Annonse
Annonse
Annons
Annonse
BERNARD RAGVIN
Innlegg: 1
Kommentarer:

SV's bortkomne sjel

- 623 visninger Innlegg

Det blir skrevet mange kommentarer etter SV's valgnederlag, ofte omtales SV's "sjel", som noen plaserer i miljøpolitikken (f.eks.Arne Strand) eller skolepolitikken...

Men den sjelen som SF og SV virkelig hadde, den er gått tapt for lenge siden. Den lå i militær- og utenrikspolitikken. SV ble til som et opposisjonsparti mot flertallets NATO- og ja til USA-linje. SV hadde eta blert seg som "fredspartiet", og skilte seg skarpt fra de øvrige stortingspartiene. Noen likte partiet for sin skarpe profil, flere hatet det og kalte det halvkommunistisk. Flertallet av velgerne interesserer seg lite for utenrikspolitikk når de stemmer, og SV fikk liten tilslutning.

Så kom den maktlystne Erik Solheim. Han innså at veien til makten i9nnebar en avskjed med den utenrikspolitiske opposisjon, isteden gjorde han miljø til en hovedsak, og gjerne andre innenrikspolitiske saker. SV mistet sin egenart og ble et parti som de andre. Større allianser åpnet seg, Soria Moria osv. Solheim og Halvorsen opplevde gleden av å delta i regjering. De har nok fått til noen reformer. Men det er sørgelig å se den militær- og utenrikspolitiske linje de har fulgt.

Det NATO som SF og SV lenge sa nei til, var tross alt en forsvarsorganisasjon. Det NATO som SV i dag sier ja til, er blitt en krigførende og angrepsorganisasjon. Flere kriger har SV godtatt norsk deltagelse i, for å delta i regjering.

SV's tilbakegang minner meg om det som skjedde i 1980-årene i Frankrike. Kommunistpartiet, som var blitt nokså lite, gikk inn i regjeringa med det store sosialistpartiet. Lillebror mistet sin egenart og skrumpet inn til nesten ingenting. Her i landet skjer altså det samme med SV i allianse med DNA.

Personlig så jeg hvor det bar hen allerede i 1998, og meldte meg ut av SV, da Erik Solheim forsvarte amerikanske bombetokter over Irak i "fredstid". Så slapp jeg iallfall å forsvare et politisk part so mistet sin sjel helt fram til nå.

Del dette innlegget: