Annonse
Annonse
Annons
Annonse
Jarle V. Traavik
Innlegg: 6
Kommentarer: 123

Tillit er avhengig av rettferdig behandling

- 2835 visninger Innlegg

Interessant innlegg av Abid Raja i Nye Meninger i dag der han korriger det han viser til som feilsiteringer. Det er viktig og riktig - for det er aldri greit å bli feilsittert. Det interessante i innlegget synes jeg var at det minnet meg på den utstrakte bruken av ordet "tillit" i omtalen av UNE.

Tillit til UNE

Raja bruker det for å beskrive sin egen arbeidsplass, noe som er naturlig nok. Men UNE høster ikke tillit bare der - ordet brukes flittig av politisk ledelse ved blant annet statssekretær Pål Lønseth i hans omtale av UNE. Tillit er også viktig for UNEs direktør Terje Sjeggestad. I Ny Tid nr.14, 8.- 14. april 2011 sier Sjeggestad blant annet at: "Jeg er glad for at eksterne evalueringer, som regjeringen har tatt initiativ til, konkluderer med at saksbehandlingen i UNE er grundig og samvittighetsfull, og at vi har et åpent fagmiljø med evne til sjølkritikk."

Her er det altså tillit rund baut blant de som er involvert fra myndighetenes side. Da ser vi bort fra nemdmedlemmene som har sluttet i UNE etter å ha levert massiv kritikk av deres praksis (f.eks. Kåre Lode, Ingeborg Midttømme). Men ok, tillit blant resten.

Også sjøltillit

Sjøltillit finnes også i massevis: "Jeg betrakter UNE som en menneskerettighetsorganisasjon. UNE har et stort antall fagfolk med sterk kompetanse på menneskerettigheter. Du vil neppe finne så mange med slik kompetanse noe sted i Norge. Mange organisasjoner som uttaler seg om UNE og vår praksis har svært få, om noen, fagfolk med spesialkompetanse på menneskerettigheter," sier Sjeggestad.

Intet mindre enn en meneskerettighetsorganisasjon som kan mer om faget enn noen andre i Norge! En kraftig påstand for en offentlig etat, noe han da også blir ettertrykkelig arrestert for av Egenæs i Amnesty med flere. Veien er åpenbart kort fra sjøltillit til hovmod.

Men hvordan skapes tillit?

Jeg tilhører ingen "organisasjon" i denne sammenheng, og jeg har heller ingen "spesialkompetanse på menneskerettigheter", men når det gjelder tillit så vet jeg i alle fall at det forutsetter en oppfatning om rettferdig behandling (ref. f.eks. Thomas Hylland Eriksens innlegg på CULCOM).

Når vi ser gjentatte historier om behandlingen til blant andre Yawar, Emanuel, Dritan Kreshpaj, lille David/ Felix Atem, de etiopiske asylsøkerne, Abbas og Fozia, Fathia og Munir, Rahim Rostami og Maria Amelie (hvor regjeringen omsider tok til vettet, dog med en unødvendig komplisert løsning) - så ser ikke jeg eksempler på rettferdig behandling. Tvert imot ser jeg et system som tjener formål som har lite med rettferd å gjøre, og mer med politisk-økonomiske interesser.

Mangel på rettferd = Mangel på tillit

I mangel på rettferd er det derfor vanskelig for meg å forstå hvor UNE oppfatter denne tilliten fra - sett bort ifra den som kommer fra nevnte myndigheter altså. Det er selvfølgelig mulig at UNE selv oppfatter behandlingen som disse menneskene fikk var rettferdig i lys av egne normer for paragrafoppfølging, men jeg har vanskelig for å tro at samfunnet forøvrig får tillit til UNE etter slike saker.

Og når tilliten er borte, så er det på tide for nye koster å finne nye løsninger.

Vigdis Bratz
Innlegg: 15
Kommentarer: 13

Hvordan skapes tillit?

Kommentar #1

For meg som voks opp med nynorsk de første årene av mitt liv, er TILLIT et ord som betyr "å kunne lite (stole) på".

Tillit handler altså om at andre mennesker opplever - og føler seg trygg på - at de kan stole på meg, det jeg sier og det jeg gjør - og at jeg vil deres beste.

For å oppnå tillit må jeg sende ut signaler som den andre kan oppfatte som forståelige og trygghetsskapende. Jo svakere man er i en sammenheng, desto viktigere er det å kunne føle tillit til rettferdig behandling av den som har MAKT til å bestemme.

Makt, i seg selv, er for noen absolutt ikke tillitsvekkende, og møte med maktpersoner kan fort bli et hinder for tillit. Dårlige erfaringer fra tidligere i llivet, vil raskt dukke opp, og tar tid å bytte ut med nye, gode erfaringer.

Selvtilllit har ingen ting med tillit å gjøre, noen ganger er det til og med et hinder for at tillit kan etableres.

Del dette innlegget: