistisk.

Han er vel den statsminister i Europa i dag som ansees å være mest reaktionær og rasistisk: Men han styrer en vestlig stat. Ergo venstreorientert?

Ja-ja Erasmus Montanus og Mor Nille. Dansker har jo aldri skjønt norsk humor, heller ikke skjønner de logikk.

Henning Rutledal
Innlegg: 1
Kommentarer: 643

Islamistene står på!

Kommentar #3512

Siste dagers bidrag, med hensyn på å markedsføre det sanne islam:

Islam's Latest Contributions to Peace
"Mohammed is God's apostle. Those who follow him are ruthless
to the unbelievers but merciful to one another"
Quran 48:29

2011.10.26(Iskandiriyah, Iraq) - Sunnis enter the home of a Shiite cleric and brutally shoot his wife and daughter to death.

2011.10.26(Parwan, Afghanistan) - Twelve locals are killed when Sunni fundamentalists detonate a fuel tanker.

2011.10.26(Tank, Pakistan) - Two members of a peace committee are machine-gunned in their sleep by Islamists.

2011.10.25(Yala, Thailand) - Muslim 'rebels' set off a series of bombs in populated areas, killing at least three civilians.

2011.10.25(Lower Dir, Pakistan) - Sunni fundamentalists take down four people with a roadside bomb, including a 12-year-old boy.

2011.10.24(Nairobi, Kenya) - Islamists throw a grenade into a bus stop, killing one person.

Litt nytt fra islamistenes verden:

Kvinner i Afganistan

Å grave sin egen grav

Alkohol

LINE
Haakon Hellenes
Innlegg: 36
Kommentarer: 436

Til Fjeldsgård.

Kommentar #3513

Det finnes mange gode argumenter for at det skjedde en forandring fra vektlegging av etnisitet til større vekt på religion etter Rusdies bok kom ut. Og det er ikke så rart. I demonstrasjonene som fulgte og på grunn av dødsfatwaen som Khommeini var opphavet til, fikk boka enorm publisitet (selv om få leste den).

Det er ingen tvil om at den store mediadekningen ble debattert i alle slags kretser og ikke minst blant muslimer. Og at denne debatten bidro til et økt samhold blant muslimer på tvers av etniske grenser. Og boka representerte den første store konfrontasjonen i synet på ytringsfriheten og ytringsfrihetens grenser.

Kenan Malik, engelskmann med indiske røtter, er en av dem som sterkt har hevdet at det kan registreres et slikt skille i holdninger hos mange muslimer fra slutten av åttiårene.

Kassem Al-khayat
Innlegg:
Kommentarer: 49

kim

Kommentar #3514

hva tror du er løsnigen på at alle kan leve i fred

Olav Nisi
Innlegg: 2
Kommentarer: 366

Hva rir norske meningsterrorister ?

Kommentar #3515

I kveldens TV - debatt på NRK, ble det opplyst at antall muslimer kun er 3 % av befolkningen. For et så lite mindretall står toneangivende politikere og andre samfunnsvitere opp og påstår at Norge er blitt et flerkulturelt samfunn. For andre minoriteter glir jo inn i samfunnet og befolkningen på en naturlig måte, fargelegger litt, og blir nordmenn etterhvert. Slik det har vært i hundrevis av år.

Men denne lille minoriteten på 3 % gjør oss altså flerkulturelle. Hva er det med islam som får ellers intelligente folk til å oppføre seg som krypende hunder med rett til å påføre nasjonen begreper som ikke har rot i virkeligheten ?

Solveig Wahl
Innlegg: 2
Kommentarer: 309

Til Haakon Hellenes #3500, Torgeir Salih Holgersen # 3490 og Kim Strømberg # 3498

Kommentar #3516

Jeg må bare si at jeg synes det var utrolig uhøflig at dere kaste dere inn i samtalen mellom Ehsan Ullah og meg, før jeg selv fikk formulert mitt svar til ham. Jeg ber om folkeskikk og håper at dere ber oss om unnskyldning

nnnnnnnnnnnn nnnnnnnnnnnnnn
Innlegg: 1
Kommentarer: 353

Kanskje misforstått

Kommentar #3517
Solveig Wahl – gå til den siterte teksten.

håper at dere ber oss om unnskyldning

Jeg kommenterte innlegget, fordi jeg trodde det var en åpen tråd, og ikke kan jeg se at jeg svarte i ditt sted.

Siden du oppfattet det som ett lukket tråd mellom Ehsan Ullah og deg, beklager jeg.

Haakon Hellenes
Innlegg: 36
Kommentarer: 436

Unnskyldning - for hva?

Kommentar #3518

Alle som deltar i en offentlig debatt som her, er i sin fulle rett til å ha synspunkter på alle ytringer som blir fremsatt. Hvis noen ønsker en debatt mellom to personer, så ville det være naturlig å bruke andre kommunikasjonsmidler - for eksempel e-post.

Det overrasker meg derfor at Solveig Albrect Wahl blir frustrert over at noen, inklusive meg selv, drøfter - ikke spørsmålene hun stilte, men svarene fra Eshan Ullah.

Jeg skulle gjerne bedt om unnskyldning, hvis jeg hadde hatt noe å unnskylde.

Sverre Avnskog
Innlegg: 31
Kommentarer: 686

"Muslimhat" og antisemittisme

Kommentar #3519

Når jødehatet fikk en sånn voldsom oppblomstring, kan det imidlertid ikke forklares med reine økonomiske argumenter eller med kriminalitet som jøder var involvert i. Det kan heller ikke dagens muslimhat. Politiske forhold var det sentrale. Og i sentrum sto frykten for en kommunistisk revolusjon hvor jødene fungerte som syndebukk, delvis fordi mange av de fattige "nye jødene" fra Øst-Europa faktisk også var kommunistsympatisører og også ganske dominerende blant de ledende kommunistiske revolusjonære.

En viktig årsak til manges skepsis mot islam og muslimer, kan vel muligens være at det finnes islamistiske grupper som faktisk har som erklært mål å "ta over" Europa og omgjøre området til en muslimsk verdensdel styrt etter sharialover. Dersom noen får for seg at slike grupper får større og større oppslutning, så kan man vel ikke bare beskylde dem for å ha "funnet på" frykten for slike grupper. Selv om jeg på ingen måte deler denne frykten, må man vel innrømme at den har et visst grunnlag i faktiske realiteter, og ikke utelukkende er irrasjonell.

Jeg har aldri hørt om at det noensinne har funnets slike aggressive jødiske grupperinger, som har hatt som uttalt mål å påtvinge sin religion på andre.

Dette må vel sies å være en meget klar ulikhet mellom antisemittisme og "muslimhat".

Når det gjelder kommunismen, er det forøvrig interessant å merke seg at opphavsmannen til den marxistiske i deologi, Karl Marx(som selv var jøde), var særdeles jødeskeptisk, ja, mange vil ikke nøle med å kalle ham en åpenbar antisemitt. Han kom i hvert fall med en stor mengde jødefiendtlige utsagn, som feks at jødenes eneste sanne "Gud" er penger.

Det gjaldt forøvrig ikke bare Marx, men mange av de aktive innen den første sosialistbevegelsen. Jødene ble av flere revolusjonære oppfatte som selve symbolet på den kapitalistiske hovedfienden som skulle styrtes og utryddes.

Mvh Sverre Avnskog

Del dette innlegget: