Annonse
Annonse
Annons
Annonse
Dana Mahmoud
Innlegg: 4
Kommentarer: 7

En palestinsk historie

- 30302 visninger Innlegg

Jeg kommer fra en familie som har tilbrakt mer enn 60 år på flukt. Etter å ha fått avslag på asylsøknaden fra norske ­­myndigheter, er vår eneste mulige framtid i en flyktningleir, kanskje resten av livet. Dette er min historie.

La meg begynne med å fortelle om bakgrunnen min: Familien min er opprinnelig palestinere fra Haifa, som nå er en del av Israel. I 1947 fattet FNs generalforsamling resolusjon 181 (II), kalt delingsplanen for Palestina. Under konflikten som fulgte i 1948, levde besteforeldrene mine på flukt i flere måneder på grunn av volden som brøt ut i Haifa-regionen. Dette brakte dem etter hvert til Irak.

Mine foreldre møttes i Bagdad i 1977. Etter å ha giftet seg flyttet de til De forente arabiske emirater, hvor jeg og mine tre søstre ble født. En vanskelig livssituasjon ble umulig i 2006, da de irakiske dokumentene som hadde hjulpet oss i flere tiår, ikke lenger ble regnet som gyldige. For den nye irakiske regjeringen tilhørte vi feil religion, siden vi er sunnimuslimer. Plutselig var vi ikke lenger lovlig i Emiratene, eller noe annet land for den saks skyld. Vi begynte å se etter en lovlig vei ut.

I 2008 søkte jeg derfor om asyl i Norge for meg selv og min familie, min 59 år gamle mor og min 21 år gamle søster. Etter 22 måneders venting fikk vi avslag fra UDI. Hvorfor? Fordi vi ikke kom til Norge direkte fra krigen i Irak, men via Emiratene, ble vi ikke betraktet som ofre for krig. At vår familie har flyktet fra krig i flere generasjoner, hadde ingen betydning. I vedtaket mener UDI også at vi ikke risikerer «forfølgelse» i Emiratene. Det har ingenting å si, siden vi faktisk ikke hadde lov til å bli der, og nå ikke har lov til å reise dit. At vi er statsløse – at ingen av verdens land vil ha oss – nevner ikke UDI med ett ord. Deretter kom avslaget fra Utlendingsnemnda.

For å få hjelp prøvde jeg å kontakte både den palestinske og den irakiske ambassaden i Stockholm. Begge ambassadene svarte at det er umulig å reise dit. Den palestinske ambassaden sa at de ikke kan hjelpe fordi vi ikke har flyktet hit fra Gaza. Den irakiske ambassaden sa at ingen kan vende tilbake til Irak etter at de hadde vært mer enn seks måneder utenfor landet. Da jeg tok kontakt med FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR), tilbød de oss få alternativer. De sa vi burde søke om å få leve i en av UNHCRs leire i Tyrkia eller Syria. Det er den eneste konkrete framtida noen så langt har forespeilet oss.

Jeg vet allerede hva slags framtid det ville være. Flere av mine søskenbarn har levd i flyktningleirene Tanaf og Houl i Syria, og min tante bor der fortsatt. Leirene ligger i ørkenen, og livsforholdene er så elendige at folk ødelegges. Kort sagt er det et helvete på jord, spesielt for kvinner. Men selv denne framtida er ikke åpen for oss, siden Syria aldri vil gi oss innreisetillatelse.

Min familie er nå spredt. Mannen til en av søstrene mine ble drept av en veibombe i Irak. Min søster var gravid på den tida, og hun flyktet alene til Kypros og søkte om asyl der. Siden 2008 har min søster og hennes sønn bodd på Kypros med midlertidig oppholdstillatelse, fram til Kypros finner et annet sted å sende dem.

Vi føler at vi er blitt etterlatt uten et liv. Vi har ingen pass. Ingen lovlig måte å reise på. Ingen gyldig oppholdstillatelse noe sted. Ingen offisiell anerkjennelse fra landene hvor vi har tilbrakt våre liv. Ingen anerkjennelse fra landet hvor vi nå er, og hvor vi har håpet vi skulle ha ei framtid. Vi er både statsløse og papirløse.

Jeg føler at det hviler et stort ansvar for familien på ryggen min. I tillegg føler jeg et ansvar for alle de palestinske irakerne som ikke har muligheten til å snakke for seg selv. Jeg er kanskje langt unna alle revolusjonene som skjer i Midtøsten, men jeg opplever at jeg fører min egen revolusjon mot dobbeltmoral, mot hvordan mange land på den ene siden hevder at Palestina og palestinerne har deres fulle økonomiske og politiske støtte, samtidig som 800 palestinere bare i Norge er papirløse og statsløse, og samtidig som millioner av palestinere fortsatt lever i flyktningleire i flere land.

Hvis Norge virkelig ønsker at Palestina skal bli en selvstendig stat en dag, la hennes sønner og døtre få leve et anstendig liv, få sin del av utdanning og helsetjenester og delta i samfunnet. Da, og bare da, kan vi forsvare våre rettigheter og en gang bli i stand til å erklære vår egen selvstendige stat.

Publisert på Dagsavisens debattsider samme dag.

Bjørn Blokhus
Innlegg: 2
Kommentarer: 1446

Hvorfor ikke velge Israel ?

Kommentar #1

Mange palestinere lever et godt liv i Israel. Med muligheter for et menneskeverdig liv de knapt har noe annet sted i Midtøsten.

Uansett er det ikke plass til alle palestinske flykningene i en evt. palestinsk stat. Hverken økonomisk eller når det gjelder arbeid, boliger og det meste.

Men kanskje er drømmen å fordrive jødene ?

Nina Kirkhus
Innlegg:
Kommentarer: 32

Kommentar #2

Bjørn Blokhus

Du leser om et menneske som føler seg uønsket i hele verden. Et menneske som er vokst opp i et liv på flukt. Et menneske som bare vil få være en del av et samfunn. Et menneske som forteller sin historie.

Hvordan klarer du å snu dete til å handle om Israel? Dette handler om retten til et verdig og meningsfylt liv IKKE om konflikten mellom Israel og Palestina. Den diskusjonen kan du ta med deg til et annet egnet innlegg, eller skrive ditt eget.

Bjørn Ditlef Nistad
Innlegg: 65
Kommentarer: 2293

Trolig en representativ historie

Kommentar #3

Historien til denne palestinske kvinnen tror jeg er nokså representativ for mange millioner mennesker som idag er på flukt i ulike deler av verden, og Dagsavisen fortjener absolutt honnør for å ha trykket den. Historien illusterer også på en god måte de dilemmaene vi står overfor når det gjelder asylsøkere. Det er ingen tvil om at denne kvinnen og hennes familie befinner seg i en vanskelig livssituasjon. Men det er heller ikke tvil om at det er hundretusener som befinner seg i en langt vanskeligere situasjon. For eksempel folk som på grunn av sine politiske aktiviteter forfølges av myndighetene i sitt hjemland. Eller foreldreløse barn som befinner seg i en flyktningleir og selvfølgelig ikke har noen som helst mulighet til å ta seg til det rike vesten.

Vår evne til å ta imot mennesker fra andre deler av verden er begrenset. Asyl bør derfor gis til personer som på grunn av sine politiske aktiviteter forfølges av myndighetene i hjemlandet - og eventuelt også til kvoteflyktninger. Kun på den måten kan vi opprettholde asylinstituttet. Jeg betrakter derfor avslaget på asylsøknaden til denne kvinnen og andre som er i omtrent samme situasjon som henne, som riktig. Jeg er også sterk motstander av at det er de personene og gruppene som er heldige nok til å ha en støttegruppe til å tale sin sak, eller som selv klarer å slippe til i media, som skal få opphold. Asyl skal baseres på beskyttelsesbehov, ikke på trynetillegg!

Samtidig har vi opplagt godt av å bli minnet på at den strenge, men rettferdige asylpolitikken vi nesten alle, meg selv inkludert, er tilhengere av, medfører at et stort antall helt normale mennesker som befinner seg i en vanskelig livssituasjon, hvert år blir tvangssendt ut av landet.

Hilde Kjøstvedt
Innlegg:
Kommentarer: 1

Hvorfor ikke Israel?

Kommentar #4

Det blir spurt om hvorfor ikke denne palestinske flyktningen kan velge å søke om opphold i Israel. Hvis kommentatoren hadde hatt et snev av innsikt i problematikken han kommenterer på, burde han visst at Israel gjør sitt aller ytterste for å holde den ikke-jødiske befolkningen i landet så lav som mulig. Etterkommere etter palestinere som flyktet ifm krigen i 1948 har ingen rett til å vende tilbake til Israel, ei heller krav på kompensasjon for eiendom de forlot og siden den gang har blitt nektet å komme tilbake til.

Saleh Alaliyat
Innlegg:
Kommentarer: 1

Hvorfor ikke velge Israel ?

Kommentar #5

Bjørn Blokhus, vet du at den palestinesk jenta og hennes familie kan ikke tilbake til Plaestina (Israel !!!) ? hvem bor i Haifa ( hennes by) ? hvor er hennes hus? og hvem bor i ? vet du at det er cirke 8 million palestinere bor uten Palestine ( Jordan, Lebanon, syria , .... ) od de kan ikke tilbake til deres land nå fordi Israel nekter dette. Jeg håper at Norge og alle landene som liker freedom, Alle folk som liker fred hjelper de palestineske folk til å tilbake til Palestina. men ikke med gir dem avslag, vi må gi dem bra liv til å bo, studere og jobbe sammen med andre nordmenn, støtter dem .

Bjørn Blokhus
Innlegg: 2
Kommentarer: 1446

Alle palestinere kan ikke vende tilbake

Kommentar #6
Saleh Alaliyat – gå til den siterte teksten.

Alle folk som liker fred hjelper de palestineske folk til å tilbake til Palestina. men ikke med gir dem

Det er hverken plass eller økonomi til at alle palestinere kan vende tilbake. Det måtte isåfall bli om jødene ble fordrevet.

Og "Palestina" - staten som nå diskuteres er en "Fatah" - drøm. Hamas er lite interessert, om ikke negativ.

http://english.aljazeera.net/news/middleeast/2011/09/2011913124215275951.html

Kanskje blir det to "Palestinastater", én Fatah og én Hamas. Med hver sin milits slik som i dag.

Da ville det sannsynligvis ikke gå lang tid før de var i åpen kamp om landområder og bistandsmidler.

Jeg liker også fred

Iver Neumann
Innlegg:
Kommentarer: 8

Palestina

Kommentar #7
Bjørn Blokhus – gå til den siterte teksten.

Men kanskje er drømmen å fordrive jødene ?

Nå er det vel det motsatte som er problemet!

Iver Neumann
Innlegg:
Kommentarer: 8

Godt skrevet!

Kommentar #8
Dana Mahmoud – gå til den siterte teksten.

Hvis Norge virkelig ønsker at Palestina skal bli en selvstendig stat en dag, la hennes sønner og døtre få leve et anstendig liv, få sin del av utdanning og helsetjenester og delta i samfunnet. Da, og bare da, kan vi forsvare våre rettigheter og en gang bli i stand til å erklære vår egen selvstendige stat.

Må bare si meg helt enig i dette!

Veldig godt skrevet artikkel!

Tusen takk, Dana Mahmoud!

Dana Mahmoud
Innlegg: 4
Kommentarer: 7

It's my story...

Kommentar #9

Dear all,

thanks for reading and thanks all for your support, in regard of Mr. Bjørn Ditlef comment I would like to show my support to his statement about accepting other people who might deserve protection more than I do, yes I agree and that’s why I didn’t’ lie and said I came from Iraq so I take another person place and his/her right for protection, I said I was in UAE, But Norway have signed a stateless agreement with the UN as well as the refugee agreement, I became stateless, no one want us, even UAE after the Arabic spring they have stopped issuing residencies and work permits for certain Nationalities including Palestinians http://noas.no/?p=news&id=2930, my mother is soon to be 60, this is the maximum age that you are able to get a job back in UAE... So When UNE proposed we issue an external Palestinian use passports and travel back to UAE (This option started to be available only recently and not in 2006) this wasn't viable to us, Believe me I would not want anything in this world more than to start working again, go ahead and finish my masters and start a family of my own, with the love and the support of the kind people I have been meeting throughout this amazing journey I know everything is possible in any country in the world all what I'm missing is a piece of paper that prove I belong somewhere a country that I can call home and not being afraid to be deported over night to the nowhere, a country that I can unite with my family and we take care of each other’s and live as a dignified human beings…

Jarle Mathiassen
Innlegg: 21
Kommentarer: 425

not land disputes at all, but issues with Islam

Kommentar #10

Dr Hamid sier følgende om midtøstenkonflikten i YouTube lenken nedenfor:

"The issues in the middle east
are not land disputes at all, but
rather religious issues with Islam. "

Andres sitater om dette:
"Even if Israel was in New Zealand, they would boycott the country and find other reasons to hate it."

"If the Jews moved to Mars it would encourage the first arab to go into space
just so they could oppose any land claims there too."

http://www.youtube.com/watch?v=VAW74I-EqSQ&sns=fb

Lars Heldal
Innlegg:
Kommentarer: 1

Nesten alle er tilhengere av asylpolitikken

Kommentar #11

Samtidig har vi opplagt godt av å bli minnet på at den strenge, men rettferdige asylpolitikken vi nesten alle, meg selv inkludert,

At nesten alle er tilhengere av den strenge asylpolitikken, er en vannvittig drøy påstand. Hva gjør man med statsløse asylanter uten oppholdstillatelse og papirer? Be de opphøre å eksistere?

Takk til Dana Mahmoud for en veldig godt skrevet artikkel!

Nina Kirkhus
Innlegg:
Kommentarer: 32

Kommentar #12

Jarle Mathiassen

Ditt inlegg har da ingen relevans til Danas historie i det hele tatt. Synes det er upassende å gjøre denne jentas tragiske livshistorie om til enda en tråd som skal dreie seg om konflikten der nede. Dette dreier seg om hennes ønske om å få høre til et land. Et hvilket som helst land som hun kan få kallesitt, og hvor hun kan få starte på et liv.

Bjørn Ditlef Nistad
Innlegg: 65
Kommentarer: 2293

To kommentarer

Kommentar #13

Lars Heldal: Det er i det minste et faktum at det store flertall av befolkningen stemmer på partier som er tilhengere av en asyl- og innvandringspolitikk som er minst like streng som dagens. Kun Rødt, Venstre og delvis SV (som imidlertid er tvunget til å følge Ap), altså ca 10-15% av befolkningen, går inn for en mer liberal asylpolitikk. Eller som Kristin Halvorsen har svart ved diverse anledninger når hun har blitt spurt om hvorfor SV ikke har klart å gjøre asylpolitikken mer liberal: Vi har ikke mandat til det, det store flertall av befolkningen har stemt på partier som er uenige med vårt syn på asyl og innvandring.

Jarle Mathiassen (med meningsfeller): Det er helt ok å diskutere palestinakonflikten, Hamas, islamisme og lignende temaer, men gjør det i sammenhenger der dette er naturlig. Slik du uttrykker deg, virker det som om du gjør alle palestinere, inkludert forfatteren av dette leserinnlegget, kollektivt ansvarlig for hva Hamas eller andre ekstremister måtte stå for. Dette har jeg vanskelig for å oppfatte som annet enn en forsøpling av debatten.

Wilfred Hildonen
Innlegg: 10
Kommentarer: 86

Vet man hva?

Kommentar #14

Det hevdes ofte at majoriteten er motstandere av en mere liberal asylpolitikk siden de stemmer på partiet som støtter dagens nivå av strenghet. Vet man altså faktisk at alle de som stemte på disse partiene, gjorde det nettopp på grunn av asylpolitikken deres?

Dessuten; vet alle de som er for en streng asylpolitikk virkelig hva en slik innebærer? Og da mener jeg en virkelig innsikt og full forståelse; det vil si at man rett og slett er tvunget til å lukke øyne og ører for den lidelsen som denne historien gir et uttrykk for.

Nistad har et poeng slik han beskriver situasjonen og ut i fra denne mener han at vi ikke har et annet valg enn å være restriktive. Det virker som om han også har såpass innsikt at han vet hva konsekvensene av hans holdning blir og han mener at man allikevel må nekte slike som Mahmoud og hennes familie adgang til riket, så og si. Det er et ærlig standpunkt og selv om jeg er uenig, respekterer jeg i alle fall at han tar sitt valg utgående fra kunnskap.

Men hvor mange gjør egentlig det? Hvor mange er det som lever i den illusjonen at så godt som alle asylsøkere egentlig er lykkesøkere og kriminelle, terroristspirer og shariablendete islamister? Hvor mange er det som tror at den typiske asylsøkeren kommer hit, behagelig tilbakelent i en flystol på første klasse? Hvor mange har gjort seg opp en mening på falskt grunnlag?

Så har vi også en liten men ivrig gruppe som baserer sin motstand på en røre av xenofobiske holdninger, mangel på empati og annet rart. Denne er riktignok liten, men temmelig høylydt og tilstede i alle debatter som omhandler innvandring og asyl.

Men altså, hvor mange er det som velger standpunkt ut i fra kunnskap og som virkelig vet hva en strikt asylpolitikk medfører? Hvor mange hadde kunnet se folk i øynene og dømme dem til et liv i elendighet? Det er jo det det er snakk om.

Hvor mange er det som egentlig har en la la la- holdning? La la la! Vikke høre! Vikke se! Vikke vite!

Det burde vi også spørre oss om når vi støtter oss på majoriteten.

Bortsett fra dette vet jeg ikke hva den beste løsningen er, men uansett hva vi gjør, står verden overfor et meget alvorlig problem og det hjelper ikke en gang Norge i det lange løp om vi bare lukker øynene for det og opprettholder en strikt asylpolitikk. Det må mere til. Hva som må til, vet jeg ikke - men jeg vet i alle fall at det ikke er mulig å forholde seg uberørt til slike historier som denne om man er et normalt fungerende menneske.

Kristian Fjeldsgård
Innlegg:
Kommentarer: 1563

Hvem er de rettferdige?

Kommentar #15

Historien til denne palestinske kvinnen tror jeg er nokså representativ for mange millioner mennesker som idag er på flukt i ulike deler av verden, og Dagsavisen fortjener absolutt honnør for å ha trykket den. Historien illusterer også på en god måte de dilemmaene vi står overfor når det gjelder asylsøkere. Det er ingen tvil om at denne kvinnen og hennes familie befinner seg i en vanskelig livssituasjon. Men det er heller ikke tvil om at det er hundretusener som befinner seg i en langt vanskeligere situasjon. For eksempel folk som på grunn av sine politiske aktiviteter forfølges av myndighetene i sitt hjemland. Eller foreldreløse barn som befinner seg i en flyktningleir og selvfølgelig ikke har noen som helst mulighet til å ta seg til det rike vesten.

Du har empati du. Det er bra at du ikke var svensk under krigen og skulle avgjøre hvem som var de rettferdige der. Med ditt resonement hadde vel brorparten av de 60 000 norske flyktninger under krigen blirr avvist ved grensen.

Problemet er at vi i norsk politikk har en rasistisk innvandrerdebatt - særlig med utspring i diverse frp-ere. Asyl og flyktningeinstituttet blir sauset sammen med det, slik at ingen får debatert reelt flyktninger.

Så jeg kan jo spørre Nistad - samme rett for Loke som for Tor? Bør flyktninger til Norge få samme muligheter som nordmenn som flyktet til Sverige.?

Sverre Avnskog
Innlegg: 31
Kommentarer: 686

Trist lesning

Kommentar #16

Det er bra at du ikke var svensk under krigen og skulle avgjøre hvem som var de rettferdige der. Med ditt resonement hadde vel brorparten av de 60 000 norske flyktninger under krigen blirr avvist ved grensen.

Det er selvsagt trist å lese om alle som ikke har sitt eget land og ikke egentlig hører til noe sted.

Uten å ta stilling til hva Norge bør gjøre i akkurat denne saken, så vil jeg bare si at jeg synes sammenligningen med norske flyktninger til Sverige halter noe. Det blir litt annerledes å flykte fra land som ligger i en helt annen verdensdel, enn å flykte til sitt naboland.

Dessverre er det mange millioner mennesker som lider i verden, og Norge kan dessverre ikke ta imot alle som har det vondt. Jeg antar at alle er enig i at vi må sette en grense et eller annet sted. Eller er det noen som mener vi skal ta imot helt ubegrenset med flyktninger?

Uansett hvor liberale vi er, vil det alldtid være noen vi må se i øynene og si nei til!

Min kone kommer fra et land hvor det er mange som lider under fattigdom, vold og forfølgelse men de er sjanseløse til å komme til Norge som flyktninger fordi landet ikke er definert som et land der folk trenger beskyttelse. Likevel har jeg ved selvsyn sett mye lidelse der. Urettferdig?

Sånn er dessverre verden. Vi kan ikke hjelpe alle ved å ta dem hit.

Kanskje finnes det andre måter vi kan hjelpe alle lidende i verden?

Ellers er jeg en av dem som mener myndighetenes nåværende praktisering av flyktningepolitikken er nødvendig. Men man hører jo om enkelttilfeller som virker urimelige, og da er det fint at noen tar affære. Om Dana og hennes familie hører til denne kategorien har jeg for liten innsikt til å vite bestemt. Kan bare ønske deg og din familie lykke til og håper det finnes en løsning!

Mvh Sverre Avnskog

On Elpeleg
Innlegg: 2
Kommentarer: 21

Dear Dana Mahmoud

Kommentar #17

Dear Dana Mahmoud

I read your story and must admit that it touched my heart. I believe every word you wrote because I have heard of many other such tragic stories where human lives are doomed before they are even born.

I found it very incredible that despite the fact that your tragic fate is directly caused by the Palestinian-Israeli conflict that you do not express hate to anyone on your letter!

On the other hand, I will like to point a finger at the cynical and heartless way that political activists on the left and right here are using your fate to promote their pro/anti Israeli and pro/anti Palestinian political views. They neither care for you, me nor anyone else out there, be certain of that.

The Palestinian-Israeli conflict is VERY complicated and I would rather not get into too much details here. Its neither the time nor the place to do so.

To be practical one will must focus on the main problem here. It is a matter of fact that Palestinians both left on their own and were deported from Haifa during the 1948 war. There is more than enough evidence supporting this theory.

It is also a matter of fact that you and your family have the right on your property left/taken behind.

I do not know how much it may help, but I believe that you must start legal procedures against the state of Israel demanding compensation for your family property.

I also suggest to start a campaign to fight for your staying in Norway. I do not think that it is any better solution for you staying in refugee camp in Gaza then in Syria or Turkey. There is a war going on there and I am certain that UDI knows about that-they can NOT force you to go there.

I am in great doubt that Israel will allow you to go back to Haifa, but on the other hand I know of Israeli politicians fighting for compensating Palestinian refugees for the left/taken over property.

If there is anything I can do to help please email me at on.elpeleg@morsmal.eu

I wish you best luck and hope that one day we will all live in a better world without any borders and without any reasons for wars and hate.

On Elpeleg

A Norwegian-Israeli from Tel-Aviv, Israel.

Sverre Avnskog
Innlegg: 31
Kommentarer: 686

Nordmenns syn på innvandring

Kommentar #18
Wilfred Hildonen – gå til den siterte teksten.

Det hevdes ofte at majoriteten er motstandere av en mere liberal asylpolitikk siden de stemmer på partiet som støtter dagens nivå av strenghet. Vet man altså faktisk at alle de som stemte på disse partiene, gjorde det nettopp på grunn av asylpolitikken deres?

Det er gjort mange undersøkelser opp gjennom årene vedrørende folks syn på innvandringspolitikken.

Fant en artikkel på abcnyheter som linker til Integreringsbarometeret 2010

Her er linket til selve artikkelen:

http://www.abcnyheter.no/nyheter/110707/over-halvparten-vil-ha-slutt-pa-innvandringen

PS! Disse linkene sier intet om mitt eget syn på innvandringspolitikken! Tenkte bare jeg skulle bidra med litt fakta.

Mvh Sverre Avnskog

Bjørn Ditlef Nistad
Innlegg: 65
Kommentarer: 2293

Kristian Fjeldsgård (15)

Kommentar #19

Som svar på spørsmålet ditt kan jeg bare vise til innlegget til Sverre Avnskog (16) som jeg helt og holdent slutter meg til. Nesten alle er enige om at Norge ikke kan ta imot alle mennesker som er på flukt i verden. Da må vi føre en nøktern diskusjon om hvem vi skal slippe inn, og hvem vi skal avvise. Kriteriet for å få opphold i Norge må uansett være behovet for beskyttelse, ikke det at en person eller en gruppe mennesker har klart å ta seg hit og er så heldig å ha en støttegruppe eller makter å få pressen til å interessere seg for sin sak.

Jeg ser poenget med at det enkelte menneske skal få mulighet til å fremlegge sin sak for offentligheten, enten det er asylsøkere eller folk som er i sykehuskø. Men jeg er samtidig motstander av at medieomtale skal styre tildelingen av knappe ressurser, det være seg asyl eller tilgang til helsehjelp. Dette dilemmaet har jeg ikke noe svar på.

Del dette innlegget: