Annonse
Annonse
Annons
Annonse
Per Engene
Innlegg: 27
Kommentarer: 424

Feilinformasjonen om klima held fram

- 37870 visninger Innlegg

No er det Arctic Programme (AMAP) som kjem med skremselspropagandaen sin om at havet KAN stige 90-160 cm fram til år 2100, fordi temperaturen KAN stige med 3-7 grader.

Den delen av media som er sterkast infisert av klimareligionen, slår opp rapporten frå ”ekspertgruppa” AMAP (200 ”forskarar” frå heile verda) med store overskrifter, Aftenposten på klimasidene og NTB på forskning.no.

AMAP kjem med desse ville spådommane utan å ha noko konkret å vise til, som vanleg frå klimaalarmistane. Tvert imot, NRK kunne sist veke melde om ein nedgang i temperaturen i Norskehavet og Barentshavet på 1,6 grader på 4-5 år som ei forklaring på at skreien hadde kome attende til Lofoten for fullt. For eit par år sidan kom silda attende til fjordane på Vestlandet fordi havet hadde vorte kaldare. Regelmessige målingar i Skien viser at temperaturen har gått ned med 6 grader på 8 år frå 2003-11, målingar som er stadfesta av Met. inst. Målingar frå Met. inst. viser at i dei same åra har temperaturen gått ned med 3 grader i middel for heile landet. Året 2010 var det kaldaste på over 100 år her i landet.

Den same nedgangen i temperatur er registrert over alt der det bur folk på jorda dei siste 8 åra. Både i Mexico og Florida fraus avlingane i haust, noko som ikkje hadde skjedd i manns minne. Denne utviklinga er skremmande dersom temperaturnedgangen skulle halde fram. Det er klart at AMAP må kjenne til desse fakta. Kva slags ”forskarar” er dette som ikkje melder om reelle målingar i staden for ville spådommar om temperatur og havstiging om 90 år?

Apropos havstiging! Havet KAN stige 1,6 m fordi den arktiske havisen kjem til å smelte. Kva slags ”forskarar” er dette som ikkje kjenner til Archimedes lov, som har vore kjend i 2300 år? Etter Archimedes lov kan all isen i havet smelte utan at havet stig med ein einaste millimeter.

Det er det vanlege for klimaalarmistar og politikarar, også politikarar ved IPCC, at dei ikkje kan naturlovene. Det finst norske professorar i meteorologi som ikkje kjenner namnet på dei sentrale gasslovene som styrer klimaet. Det er ikkje berre skremmande. Det er tragisk at desse skal vera rådgjevarar for politikarane våre.

Klimaalarmistar som Audun Hjertager sluker slike meldingar frå AMAP og IPCC rått. Korleis kjem det til å gå med Bangladesh når havet stig 1,6 m, spør han. Kvifor spør han ikkje korleis det kjem til å gå med operaen i Oslo? No må eg tilstå at eg har større tiltru til naturlovene, og naturen representert ved silda på Vestlandet og skreien i Lofoten, enn på 200 ”forskarar” ved AMAP. Kva skal me med slike institusjonar som IPCC og AMAP som ikkje har noko anna enn skremselspropaganda å koma med?

Inge Kristiansen
Innlegg: 31
Kommentarer: 4274

Feilinformasjonen skyldes politisk ideologi

Kommentar #1

Det er rart at klima-alarmistene ikke har "arrestert" Per Engene på hans informasjon i det gode innlegget han skrev. Kan det være at dette er en debatt de ikke ønsker, altså en debatt som er faktabasert? Det er jo helt klart lettere å overbevise mennesker om myten "global oppvarming" dersom man slipper å forholde seg til sannheten.

Et sitat fra http://www.global-warming-and-the-climate.com/global-warming-climate-change.htm underbygger det Per Engene skriver: "The current climate trend may be scary for many climatologists, because it doesn't seem to cooperate with predicted global warming from greenhouse gases. No exponential warming trend in line with increasing levels of CO2.
Instead, since the start of the new millennium the temperature trend is leveling off."

Jeg lurer virkelig på hvordan det kan ha seg at temperaturen har sunket de siste årene samtidig som mengden CO2 i atmosfæren har økt. Her bør klima-alarmistene komme på banen og forklare meg hvorfor. For jeg skjønner ikke det!

Marius Møllersen
Innlegg: 16
Kommentarer: 2149

Morsom variant

Kommentar #2
Per Engene – gå til den siterte teksten.

Etter Archimedes lov kan all isen i havet smelte utan at havet stig med ein einaste millimeter.

Hvis Per Engene definerer "all isen i havet" som all den isen som befinner seg under havoverflaten, kan jeg intuitivt være enig med ham. Men de fleste som har sett bilder fra isdekket hav i arktis skjønner nok at det er mye is som ligger høyere enn som så. Og da blir det fort noen millimeter.

Forøvrig lider innlegget av Pers kroniske mangel på koblinger, særlig til pålitelige og oversiktelige kilder.

Inge Kristiansen
Innlegg: 31
Kommentarer: 4274

Dette var morsomt

Kommentar #3

Marius har her bevist at han mangler elementær kunnskap. All flytende is, vil ved en eventuell smelting ikke medføre at havnivået vil stige i det hele tatt. Når vann fryser utvider det seg! Når det gjelder havis vil 90 prosent være under havoverflaten, og da vil det selvsagt være 10 prosent som er over havoverflaten.

Hvorfor flyter skip, kan man lure på? De er jo lagd av stål, og stål er tyngre enn vann, da må vel skipet synke??? Til og med Marius vet at det er ikke sånn. Svaret er enkelt; volumet og (vekta) av det vannet skipet fortrenger er mer enn vekta på skipet. Hadde det ikke vært sånn ville skipet sunket.

Marius Møllersen
Innlegg: 16
Kommentarer: 2149

Blings -vi går videre.

Kommentar #4
Inge Kristiansen – gå til den siterte teksten.

All flytende is, vil ved en eventuell smelting ikke medføre at havnivået vil stige i det hele tatt.

Innrømmer glatt at jeg feiltolket. For flytende is er jeg enig.

Da kan vi gå videre til Inges kobling, som bruker denne grafen som illustrasjon:

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Short_Instrumental_Temperature_Record.png

Denne viser jo tydelig at den globale temperaturen stiger jamnt. Følg den røde streken dersom du er i tvil.

Frank Emil Moen
Innlegg:
Kommentarer: 1

World Meteorological Organization

Kommentar #5

"The World Meteorological Organization (WMO) is a specialized agency of the United Nations. It is the UN system's authoritative voice on the state and behaviour of the Earth's atmosphere, its interaction with the oceans, the climate it produces and the resulting distribution of water resources.

WMO has a membership of 189 Member States and Territories (on 4 December 2009). It originated from the International Meteorological Organization (IMO), which was founded in 1873. Established in 1950, WMO became the specialized agency of the United Nations in 1951 for meteorology (weather and climate), operational hydrology and related geophysical sciences."

Mener Engene og Kristiansen at denne organisasjonen bedriver "klimareligion" og representerer "klimaalarmister"?

Hva sier så WMO om det Engene og Kristiansen hevder er propaganda? 2010 har sammen med årene 1998 og 2005 (som ikke er signifikant forskjellig fra hverandre) den høyest målte globale gjennomsnittstemperaturen siden instrumentell måling egnet som grunnlag bel tilgjengelig rundt 1850.

WMO sier videre:

"Arctic sea-ice cover in December 2010 was the lowest on record, with an average monthly extent of 12 million square kilometres, 1.35 million square kilometres below the 1979-2000 average for December. This follows the third-lowest minimum ice extent recorded in September.

“The 2010 data confirm the Earth’s significant long-term warming trend,” said WMO Secretary-General Michel Jarraud. “The ten warmest years on record have all occurred since 1998.”

Over the ten years from 2001 to 2010, global temperatures have averaged 0.46°C (0.83°F) above the 1961-1990 average, and are the highest ever recorded for a 10-year period since the beginning of instrumental climate records. Recent warming has been especially strong in Africa, parts of Asia, and parts of the Arctic, with many subregions registering temperatures 1.2 to 1.4°C (2.2 to 2.5°F) above the long-term average.

2010 was an exceptionally warm year over much of Africa and southern and western Asia, and in Greenland and Arctic Canada, with many parts of these regions having their hottest years on record.

Over land few parts of the world were significantly cooler than average in 2010, the most notable being parts of northern Europe and central and eastern Australia.

December 2010 was exceptionally warm in eastern Canada and Greenland. It was abnormally cold through large parts of northern and western Europe, with monthly mean temperatures as much as 10°C below normal at some locations in Norway and Sweden. Many places in Scandinavia had their coldest December on record. December in Central England was the coldest since 1890. Heavy snowfalls severely disrupted transport in many parts of Europe. It was also colder than average in large parts of the Russian Federation and in the eastern United States, where snow also severely disrupted transport.

Recent significant weather and climate events

The year 2010 was characterized by a high number of extreme weather events, including the heatwave in Russia and the devastating monsoonal floods in Pakistan. These were described in WMO’s provisional statement on the status of the global climate issued December 2010 (http://www.wmo.int/pages/mediacentre/press_releases/pr_904_en.html)

There have been many major weather and climate events in late 2010 and early 2011. These include:

  • In early January floods affected more than 800 000 people in Sri Lanka according to the UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. The Philippines were also severely affected by floods and mudslides during January.

  • Flash floods in the mountain areas near the city of Rio de Janeiro in Brazil in the second week of January resulted in more than 700 deaths, many of them in mudslides. This is one of the highest death tolls due to a single natural disaster in Brazilian history.

  • Severe flooding occurred in eastern Australia in December and the first half of January, associated with the continuing strong La Niña event. The most extensive damage was in the city of Brisbane, which had its second-highest flood of the last 100 years after that of January 1974. In financial terms it is expected to be the most costly natural disaster in Australia’s history. Previous strong La Niña events have also been associated with severe and widespread flooding in eastern Australia, notably in 1974 and 1955."


Kilde: http://www.wmo.int/pages/mediacentre/press_releases/pr_906_en.html

Hva mener vårt eget meteorologiske institutt?

"Det er for tiden mye diskusjon om årsakene til de klimavariasjonene vi hatt i tidligere tider, og om og hvorfor vi kan vente oss klimaendringer i det 21. århundret og videre fremover.

Meteorologisk institutts syn på disse spørsmålene er forankret i forskningsresultater som til enhver tid publiseres i vitenskaplige tidsskrifter med anonym kvalitetskontroll. Dette innebærer også at Meteorologisk institutt hovedsaklig stiller seg bak FNs klimapanels rapporter."

"Det må presiseres at met.nos syn ikke er statisk, i og med at forskningen stadig fremskaffer nye resultater og ny og bedre kunnskap.

FNs klimapanel går igjennom og setter sammen det som publiseres i vitenskaplige tidsskrifter innenfor disse spørsmålene omtrent hvert femte år. Ofte skjer viktige fremskritt i perioden mellom to rapporter, og met.no vil derfor kunne justere sitt syn i tråd med de nyeste publiserte forskningsresultater som er kvalitetssikret.

Et eksempel på dette er at nye publikasjoner nå tyder på at de fremtidsscenariene for havnivåøkning som er gitt i klimapanelets fjerde hovedrapport antagelig ligger i underkant av det vi kan forvente oss (for eksempel Drange et al., Cicerone 2007, se lenke under).

Vi har også sett at avsmeltingen av flerårsis i arktiske havområder har gått raskere de siste årene enn det klimaprojeksjonene i fjerde hovedrapport tilsier, og vi holder derfor mulighetene åpne for at Arktis kan bli isfritt om sommeren raskere enn det som fremgår av scenariene i den rapporten."

Så da blir spørsmålet, - skal vi stille vår lit til organisasjoner som WMO, FNs klimapanel og vårt eget "trauste" Meteorologiske institutt, eller skal vi la oss lede av klimaskeptikere som Engene, Kristiansen og deres like?

Velg selv!

Inge Kristiansen
Innlegg: 31
Kommentarer: 4274

Valg sannheten, ikke "PC"

Kommentar #6

Til Frank Emil Moen sitt første spørsmål så er svaret JA!

Til han siste (retoriske) spørsmål så er svaret NEI! Vi skal ikke la oss lede av feilinformasjon, bare på grunn av at det er det "riktige" i tiden. Vi skal forholde oss til naturlovene, og det er de som klima-alarmistene må angripe, ikke personer som meg, Per Engene eller andre som står opp og minner dere klima-alarmister om at det i det hele tatt finnes noe som kalles "naturlover".

Videre sier de to sitatene ikke noe som helst om hvorfor været var som de var ifjor. Men sitatetene vil gjerne ha oss til å tro at utslipp av CO2 medfører en temperaturøkning.

Da må det vil bli vanskelig å forklare at store deler av verden, med store punktutslipp av CO2 har hatt betydelig kaldere vær i 2008, 2009 og 2010, enn toppåret 2005. Start med Norge (for å avgrense problematikken), og forklar det!

Roald B. Larsen
Innlegg:
Kommentarer: 76

Sannheten er lett å se

Kommentar #7

Det er lite betryggende når Inge Kristiansen sier nei til å stole på anerkjente vitenskapelig autoriteter som WMO, FNs klimapanel og Meteorologiske institutt, fremfor legmannen Per Engene, en uvederheftig skrivebordsteoretiker; - kanskje best å betrakte som en litt modernisert utgave av det kjente fenomenet "værprofet".

Til Kristiansens spørsmål om årvisse temperaturendringer:

Det nordatlantiske lavtrykkssystemet er avgjørende for innstrømmingen av varmt havvann til det nordøstlige Atlanterhavet. De årlige variasjonene i lavtrykksystemene kan være ganske store. Dette medfører årvisse variasjoner i temperaturer og nedbør for Europa. Disse årvisse (og delvis flerårige) værvariasjonene vil i årlig og endog tiårsperspektiv være større enn den langsiktige klimatrenden som drivhusgassene medfører.
Dette er vel kjent og forklart til kjedsomhet av klimaforskerne, til glede for de som velger å lytte til dem, og stole på at de kan sitt fag og heller ikke er med i en gigantisk global sammensvergelse for å lure verdens befolkning.

Som kjent er den største regionale værvariasjonen vekslingen mellom ytterlighetene El Niño og La Niña i Stillehavet. Disse fører som kjent til flerårige variasjoner i vær og globale temperaturer.

Lokale og regionale værvariasjoner finnes det mange av rundt omkring på jordkloden - derfor er været mye mer uforutsigbart enn klimaet, som av disse grunnene best må betraktes i perioder på minimum 30 år. Dette bortsett fra når en trend blir så synlig at den gjør seg gjeldene også på 10-års nivå, slik vi faktisk ser med våre dagers hurtige klimaforandringer. Samtlige tiår siden 1970 har medført høyere temperaturer enn det foregående tiåret.

Det er underlig hvis Inge Kristiansen ikke har fått med seg slik enkel og grunnleggende kunnskap, og ille hvis han vet det, men likevel kommer med slikt irrelevant snakk om årlige variasjoner i temperatur og vær. Så, det som Kristiansen framstilte som vanskelig å forklare, viste seg å være enkelt å forstå og godta.

Marius Møllersen
Innlegg: 16
Kommentarer: 2149

Ja, hvem er disse "forskerne"?

Kommentar #8
Per Engene – gå til den siterte teksten.

Havet KAN stige 1,6 m fordi den arktiske havisen kjem til å smelte. Kva slags ”forskarar” er dette som ikkje kjenner til Archimedes lov, som har vore kjend i 2300 år?

Etter å ha tråkket i salaten og innrømmet det, ble jeg nysgjerrig: Er det virkelig noen der ute som har tråkket likt, uten å innrømme sin feil? Og kaller disse seg attpåtil forskere?

Siden Per nekter å komme med koblinger har jeg selv googlet litt rundt AMAP, men finner absolutt ingenting som indikerer at noen seriøst påstår at smelting av flytende havis fører til vesentlige forandringer på havnivået.

Er dette en innøvd strategi fra klimaskeptikerne? Å tillegge sine motstandere forskjellige meninger og fiktive gjerninger, for deretter å briljant tilbakevise disse?

Ren tåkelegging, og svært uredelig i en debatt som denne.

Inge Kristiansen
Innlegg: 31
Kommentarer: 4274

Sannheten er her, det er snakk om å åpne øynene

Kommentar #9

Roald B. Larsen er en smule uredelig når han tillegger mitt spørsmål til å være "spørsmål om årvisse temperaturendringer" Har han virkelig ikke forstått at jeg ikke mente årvisse, i betydningen sesongavhengig, noe som gjentar seg like sikkert som korte dager i desember og lange dager i juni? Jeg mente selvsagt den begynnende trenden på en ny periode med global nedkjøling!

Bortsett fra det, er jeg helt enig med Larsen sin kommentar (bortsett fra det siste avsnittet, selvsagt), og leser han hva jeg har skrevet i andre klimadebatter her på "Nye meninger" vil han se at jeg er mer enn godt kjent med begrepene han kom med.

Så til poenget, Roald B. Larsen: Kreftene som forårsaker NAO, luftstrømmene, La Nina, flo og fjære med mer er ikke CO2. Og det er i denne sammenhengen debatten går. Fordi klima-alarmister har fått det for seg at det er andelen av CO2 i lufta som styrer havstrømmer, luftstrømmer, generelle globale varme perioder og generelle globale kalde perioder. Vi som heller forholder oss til naturlovene VET hvorfor de de overnevnte hendelser skjer - og det har overhodet ikke noe med CO2 å gjøre.

Så ja, sannheten er lett å se, hvis man har øynene oppe.

Til Marius: Audun Hjertager kom med denne linken i kommentar nr. 172 i debatten "Klimaendringer, hallo!?": http://www.aftenposten.no/klima/article4111132.ece Sitat fra artikkelen: "Isen på Grønland og i Arktis smelter raskere enn ventet, noe som fører til at havet trolig vil stige langt mer enn det som er anslått i den siste rapporten fra FNs klimapanel IPCC.
Det viser en ny rapport fra Arctic Monitoring and Assessment Program (AMAP), som er forskningsprogrammet til Arktisk Råd. Rapporten, som er en sammenstilling av nyere forskning på feltet, legges frem i dag under en forskningskonferanse i København."

Per Engene
Innlegg: 27
Kommentarer: 424

Kommentar #10

Marius: Det er alltid klokt å lesa artikkelen grundig, så slepp du å spørja mange gonger om informasjon som står i artikkelen. Den delen av media som er sterkast infisert av klimareligionen, slår opp rapporten frå ”ekspertgruppa” AMAP (200 ”forskarar” frå heile verda) med store overskrifter, Aftenposten på klimasidene og NTB på forskning.no. Her er oppslaget for NTB: http://www.forskning.no/artikler/2011/mai/287162.

Legg merke til at silda og skreien er meir å stole på enn 200 "forskarar" ved AMAP. Det er fornøyeleg!

Har du ikkje fått med deg at eg viser til Met. inst., Larsen. Elles er det meste som du skriv, det mest vetuge eg har sett frå deg, bortsett frå: "Disse årvisse (og delvis flerårige) værvariasjonene vil i årlig og endog tiårsperspektiv være større enn den langsiktige klimatrenden som drivhusgassene medfører." Du har til gode å bevise at "drivhusgassene medfører langsiktige klimatrender". Der er du på gyngande grunn!Marius Møllersen
Innlegg: 16
Kommentarer: 2149

Is som flyter?

Kommentar #11
Inge Kristiansen – gå til den siterte teksten.

Isen på Grønland og i Arktis smelter raskere enn ventet, noe som fører til at havet trolig vil stige langt mer enn det som er anslått i den siste rapporten fra FNs klimapanel IPCC.

Hyggelig at du hjelper Per med koblinger, Inge, men hva skulle sitatet ditt egentlig vise? Det finnes jo masse is i arktis som ikke flyter, og den må vel kunne bidra til at havnivået stiger dersom den smelter?

En senere uttalelse tyder på at det er nettopp det rapporten snakker om:

"Vi har sett den siste tiden at mengden vann som kommer fra Grønland er større enn det vi trodde. Blant annet gjør bevegelsen i isen at flere isfjell flyter av gårde og gri vanntilskudd til havet."

Marius Møllersen
Innlegg: 16
Kommentarer: 2149

Hva med litt dokumentasjon for klokskaps skyld?

Kommentar #12
Per Engene – gå til den siterte teksten.

Det er alltid klokt å lesa artikkelen grundig,

Per, du som skriver grundige artikler:

I trådstarten din går du svært langt i å insinuere at forfatterne av en viss AMAP-rapport påstår at flytende is i havet kan få havet til å stige ved smelting:

"Havet KAN stige 1,6 m fordi den arktiske havisen kjem til å smelte."

Nå har jeg lest artiklene både i Aftenposten og på forskning.no og jeg finner ingenting som tyder på at noen tilknyttet AMAP faktisk har sagt dette.

Det ser mest ut som en ren svertekampanje du holder på med, du som ellers skryter uhemmet av at alle dine synspunkter er faktabaserte.

Roald B. Larsen
Innlegg:
Kommentarer: 76

En oppklaring

Kommentar #13
Inge Kristiansen – gå til den siterte teksten.

Roald B. Larsen er en smule uredelig når han tillegger mitt spørsmål til å være "spørsmål om årvisse temperaturendringer"

Beklager en smule: Når jeg skrev "årvisse temperaturendringer", så var dette en feilformulering, dvs. feil språkbruk, og ikke snakk om uredelighet, slik Inge Kristiansen hevder. Men, det framgikk ganske klart i min påfølgende tekst at jeg (korrekt) viste tilbake på hans snakk om temperatur-variasjoner fra år til år. Dette er stokastiske, dvs. "tilfeldige" og langtfra årvisse temperatur-variasjoner. Det var overhodet ikke snakk om sesongavhengige variasjoner, som mellom vinter og sommer.

Ellers sier Kristiansen at han er enig i mitt innlegg. Dette er en smule underlig. Han valgte å ikke svare på de argumentene jeg frembrakte: De årlige og flerårige variasjonene kan ikke tas til inntekt for hans og P.Engenes påstander om at den globale oppvarmingen ikke finner sted, eller at den ikke har noe med den globale drivhuseffekten å gjøre. År-uvisse variasjoner på flere tiendedels grader C vil skjule en trend som foreløpig "bare" er på cirka 1,5 grader per århundre. Derfor kan vi langtfra få noen jevn temperaturøkning, fra år til år.

Kristiansen reiser en stråmann når han framstiller det som om jeg og andre som stoler på etablert vitenskap (og denne vitenskapen selv!) "har fått det for seg at det er andelen av CO2 i lufta som styrer havstrømmer, luftstrømmer, generelle globale varme perioder og generelle globale kalde perioder."

Dette er en regelrett usannhet, som han burde holdt seg for god til å komme med. På den annen side fraskriver han (og P.Engene) drivhusgassene noen som helst effekt! Dette viser at de ikke forstår naturlovene.

Påstanden til Kristiansen og P.Engene om at det bare er de selv som forholder seg til naturlovene, er for øvrig så dum at den ikke fortjener noen videre kommentar, foreløpig.

Elling Disen
Innlegg: 3
Kommentarer: 165

Her er dokumentasjon

Kommentar #14

Miskolczi forklart av van Andel

Inneholder tom et hobbyeksperiment for hjemmefiksere som Møllersen

Roald B. Larsen
Innlegg:
Kommentarer: 76

Tvilsomme hypoteser

Kommentar #15
Elling Disen – gå til den siterte teksten.

Noor van Andel er ingen klimaforsker. Han døde i april, mer enn 70 år gammel. Han hadde teknisk utdannelse, og eide et firma som arbeidet med å effektivisere energieffektiviteten i gasskraftverk.
Hans argumenter mot menneskeskapt global oppvarming hadde mye til felles med de som Lindzen, Miskolczi og et fåtall andre "skeptikere" kommer med. Men som tilfellet er for flere av disse gamle "klimagassfornektende" menn, kan han mistenkes for å ville beskytte og fremme sine egne økonomiske interesser og livsverk, heller enn å ærlig ville finne fram til (og akseptere) en sannhet som kan vise seg å være politisk og økonomisk ubeleilig for de fleste av oss.

Marius Møllersen
Innlegg: 16
Kommentarer: 2149

Foreløpig takk

Kommentar #16
Elling Disen – gå til den siterte teksten.

Inneholder tom et hobbyeksperiment for hjemmefiksere som Møllersen

Uvant kost fra Elling Disen, men likefullt verdt min fulle takk.

Det tar selvfølgelig litt tid å lese gjennom dette dokumentet, særlig med sine noe kronglete formuleringer, men jeg skal gjøre et forsøk, og senere komme tilbake med kommentarer.

Jeg vet ikke nøyaktig hva en "hjemmefikser" er, men et eksperiment er alltid interessant å ta en titt på, all den tid teori bør kunne underbygges empirisk for å ha noen videre gyldighet. Etter å ha skummet meg gjennom eksperimentet ser jeg at van Andel konkluderer:

"what makes the surface, or climate, warm is the hindered convective heat transfer to up in the atmosphere"

Jeg skjønner ikke relevansen i forhold til jordens atmosfære. Hvis vi definerer jordoverflata som det øverste lag av stoffer som ikke er i gassform eller kan flyte i atmosfæren (som endel støv, og også fugler og fly, for den saks skyld), altså fjell, hav, isbreer, ørkener, planter, dyr, bygninger osv, da er det vel ingenting (bortsett fra tyngdekraften) som hindrer konveksjon i atmosfæren over jordoverflata?

Roald B. Larsen
Innlegg:
Kommentarer: 76

Hei Møllersen

Kommentar #17

Det tar selvfølgelig litt tid å lese gjennom dette dokumentet, særlig med sine noe kronglete formuleringer, men jeg skal gjøre et forsøk, og senere komme tilbake med kommentarer.

Jeg foreslår at du sparer tid, og i tilfellet heller leser en vitenskapelig tilbakevisning. Å lese dette brygget, som du fikk overlevert fra Disen, blir som å studere tilbakevisninger av relativitetsteorien.

Du finner gode tilbakevisninger av Ferenc Miskolczi's kontroversielle drivhusteori - av tilhengere også kalt "en ny drivhuslov" (sic) både her: http://www.realclimate.org/wiki/index.php?title=Ferenc_Miskolczi og her: http://www.skepticalscience.com/saturated-co2-effect.htm

Spesielt å anbefale er den relativt moderate klimaskeptikeren Roy Spencer's gode og enkelt forklarte tilbakevisning:
http://www.drroyspencer.com/2010/08/comments-on-miskolczi%E2%80%99s-2010-controversial-greenhouse-theory/

Elling Disen
Innlegg: 3
Kommentarer: 165

Hørt om verdenshavene ?

Kommentar #18

Noen sier at de dekker 70% av overflaten..

H2O har etter sigende flere faser : Kalles damp, vann og is

Noen har også sett tåke og skyer. Nedbør forekommer også i virkeligheten, ikke bare vestate.

Serru, alt dette henger i hop i en termostat : Verdenshavene blir aldri mer enn 30 grader. Overflatetemp ved h=0 holder seg på globalt 15 deg C.

Pottittvannet ( atmosfæren) blir ikke varmere enn 100 grader selv om en slenger i pottitter (CO2) eller om en slår litt av på varmen (sola)

Marius Møllersen
Innlegg: 16
Kommentarer: 2149

Javel...?

Kommentar #19
Elling Disen – gå til den siterte teksten.

Pottittvannet ( atmosfæren) blir ikke varmere enn 100 grader selv om en slenger i pottitter (CO2) eller om en slår litt av på varmen (sola)

Jeg vet ikke om denne kommentaren var myntet på meg, men jeg kan si meg kjent med oppramsinga om vann, bortsett fra et jeg ikke vet om noen absolutt grense på 30 grader, eller noen ufravikelig middelverdi på 15.

At vann i flytende form ved atmosfærisk trykk ikke blir varmere enn 100 grader skjønner selv Elling Disen at ikke forklarer noe som helst angående atmosfærens temperatur.

Før du forklarer dette nærmere kan du kanskje svare på spørsmålet mitt fra #15?

Del dette innlegget: