Annonse
Annonse
Annons
Annonse
Inger Lise Hansen
Innlegg: 25
Kommentarer:

Sett fart i arbeidet for menneskerettigheter!

- 2529 visninger Innlegg

Det kan se ut som om Norge er blitt en sinke når det gjelder internasjonalt menneskerettighetsvern.

Det er med andre ord på tide å sette fart i arbeidet med å ratifisere tilleggsprotokollene til menneskerettighetskonvensjonene.

Innstillingen fra grunnlovsutvalget om å forankre flere menneskerettigheter i Grunnloven er et viktig og riktig steg videre i vår troverdighet som en nasjon som vil forplikte seg overfor menneskerettighetene. Vi trenger nye grep i kampen for menneskets verdighet. Å inkludere menneskerettighetene i vår egen grunnlov handler om å gjøre Grunnloven til et viktig verktøy inn i fremtiden, men også å gi menneskerettighetene den status de fortjener.

Samtidig møter norske myndigheter kritikk for sin manglende ratifisering av tilleggsprotokoller til ulike menneskerettighetskonvensjoner. Norge har hatt en stolt tradisjon i å være en pådriver i det internasjonale menneskerettighetsarbeidet, og har deltatt aktivt i utformingen av konvensjoner og tilleggsprotokoller. Når vi ikke har vært spesielt aktive i utarbeidelsen av for eksempel tilleggsprotokollen til barnekonvensjonen om barns klagerett og heller ikke har valgt å ratifisere denne protokollen, så er det et signal om at vi er blitt hengende etter. Jeg kan ikke forstå at Norge er den nasjonen som ikke skulle være i førersetet for å sikre barn sterkere vern om sine rettigheter.

Argumentasjonen for ikke å ratifisere er at Norge ikke kan realisere de rettighetene protokollene gjelder for, og derfor må andre lover gjerne tre i kraft først. Det er selvfølgelig et mål at vi kan etterleve det vi forplikter oss til som nasjon. Men ratifisering vil også sørge for at vi faktisk klarer å oppfylle rettighetene litt kjappere, istedenfor at vi venter på lange lovprosesser først. Og norske myndigheters logikk gir stater som har lang vei å gå med å oppfylle til og med de mest grunnleggende menneskerettighetene et godt argument for ikke å ratifisere diverse protokoller.

Jeg lurer rett og slett på om det er viktig for norske myndigheter å sørge for at vi forplikter oss til nye menneskerettigheter og viser andre at vi ønsker å ha en rolle i front for menneskerettighetene? Slik menneskerettighetsarbeidet henger etter i dag, er det grunn til å sette spørsmålstegn ved nettopp det.

Blåmandag [...] Innlegget er også merket med:
Publisert i Dagsavisens papirutgave samme dag.

André Rohde Garder
Innlegg: 92
Kommentarer: 2378

Snedig rasering av demokratiet

Kommentar #1

Jeg tror ikke våre menneskeforaktende politikere blir mindre opptatt av å bombe og drepe verden rundt om de får endret på grunnloven. Men så er nok heller ikke det meningen.

Foreta heller en real tarmskylling og et reelt utskifte av alle tverrpolitisk enige "bomb-og-drep-politikere" med anstendige mennesker med god gammeldags samvittighet. Det hadde gjort susen.

Berit Vegheim
Innlegg: 5
Kommentarer: 5

Regjeringens unnskyldning holder ikke

Kommentar #2

Når det gjelder konvensjonen som skal verne om funksjonshemmedes rettigheter, CRPD, er det nå gått fem år siden denne trådte i kraft. Regjeringen svarer oss at Norge må sørge for å bringe lovverket i samsvar med konvensjonen, før man ratifiserer og viser til at vergemålsloven måtte endres. Den endringen er gjort for to år siden. Endringen av vergemålsloven var veldig viktig, fordi den ikke sikret at alle har juridisk handleevne noe konvensjonen er kompromissløs på.

Men selv med denne endringen oppfyller ikke Norge alle forpliktelser i konvensjonen. Nylig påpekte tidligere høyesterettsdommer Kjetil Lund at lovgivningen om tilregnelighet strider mot CRPD. Videre kan vi legge til at CRPD krever at alle kan få bo hvor de vil sammen med hvem de vil og velge boform. Heller ikke her er Norge i tråd med konvensjone.

Regjeringens unnskyldning for ikke å ratifisere CRPD er urovekkende, siden vi kan få inntrykk av at de tror forpliktelsene er innfridd når de ratifiserer. Og Norge har ikke bestemt seg for om tilleggsprotokollen skal signeres, dvs. gi oss individuell klageadgang.

Norge er iikke ledende og har aldri vært ledende på menneskerettigheter. Norge utmerker seg mest med å mene noe om brudd på menneskerettigheter i andre land.

Del dette innlegget: