Annonse
Annonse
Annons
Annonse
Kristin Aaseth Instefjord
Innlegg: 1
Kommentarer:

Refleksjoner etter terroren 22/7

- 1131 visninger Innlegg

Vi må ha en ryddig valgkamp og tørre å ta opp de vanskelige innvandrer problemene som kommer av søskenbarn- og tvangsekteskap, kjønnslemlestelse, manglende norskkunnskap og respekt for vårt lovverk, likestilling og menneskerettigheter.

DE UFATTELIGE OG UBESKRIVELIGE LIDELSENE ungdommene på Utøya og bombeofrene opplevde, er så smått begynt å gå opp for meg. Det var nesten umulig å fatte da jeg hørte de første nyhetene på radio. Trodde det var grotesk radioteater og ble spontant sint og ropte ut til mine sønner på 13 og 18 år, at det går bare ikke an å sende sånn horribel vold. Jeg holdt på å kjøre av veien, da vi skjønte at skytingen på Utøya var virkelig. En enorm redsel grep meg, og det gikk en isende følelse nedover ryggen min samtidig som jeg brølte av sinne.” Mamma, jeg skjønner at du er redd, men ro deg ned, gjentok min yngste sønn til vi var hjemme. Skrekkslagen satte jeg meg foran fjernsynet og ble der nesten 2 døgn i strekk og gråt. Dette hender bare ikke i Norge!

ROE MEG NED kommer jeg til å bruke veldig lang tid på. Jeg kan gjenkjenne den enorme redselen for å miste et barn, fordi min eldste sønn nettopp har gjennomgått en hjerneoperasjon for å fjerne en svulst.

Hva har ikke alle de berørte ofrene og deres pårørende gjennomgått og fortsatt gjennomgår? Det er det ingen andre som kan forstå, verken psykologer, prester eller leger, men bare de som har opplevd det samme.

Sorgterapi både i grupper og alene, gjerne med akupunktur og homeopatisk hjelp, er det som virkelig vil lindre.

VENNER, ØVRIG FAMILIE, NABOER, KOLLEGER OG MEDMENNESKER, må ikke tro at noe er lindret selv om de døde har fått en verdig og vakker begravelse. Det er først da sorgarbeidet begynner for alvor og kommer til å gå i intense bølger i mange år fremover.

De etterlatte mål få alle de ørene de trenger for å gjenta og fortelle om sine opplevelser og sin sorg.

SORGEN OG DE GRUSOMME OPPLEVELSENE MÅ SNAKKES I HJEL, IKKE KAPSLES INN.

Innimellom kan det være godt å være i den vanlige rutinen med jobb og skole i tillegg til noen gledesfulle gjøremål som å lytte til musikk, være med på en konsert eller fotballkamp, ta en treningsøkt eller lage mat.

Jeg håper de sørgende blir sett av menneskene rundt dem i dagliglivet slik at det kanskje er en middagsmatgryte som venter dem på trappen når de kommer hjem.

ORD ER SÅ VANSKELIG OG UBESKRIVENDE, men gode håndfaste gjerninger som nettopp nybakte boller som henger på døren med et koselig oppmuntringskort, kinoinvitasjon, kjøre og hente andre søsken til treninger etc., vil alltid bli tatt imot med takknemlighet.

KLEMMER gjør alltid godt og har blitt raust utdelt også blant dem som ikke kjente hverandre fra før i Oslo og andre steder. Jeg opplevde å få en varm klem av en amerikaner som gikk med en plakat hvor det stod ”free hug” etter at familien og jeg hadde lagt blomster utenfor Domkirken.

STEMNINGEN mellom etniske nordmenn og mellom oss og innvandrerne har blitt påtagelig vennligere og varmere. Det betyr at den psykopatiske gjerningsmannen ikke har oppnådd det han ønsket med sine grufulle handlinger. Snarere tvert imot. Hele den norske befolkningen står sterkere samlet enn noensinne. Da vil de tapre, heroiske, sterke, utrolig modne og engasjerte AUF ungdommene ikke ha blitt ofret forgjeves.

MINNESMERKER OVER UNGDOMMENE bør reises i Oslo og andre steder som er berørt av tap.

ROSEMINNESTUNDEN i Oslo opplevde jeg sammen med mine tre ungdommer, mann og to hundre tusen andre vennlige og sorgtunge mennesker. Det var både helt hjerteskjærende og fantastisk magisk å oppleve den grensesprengende kjærlighetsenergien og den spontane sangen mellom dem som løftet sine roser og andre nydelige blomster i været som gest til de flotte appellene. Jeg synes Rådhusplassen bør døpes om til Roseplassen etter denne markeringen.

GATENE VAR VIRKELIG FYLT MED KJÆRLIGHET som Kronprinsen sa.

Denne vennligheten, den gode energien og dialogen håper jeg nå vil vare for all fremtid i den norske folkesjelen.

STATSMINISTEREN imponerte voldsomt som varmt menneske og statsmann sammen med ORDFØREREN, AUF-LEDEREN, KONGEHUSET, regjeringen, stortinget, heroisk camping – og båtfolk, sykehuspersonell, redningsmannskaper og politi.

Jeg er så glad for at Norge virker, og at vi har klart å vise verden hva Norge står for og hvordan vi bekjemper terror.

Jeg ønsker at Kongen og Dronningen inviterte de etterlatte og de heroiske, private hjelperne til en lunsj på slottet og gitt dem en givende stund.

AT EN KVINNELIG SOGNESPREST OG IMAM går sammen foran kisten til Bano og samarbeidet om de kristne og islamske ritualer, er et sterkt symbol, og gir håp om dialog og respekt mellom trossamfunnene. Sånn må det fortsette.

INGEN HAR SETT GUD, men mange tror og føler nærværet. Personlig ser jeg på begrepet gud som en kjærlighetsenergi som er i oss og utenfor oss. Vi kan velge den gode energien eller den onde.

Norge valgte det gode som ble innledet og inspirert av de kloke ordene: NÅR EN MANN KAN FORÅRSAKE SÅ UFATTELIG MYE LIDELSE MED HAT, TENK HVA MANGE MENNESKER KAN GJØRE MED KJÆRLIGHET.

Vi må fortsette å jobbe for samhold, nestekjærlighet, åpenhet, dialog, respekt, frihet og toleranse, men det betyr ikke at vi ikke SKAL HA FRISKE DISKUSJONER OG DEBATTER.

DE VANSKELIGE INNVANDRERSPØRSMÅLENE MÅ IKKE KNEBLES, men diskuteres på en saklig og ryddig måte.

Vi kan ikke legge problemene under en stol og tro at de ikke er der. Da vil det skje en farlig ulming av misnøye. Nå har vi en unik sjanse til å være modige og legge alle kortene på bordet, og politikerne må innrømme hva som er feilslått i styringen og hva som faktisk virker.

MÅLET MED EN DISKUSJON BURDE IKKE NØDVENDIGVIS VÆRE AT MAN BLIR ENIG, MEN KLOKERE!

Vi vet nå at fiendtlig retorikk, bygger oppunder fremmedfrykt og fordommer. Både politikere, media og folket ellers, må ta et oppgjør med sine egne holdninger og bygge sitt ståsted på kunnskap, klokskap og fornuft. Nå må vi jobbe sammen for å få de virkelige faktaene på bordet gjennom vårt rettsapparat, statisk sentral byrå og PST. Hele Europa må samarbeide for få oversikten over de høyreektremistiske nasjonalistene og miljøene.

Det må være lov å mene at det er UKLOKT MED SØSKENBARNEKTESKAP, når medisinske fakta taler helt klart for at det er fare for mange sykdommer og lidelser som følge av det. Et annet perspektiv er at det koster samfunnet mye i helsekroner. Jeg synes derfor, at det bør komme en LOV SOM FORBYR SLIKE EKTESKAP.

INNVANDRINGSPOLITIKKEN synes jeg er FEILSLÅTT. De som bor i områder med mange innvandrere opplever først og fremst de sosiale problemene blant innvandrerne. Det blir ofte blandet med rasistiske holdninger og islam. Det handler heller om barn som opplever omsorgssvikt og at levevilkårene er mangelfulle.

Når rølpete innvandrergutter oppfører seg dårlig og blir irettesatt av ”Tante Sofier”, hender det ofte at de blir kalt rasister og blir truet med å bli banket opp. Innvandrere som har fått til et godt liv i Norge, må bry seg mer om de sosiale problemene til andre innvandrere og deres barn. Da vil mye endres, tror jeg.

Forutsetningen for en god integrering og at vi kan leve i et godt og gledesfylt flerkulturelt samfunn, er at innvandrerne får tilbud om og har plikt til å lære norsk. De må også lære om vårt samfunn, lover og regler. Da må det bevilges nok penger. Tebesøkene er et hyggelig virkemiddel, men det burde også gå den andre veien, at etniske norske inviterte innvandrere på te.

Noen innvandreres ukultur og utradisjoner som TVANGSEKTESKAP OG KJØNNSLEMLESTELSE, må det holdes fokus på, at IKKE er LOV i Norge. Opplysning og kunnskap, vil etter hvert få enhver fornuftig innvandrer som kommer fra land som praktiserer dette, til ikke å fortsette med disse overgrepene. Imamer og Islamsk råd må jobbe aktivt for at innvandrerungdom ikke blir utsatt for slike ulovlige utradisjoner i samarbeid med norske myndigheter.

Statistisk sentral byrå sier at den mest lovlydige borger, er en kvinne med hijab.

Det er et hyggelig faktum, men det er også litt vondt å høre en muslimsk kvinne si, at hun begynte med hijab, for det er bedre å bli betraktet som en god og ærbar kvinne av sine egne, enn en annenrangsborger av etnisk norske.

Her har vi jammen noe å tenke på, når folk før terroren klaget over at det var så mange som hadde begynt med hijab!

JEG SAVNER SUNN FORNUFT OG FORSTAND i norsk innvandringspolitikk!

De som ikke har rett til å være her, bør sendes raskt ut av landet, ikke vente til de har etablert seg med barn og bodd her lenge. Da oppfattes det som meningsløst å sende velfungerende innvandrere, som til og med har jobb, ut av landet, for å ta imot en annen som er analfabet.

KONTANTSTØTTEN BLIR FEILSLÅTT i forhold til å integrere innvandrerkvinner og få dem ut i jobb.

Denne støtten bør fjernes, og pengene bør heller bevilges til en heldagsskole med et ferskt brødmåltid og frukt. Jeg synes også det er et godt forslag å ha gratis kjernetid i barnehagen der det bor mest innvandrere, slik at barna kan norsk når de begynner på skolen.

Jeg mener også at vi må bruke mer av oljefondet til å bygge landet, ruste opp høyskoler, universiteter og forskningsinstitusjoner. Hele vårt samfunn bæres på grunnpilarer fra disse instansene.

SYNES AT SOPHIA på 13 år var modig som luftet sin uhyrlige følelse i et nettmøte om at hun hadde skyld i at så mange ungdommer ble drept, og at hun lurte på om hun burde flytte ut av Norge. Det kom frem på Sommeråpent at det er mange muslimske barn som tenker slik i disse dager.

Veldig fint at Statsråden reagerte raskt med et åpent brev i avisen og vil at alle muslimske barn skal føle seg velkomne her, at de er norske og trengs veldig i fremtiden av Norge.

TERRORTISTEN har vokst opp på beste Vestkant i likhet med meg og gikk på Handelshøyskolen der min bror også har gått. Det smerter meg veldig at Norge har fostret en slik ondskapsfull psykopat, som via sin intelligens og utholdenhet i sitt niårige manifestprosjekt, klarte å gjennomføre sitt ubeskrivelige massemord. DET ER NESTEN IKKE TIL Å BEGRIPE SELV FOR PSYKIATERE. Han har også vært en søt baby en gang, men hva skjedde med ham på veien slik at han utviklet et gedigent narsissistisk selvbilde, ble helt følelsesløs og til en iskald psykopatisk voldsmann uten sidestykke i Norges historie?

Hans handling har like lite med kristendom å gjøre som selvmordsbombere med islam. Det er terrorister på begge sider som bruker ekstrem vold for å skade sine egne av nasjonalistiske og fascistiske grunner.

DET BLÅSER EN SKREMMENDE BRUN BØLGE OVER HELE EUROPA SOM LIGNER DEN SOM VAR I MELLOMKRIGSTIDEN. Muslimene utsettes for omtrent den samme hetsen som jødene gjorde. Forskjellen er bare at staten ikke står for det og at det ikke er raseteorier bak. Når krybben er tom, bites hestene, er gammel kunnskap. Da har det vært hendig å skylde på muslimene som noen mener tar jobbene fra dem, ytres det.

Det varsler fare når arbeidsløsheten i Europa er stor og vi er en del av den store verden.

ALT HENGER SAMMEN MED ALT, sa Gro for noen år siden.

Grådighetskulturen innen lukrative bransjer må avta, og man må være villig til å dele.

Den samfunnsengasjerte rikingen Stordalen viste gode instinkter og brukte hjertet sitt, da han ”bladde opp” en god begynnelse for å gjenoppbygge Utøya. Det inspirerer alle til å gi etter evne.

Beskyttelsen vår i fremtiden, vil være samhold og solidaritet. Det gjelder også i Norge selv om vi nå er rike, men det kan fort snu, når mye av vår rikdom er plassert i papirverdier.

Jeg ønsker meg et Norge hvor vi kan berike hverandre med en vennlig grunntone, kjærlighet for Moder Jord, mangfold og fargerik kultur med spennende mat, dans, musikk, teater, film, arkitektur, design og litteratur.

YTRINGSFRIHETEN skal vi hegne om, men bruke den med klokskap. Skitten, farlig og usaklig politisk propaganda håper jeg blir en sjeldenhet. Jeg synes det var galt å publisere Muhammedtegningene, og vitnet om respektløshet og skremmende dumskap. Det eneste det oppnådde, var at ekstremister fikk enda en grunn til voldsbruk.

STATSKIRKEN har utviklet seg til en god, inkluderende og likestilt kirke, men jeg blir enda mer fornøyd om den voldelige delen av det Gamle testamentet fjernes fra bibelen.

Vi har nok av ekstreme kristne sekter i Norge som holder fast ved menneskefiendtlige tuktskap. Det er ikke lenge siden en ung, modig mann fortalte hjerteskjærende til Magasinet om sin oppvekst bygget på frykten. Han beskrev ungdommer som fikk skjelvetokter og besvimte av frykt for evig fortapelse og pinsler da de deltok på fanatiske kristne sommerleirer. Han ble utstøtt av familien og gamle venner, fordi han som voksen trodde på noe annet. VI MÅ FEIE FOR EGEN DØR!

FANATISME innen religioner og politisk overbevisning, har vi nå sett en grufull konsekvens av.

LA UTØYA – OG BOMBEOFRENE MINNE OSS PÅ AT TERRORHANDLINGENE ALDRI MÅ SKJE IGJEN OG AT VI FORTSATT MÅ KJEMPE FOR MODER JORD, DEMOKRATIET, FRIHETEN, HUMANISME, MENNESKERETTIGHETENE OG DET VENNLIGE, ÅPNE SAMFUNNET.

Del dette innlegget: