Annonse
Annonse
Annons
Annonse
Egil Opsahl
Innlegg: 6
Kommentarer: 65

Leser du, Beate?

Kommentar #20

Du fortsetter å gjenta deg selv.

Leste du linken Nina Kirkhus la inn litt lengre oppe?

«Flertallet av asylsøkerne som kommer til Norge, lyver om sin identitet»

For ordens skyld: Dette er artikkelens tittel, et sitat av FrPs innvandringspolitiske talsmann Per W Amundsen. Artikkelen tilbakeviser denne påstanden:

PÅSTANDEN: «Flertallet av asylsøkerne som kommer til Norge, lyver om sin identitet»

VÅR KONKLUSJON: Det hadde vært meget interessant å vite hvordan Per-Willy Amundsen belegger denne påstanden. Faktasjekk.no finner i alle fall ingen dokumentasjon som viser at flertallet av asylsøkerne lyver. Faktum er at identitetsavklaring er en stor utfordring for innvandringsmyndighetene ettersom kun en liten andel av asylsøkerne har pass eller andre id-papirer. Det betyr imidlertid ikke, som både PU og UDI påpeker, at disse menneskene lyver. I et flertall av asylsakene er søkerens identitet enten dokumentert eller sannsynliggjort. Andelen som blir fengslet i forbindelse med identitetstvil er svært liten. Mye tyder derfor på at påstanden er uriktig, men heller ikke dette er mulig å finne tydelig bevis for i statistikken. Konklusjonen blir at Amundsen er på tynn is.

VURDERT AV: Gard Steiro, konstituert sjefredaktør.


Du er tydeligvis av samme oppfatning som Per W. Har du bedre kilder enn hva BT var i stand til å finne?

Nina Kirkhus
Innlegg:
Kommentarer: 32

Kommentar #21

Norge har ikke en returavtale med Etiopia, disse er da i kategorien URETURNERBARE. Mange har papirer men norske myndigheter godtar ikke disse papirene. Når det er tvil om beskyttelsesbehovet er reelt eller ikke SKAL,BØR,MÅ dette komme søkeren til gode, vi kan ikke på noen måte sende folk tilbake hvis vi ikke er 100% sikre på at det er trygt. Det er skammelig at Norge som er et av verdens rikeste land, som skryter av å være forkjempere for menneskerettigheter faktisk blir dømt i internasjonal domstol for å bryte dem.

Det er ikke snakk om at det kommer til å velte asylsøkere inn over våre grenser, selv om vi følger opp de forpliktelsene vi har. Menneskerettighetene er innlemmet i norsk lov. Lovverket er på plass for å kunne følge opp pliktene våre. Det er praksisen som er blitt på kant med dette.

Berit Sonja Hougaard
Innlegg:
Kommentarer: 8

Kommentar #22

Randi Solbergnes har skrevet et langt og grundig innlegg om etiopiernes sak. Jeg har ingen grunn til å tvile på at hun vet hva hun snakker om. Vi er mange som engasjerer oss i ulike grupper asylsøkeres saker, men ofte kjenner vi en gruppe bedre enn andre. Det gagner ikke saken å sette svake grupper opp mot hverandre.

Jeg har problemer med å forstå at man kan ha stor mistro til myndighetenes behandling av palestinske asylsøknader og samtidig stole på de samme myndigheters behandling av andre asylsaker? Jeg vil tro at mange saker behandles på en forsvarlig måte, men vi vet fra pålitelige kilder at mennesker er tvangssendt tilbake til fengsling og tortur. Ett slik tilfelle er et tilfelle for mye.

Jeg har også problemer med å forstå det ultimate kravet til at man må kunne bevise sin sak. I mange tilfeller dreier dette seg om mennesker som er i opposisjon til myndighetene i diktaturstater. Mange vil ha problemer med å skaffe seg de rette papirer før de flykter.

Det finnes sikkert en del asylsøkere som forsøker å bløffe og som bevisst trenerer saken sin ved ikke å legge fram papirer. Men jeg vil mene at man kan være i livsfare selv om man ikke har papirgrunnlaget for å bevise det.

Jeg har stor forståelse for at våre utlendingsmyndigheter har en krevende jobb og mener at man selvsagt skal ha en grundig behandling av sakene. De innstramningene vi har sett de siste årene mht regelverket, og det faktum at det finnes saker hvor mennesker er sendt tilbake til fengsling og tortur, gjør meg urolig. Problemet for oss alle er at det er vanskelig å få oversikt og forståelse i dette store feltet. Det finnes masse informasjon, men det er vanskelig å forholde seg til påliteligheten. Det er derfor meget positivt at Randi Solbergnes deler sin innsikt med oss og legger ned et stort arbeid for denne gruppen mennesker.

Øivind Armand Halvorsen
Innlegg: 3
Kommentarer: 515

Det minner mest av alt om ondskap!

Kommentar #23

Når folk som har job, bolig og barn født i Norge. Når deres barn er i barnehage, går på skole, har norske venner. Når slike mennesker kastes på gata og er etter all sansynlighet uretturnerbare, hvordan i h.... skal man forstå en slik praksis???

Hvordan kan noen forsvare en slik praksis?

Det minner svært lite om å sette menneskerettighetene ut i livet. Det minner om ondskap spør du meg!

Øivind Armand Halvorsen
Innlegg: 3
Kommentarer: 515

Ord og praksis

Kommentar #24

Ordene

Om noen av ord

rager mot himmel

om noe i ordenes vrimmel

er hellig

er møtt med respekt

som veier

som tynger

med egen vekt

da enes nok vi

ordet er Demokrati

Om noen av ord

er sveket som få

misbrukt av mange

tråkket på

da blir det kanhende

ikke så lett

å enes i alt og ett!

Det er når du møter

din virkelighet

når ordenes innhold

blir helt konkret

når stemmene stilner

handling er krav

da vises lett

den mening du gav

ordet du brukte

hver dag!

Det er med ord

som himmel og hav

de speiler en tanke

ens holdninger av

Har ordene pigger

(det hender iblant)

de river og rusker i sinn

kanhende kom tanken

vi gjerder dem inn?

Ordene svirrer

som mygg over vann

mange klekkes i gjørme

og dam

svart blir til hvitt

hvitt blir til svart

forfalsker og vender

det budskap de sender

gir ofte nok

smutsige hender

Lytte til ord

se hver bokstav

Glemme

den praksid de gav?

Når fellene legges

i busker og kratt

Solen går ned

det lakker mot natt

er stiene dunkle å se!

Randi Solbergnes
Innlegg: 17
Kommentarer: 52

Menneskerettighetene først og fremst.

Kommentar #25

Hvis menneskerettighetene ble lagt til grunn for hvert enkelt menneske og for hver enkelt sak i UNE så hadde vi kanskje ikke hatt ureturnerbare?

Noe er veldig galt når mennesker faller utenfor systemet og kommer i en slik umenneskelig situasjon. Disse kan ikke returnere i frykt for represalier fra Meles Zenawi og hans medsammensvorne der "alt som kan krype å gå" blir arrestert og torturert. Samtidig er ikke regjeringen her i landet villig til å finne løsninger for dem. Her må noe gjøres og det snart.

Hvorfor har så mange sluttet i UNE i løpet av de siste årene? På grunn av at de måtte "følge skjema til UNE" og at de gikk grundig lei over urettferdige og feile vedtak, sier flere av dem.

De papirløse må oppsøke kirker, organisasjoner, gode mennesker osv for å få mat hver dag, samt at de har mistet alle rettigheter vi andre tar som en selvfølge. Til dere som er så kritiske, hva ville dere gjøre i en slik situasjon? Prøv ut den empatiske siden av dere selv.

Tror dere at våre papirløse flyktet fra hjemlandet sitt for å komme hit på ferietur? Tror dere at disse menneskene savner familiene sine i hjemlandet som de ikke kan reise tilbake til og som de ikke har sett på opptil 17 år? Tenk dere om og sett dere inn i situasjonen før dere uttaler dere.

Til dere som viser engasjement, kunnskap og innsikt i papirløsesituasjonen: Hjertelig takk for stor medmenneskelighet og for flotte kommentarer så langt!

Kristian Fjeldsgård
Innlegg:
Kommentarer: 1561

Bevisbyrde

Kommentar #26
Beate Klette – gå til den siterte teksten.

Man KAN ikke gi opphold til mennesker som kommer hit med en historie uten og kunne bevise sin sak! Hvis det var slik så vil antallet søkere øke mangedobbles. Så hvem utelukkes. Hvordan kan man si at en Etiopiers situasjon er værre enn en Somaliers. Eller en Irakers situasjon er værre enn en Palestiner. Det er individuell behandling av hver sak- bevis byrden ligger på individet.

Problemet for flyktninger til Norge er at vi har innskrenket mulighetene i forhold til FNs flyktningkonvesjon. Grunnlag som skulle gi asyl blir glatt sett bort fra.

I så måte står vel etiopere og palestinere i samme bås: Begge grupper har problemer med å verifisere sine historier. Mange mangler papirer.

Ja, hvorledes skal du få papierer på den etiopiske landsbygda dersom du står i oposisjon til myndighetene? Eller på Gaza-stripen, hvorledes utreise?

Jeg er "dobbelt flyktningebarn":

Min mor var internflyktning under krigen, hun ble brendt ut av Kristiansund.

Min far måtte etter to "besøk" på Arkivet i Kristiansand flykte til Sverige.

Selv overfor norske myndigheter hadde han problemer med sin historie etter krigen. Som mange andre snakett han lite etter krigen og selve flukten til Sverige vet jeg ingenting om. Det jeg imidlertid er sikker på er at han IKKE hadde ekte papirer. For en som var i tyskernes søkelys var det ikke mulig å få det nødvendige "grenseboerbevis" som muliggjorde reise i grensestrøkene mot Sverige.

Så derfor et råd: Sett ikke enkeltgrupper opp mot hverandre.

Eyob Kifle
Innlegg: 7
Kommentarer: 2

England gave amnesty to asylumseekers

Kommentar #27

Asylum seekers 'granted amnesty' by UK Border Agency

Click to play

Advertisement

Damian Green: "Arrests have gone up, convictions have gone up"

Continue reading the main story

Related Stories

So many asylum seekers have been given leave to remain in the UK that it "amounts to an amnesty", MPs have said.

Since 2006, the Home Affairs Committee said 40% of outstanding cases dealt with by the UK Border Agency (UKBA) led to individuals being allowed to stay.

It said the UKBA also had "no idea" what happened to tens of thousands of others whose cases had to be shelved.

Immigration Minister Damian Green said there was "absolutely no amnesty" and the system was "getting better".

Asylum is protection given by a country to someone who is fleeing persecution in their own country.

'Not fit'

In 2006, the then Labour home secretary John - now Lord - Reid described the immigration system as "not fit for purpose" after it emerged there was a backlog of about 450,000 asylum cases which had not be dealt with, some dating back many years.

He vowed to tackle the problem and, after taking office last year, the coalition said it would clear the backlog by this summer.

Continue reading the main story

Analysis

Matt Prodger Home affairs correspondent, BBC News

It's five years since the then Home Secretary John Reid described his immigration department as "not fit for purpose". At the time, the Labour government was only just beginning to clear the backlog of unresolved cases.

It's a labour-intensive process and private contractors had to be brought in to help.

While the coalition government has introduced tougher criteria for those who qualify to come to the UK, they don't apply to asylum seekers who make up this backlog. Nor do they address another problem - cuts to the Border Agency budget, which will see 5,000 posts go by 2015.

Immigration policy is a headache for every government, and the word "amnesty" when applied to it is like kryptonite. In fact, Nick Clegg suggested a limited amnesty while on the campaign trail in 2010, but it was rejected by his Conservative coalition partners.

The Home Office emphatically denies there's been an amnesty, but with 75,000 asylum seekers effectively "missing" as well, today's report echoes John Reid's words.

But in a critical report, the cross-party Home Affairs Committee said the target "seems to have been achieved largely through increasing resort to grants of permission to stay", and by changing the rules to allow those grants to be given to applicants who had been in the UK for between six and eight years - rather than 10 to 12 years previously.

So far 403,500 applications from the backlog have been fully processed. Of those, only 38,000 were rejected compared with 161,000 who were given permission to remain.

The latter was "such a large proportion that it amounts in effect to an amnesty", the MPs said.

Of the remaining 205,500 applications, 40,500 were effectively shelved simply because "the applicants cannot be found and it is unknown whether they are in the UK, have left the country or are dead" - an outcome MPs said was "indefensible".

The remainder are said to be duplicates and errors in the system.

'Administrative problem'

Keith Vaz, the Labour MP who chairs the committee, said he "welcomed" the fact the backlog had been cleared but questioned the methods used.

"The problem with the UK Border Agency, which predates this government, is a lack of administrative control," he told Radio 4's Today. "It is an administrative issue rather than a political problem and we would like to see it resolved so the government can meet the targets it has set out."

But Mr Green said all cases had been considered on their merits and the number of people being granted leave to remain had not risen over the past year.

"Absolutely, there is no amnesty and the system is getting better now," he told Today.

Asked about the 40,500 cases where individuals could not be traced, he said he believed most had either left the country or died as they had not shown up on any government databases since then.

While the current asylum system was not perfect, he said it was hugely improved and 60% of applications were now dealt with within 30 days.

He added: "The number of applications we had is running at a 20-year low, we are spending £100m less of taxpayers' money on asylum support than we were two years ago. Finally, after years of chaos and shambles we inherited, the asylum system is getting back to some kind of health and stability."

Campaigners for lower immigration levels said the report suggested the "green light was being given" to illegal incomers.

"The removal of those people who overstay their visas and no longer have the right to be in the country is absolutely essential to the credibility of the whole system," said Andrew Green, chairman of Migration Watch UK. "This report suggests that the removal effort is much too feeble."

Family life

But Keith Best, former chief executive of the Immigration Advisory Service, said many of the applicants had simply been "forgotten about" and "left in limbo" by the authorities.

And the Refugee Council said allowing many asylum seekers to remain in the UK was the "humane" thing to do given their circumstances.

Continue reading the main story

“Start Quote

Many will have settled down with families and made strong bonds with their local communities while it has been unsafe to return to their own countries”

End QuoteJonathan EllisRefugee Council

"Many will have settled down with families and made strong bonds with their local communities while it has been unsafe to return to their own countries," said the organisation's Jonathan Ellis.

Labour said the UKBA's efforts were being undermined by cuts in its funding which would reduce staff levels by 5,000.

According to Home Office statistics, the number of people granted asylum in the UK rose every year between 2004 and 2008 before falling in 2009.

During last year's election campaign, David Cameron attacked what he said were Lib Dem proposals for an amnesty for illegal immigrants who had been living in the UK for a certain amount of time - although the Lib Dems said this misrepresented their position.

The coalition has continued Labour's ban on low-skilled workers from outside Europe, but has also introduced a cap on non-EU skilled workers as part of a pledge to bring net migration down to "tens of thousands" by the end of the Parliament.

Randi Solbergnes
Innlegg: 17
Kommentarer: 52

Brudd på menneskerettighetene i Norge.

Kommentar #28

Er det blitt gammeldags å snakke i en høflig og respektfull tone til andre mennesker? Er min barnelærdom blitt avlegs?

Når jeg hører våre ledende politikere uttale seg om våre papirløse asylsøkere som kriminelle så blir jeg både skamfull og sjokkert:

"De skal ut!"

"De er her ulovlig!"

"Når returavtalen er i orden skal de ut med første fly!"

"De har fått beskjed om å forlate landet!"

"De er ikke ureturnerbare!"

"De er kriminelle!"

Hvor er respekten for menneskeverdet?

Hvordan kan slike hysteriske uttalelser og en slik generalisering av mennesker i en sårbar situasjon tolkes?

Hvordan oppleves dette for mennesker som er kommet hit for beskyttelse og som har nok av åpne innvendige sår? På toppen av alt skal de tvangsutsendes med risiko for forfølgelse og tortur!

Storberget er advokat og har arbeidet som forsvarer. Som forsvarer må man ha innsikt, forståelse, respekt og empati for mennesket som skal forsvares uansett hva dette mennesket har gjort eller ikke gjort. Forsvareren skal ha respekt for menneskeverdet.

Nå er Storberget Justisminister.

Er Storberget fortsatt forsvarer for mennesker som står "svakt" i samfunnet vårt, slike som de papirløse etioperne? Noen av dem sier at de tar heller livet sitt enn å bli tvangsreturnert til Etiopia!

Norge bryter grunnleggende menneskerettigheter, ofte nevnt i innlegget, også i påfølgende kommentarer og linker. Slutter meg til Egil Opsahl's utsagn: "for meg er det mer og mer menneskerettigheter det dreier om." JA! Det er det Norge har forpliktet seg til og det er det dette dreier seg om.

Er Storberget fortsatt forsvarer for menneskeverdet?

Hvordan kan Storberget forsvare en asylpolitikk som er uten rettferdighet, uten humanitet og uten av at menneskerettighetene blir fulgt for denne gruppen mennesker?

De papirløse etioperne har «falt mellom to stoler» og er i en veldig vanskelig og sårbar situasjon.

Nå er det opp til Storberget og regjeringen å ta ansvar og rydde opp i alt som er «feid under teppet» i alt for lang tid. Vis de ureturnerbare etioperne (for det er det de er) respekt og humanitet ved å gi dem amnesti!

Aktuelle linker:

http://noas.no/?=news&id=2978

http://mobil.aftenposten.no/article.htm?articleid=3881083

http://aftenbladet.no/innenriks/politikk/Papirlse-m-jobbe-svart-i-Stavanger-for--overleve-2861600.html

http://dagogtid.no/nyhet.cfm?nyhetid=1956

Randi Solbergnes
Innlegg: 17
Kommentarer: 52

Mange flere arrestasjoner!!!

Kommentar #29

Bare siden jeg satte inn dette innlegget har det vært massearrestasjoner under anti-terrorismeloven i Etiopia. Vanlige mennesker som er mistenkt for å være i opposisjon til regjeringen blir fengslet, mange journalister og andre som kanskje har uttalt seg kritisk til regjeringen. Jeg har lest utallige av artiklene til Eskinder Nega, den ene journalisten som nå er arrestert.

Kjenner at jeg blir oppgitt og rasende over at ingen av våre ledende politikere snart kan innse at noe må gjøres for etioperne her i landet, også kreve returavtalen stoppet!

De viser tydelig ved sin arroganse at de syns det er helt greit at etioperne skal sendes tilbake og rett i tyrannen Meles Zenawi's torturfengsler! Jeg skammer meg og det burde de også gjøre!

For dem kommer politikken først, humanitet og menneskerettigheter kommer sist!

Fersk rapport:

http://amnesty.org/en/news-and-updates/ethiopia-must-end-crackdown-critics-2011-09-16

Del dette innlegget: