Annonse
Annonse
Annons
Annonse
Torgeir Salih Holgersen
Innlegg: 24
Kommentarer: 1965

Kommentar #2720

Ordet Islamofobi, som du slenger til alle de som kritiserer Islams verdi system, er ett våpen for å gjøre, Islam, Ukrenkelig.

Sludder og vås, som vanlig, får vi si når det gjelder kommentarer fra deg. En stor del av hovedinnlegget er via det å avklare at kritikk av islam er legitimt og noe muslimer må tåle. Også kritikk av kulturelle praksiser blant muslimer er legitimt og noe som muslimer må tåle. Det er imidlertid sterkt misvisende å kalle slik kulturkritikk for islamkritikk for det essensialiserer feilaktig kulturelle praksiser som mange muslimer, i mange tilfeller det overveldende flertallet av muslimer (som i tilfellet kjønnslemlesting), tar sterk avstand fra.

Det som kjennetegner islamofobi, er verken saklig kritikk av islam som trossystem eller saklig kritikk av kulturelle praksiser blant muslimer. Det som kjennetegner islamofobi er for det første en systematisk sammenblanding av hva som er religionskritikk og hva som er kulturkritikk, men også ekstreme overdrivelser og grove generaliseringer av problembeskrivelsene, blanda sammen med reint løgnaktige påstander og, i sin mest ekstreme form, helt vanvittige konspirasjonsteorier.

Når det gjelder deg, kan jeg ikke se at du noe sted har kritisert konkrete trossetninger i islam. Det du stort sett har bedrevet, er kritikk av politisk undertrykkelse i enkelte muslimske land, en kritikk som de aller fleste muslimer ville støtte fullt ut, som du imidlertid forsøker å essensialisere til omfatte islam og dermed til troende muslimer generelt, sammen med komplett ubegrunna trusselbeskrivelser av muslimer som seksuelle overgripere. Det hele er altså den klassiske suppa av sammenblanda kategorier, overgeneraliseringer og løgn som typisk kjennetegner islamofobi, eller rasistisk agitasjon mot muslimer om du misliker islamofobibegrepet. Saklig islamkritikk er ikke noe du synes å ha kunnskap nok om islam til å evne å bedrive.

Torgeir Salih Holgersen
Innlegg: 24
Kommentarer: 1965

Kommentar #2721

Det som vi, her i vesten, kaller våre verdier, forlanger deg og dine at vi betrakter som rene fordommer, eller om du vil profeten dins tro hyller seg i de utstøttes kappe for ethvert angrep!

Igjen, bare sludder.

Det jeg påpeker, er at verdier som demokrati, menneskerettigheter og likestilling er universelle verdier. De er ikke mer vestlige verdier enn hjulet og kruttet er kinesisk. De er henholdsvis vestlige og kinesiske i sin opprinnelse, men de er universelle i sin anvendelse i dag.

Det finns ekstremistiske islamister som avviser demokratiet og menneskerettighetene som uislamske ideer. Som vi ser her på forumet, finns det også folk i vesten som mener at menneskerettighetene ikke bør gjelde. Flertallet av muslimer såvel som flertallet i Vesten støtter både demokrati og menneskerettigheter og anser at disse verdiene er fullt ut kompatible med islam. Det som er reine fordommer, er at muslimer ikke støtter det du omtaler som "våre verdier", gitt at du med dette altså mener demokrati og menneskerettigheter. At verken muslimske herskere eller deres allierte blant vestlige imperialister respekterer disse prinsippene, er en annen sak.

Torgeir Salih Holgersen
Innlegg: 24
Kommentarer: 1965

Kommentar #2722

I 2006 Den islamske (LES ISLAMSKE)

OIC er de muslimske herskernes organisasjon, ikke muslimers organisasjon. Flertallet av disse herskerne er støtta av Vesten. Forslaget fra OIC vil sjølsagt falle om det ikke får støtte fra flere stater som ikke er primært muslimske.

Torgeir Salih Holgersen
Innlegg: 24
Kommentarer: 1965

Kommentar #2723

Hvorfor vil vi ikke ha demokrati?

Jeg sier ikke at "vi" ikke vil ha demokrati i den muslimske verden. Jeg sier at de imperialistiske makthaverne i spesielt USA ikke vil ha demokrati i den arabiske verden, for å være mer presis. Grunnen er enkel: Den arabiske verden rår over rundt 60 prosent av verdens totale gjenværende oljereserver. Dersom de arabiske folkene får kontroll over disse verdiene sjøl, kan den brukes til å fremme arabisk-muslimske geopolitiske interesser.

Det betyr flere ting: For det første vil være slutt på at USA vil være den dominerende supermakta i verden, noe som vil være problematisk for amerikansk økonomi generelt og totalt ødeleggende for de dominerende amerikanske storselskapene. Årsakene til det har jeg beskrevet nærmere i denne artikkelen.

Mest umiddelbart vil det få en dramatisk effekt på styrkeforholdet i Palestinakonflikten, i propalestinsk retning. For såvel israelske som kristenfundamentalistiske sionister er demokrati i den arabiske verden derfor en umiddelbar trussel mot deres målsettinger. Dette har jeg også skrevet om i en artikkel som jeg skreiv to år før den arabiske våren starta, i en artikkel som analyserte målsettingene til henholdsvis Israel og Hamas i etterkant av den siste Gazakrigen.

Torgeir Salih Holgersen
Innlegg: 24
Kommentarer: 1965

Kommentar #2724

Den Arabiske Liga BA vesten om å intrevenere I Libya

Det er utelukkende de vestenstøtta monarkiske diktaturstatene på den arabiske halvøya som faktisk har støtta denne militære intervensjonen, noe som også gir oss en klar indikasjon om den antidemokratiske intensjonen i denne intervensjonen.

Flere medlemsland, blant andre Libanon som også satt i FNs Sikkerhetsråd, stemte for et FLYFORBUD, men skjønte ikke at NATO ville misbruke dette til en folkerettstridig bombekrig for regimeendring i Libya. Det gjorde heller ikke Sør-Afrika, som i ettertid har sagt at de aldri hadde stemt for om de hadde visst hva resolusjonen fra Sikkerhetsrådet skulle brukes til. Hadde Sør-Afrika og Libanon latt være å stemme for, ville resolusjonen falt sjøl uten det vetoet fra Russland og Kina som for øvrig begge landene også tydelig har sagt at de ville brukt om de hadde visst hvordan NATO egentlig hadde tenkt å misbruke resolusjonen fra Sikkerhetsrådet.

nnnnnnnnnnnn nnnnnnnnnnnnnn
Innlegg: 1
Kommentarer: 353

God Gammeldags lapskaus

Kommentar #2725

Det som kjennetegner islamofobi, er verken saklig kritikk av islam som trossystem eller saklig kritikk av kulturelle praksiser blant muslimer. Det

Igjen ser sammensurret ditt av Islamkritikk og det som du oppfatter som muslimhets, og kulturelle praksiser blant muslimer.

Kulturpraksis blant muslimer, er nok en ting. Ennen annen er det menneskesyn som eksister i Islam i fohold til likhet mellom mennesker. Det er vel ikke påtvinget å sitere vers fra Koranen? Når det gjelders kvinners rettigheter? Isteden for å at jeg skal sitere Koranen er denne god .http://no.wikipedia.org/wiki/Kvinner_i_islam

Eller homosekualitet? I februar avholdt aktivisten Azemeh Rasmussen en sultestreik utenfor Islamsk Råd i protest mot det hun mener er «vage og tvetydige» meninger. Landsforeningen for lesbiske og homofile (LLH) har etterlyst en uttalelse fra Islamsk Råd hvor de utvetydig tar avstand fra dødsstraff for homofile.Den uttalelsen har uteblitt. Igjen er det ikke muslimer som jeg anklager men i dette tilfelle Islamsk Råd, og den praksis behandling av homofile får i land som bekjenner seg til Islam.

Jeg antar at jeg vil bli anklaget for muslimhets atter engang, da Holgersen, ikke klarer å skille mellom kritikk av Islam som trorsretning og muslimer.

Sitat Start: Start OIC er de muslimske herskernes organisasjon, ikke muslimers organisasjon. Flertallet av disse herskerne er støtta av Vesten. Forslaget fra OIC vil sjølsagt falle om det ikke får støtte fra flere stater som ikke er primært muslimske. Sitat Slutt Er det muslimske herskernes organsiasjon. Herskere? over muslimer? Noe søkt syns du ikke?

Når det gjelder muslimers ønske, er det det noe tvedtydig i forhold til å ønske demokrati. I Iran, ved Ayatollah Khomeni tilbakekomst var det jo ikke ønske om ett demokrati etter Sjahens fall? Det var da ønske om ett teokrati? Den arabiske vår, vil det ende i ett pluralt demokrati, med frihet, LIKHEt og demokrati? det som nd et som skjer i Egypt i våre dager er en tragedie og kan tyde på det motsatte..

http://www.reuters.com/article/2011/10/09/us-egypt-copts-clashe s-idUSTRE7981Q220111009

Nå tror jeg det går mot slutten for kristne sivilisasjoner i mange arabiske land. Det er selvsagt ikke tilfeldig at et nedbrent kirkebygg er gjenstand for kopter-demonstrasjoner. De vet at egyptiske myndigheter aldri tillatte eller finansiere enn gjenoppbygging. Den kulturelle utarmingen av kristne har vært systematisk, ikke minst i Tyrkia. Etter folkemordet på armenerne i 1915 har det ikke blitt bygget en eneste ny kirke i Tyrkia.
Er dette muslimenes feil?

Det som Skjer i Egypt i disse dager? Nei, men det er en praksis som lagt til grunn som er rotfestet i Islam. Jeg tror det på det siste.

Torgeir Salih Holgersen
Innlegg: 24
Kommentarer: 1965

Kommentar #2726
Søren Ferling – gå til den siterte teksten.

MR vil sikre islam sejren - fordi MR er individorienteret og islam og dermed muslimer agerer koordineret og kollektivt.

- fordi MR er individorienteret og islam og dermed muslimer agerer koordineret og kollektivt

Her ser vi altså den mest ekstreme varianten av Eurabiakonspirasjonsteorien. Det kan være verdt å minne om dette sentrale avsnittet fra hovedartikkelen:

Et felles element i begge konspirasjonsteoriene er at jøder/muslimer per definisjon ikke er til å stole på. Igjen, ved bruk av mistolka sitater fra de hellige tekstene, blir det utledet at jøder/muslimer ser på det å lyve for ikke-jøder/ikke-muslimer ikke som en synd men som en dyd eller en nødvendighet for å nå målet. På det grunnlaget kunne forestillinga om ”Den evige jøde” utvikle seg i retning eksistensen av en egen biologisk jødisk rase. Selv om jødene eventuelt sa at de hadde forlatt den jødiske troen, sa at de var ateister og internasjonalister, var alt i realiteten bare et stort skuespill for å narre ikke-jødiske arbeidere til å slutte seg til marxismen som bare er en front for jøde-kapitalistisk diktatur.

Tilsvarende blir det faktum at det overveldende flertallet av muslimer i Vesten avviser ekstreme islamister og støtter opp om progressive og eksplisitt feministiske partier ved valg, bortforklart med at muslimene stemmer taktisk i den nåværende situasjonen og venter med å vise sitt ”sanne jeg” til de gjennom innvandring har blitt flertall. Da vil de snu om og avskaffe demokratiet gjennom demokratiet og innføre et muslimsk khalifat med straffelovgiving etter modell av Saudi-Arabia eller Taliban.

På samme måte som det er umulig for en jødisk marxist å bevise for en antisemitt at han faktisk er marxist og tilhenger av et internasjonalt fellesskap hvor alle mennesker har like rettigheter uavhengig av etnisk eller religiøs bakgrunn, er det umulig for en muslimsk demokrat å bevise for en islamofob at han faktisk er tilhenger av flerpartisystem, religionsfrihet og kvinner i arbeidslivet. Han vil alltid kunne bli møtt med at det han sier bare er ”Taqqiya”. Da hjelper det ikke å forklare at ”taqqiya”, altså hvit løgn, kun handler om det ellers absolutte forbudet mot løgn i islam når man står i en akutt situasjon og løgnen potensielt kan redde eget liv eller andres liv.

Torgeir Salih Holgersen
Innlegg: 24
Kommentarer: 1965

Kommentar #2727

Jeg antar at jeg vil bli anklaget for muslimhets atter engang, da Holgersen, ikke klarer å skille mellom kritikk av Islam som trorsretning og muslimer

Som kjent er forholdet til homofili et problematisk område for flere religioner. Det er nok dessverre et faktum at homofili ikke er akseptert av flertallet av verdens troende muslimer, men det finns også muslimer, meg inkludert, som mener at det ikke er i strid med islam. Men det samme gjelder for troende kristne, troende jøder, praktiserende hinduer og også ateister i land og regioner hvor ateistiske livssyn ikke er et moderne fenomen, men tradisjonelle livssyn, for eksempel i Kurdistan eller Kina. Det å ensidig kritisere islam for det faktum at mange, trolig flertallet, av muslimer er motstandere av homofili, er islamofobisk, fordi det tegner et misvisende fiendebilde. Det å kritisere det flertallet av verdens muslimer, kristne og andre som er mot homofili, er helt legitimt, og noe jeg gjør sjøl.

Torgeir Salih Holgersen
Innlegg: 24
Kommentarer: 1965

Kommentar #2728

Er det muslimske herskernes organsiasjon. Herskere? over muslimer? Noe søkt syns du ikke?

Overhode ikke når vi snakker om statsledere er ikke valgt av folket i muslimske land, men sitter med makta takket være militær og annen støtte fra vestlige imperialiststater.

Gunnar Øvrelid
Innlegg: 21
Kommentarer: 426

Sosialisme--Sosialiame-- Sosialisme?

Kommentar #2729

Jeg tror det er på tide å slutte å bruke «sosialisme» i den missforståtte betydningen den etterhvert har fått. Sosialisme kan ikke sammenfattes i et begrep. Der er for mange sjateringer innen dette begrepet. De kommunist diktaturene som vi har sett, og ser den dag i dag, og som, med skam å si, det Norske Arbeiderpartiet viser klare tegn på å ville i rettning av, i form av (systemdiktatur), har ingeting med det egentlige: frihet-likhet-og-brorskapsom var ment med den egentige Sosialismen.

«Systemdiktatur»= Skap et system, og tving det på folket uten medbestemmelse rett»! Vi har siste årene sett det i økende grad. Dette var et politisk sidesprang av oppklarende karakter. http://snl.no/sosialisme.

En sameksistens mellom forskjellige mennesker, kan kun ene og alene bygges på gjensidig tillit og respekt. Der har gjennom tidene blitt utført så mange uvettige udåder mellom forskjellige menneske grupper, at det vil ennå gå mange generasjoner før denne tilliten er gjennoppbygget. Vi kan ta bare den nære fortid med vikingenes herjinger over store deler av verden, middealderens slavedrift, som ennå preger det Amerikanske samfunn med et dyptsittende hat, selv så mange generasjoner etter. Jeg har selv sett dette hatet i øynene til AfroAmerikanere, og jeg kan love deg, det var som å se inn i dypeste helvete.

Av nyere dato, har det vert vestlige innblandinger både i Korea, Vietnam, Japan har til nå blitt holdt i et jern grep. Kommunismens bekjempelsen med den gale Mcarty i spissen. De ytterlig gående Muslimene med bl,a Komeini, Bin Laden (opptrent av Amerikanerene selv) diktatorer som Gadaffi, og Sadam Husein. De siste diktatorene ble det bedt om hjelp fra opprørsgrupper til å fjærne.

Skal vi da også blande inn historien Israel, kontra Palestinerne, som vestens etter krigs alierte får ta skylden for, så er verdens befolkning langt unna kriteriene som skulle oppfylle målsettingen: frihet-likhet-og-brorskap ! Mennesket har lang vei å gå ennå. Fortsetter vi å presse disse to motsettningene på hverandre, vil smellen før eller siden komme, hvilket vi nå fikk en liten forsmak på. Hvis vi nå hjelper de som er her til rette, vil de være en resurs for å senere bygge bro over motsettningene. Fortsett med en dumsnillisme slik som nå, og vesten risikerer en kemisk reaksjon av de som vi meget godt kan unnvære. Og da Odd Tarberg, er veien hvidere frem, plutselig dobbelt så lang og smertefull. Så ar vi også vert vitne til Muslimenes Kamikaze aksjoner, på linje med Japa Keiserens hellige hær, med lovnad om hellighet etter sin død. TRO skiller ikke mellom rett og galt, der helliger målet midlene .

Et gammelt Sunnmørs utrykk: Hastverk er lastverk, vil du fare fort, skal du gi deg tid.

nnnnnnnnnnnn nnnnnnnnnnnnnn
Innlegg: 1
Kommentarer: 353

OIC - Styrt av det imperalistiske vesten

Kommentar #2730

Overhode ikke når vi snakker om

Hvis jeg fortsår deg rett, så er alle disse landene styr, og støttet av vestlige imperalistiske stater, og er/eller militær diktaturer? Eller faller din påstand på sten?

Afghanistan Algerie Egypt Guinea Indonesia Iran Jordan Kuwait Libanon Libya Malaysia Mali Marokko Mauritania Niger Pakistan Palestina Saudi-Arabia Senegal Somalia Sudan Tsjad Tunisia Tyrkia Jemen

Bahrain
Forente arabiske emirater
Oman
Qatar
Sierra Leone
Syria
Bangladesh
Burkina Faso
Gabon
Gambia
Guinea-Bissau
Kamerun
Uganda
Irak
Komorene
Maldivene
Djibouti
Benin
Brunei
Nigeria
Albania
Aserbajdsjan
Kirgisistan
Tadsjikistan
Turkmenistan
Mosambik
Kasakhstan
Surinam
Usbekistan
Togo
Guyana
Elfenbenskysten

nnnnnnnnnnnn nnnnnnnnnnnnnn
Innlegg: 1
Kommentarer: 353

Islam og Homofili

Kommentar #2731

Som kjent er forholdet til homofili et problematisk område for flere religioner. Det er nok dessverre et faktum at homofili ikke er akseptert av flertallet av verdens troende muslimer, men det finns også muslimer, meg inkludert, som mener at det ikke er i strid med islam. Men det samme gjelder for troende kristne, troende jøder, praktiserende hinduer og også ateister i land og regioner hvor ateistiske livssyn ikke er et moderne fenomen, men tradisjonelle livssyn, for eksempel i Kurdistan eller Kina. Det å ensidig kritisere islam for det faktum at mange, trolig flertallet, av muslimer er motstandere av homofili, er islamofobisk, fordi det tegner et misvisende fiendebilde. Det å kritisere det flertallet av verdens muslimer, kristne og andre som er mot homofili, er helt legitimt, og noe jeg gjør sjøl.

Jeg syns det er flott at du står opp og fram som muslim og tar avstand fra hva Islam lærer om homofili. Desverre lærer Islam noe helt annet. på Websiden til www.koranen.no, sitat start ' en homofili kan ikke bli ”normalthttp://www.nyemeninger.no/alle_meninger/cat1003/subcat1018/thread169488/?ne xt=2720”; norm og standard i et samfunn! Homofili må anses som et avvik. Det ligger ikke fordømmelse i dette, ingen avvisning eller nedvurdering. Det er bare å stadfeste faktum.Sitat Slutt.

Resten av det avskylelige menneskesynet som fremkommer kan man lese på http://www.koranen.no/artikkel.php?id=333.

Dette er en av årsakene til at mennesker diskrimineres og henrettes i land som bekjenner seg til Islam. Alle som ikke inngår i 'Islams' vrikelighetsoppfatning.

Så Islam og demokrati, Hva sier islam om demokratiet? Først er islam klar når det gjelder hvem som skal lede i samfunnet. Lederen skal være utvalgt av folket (på den måten folket selv velger). Her er noen tekster fra profetens sedvane (hadith) som viser dette:

  1. Profeten har sagt: "Hvis det er tre av dere i en reise, må de velge en leder" (Sunan Abu Daoud). Her kan man lese både at det å velge en leder er en prioritert sak (selv på en liten reise) og at det er de som velger ut lederen.
  2. Profeten sier at Gud ikke godtar bønnen fra tre typer mennesker. En av dem er: "en som leder en gruppe mens de i gruppen misliker ham" (Ibn majah). Selv om dette primært handlet om imamen som leder bønnen, vil det selvsagt også omfatte lederskap i samfunnet.

M.a. ett pluralt folkevalgt styre, uten religiøse overtoner er ikke en del av Islamsk tradisjon. Derfor mener oppriktig, at det er ikke Vesten, og USA, men den Islamske politiske kulturen som setter rammen for statsdannelsen.

Hanni Afsar
Innlegg: 4
Kommentarer: 137

Polygami

Kommentar #2732
Ref: http://aktualia.wordpress.com/julia-caesar/ Du vill inte tro att det är sant. Och du kommer garanterat inte att få läsa om det i gammelmedia. Särskilt inte i Sverige. Vissa saker får man inte tala om. Här är en av dem: i takt med ökande invandring från framför allt muslimska länder ökar också polygamin i Västvärlden. Många muslimer har upptäckt att månggifte är en perfekt metod för att krama ut så mycket bidrag som möjligt ur de sociala välfärdssystemen i de länder de har invandrat till. För en muslimsk man är månggifte en oöverträffad win-winsituation: han följer koranens bud om att han får ha fyra hustrur, och han låter ”de otrogna hundarna” försörja honom och hela hans storfamilj. Det är bedrägeri i Allahs namn, som kan ge en storfamilj bidrag på uppemot en miljon kronor per år – bara för barnen. Ghulam är taxiförare och bor i Blackburn i Lancashire (ett av Englands mest mångkulturella områden), nära en av Lancashires 53 moskéer. Han har ett radhus, en silverlackerad Nissan och fem fruar från olika länder; Jemen, Egypten, Turkiet och hans eget hemland, Pakistan. Han har så många barn att han knappt kommer ihåg vad de heter. Sin senaste fru, en 20-åring vid namn Hafeza, hämtade han till Storbritannien från Marocko en kort tid efter sin 45-årsdag tidigare i år. De vigdes i hennes hemby med en islamsk bröllopsceremoni som kallas ”Nikah”. I Yorkshire har pizzautköraren Wasim, 27, ett lika komplicerat familjeliv. Han bor i en del av Dewsbury som heter Savile Town, dominerad av en av Europas största moskéer. De flesta som bor här har sitt ursprung i Pakistan eller Indien. Wasim har tre fruar. Den första bor med honom och deras tre söner. De andra två har var sitt eget hus i Savile Town. Han besöker var och en av fruarna två nätter i veckan för att i enlighet med koranen ägna lika mycket tid och omsorg åt dem alla. Alla tre kvinnorna har fött många barn åt Wasim, och han hoppas att hans yngsta fru snart ska ge honom ännu en baby. Perfekt metod att mjölka invandringsländerna I en artikel nyligen berättar Daily Mail om Gulam och Wasim, två av tiotusentals muslimska män som praktiserar någonting som är tabu att tala om i den politiskt korrekta Västvärlden. Det är den kraftiga ökningen av månggiften i Englands och övriga västländers muslimskt dominerade samhällen. Muslimska män hämtar fruar i sina gamla hemländer, skaffar mängder av barn med flera kvinnor – och överlåter på samhället, det vill säga skattebetalarna, att försörja dem alla. Äktenskap enligt islamsk ritual har inte laglig status och registreras inte av de brittiska myndigheterna. Officiellt registreras kvinnorna som ensamstående mammor och är därför berättigade till hela menyn med bidrag. För utövarna har de polygama äktenskapen enorma fördelar. Enligt koranen får muslimska män ha fyra fruar, och metoden är ett perfekt sätt att mjölka invandringsländerna på enorma belopp. Det är lätt att associera till jizya, den särskilda skatt som ”otrogna” ska betala till muslimer. 300 000 personer kan ingå i bedrägeriet Socialförsäkringarna i Storbritannien kostar mer än 200 miljarder pund per år. Exakt hur stor omfattningen av bidragsbedrägerierna genom månggifte är vet ingen. Den brittiska regeringen gjorde 2007 uppskattningen att det rör sig om cirka 1 000 polygama förhållanden. Men siffran är sannolikt mycket högre, och månggiftena ökar snabbt. Ju fler barn som produceras av polygamisterna, desto stridare rinner strömmen av bidrag över dem och deras fruar. Genom att ha en rad fruar som bor i separata hem mjölkar tusentals muslimska invandrare ut tiotals miljoner pund från den brittiska staten – pengar som är avsedda för ensamstående mödrar och deras barn. Två erfarna socialarbetare i Lancashire – den ena med indiskt-engelskt ursprung och den andra med pakistansk bakgrund – uppskattar att antalet bi- eller polygamiförhållanden i Storbritannien ligger omkring 20 000. De anser att månggiften uppmuntras genom att välfärdssystemen tillåter en andra, tredje och fjärde fru att behandlas som singelmammor som får egna hus och ett helt batteri av statliga utbetalningar för sig själva och sina barn. Med en genomsnittlig storlek på 15 personer i sådana familjer kan 300 000 personer vara involverade i den här sortens plundring av socialförsäkringarna. Olika metoder att importera nya fruar Uppfinningsrikedomen är stor. Muslimska män kan importera brudar från sina ursprungsländer genom att officiellt uppge dem som ”nannies” åt sina barn eller vårdare för en sjuk släkting. Argumentet inför migrationsmyndigheterna är då att familjen (mannen) behöver ”någon som är väl förtrogen med familjens kultur”. Nya fruar kommer också till landet genom att använda sig av turistvisum, studentvisum eller arbetstillstånd. De stannar helt sonika kvar när deras visa har gått ut, ofta genom att gömma sig i makens hem. De nya favoritländerna där männen hittar fruar är Turkiet och Marocko – populära för att man enkelt kan ta sig dit med bil, plocka upp kvinnorna och sedan köra tillbaka till Storbritannien. En annan bedrägerimetod är att gifta sig enligt brittisk lag men sedan skilja sig, gifta om sig med en islamsk Nikah-ceremoni och fortsätta leva tillsammans som om ingenting hänt. Kvinnan blir då berättigad till försörjningsstöd och alla bidrag som ensamstående mamma, och mannen kan hämta ännu en kvinna utomlands och gifta sig lagligt med henne i Storbritannien. I praktiken innebär det att en man kan ta en gemål från var som helst i världen, alstra ett antal barn med henne – och ändå inte ha något ansvar för sin familjs försörjning. Fruarna och barnen försörjs av välfärdsstaten, som behandlar dem som om de inte har någon anknytning till varandra eller till mannen. Den första frun accepterar ofta situationen som en kompromiss. Det finns ändlösa mängder flickor i muslimska länder som inte önskar sig högre än att komma till Storbritannien och vad de, och deras föräldrar, tror är ett bättre liv – även som andra, tredje eller fjärde fru. Dessutom är de oskulder, och det tycker män om. En gata i Yorkshire med enbart pakistanska singel mödrar Den Pakistanfödda parlamentsledamoten Baroness Flather har slagit larm om de ökande månggiftena och missbruket av den sociala välfärden. I Daily Mail säger hon: ”En vän till mig som undersökte ämnet för ett BBC-program berättade om en gata i en stad i Yorkshire. Alla som bor där är pakistanska kvinnor med barn som lever på bidrag. Inte en enda man bor på gatan. Så var är männen? Kanske med sina andra familjer någon annanstans. Vem vet?” Enligt Baroness Flather är månggiftena särskilt vanliga bland invandrare från Pakistan och Bangladesh. Hon säger: ”Vi kan inte acceptera att det här fortgår. Missbruket av den sociala välfärden bland pakistanier, bangladeshier och andra måste stoppas, för det undergräver allvarligt det sociala kontrakt som det brittiska välfärdssystemet är byggt på. Bakom skapandet av den moderna välfärdsstaten låg ett nobelt ideal. Efterkrigsgenerationen av politiker och andra motiverades av en önskan att skydda de svaga, sjuka och genuint fattiga. När de moderna trygghetssystemen skapades sa en av de drivande krafterna bakom, Sir William Beveridge, att systemet inte var avsett att erbjuda ”någonting för ingenting”. Förmåner skulle ges i gengäld för motprestationer i form av arbete, skatter och annat. Men gengäldsprincipen har urholkats. Det blir särskilt tydligt i det här fallet. Många av pakistanierna och bangladeshierna har aldrig betalat några skatter över huvud taget i Storbritannien.” Labourregeringen fattade beslut i tysthet Officiellt är månggifte straffbart i Storbritannien med upp till sju års fängelse. Det förklarades olagligt i England och Wales redan 1604. Men 2008 genomdrev den dåvarande labourregeringen att månggifte erkänns formellt av den brittiska staten om äktenskapen har ingåtts i annat land. En översyn av bidragsreglerna för polygama familjer 2006 kom fram till att systemet utnyttjades. Rapporten visade att män som lever i haremsliknande arrangemang med sina fruar under samma tak var och en får bidrag från staten på 10 000 pund per år för fruarna, bostad och barnbidrag. Men rapporten brydde sig inte om de tusentals män som kramar ännu mer pengar ur staten genom att ha en rad fruar som bor i separata bostäder. De kvinnorna är berättigade till fullt bostadsbidrag – upp till 106 000 pund per år i vissa delar av London – och barnbidrag på 1 000 pund per år för ett första barn och nästan 700 pund för varje ytterligare barn. Fyra departement var inblandade i utredningen som kom fram till att den bästa möjliga utvägen ur dilemmat var att erkänna polygamiäktenskap som ingåtts utomlands. Regeringen beslutade att utbetalningarna till polygamifamiljerna skulle fortsätta. Beslutet fattades i tysthet och offentliggjordes inte. Hela den brittiska offentligheten blundar för polygami på grund av att frågan är “kulturell känslig”. ”Alla vet men ingen talar om det” Om frågan är känslig i Storbritannien är det ingenting jämfört med den absoluta beröringsångesten i de nordiska länderna. Den som lever i illusionen att uråldriga sedvänjor som polygami inte existerar i våra moderna civiliserade länder kan vakna upp. I takt med att den muslimska invandringen ökar är polygami på frammarsch i Norden. Men det vilar en tystnadens slöja över fenomenet. Överallt i de offentliga förvaltningarna sitter tjänstemän som vet att månggifte förekommer bland deras klienter – och som trots sin vetskap inte ser sig ha någon annan möjlighet än att medverka till bidragsbedrägerierna. Enligt den danska socialantropologen Britta Mogensen är barnmorskor och socialsekreterare två av de yrkeskategorier som pratar med varandra om sina upptäckter och misstankar. Men samtalen stannar innanför väggarna. Ingenting tas upp offentligt. Alla vet hur det är, men ingen talar om det. ”Det är ingen tvekan om att polygama samlevnadsformer förekommer mycket oftare i Danmark än man föreställer sig” säger Britta Mogensen. En avdelningsläkare på ett stort danskt sjukhus skriver i ett privat mail: ”Jag har stött på polygami flera gånger, och för det mesta lever flera hustrur som ensamstående mödrar med var sin lägenhet, åtskild ekonomi och så vidare. Det är speciellt etiopiska familjer, men också pakistanier och andra som lever så. Alla mödrar får bidrag som ensamstående, barnbidrag med mera. Ofta är ingen av föräldrarna i stånd att försörja sig själva utan lever på socialbidrag. Jag har inga direkta möjligheter att göra något med mindre än att det går ut över barnen. Men jag sitter ofta med en dålig smak i munnen för jag känner att våra system för att hjälpa svaga, gamla och sjuka medvetet utnyttjas av andra kulturer.” ”Han har fått tillåtelse av Gud att ta fyra hustrur” I en rapport om muslimska kvinnors liv i Danmark 2009 berättar en dansk konvertit på drygt tjugo år att hon lever som hustru nummer två med en arabisk man. ”Han har fått tillåtelse av Gud att ta sig upp till fyra hustrur” säger hon. ”På ett sätt blir det så klart svårt när det kommer känslor in i bilden. Det är hårt, men jag är överraskad över att det faktiskt fungerar så bra som det gör.” Enligt Mohammad Rafiq, jobbkonsulent i Köpenhamns kommun och integrationsdebattör, ökar antalet polygama förhållanden. ”I Köpenhamn finns det exempelvis ett ställe där den ena familjen – man, hustru och barn – bor tillsammans i en lägenhet. I lägenheten bredvid bor hustru nummer två med den andra uppsättningen barn.” I danska Familjestyrelsen pekar chefkonsulent Lars Thøgersen på att det kan förekomma problem med svindel av offentliga välfärdsförmåner. Irakisk tolk sökte asyl med två fruar I Danmark har två fall bidragit till att öppna ögonen på invånarna de senaste åren. 2007 ansökte en irakisk tolk om asyl i Danmark för sig själv, sina två hustrur och deras sammanlagt tre barn. Han hade tolkat åt danska soldater i Irak, vilket fick olika danska debattörer att känna skuld. Företrädare för kyrkan ansåg att tolken hade rätt att få uppehållstillstånd för båda sina fruar, eftersom han hade levt med båda i Irak. I september 2009 greps en 60-årig egyptier, boende i utkanten av Sönderborg, misstänkt för att ha utsatt tre av sina döttrar för grova sexuella övergrep så gott som dagligen under flera års tid. Mannen, som är före detta boxare, har med våld tilltvingat sig samlag av sina barn både oralt, analt och vaginalt. Han har också misshandlat sina barn i många år. Skolan slog larm redan 2004, men det tog Sönderborgs kommun fem år innan de befattade sig med saken. Övergreppen mot döttrarna hade då pågått sedan 2002. Det visade sig att den 60-årige egyptiern levde med två hustrur, en dansk och en tysk, båda konvertiter, och deras sammanlagt elva barn – sju med den danska hustrun och fyra med den tyska. Han styrde båda sina familjer med våld och järnhård kontroll. Mannen dömdes i juni 2010 till nio års fängelse och utvisning ur Danmark. Utredning: Polygami finns i Stockholm Den undersökning om hedersrelaterat förtryck och våld som gjordes av Stockholms stad 2009 fann att det finns ”indikationer” på att polygama relationer finns i Stockholm. De djupintervjuer som ingick i undersökningen visade att det är vanligt att parterna inte har registrerat sina äktenskap hos svenska myndigheter. ”Det finns anledning att anta att män i Stockholm är gifta enligt svensk lag med en kvinna och enligt den sociala kontexten med ytterligare en eller flera kvinnor” skriver utredarna. Där slutade sanningssökandet för Stockholms stads del. Det som finns i Stockholm finns självklart i Malmö, Göteborg, Södertälje, Borlänge, Eskilstuna, Ludvika, Söderhamn och andra städer med stora grupper av muslimska invandrare. Men på riksplanet har ingen enda politiker lyft ett finger för att undersöka omfattningen av polygami och bidragsbedrägerier. Ämnet är alltför hett, och risken för att bli sedd som ”främlingsfientlig” kan spoliera vilken politisk karriär som helst. Hellre får miljarderna som socialförsäkringsbedrägerierna kostar fortsätta att rinna ut ur statskassan. Att socialminister Göran Hägglund (kd) skulle initiera en lag som sätter stopp för månggiftena och de relaterade bidragsbedrägerierna är ungefär lika troligt som att solen börjar gå upp i väster. Sverige accepterar polygama äktenskap Paradoxalt nog är polygami förbjudet i Sverige – men enligt en lag från 1904 tillåtet om äktenskapen har ingåtts i något annat land. En svensk man kan alltså helt lagligt skaffa sig ett antal fruar och ta dem med sig hem till Sverige, bara vigslarna sker i något muslimskt land som accepterar månggifte, till exempel Egypten och Iran. Sverige har inga lagliga möjligheter att upphäva äktenskap som är giltiga enligt andra länders äktenskapslagar. Skatteverket accepterar polygami, och det utländska äktenskapet registreras hos folkbokföringen. Det enda som krävs är ett vigselbevis. ”Det har förekommit att skattemyndigheten har registrerat månggifte, även om det är ovanligt. Det dyker upp något fall då och då” säger Stellan Bjöhle, folkbokföringsjurist på skattemyndigheten i Stockholm, i Aftonbladet. Hur många polygama äktenskap som har registrerats i Sverige finns det ingen statistik på, varken hos skattemyndigheten eller hos Statistiska centralbyrån (SCB). Migrationsverket säger nej – men ja ibland Att ta hem multipla fruar till Sverige kan dock stupa på migrationsverkets hantering av uppehållstillstånd. Verket accepterar inte polygama förhållanden. Den som söker uppehållstillstånd i Sverige får bara ta med sig en fru. Om han har flera måste han välja en, och de övriga beviljas inte uppehållstillstånd. Men i praktiken uppstår ibland svåra situationer i ansökningsprocessen. ”Många gånger blir det knöliga ärenden, särskilt när fru nummer två har barn med mannen” säger juristen Fredrik Martinsson i verkets expertgrupp för besök och bosättning. Enligt EG:s familjedirektiv har föräldrar inte någon ovillkorlig rätt att bo i samma land som sina barn. Barn ges heller ingen ovillkorlig rätt att bo i samma land som båda sina föräldrar – bara att bo i samma land som en av dem. Regeln gäller både när föräldrarna är skilda och vid polygama äktenskap. ”Sedan kan det förstås finnas särskilt ömmande skäl som gör att barnen behöver båda sina föräldrar. Om det finns läkarintyg på att barnen mår dåligt kan mamman ändå få uppehållstillstånd” säger Fredrik Martinsson. Och ingenting hindrar naturligtvis att kvinnor som kommit på olika typer av visum helt enkelt stannar kvar när tillståndet har gått ut. Eller att mannen har en fru i Sverige och några andra i sitt gamla hemland som han kan pendla till med generösa svenska bidrag på fickan. Nästan en miljon i bidrag för barnen per år En muslimsk man som lever med fyra fruar i Sverige kan leva mycket gott på skattebetalarnas bekostnad. Jag har gjort ett räkneexempel där kvinnorna föder fyra barn vardera. Varje mamma har då rätt att få: • Barnbidrag 1 050 kronor i månaden per barn. • Flerbarnstillägg med 150 kronor från barn nummer två. Flerbarnstillägget ökar för varje barn. • Eftersom kvinnan klassas som singelmamma får hon 1 273 kronor i månaden i bidragsförskott för varje barn. Varje mamma kan därmed inkassera 10 906 kronor i månaden för sina fyra barn. Hela storfamiljen får alltså 43 624 kronor i månaden enbart i bidrag för barnen. Ett nätt tillskott i hushållskassan med mer än en halv miljon, 523 488 kronor, per år. I nästan varannan somalisk familj som bor i Sverige finns minst fyra barn. Om vi i samma räkneexempel utgår från sex barn per kvinna – vilket inte är någon ovanlighet – blir bidragsbeloppen närmast att likna vid lotterivinster. Hos var och en av de fyra bihustrurna plingar det in 18 052 kronor i månaden enbart i bidrag för barnen. Hela storfamiljen kan stoppa 72 208 kronor i plånboken varje månad, eller närmare en miljon, 866 496 kronor, per år. Mannen och hans fyra fruar kan dessutom räkna med att få hela sin försörjning och allting betalt (bostad, utbildning, sjukvård, tandvård, resor, mödravård, förlossningsvård, barnomsorg och skola för barnen) genom försörjningsstöd och bostadsbidrag för sina bostäder. Varje familj som sätter bidragsbedrägerier i system kostar alltså skattebetalarna miljoner. Somaliska skenskilsmässor Den vanligaste modellen för polygami och plundring av socialförsäkringssystemen, skenskilsmässor, är väl känd i alla de nordiska länderna, ofta just bland somalier. En artikelserie av Christer Lövkvist i Göteborgs-Posten 2007 avslöjade mycket stora problem i den grupp om cirka 5 000 somalier som bor i Göteborg. Skenskilsmässor används som ett sätt att tillskansa sig maximalt med bidrag. Mannen och kvinnan skiljer sig på papperet men är fortfarande muslimskt gifta och fortsätter att leva tillsammans. Kvinnan kan då kvittera ut alla bidrag för ensamstående mödrar. Mannen kan dessutom skaffa sig en ny fru och gifta sig med henne med en islamsk ceremoni. En av orsakerna till de fejkade skilsmässorna och bidragsbedrägerierna är att männen behöver stora summor pengar för att finansiera sitt katmissbruk. Evert Magnusson, en stor och trygg polis som intervjuas i Göteborgs-Postens artikelserie säger: ”Jag är en luttrad polis, men de här mammornas berättelser gör mig nästan gråtfärdig. Mannen har ibland flera fruar, han arbetar inte utan sitter på kafé eller i någon somalisk förening, tuggar kat och kommer hem på morgonen och vill tillverka fler barn. Är inte frun med på det så får hon stryk. Männen tycker att barnen är mammans och samhällets ansvar, inte deras.””Ju yngre fru desto högre status för mannen” Samma fenomen bland somalier bosatta i Norge är åtminstone sedan 2004 väl känt. I boken ”Se oss. Bekymringsmelding fra en ung norsksomalisk kvinnne” ger Amal Aden skakande inblickar i den somaliska kolonin i Oslo. Polygami, barnmisshandel, sexuella övergrepp och bidragsbedrägerier är vanliga. Efter en skenskilsmässa hämtar mannen ofta ännu en fru till Norge. I en intervju i Aftenposten sa Hege Storhaug i stiftelsen Human Rights Service (HRS): ”Vi känner till en rad polygama äktenskap bland både gambier och pakistanier här i Norge. Det verkar som att ju yngre fru nummer två är, desto högre status får mannen. Några har bägge hustrurna här, andra har en här och en i ursprungslandet. Ofta får en man norsk skilsmässa från den första frun. Men han behåller det muslimska äktenskapet och hämtar sig en ny fru i sitt gamla hemland. Enligt barnomsorgspersonal i Oslo berättar barn att de har samma far, men inte samme mor, och att mammorna bor i samma trappuppgång. Mannen pendlar mellan lägenheterna och kontrollerar singelmödrarnas extra bidragsutbetalningar. Politikerna bör ta detta alvarligt, eftersom det undergräver respekten för både demokratin och välfärdsstaten.” En äktenskapsform från 600-talets sandöknar I Sverige avgör försäkringskassan från fall till fall vilka bidrag som betalas ut. Bostadsbidrag, efterlevandepension och underhållsbidrag är ersättningar där den sökandes civilstatus kan spela roll. Enligt de lagar som myndigheten utgår från kan man bara vara ensamstående eller gift med en person. Det är omöjligt att vara gift med flera. Och om en man ändå är det blir det handläggaren som avgör i varje enskilt ärende, säger Marie Silfverberg, försäkringsexpert på försäkringskassan. På många ställen i Sverige och de andra nordiska länderna sitter alltså befattningshavare och får klart för sig att de har att göra med en äktenskapsform som har invandrat från 600-talets arabiska sandöknar. En äktenskapsform som är olaglig. Vad ska de göra? De har inga regler att hålla sig till, eftersom företeelsen officiellt inte existerar. En anställd på försäkringskassan eller en socialsekreterare som stöter på månggiften är helt utlämnad till sig själv. Och hon (det är oftast en hon) vet mycket väl att om hon påtalar saken riskerar hon att bli kallad ”främlingsfientlig” och i värsta fall förlora jobbet. Barnen drabbas värst Som alltid är det barnen som drabbas värst när människor lever på ett sätt som strider mot lagar och normer. Det vet 24-åriga Evin, som har kurdiskt ursprung och vars pappa lever med två fruar i Skåne. Han har levt med två fruar sedan ankomsten till Sverige 1998. Den ena kvinnan är han gift med. Den andra är officiellt hans sambo, men enligt islam är hon hans hustru. Fruarna bor i var sin lägenhet i var sin stad. Evin är dotter till första frun. Hon känner till flera kurdiska familjer i Sverige som lever polygamt, och hon tror inte att lagen spelar någon roll för de män som vill ha flera fruar. ”De som vill gör det ändå. För oss betyder det religiösa äktenskapet mer än det lagliga.” Baroness Flather säger i Daily Mail: “Vi tillåter en kultur av bidragsberoende som har en mycket skadlig inverkan på barnen. All forskning visar att de mår bäst av att leva i en familj med en kärleksfull mor och far. När de behandlas som enbart medel för bidragsutbetalningar – med sina föräldrar som lever var för sig – berövas de detta stöd. Det är inte bara fäderna som är frånvarande – mödrarna kämpar ofta för att klara ständigt växande barnkullar och förmår inte ge varje barn vad det behöver. De barn som växer upp i arbetslösa och bidragsberoende hushåll utan manliga förebilder kommer med stor sannolikhet att upprepa samma mönster i sina egna liv.” Invandrade kravmaskiner utan socialt ansvar När det svenska Folkhemmet skulle byggas upp och socialminister Gustav Möller (s) presenterade det socialdemokratiska partiets socialpolitik inför riksdagsvalet 1928 utgick han från att det var samhällets skyldighet att skapa trygghet och säkerhet för landets medborgare, att bygga en välfärdsstat. Det var ett uppbrott ur den förnedrande fattigvården och ett sätt att hindra tillväxt av ett trasproletariat. Den sociala välfärd som efter andra världskrigets slut 1945 har byggts upp av den arbetande befolkningen i Västvärlden utgår från en tanke om ömsesidighet – att ge och ta. Genom att betala skatt bidrar invånarna till de sociala försäkringssystem som är ett skydd vid arbetslöshet, sjukdom eller handikapp. Det allmänna barnbidraget infördes i Sverige 1948 och uppgick då till 260 kronor per barn och år, eller 21 kronor i månaden. Men lagstiftarna förutsåg inte att koranen i kombination med gränslös fräckhet hos grupper av framför allt muslimska invandrare skulle användas för systematisk plundring av den gemensamma välfärden. I dag har delar av välfärdssystemen blivit en lukrativ hävstång för invandrade kravmaskiner som saknar varje form av socialt ansvar. Invånarna i de nordiska länderna börjar bli varse vad massiv invandring från muslimska länder innebär: djurplågeri i form av rituell halalslakt på obedövade djur, omskärelse av små pojkar av religiösa skäl, kvinnor som andrahandsvarelser utan egna rättigheter, heders- och skammord, könssegregering i skolor, moskéer och simhallar, barn- och tvångsäktenskap och en kraftigt ökande och alltmer brutal våldsbrottslighet där invandrade män från muslimska länder är kraftigt överrepresenterade.
Torgeir Salih Holgersen
Innlegg: 24
Kommentarer: 1965

Kommentar #2733

Jeg syns det er flott at du står opp og fram som muslim og tar avstand fra hva Islam lærer om homofili. Desverre lærer Islam noe helt annet. på Websiden til www.koranen.no

Koranen.no, som er Trond Ali Lindstad sin nettside, formidler en konservativ fortolkning av islam og politiske standpunkter som er støttende til det iranske regimet. Det er ikke sånn at ett nettsted eller noen enkeltpersoner har enerett til å fortolke hva som er "korrekt islam". Det som er interessant er imidlertid å se at islamofobene KONSEKVENT støtter de mest konservative og islamistiske muslimene i fortolkninga av HVA som er korrekt islam.

Når du skriver at det er fint at jeg "tar avstand fra hva islam lærer om homofili" gir du aktiv og direkte støtte til de som ønsker å opprettholde den konservative fortolkninga på dette området. Ville det hjulpet etnisk norske homofile om prester som var tidlig ute i å bryte med kristen ortodoksi, som er helt identisk som islamsk ortodoksi på dette punktet, fikk "støtte" fra sjølerklærte støttespillere for homosaka på at "det er fint at du tar avstand fra hva kristendommen lærer om homofili"? Sjølsagt ikke. Du avslører med dette din agenda: Det er IKKE å støtte de homofiles sak, det er å demonisere islam som religion og dermed muslimer.

nnnnnnnnnnnn nnnnnnnnnnnnnn
Innlegg: 1
Kommentarer: 353

Islams Ukrenkelighet

Kommentar #2734

Det er IKKE å støtte de homofiles sak, det er å demonisere islam som religion og dermed muslimer.

Hadde jo håpet på en debatt, der muslimer ikke blir blandet inn, men hvor synet til Islam kunne diskuteres.

Det ser jeg ikke er mulig. Islam kan ikke diskuteres uten at det blir gjort om til muslim hets, og det styrker mitt argument at Islam er ukrenkelig for debatt, kritikk og analyse. Jeg forstår at disse tingene er vanskelige, men dette har jo også med hvordan Islam blir oppfattet.

Du har rett, det var ett dumt valg å ta www.koranen.no, jeg vil jo til slutt også ett annet sted som støtter opp samme synspunketene. Nemlig Islamnet.no med sine over 2000 medlemmer.

Så siden jeg ikke kan diskutere dette, uten at du oppfatter som muslimhets. Hva sier da en mer moderat linje innen Islam om homofili som praksis?

Sekundært, det samme om demokrati, frihet og likhet?

Kvinner og likestilling?

nnnnnnnnnnnn nnnnnnnnnnnnnn
Innlegg: 1
Kommentarer: 353

Svar på kommentar 2723

Kommentar #2735

Sitat Start ¨

Jeg sier ikke at "vi" ikke vil ha demokrati i den muslimske verden. Jeg sier at de imperialistiske makthaverne i spesielt USA ikke vil ha demokrati i den arabiske verden, for å være mer presis. Grunnen er enkel: Den arabiske verden rår over rundt 60 prosent av verdens totale gjenværende oljereserver. Dersom de arabiske folkene får kontroll over disse verdiene sjøl, kan den brukes til å fremme arabisk-muslimske geopolitiske interesser.

Det betyr flere ting: For det første vil være slutt på at USA vil være den dominerende supermakta i verden, noe som vil være problematisk for amerikansk økonomi generelt og totalt ødeleggende for de dominerende amerikanske storselskapene¨ Sitat Slutt

Dette er tøvete! Det ville bety økonomisk undergang for begge parter, hvis oljeproduserende land skulle slutte å selge olje til den industrialiserte verden. Det er en symbiose mellom de oljeproduserende og kjøperne av oljen. Et klart eksempel er jo Venuzuela. Til tross for menningsbrytninger, er det full oljehandel mellom USA og Venuzuela.

Et demokratisk styrt Midt-Østen vil gi stabilitet, reduserte olje priser, og økt økonomisk vekst. Dette er også i vestens interesse.

Torgeir Salih Holgersen
Innlegg: 24
Kommentarer: 1965

Kommentar #2736

Bahrain
Forente arabiske emirater
Oman
Qatar
Sierra Leone
Syria
Bangladesh
Burkina Faso
Gabon
Gambia
Guinea-Bissau
Kamerun
Uganda
Irak
Komorene
Maldivene
Djibouti
Benin
Brunei
Nigeria
Albania
Aserbajdsjan
Kirgisistan
Tadsjikistan
Turkmenistan
Mosambik
Kasakhstan
Surinam
Usbekistan
Togo
Guyana
Elfenbenskysten

Følgende av disse er provestlige diktaturer: Somalia (anerkjent regjering) Mauritania, Marokko, Algerie, Tunisia (pt), Egypt (pt), Djibouti, Brunei, Burkina Faso, Niger, Tsjad, Kuwait, Jordan, Qatar, Oman, Yemen, De forente arabiske Emirater, Saudi-Arabia, Aserbajdsjan og Afghanistan: 20 land

Følgende land er diktaturer, verken sterkt provestlige eller antivestlige: Turkmenistan, Tadsjikistan, Kasakhstan: 3 land

Følgende land er diktaturer, med antivestlig profil: Sudan, Libya (pt), Syria, Iran: 4 land

Følgende land er semidemokratiske: Irak, Guinea, Guinea Bissau, Sierra Leone, Nigeria: 5 land

Følgende land er demokratiske med muslimsk flertall: Kyrgyzstan, Indonesia, Libanon, Malaysia, Mali, Komorene, Maldivene, Bangladesh, Pakistan, Palestina, Senegal, Gambia, Tyrkia, Albania: 14 land

I følgende land er kristne en større gruppe enn muslimer (inkluderer både demokratier og diktaturer): Elfenbenskysten, Guyana, Togo, Suriname, Mosambik, Benin, Uganda, Kamerun, Gabon: 9 land.

Diktaturene utgjør altså et klart flertall. Samtidig er også provestlige diktaturer med muslimsk flertall og land med kristent flertall et flertall til sammen.

Hanni Afsar
Innlegg: 4
Kommentarer: 137

Sjokkrapport fra Frankrike

Kommentar #2737
Fransk sjokkrapport (HRS) http://www.rights.no/publisher/publisher.asp?id=35&tekstid=5187 De franske gettoene dominert av islam avsondrer seg mer og mer fra den franske nasjonalstaten. ny rapport på hele 2 200 sider, ledet av den internasjonalt anerkjente forskeren og islameksperten Gilles Kepel. Det advares mot en ”sosial eksplosjon” i gettoer, der den franske sekulariteten avvises kategorisk, og der islam og sharia vinner frem i stadig økende grad.
nnnnnnnnnnnn nnnnnnnnnnnnnn
Innlegg: 1
Kommentarer: 353

Konservative sider

Kommentar #2738

Det som er interessant er imidlertid å se at islamofobene KONSEKVENT støtter de mest konservative og islamistiske muslimene i fortolkninga av HVA som er korrekt islam.

Den er grei nok, men Islamsk Råd tar jo ikke avstand mot dødstraff for homofile?

Min forståelse hele veien er at Islamsk råd er ett råd som tversnitt av 'gjennomsnitts muslimen'. Hvis de ikke tar avstand, så har man jo ett problem? Eller er det greit at vi har en religiøs minoritet som mener at dødstraff er greit for homser og lesber?

Torgeir Salih Holgersen
Innlegg: 24
Kommentarer: 1965

Kommentar #2739

Den er grei nok, men Islamsk Råd tar jo ikke avstand mot dødstraff for homofile?

Dette er en fullstendig oppkonstruert debatt på grunnlag av at de blir bedt om å komme med en uttalelse som kan oppfattes å ha fatwastatus, noe rådet ikke anser seg kompetent til. Det betyr sjølsagt IKKE at Islamsk Råd på noen måte støtter dødsstraff for homofile, eller bruk av dødsstraff overhode.

Del dette innlegget: