Annonse
Annonse
Annons
Annonse
Arild Knutsen
Innlegg: 43
Kommentarer: 7

Trist angrep på musikkfestivaler

- 4419 visninger Innlegg

Fra narkotikapolitiets side.

Under høytiden for festivaler går narkotikapolitiet som sedvanlig og plukker på unge fredelige festivaldeltakere for marihuana og annet smått.

Det forekommer særlig der unge samles. Politiet får det de anser som nyttige resultater av slike prioriteringer. Den målrettede innsatsen gir godt utfall for dem på oppklaringsprosenten og for gjennomsnittet for lengden på saksgang.

For slik har det blitt etter noen tiår med narkotikaforbud: Dersom narkotikapolitiet slår til der mange unge ferdes, blir fangsten gjerne god.

Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF)står i spissen for innsatsen og advarer foreldre mot å tillate sine unge å reis e på festival. Det patetiske ved å skylde på en festival for at det er minst like mye «narkotika» der som i resten av samfunnet, kan få stå som en tankestrek.

Uansett presterer Mette Rooth i NNPF å påstå at foreldre ikke ville latt barna få en fem dagers hjemmealenefest i frykt for egne møbler. Og at foreldrene bør bekymre seg tilsvarende for ungdommen sin, på festival.

Slik skrekkpropaganda er ikke heldig. Derimot representerer dette et trist angrep mot de som jobber, sliter og risikerer en masse for at vi skal få musikkfestivaler i Norge. De fordomsfulle advarslene skaper unødvendig frykt. Særlig blant foreldre og besteforeldre.

NNPF spekulerer dessverre i at unge kan rekrutteres til narkotika på festivaler. Men det er like sannsynlig som alle andre steder i samfunnet.

Den politifaglige innsatsen på festivaler og generelt preger åpenbart ikke utbredelsen av rusmidler. Men gir mange grunn til å skjule seg. Den kan ikke sies å utgjøre noen god beskyttelse. For hvem beskyttes egentlig mot hvem?

I morgen skal vi få en human narkotikapolitikk med tiltak mot uvettig rusmiddelbruk, uavhengig av type rusmidler. Med forebygging av overdoser, uhell og vold. Med politiet på din side. De samfunnsstøttene som står bak landets festivaler skal få heder ære og festivaldeltakerne skal få danse sammen i gledesrus.

Narkotikapolitiets praksis skal få ende på den samme moralske skraphaug som behandlingen av andre minoriteter i vår nyere historie. Jeg har ingen tvil om at mennesker i fremtiden vil se med vantro tilbake på tiden da politiet arresterte de som brukte de minst farlige rusmidlene, til fordel for bruk av tobakk og alkohol.

Arild Knutsen, leder i
Foreningen for human narkotikapolitikk

Anita Nyholt
Innlegg: 3
Kommentarer: 21

Politisk ansvar for politiets prioriteringer

Kommentar #1

“Narkotikatallene har blitt brukt for å frisere og pynte på politiets statistikk. Dette er en grunn til at tallene tidvis holdes utenfor når man analyserer politiets virksomhet.

Tallene er helt avhengig av politiets egen innsats. Jo større ressurser som settes inn, jo flere anmeldelser blir det. Ved å rette innsatsen mot kjente miljøer, utesteder og festivaler av visse typer, kan man pågripe mange for bruk og besittelse.

Oppklaringsprosenten er nærmere 100 prosent og saksbehandlingstiden kort. I en virkelighet hvor oppklaringsprosenten er et viktig symboltall, vil narkotikatallene gi et betydelig utslag i positiv retning.”
http://anitanyholt.no/samfunn/intern-uenighet-innenfor-politiet-om-ruspolitikken-skal-vaere-hjelp-eller-straff

Vi har et politisk system som tildeler statlige ressurser etter hvor flink politiet er til å utføre oppdrag som lett lar seg måle og telle.

Det vil derfor alltid være en fare for at politiets fokus og ressursbruk styres mot oppgaver som har definert konkrete mål, f.eks ut ifra antall utførte oppdrag. Politiet er som alle andre opptatt av å sikre mer ressurser til seg selv, noe som lett kommer i konflikt med å sikre innbyggerne.

Det er politikerne som har ansvar for at systemet virker – hvilke kriterier som legges til grunn for tildeling av ressurser, og hvilket lovverk som ligger til grunn for politiets arbeid og utforming av mål.

Så lenge det er kriminelt å bruke, besitte, kjøpe og selge narkotika vil det være lett å telle og måle, og få ressurser deretter.

Politiet vil aldri gi slipp på de lettjente måloppnåelsene, de vil tvert i mot forsterke dem – politiet vil alltid verne om sine interesser.

Det er politikernes politikk som avgjør hvor mye denne kulturen får anledning til å styre og utvikle seg.

http://anitanyholt.no/samfunn/systematisk-feildisponering-av-ressurser

http://anitanyholt.no/samfunn/det-er-ikke-akseptabelt-at-politiet-bryter-norsk-lov

http://anitanyholt.no/samfunn/politiets-ulovlige-skoleaksjoner-diskuteres-i-stortinget

http://www.facebook.com/luhm.no/posts/517343581671722

Del dette innlegget: