Annonse
Annonse
Annons
Annonse
André Rohde Garder
Innlegg: 92
Kommentarer: 2378

For nye lesere

Kommentar #20

En kan trygt glemme Moen Håvards propagandakontor og heller selv finne ut hva som faktisk er dokumentert om IPCCs praksis.

Alt om Peer-reviews, forskere, studenter, WWF og Greenpeace-aktivister som har bidratt i disse rapportene kan du lese om i en ny bok. Boken er et resultat av en 2 år lang "Citizen Audit" av IPCC.

http://www.sunnewsnetwork.ca/video/1236389234001

Moe Håvard
Innlegg:
Kommentarer: 2858

André Rohde Garder promoterer boken til Donna Laframboise igjen

Kommentar #21

Eventuelle nye lesere vil kanskje legge merke til at André Rohde Garder ser ut til å ønske å skjule navnet på boken han promoterer. Det virker som han er mer opptatt av å komme med påstander det ikke går an å undersøke nærmere.

Jeg brukte litt tid på å se hva denne boken egentlig var, og skrev et svar til ham om dette i en annen tråd. Tittelen på innlegget mitt er:

"André Rohde Garder viser til en bok full av feilinformasjon. Igjen."

I dette innlegget viser jeg hvordan boken er full av feilinformasjon. Det er blant annet konkrete eksempler på direkte faktafeil.

Det er åpenbart at Laframboise, som de fleste klimanektere, mangler selv grunnleggende innsikt i vitenskapelige prosesser. Dessuten dikter hun opp løgner som hun med glede benytter seg av for å gjøre saken enda verre for sin del.

Når det gjelder Garders påstander om "Greenpeace-aktivister" så er dette en påstand jeg har tatt ham på tidligere, og han har nektet å svare på min kritikk av hans grovt misvisende påstander.

Jeg så for eksempel på en konkret fagfellesvurdert forskningsrapport han mente var et bestillingsverk fra Greenpeace. Grunnen til dette var at en av medforfatterne av rapporten var tilknyttet organisasjonen.

Det Garder enten ikke visste eller bevisst prøvde å holde skjult er at det også var fem andre medforfattere, hvorav fire jobbet i olje- og energiindustrien og den siste jobbet i gruveindustrien.

I tillegg til dette bruker IPCC rapporter fra ansatte i både Exxon, Chevron og andre olje- og energiselskaper som kilder.

Jeg har i lang tid prøvd å få Garder til å svare på om medforfatterne i rapporten jeg nevnte tidligere også er "Greenpeace-marxister", som han kalte den ene av dem. Jeg har også prøvd å få ham til å svare på om IPCC er styrt av Exxon, Chevron og andre olje- og energiselskaper, siden han påstår at siden IPCC bruker rapporter fra folk tilknyttet Greenpeace og WWF betyr

Han svarer aldri.

Og jeg tror den oppmerksomme leser vil skjønne hvorfor.

Moe Håvard
Innlegg:
Kommentarer: 2858

Donna Laframboise totale mangel på innsikt i vitenskapelige prosesser

Kommentar #22

Jeg fant en artikkel kalt "An open letter to Donna Laframboise", som kommer med ganske kraftig kritikk av boken hennes. Den er skrevet av en Ph.D.-student som avslører Laframboises ekstremt dårlige innsikt i vitenskapelige prosesser.

Her er noen sitater (mine uthevelser):

"The problem appears to arise from your complete lack of knowledge of how the academic system works. I can’t blame you, since you never experienced it yourself, having stopped after your undergraduate degree to pursue a higher calling. A calling that includes labeling people who DO pursue a higher degree as incompetent and unqualified."

"Grad students often are the lead author on scientific publications, because they carried out the work. I know you feel that this shouldn’t be the case. How can they do science without a Ph.D?! Well, it turns out that’s how you get a Ph.D. By doing research that leads to publications."

"The IPCC recommendations, on the other hand, are based on evidence, research, and the scientific method, all of which can be refuted if research is performed that comes to a different conclusion. It’s not a bible, but rather the conclusions drawn from an enormous base of scientific results."

"The fact is, if you are working toward your Ph.D. under the supervision of an established researcher, you *are* qualified to write scientific articles, including reviews, and to be on advisory panels. Getting your Ph.D. is not a magical transition from being a useless grunt to having all the tools necessary to do science. It’s a long road. You have to perform world-class science, be published in peer-reviewed journals, and present your work at national and international meetings, among other things. By the time a grad student receives their Ph.D. he or she should most certainly be “on the radar”. Their names should be known to top scientists in the field. They should be an expert in that field long before they get a magic piece of paper that gives them the right to say “Doctor” before their name. The expertise doesn’t come after."

"But while grad students do author many papers, and are often the corresponding authors on those papers, they are always co-authored by their mentor, an established researcher in the field, one who goes by Doctor. This author is often called the “senior author,” not “lead author.”"

"Yes, we scientists may be sloppily dressed, having no reason to wear a three-piece suit to do our jobs, but judging the validity of the IPCC based on the fact that it recognizes the contributions and expertise of young scientists is irresponsible, offensive, and uninformed."

"I hope that my letter has helped you realize that one of your points, the youth of some scientists, is not a valid one to use to bash the work of a respected community of scientists within the IPCC."

Dette, kjære leser, er altså nivået på "kritikken" mot IPCC. Dette er altså "kritikernes" sterkeste kort.

André Rohde Garder
Innlegg: 92
Kommentarer: 2378

Kommentar #23
Dette innlegget har blitt slettet av moderator på grunn av personangrep.
Christian Moe
Innlegg:
Kommentarer: 726

Kommentar #24

Anders Valland (#18),

Det er vel ingen som har påstått at fourieranalyse er tøys, men resultatene må tas med sunn ... vel ... skepsis, siden slik analyse vil finne periodiske svingninger, enten de faktisk finnes eller ikke. Jeg er skeptisk til at Humlum mfl. tar for god fisk «sykliske» svingninger som er så lavfrekvente at de ikke går gjennom mer enn én hel periode i løpet av tidsrekken. Jeg er skeptisk til at de baserer projeksjoner på slike svingninger. Jeg er også skeptisk til at de tester for signifikans mot hvit støy som nullhypotese når de analyserer temperaturserier. Nå er ikke mattekunnskapene mine noe å skryte av, og de har jo faktisk fått dette gjennom en fagfellevurdering, så jeg kan jo håpe jeg tar feil.

Hvis Humlum mfl. hadde brukt frekvensanalysen sin til å «finne årsaker», hadde det vært utmerket. De kunne for eksempel konkludert med at det bør forskes på mulige årsaker til en tilsynelatende 1100-års temperatursvingning på Grønland. Den øvelsen de gjør, egner seg vel til å danne hypoteser om mekanismer som kan virke inn på det regionale klimaet over de tidsskalane de finner. Før man eventuelt vet noe mer håndfast om slike mekanismer, egner den seg vel heller dårlig til å årsaksforklare den nylige oppvarmingen, spå om fremtiden eller si noe om det globale klimaet.

André Rohde Garder
Innlegg: 92
Kommentarer: 2378

Man vet vel litt allerede

Kommentar #25
Christian Moe – gå til den siterte teksten.

Før man eventuelt vet noe mer håndfast om slike mekanismer, egner den seg vel heller dårlig til å årsaksforklare den nylige oppvarmingen, spå om fremtiden eller si noe om det globale klimaet.

At jordkloden skulle vise seg å svinge mellom kalde og varme perioder bør vel ikke komme som noen stor overraskelse på noen, selv ikke for garvede klimaforskere.

Sommer som vinter, natt og dag og istid og varme perioder kjenner vi til fra før. Så jeg mener absolutt denne teorien eller hypotesen om naturlige svingninger er verdt å forske mer på.

Moe Håvard
Innlegg:
Kommentarer: 2858

André Rohde Garder og Wikipedia-vinglingen hans

Kommentar #26

André Rohde Garder, har du noe svar på hvorfor du først sier at Wikipedia ikke er akseptabel for kilde, for så å selv bruke Wikipedia som kilde, før du igjen sier at det ikke er en gyldig kilde?

Christian Moe
Innlegg:
Kommentarer: 726

Kommentar #27

André,

Det er noen små forskjeller her.

Dag og natt gjentar seg 365 ganger i året. Sommer og vinter har gjentatt seg 4000 ganger de siste 4000 årene. Vi har gode grunner til å anta at dette er sykliske fenomener! Dessuten har vi fysiske forklaringer på dem. Vi vet at jorden dreier seg rundt sin akse, og vi vet at jordens eget rotasjonsplan står litt skrått på rotasjonsplanet rundt solen.

Istidene er mer interessante, siden det til sammenligning var mye færre av dem, periodisiteten var mye mer omtrentlig og den fysiske forklaringen lenge ikke riktig strakk til. Milankovic nøyde seg ikke med å vise at istidene så ut til å følge visse svingninger i tid, og så forlenge den kurven. Han viste at variasjoner i istidene falt sammen med sykliske endringer i jordens bane, og han viste en mekanisme (albedoeffekt fra snø som ble liggende usmeltet om somrene) som kunne forsterke temperaturvirkningen på den nordlige halvkulen. Men dét var fortsatt ikke nok til å forklare hvordan det lille pådrivet kunne forårsake istider, og hvorfor virkningene kunne spores over hele planeten. I dag kan vi forklare det med CO2-tilbakekoblingen: en liten oppvarming frigjorde CO2, som forsterket oppvarmingen over hele kloden, som frigjorde mer CO2 osv.

Noen mulige moraler å trekke av dette: Ja, svingninger er interessante. De blir mer interessante hvis man finner mulige årsaker. De blir enda mer interessante hvis man viser hvordan årsakene forklare størrelsen på svingningene. Ett av de mest imponerende eksemplene er den astronomiske løsningen av istidenes gåte. Uten «CO2-hypotesen», som Humlum m.fl. nedlatende kaller den, ville det heftet større usikkerhet ved denne løsningen. Istidseksemplet bekrefter det vi alt vet ut fra grunnleggende fysiske betraktninger: mer CO2 varmer jorden.

Erik Bye
Innlegg: 126
Kommentarer: 1418

Sannsynlighet

Kommentar #28

Moen, i kommentar #11 oppsummerer du slik at det er mulig å rydde opp litt. Du skriver:

”Om Byes direkte feilaktige påstand er ment billedlig eller ikke, så er det et faktum at IPCCs konklusjoner ikke avgjøres ved avstemning eller noe lignende, men ved at man sammenfatter forskningen og sender ut til høring blant eksperter. I akkurat dette tilfellet ble sannsynlighetsgraden på 90% sendt ut til høring blandt hundrevis av eksperter.”

Det er bestemmelsen av sannsynlighetsgraden på 90 % som er interessant. Det er dét dette dreier seg om. Du uttaler deg slik at jeg går ut fra at du er godt kjent med statistiske metoder for sannsynlighetsberegning. Derfor håper jeg at dette spørsmålet er greit:

Hvordan mener du at sannsynlighetsgraden på 90 % er bestemt?

Moe Håvard
Innlegg:
Kommentarer: 2858

Erik Bye og IPCCs 90%-2sannsynlighet

Kommentar #29

Erik Bye, innrømmer du at du kom med en feilaktig påstand om at "IPCC's sannsynlighet ble bestemt ved håndsopprekking" som igjen brukte din egen påstand "de 90% viser kun til hvor mange av de forskerne som jobber med IPCC" i ditt eget leserbrev som kilde?

Dette er ikke et spørsmål om statistiske metoder for sannsynlighetsberegning. Det er spørsmål om en konkret påstand fra deg der du brukte deg selv som kilde, og der jeg måtte lete etter den opprinnelige kilden, som er dette lydklippet, der Jansen gjør rede for hvordan de kom frem til 90% etter 10:17.

Det viste seg altså at din påstand om det Jansen sa var feilaktig. Jeg trenger ikke gjenfortelle det du selv må ha hørt Jansen forklare i lydklippet fra 10:17, da du faktisk presterte å feilsitere ham.

Jeg reagerte helt konkret på din påstand om håndsopprekking, altså at du så ut til å mene at det var en slags avstemning og at "90%" viste at "bare" 90% av forskerne var enige.

Per Engene
Innlegg: 27
Kommentarer: 424

Ikkje CO2, men vassdamp

Kommentar #30

Etter målingar av CO2-absorpsjon og likninga for absorpsjon greier 200 ppm CO2 å absorbere så godt som alle varmestrålar i CO2-spekteret. Ekstra CO2-mengder i lufta, t.d. 300 eller 390 ppm får ein tilleggdeffekt, men han er så liten at han let seg ikkje måle. I middel tek CO2 seg av om lag 10% av absorpsjonen, medan vassdamp står for 85%.

Christian Moe bør derfor byte ut CO2 med vassdamp og skrive "en liten oppvarming førte til større fordamping og mer vassdamp, som forsterket oppvarmingen over hele kloden". Det er ikkje slik at CO2 kan forklare alt til alle tider.

Christian Moe
Innlegg:
Kommentarer: 726

Kommentar #31

Hei, Per Engene.

(Til andre lesere: Dette blir en liten avsporing i forhold til Humlum mfl. sin artikkel som Benestad tok opp, og som «klimarealistene» tydeligvis har lite ønske om å diskutere. De som måtte være interessert den litt smale diskusjonen kan nå også følge den på RealClimate.)

Ja, vanndamp spiller også en rolle i opptiningen fra istiden, sammen med CO2 og andre klimagasser (metan, N2O), men ikke i stedet for CO2. CO2 blander seg jevnt utover atmosfæren og blir værende der i lange tider. Vanndamp står for en større del av drivhuseffekten, men den er ikke jevnt fordelt og den kondenseres raskt ut. Så vanndamp kan ikke spre virkningen av en oppvarming på høye breddegrader utover hele kloden slik CO2 kan, og den kan ikke holde temperaturen oppe av seg selv, den kan bare forsterke en oppvarming som skyldes andre, mer stabile årsaker.

Det er selvfølgelig feil når du påstår at en videre økning i CO2-konsentrasjonen utover 200ppm ikke vil ha noen merkbar virkning. Hadde det vært riktig, kunne vi spart oss hele debatten. Drivhuseffekten tar ikke ferie så snart det er nok CO2 i atmosfæren til å absorbere (nesten) all varmestrålingen i CO2-spekteret én gang. Jo mer CO2, jo flere slike absorberende lag må strålingen gjennom. Jo flere slike lag, desto mer absorbert varme stråler de tilbake mot oss på bakken. Og jo flere slike lag, desto høyere må vi før vi kommer til et luftlag som kan stråle varme ut til verdensrommet. Jo høyere dette laget er, desto kaldere er det, og desto dårligere er det til å stråle varme (Stefans lov). Desto mer må hele atmosfæren varmes opp før den kan stråle like mye energi bort fra jorden som vi mottar fra solen.

Det er likevel riktig at effekten av en gitt CO2-økning avtar med høyere konsentrasjoner pga. økende metning i absorpsjonsbåndene. Eller sagt på en annen måte, for hver dobling av CO2 i atmosfæren endres jordens energibalanse med de samme knappe 4 watt per kvadratmeter. Men dette vet vi jo, og dette er allerede innbakt i alle beregninger av global oppvarming.

Per Engene, du har drevet med slike debattinnlegg i mange år, og du har til og med skrevet en slags bok om klima. Det må etter hvert være ganske mange som har påpekt manglene i din fremstilling. Synes du ikke snart du burde lære hvordan drivhuseffekten fungerer?

André Rohde Garder
Innlegg: 92
Kommentarer: 2378

Vostokanalyse

Kommentar #32
Christian Moe – gå til den siterte teksten.

Det er selvfølgelig feil når du påstår at en videre økning i CO2-konsentrasjonen utover 200ppm ikke vil ha noen merkbar virkning. Hadde det vært riktig, kunne vi spart oss hele debatten. Drivhuseffekten tar ikke ferie så snart det er nok CO2 i atmosfæren til å absorbere (nesten) all varmestrålingen i CO2-spekteret én gang. Jo mer CO2, jo flere slike absorberende lag må strålingen gjennom. Jo flere slike lag, desto mer absorbert varme stråler de tilbake mot oss på bakken. Og jo flere slike lag, desto høyere må vi før vi kommer til et luftlag som kan stråle varme ut til verdensrommet. Jo høyere dette laget er, desto kaldere er det, desto dårligere er det til å stråle varme. Desto mer må hele atmosfæren varmes opp før den kan stråle like mye energi bort fra jorden som vi mottar fra solen.

Tar gjerne dine kommentarer på denne analysen Christian.

For her tas temaet CO2 og lagging opp. Og jeg undres hvorfor høye CO2-konsentrasjoner ikke også hever temperaturen når temperaturen faller, når de ifølge "din side" av debatten ikke skulle gjøre det, men tvert om fortsette å stige?

http://icecap.us/images/uploads/CO2,Temperaturesandiceages-f.pdf

Anders Valland
Innlegg:
Kommentarer: 8

Om sannsynlighet og håndsopprekking

Kommentar #33

Håvard Moen, i radioprogrammet sa Eystein Jansen eksplisitt at man ikke kan beregne den sannsynlighetene det er snakk om. Han sa eksplisitt at utsagnet fra IPCC er basert på ekspertvurderinger. Når man foretar slike vurderinger vil det som regel være noe uenighet om resultatet. For å komme frem til et resultat velger man da det flertallet mener. For alle praktiske formål er det da en håndsopprekking.

Det ville vært rart om man hadde sirkulert dette til hundrevis av mennesker og alle var enige om utsagnet. Som General Patton en gang sa: "Hvis alle tenker likt er det noen som ikke tenker".

Til slutt en liten henstilling når det gjelder din ordbruk: "klimanekter" er et tullete uttrykk. Det sier mer om den som bruker det enn noe annet. Ta vekk alle slike slengbemerkninger og hold deg til sak. Det vil du tjene på.

Anders Valland
Innlegg:
Kommentarer: 8

Noe mer om syklisitet

Kommentar #34

Christian Moe (#24),
jeg kan ikke si meg enig i din påstand om at Fourier-analyser "vil finne periodiske svingninger, enten de faktisk finnes eller ikke". En Fourier-analyse vil avdekke om det er frekvenser som er mer dominante enn andre. Hvis tidsserien du analyserer er tilfeldig så vil analysen ikke avdekke slike frekvenser. Det er også et viktig svar. Likevel, når det gjelder klimadata så finner man en rekke forskjellige frekvenser. Noen er relativt enkle å forklare, andre kjenner vi fra andre data også (f.eks. istider). Og noen er vanskelige å forklare.
Det er likevel viktig å vite hvilke frekvenser som dominerer, nettopp fordi de kan være en god pekepinn for hvilke mekanismer som er sannsynlige årsaker. Det blir for meg helt galt når du da sier at denne typen analyser egner seg dårlig i den sammenhengen Humlum et. al. har brukt dem. Jeg vil tvert imot si at de gir et viktig bidrag, fordi de viser oss hva vi kan forvente som bakgrunnsvariasjon. Hypotesen om CO2 som en viktig driver av globalt klima må testes på bakgrunn av kunnskapen om hva vi kan forvente av naturlig oppførsel i systemet. Det betyr f.eks. at de prediksjoner som gjøres må kunne vise begge komponenter, dvs. menneskeskapte og naturlige svingninger.
Problemet i dag skyldes delvis at man har tatt CO2-hypotesen som utgangspunkt for så å prøve å forklare tidligere tiders svingninger med bakgrunn i denne. At noen nå ønsker å snu på flisa og se andre aspekter av bildet burde hverken komme som en overraskelse eller gi grunn til bekymring. Det som tross alt er viktig her er å avdekke hvilken rolle CO2 spiller i systemet, og da bør man være åpen for og kritisk til alle innspill. Det gjelder uavhengig av ens egen tro i forhold til gitte hypoteser.

For å sitere Karl Terzaghi: "The worst habit you can possibly acquire is to become uncritical towards your own concepts and at the same time skeptical towards those of others. Once you arrive at that state you are in the grip of senility regardless of your age."

Christian Moe
Innlegg:
Kommentarer: 726

Kommentar #35

Og jeg undres hvorfor høye CO2-konsentrasjoner ikke også hever temperaturen når temperaturen faller, når de ifølge "din side" av debatten ikke skulle gjøre det, men tvert om fortsette å stige?

Unnskyld? Jeg tror ikke jeg mener noe sånt, men kanskje du sier noe motsatt av det du mente å si? Hvis du prøver igjen uten dobbelt nektelse, så kanskje vi kan finne ut av det.

Moe Håvard
Innlegg:
Kommentarer: 2858

Anders Valland endrer tema

Kommentar #36

Anders Valland, det er kanskje på tide at du leser hva jeg skriver. Det jeg skrev var at "hovedpoenget er uansett at Jansen aldri sa det du og Bye påstår". Det jeg skriver om nå er helt konkret Erik Byes direkte feilaktige påstand om at Jansen skulle ha sagt noe om at 90% viser til hvor mange forskere som var enige.

Her er det Erik Bye skrev:

I denne tråden: "IPCC's sannsynlighet ble bestemt ved håndsopprekking"

I leserbrevet: "de 90% viser kun til hvor mange av de forskerne som jobber med IPCC"

Kilden hans ble oppgitt å være Jansen. Men det er direkte feil at Jansen sa noe slikt. Innrømmer du dette?

Så nå må du enten komme med en reell kilde på at det ble avgjort ved håndsopprekking/avstemning, eller så må du innrømme at også dette er enda en ny bløff brukt for å prøve å undergrave de vitenskapelige fakta. For det er altså du og Bye som må komme med en konkret kilde på påstanden deres. Det er ikke jeg som skal måtte motbevise en fullstendig ubegrunnet påstand som dere kom med.

Men dette forklarte Jansen faktisk i lydklippet. Det han beskrev var ikke at tallet viser hvor stor andel av forskerne som er enige. Dessuten har vi Benestad her som også kunne bekrefte at påstanden om at det viser hvor stor andel av forskerne som er enige bare er tull.

"Klimanekter" er et uttrykk som beskriver de som benekter de vitenskapelige fakta i klimaspørsmål. Jeg vet ikke om et bedre uttrykk. For eksempel er ikke klimanektere skeptikere, da en skeptiker faktisk ser på fakta. Klimanektere bare benekter fakta. Jeg mener det er OK å bruke et slikt uttrykk når noen beviselig benekter enkle vitenskapelige fakta.

Men diskusjonen om dette uttrykket er et sidespor, og jeg ber deg om å holde deg til saken, som i dette tilfellet er at Bye kom med to direkte feilaktige påstander. Den ene handler om hvordan man kom frem til 90%, og den andre er at han tilla Jansen påstander han aldri kom med.

Moe Håvard
Innlegg:
Kommentarer: 2858

André Rohde Garder med mer gammelt og for lengst tilbakevist materiale

Kommentar #37

I kommentar #32 ser André Rohde Garder ut til å komme med enda en god, gammel klimanektersnakkis. La oss heller se hva forskningen sier om saken:

"CO2 lags temperature - what does it mean?"

Kanskje Garder skal prøve å bruke litt mer tid på å tilegne seg kunnskap om hvorfor ting er som de er fremfor å stadig trekke frem ting som er svart på utallige ganger tidligere?

André Rohde Garder
Innlegg: 92
Kommentarer: 2378

Vostokanalyse

Kommentar #38
Christian Moe – gå til den siterte teksten.

Unnskyld? Jeg tror ikke jeg mener noe sånt, men kanskje du sier noe motsatt av det du mente å si? Hvis du prøver igjen uten dobbelt nektelse, så kanskje vi kan finne ut av det.

Hva om vi bare ser helt bort fra hva jeg sier, og du bare kommenterer analysen jeg la fram etter ditt hode?

Er det greit i første omgang?

Per Engene
Innlegg: 27
Kommentarer: 424

Har Moe misforstått absorberande lag i atmosfæren?

Kommentar #39

Eg går ut frå at Christian Moe las det første avsnittet mitt: Etter målingar av CO2-absorpsjon og likninga for absorpsjon greier 200 ppm CO2 å absorbere så godt som alle varmestrålar i CO2-spekteret. Ekstra CO2-mengder i lufta, t.d. 300 eller 390 ppm får ein tilleggseffekt, men han er så liten at han let seg ikkje måle. I middel tek CO2 seg av om lag 10% av absorpsjonen, medan vassdamp står for 85%.

Målingar av CO2-absorpsjon er gjorde av universitetet i Chicago, og verdiane som likninga for absorpsjon gir, kan du rekne ut sjølv. Desse verdiane skal samsvara godt, og dei viser at når det er 200 ppm CO2 i lufta, er det svært få varmestrålar att i spekteret til CO2. Så enkelt er det! Her er resultata udiskutable. Så Moe har rett i at det trengst ingen debatt.

La oss stipulere at det var 300 ppm CO2 i lufta like etter istida. Me skal også ha det klart for oss at atmosfæreeffekten står for dei 33 grader varmare jord i dag. Absorpsjonen av varmestrålar, også kalla drivhuseffekten, står for 16%, direkte varmeleiing til lufta 19% og fordamping av vatn 65% av atmosfæreeffekten. I vår tid står CO2 i middel for 10% og vassdamp for 85% av drivhuseffekten. Rett etter ei istid kan denne fordelinga kanskje vera ei anna. Men det er klart at drivhuseffekten tek ikkje ferie for det om alle varmestrålar er absorberte etter 20-30 m, som det er for CO2. Med dobbel CO2-mengd skjer absorpsjonen på halv avstand. Slik er likninga for absorpsjon.

Etter 1,25 m er 67% av varmestrålane absorberte, etter 2,5 m 79%, etter 5 m 90% og etter 10 m 99%. Her ligg gassmolekyla så tett at CO2-molekylet kolliderer med N2 eller O2 før ladningen frå absorpsjonen får tid til å reemittere. Kollisjonen gjer at ladningen går over til varme som varmar opp molekyla, dvs. lufta, som blir lettare og stig til vers. Ev. varmestrålar i CO2-spekteret høgare i atmosfæren kjem ikkje frå jorda. Det er uklart kva Moe meiner med fleire absorberande lag. Kva hjelper det når det ikkje er fleire varmestrålar å absorbere? Er det slike bortforklaringar som er å finne på www.realclimate og som IPCC og medløparar strøyer omkring seg med?

Det er også klart at jorda blir avkjølt tilsvarande nå ho strålar ut varme, og lufta blir tilsvarande avkjølt ved ev. reemitteringar av varmestrålar. Her blir det så visst ikkje skapt ny varme, men det er ein del av atmosfæreeffekten som gjer at varmen/energien blir verande lenger i atmosfæren enn ved direkte utstråling til rommet.

Del dette innlegget: