Annonse
Annonse
Annons
Annonse
Randi Solbergnes
Innlegg: 17
Kommentarer: 52

Åpent brev til Knut Storberget.

- 13012 visninger Innlegg

Storberget og utlendingsmyndighetene "legger mange ressurser i å få til en returavtale med Etiopia". Er det viktigere at statistikken på antall utsendte asylsøkere blir høyere i år sammenlignet med i fjor enn å vise humanitet?

Vi har en brutal og inhuman asylpolitikk når det gjelder de papirløse etioperne. Storberget ignorerer all motstand fra blant annet menneskerettighetsorganisasjoner, partiledere og andre politikere, etiopiaeksperter og tusener på tusener av flotte mennesker som engasjerer seg for at etioperne skal få beskyttelse i Norge.

Det som slår meg mest er at justisministeren må ha en elendig kunnskap om den politiske situasjonen i Etiopia som har blitt betydelig verre bare i løpet av det siste året, for eksempel Meles Zenawi's anti-terrorismelov der mange uskyldige mennesker blir dømt som "terrorister" kun for å uttale seg kritisk til regjeringen. Mange blir fengslet uten grunn, uten retten til advokat og uten lov og dom, så torturert. Etiopia har mange fengsler over hele landet der tortur er "daglig kost". Spesielt Maekelawi-fengslet utenfor Addis er beryktet for sin tortur og andre grove brudd på menneskerettighetene. Tusenvis av opposisjonelle som kjemper for demokratiske rettigheter lider i disse fengslene. Flere menneskerettighetsorganisasjoner bekrefter dette, blant dem Amnesty. Bare ett av mange eksempler på hvordan Meles Zenawi undertrykker og kontroller sin befolkning er arrestasjonene av to etiopere som ble observert for kort tid siden av Meles' folk når de snakket med Amnesty. Disse ble arrestert og Amnesty's folk ble sendt ut av Etiopia. Skal tro hvordan det går med de som ble arrestert? Ble de dømt som "terrorister"?

Det som også slår meg er at det må stå dårlig til med evnen til å lytte til hva folk som faktisk kjenner Etiopia sier om en returavtale til et så brutalt regime der menneskerettigheter er ikke-eksisterende. Human Rights Watch blant andre fraråder tvangsutsendelser til Etiopia!

Men Storberget ser ut til "å vite mest og best". Vil ikke lytte, vil ikke lære.

"Den som ikke har lovlig opphold i Norge må raskest ut av landet" ser ut for å være yndlingsuttalelsen når det gjelder asylsøkere med endelig avslag. En tvangsretur med politisk aktive personer til ettpartidiktaturet Etiopia er et rått sjansespill og et lite gjennomtenkt "eksperiment". Hvorfor lever etioperne i bunnløs frykt for tvangsretur?

Flere har opplevd massevoldtekter, umenneskelig tortur og har risikert livene sine i flukten mot trygghet og beskyttelse. Så har de blitt utsatt for ny psykisk tortur her i landet ved å vente i frykt i mange år på en beskyttelse de enda ikke har fått, og hvis Storberget får det som han vil skal de tvangsreturneres og på nytt risikere å komme i en traumatisk situasjon og må leve resten av sine liv i utrygghet.

Det er mennesker det dreier seg om. Våre medmennesker.

Det er nærliggende å spørre: Hva ville Storberget gjøre i en lignende situasjon?

Europakonvensjonen for menneskerettigheter gir oss alle en klar beskjed: "Ingen skal utsettes for tortur eller umenneskelig eller fornedrende behandling eller straff".

Europadomstolen har i sin praksis forbud mot å avvise eller utvise noen om det foreligger risiko for at personen kan utsettes for tortur eller dårlig, umenneskelig eller fornedrende behandling.

Merk ordet "risiko".

Ved en tvangsutsendelse til Etiopia kan ikke hverken Storberget, regjeringen eller utlendingsmyndighetene garantere at etiopere ikke blir arrestert ved retur.

Domstolen har dessuten flere ganger slått fast torturforbudet og forbudet mot å avvise noen som risikerer tortur er uten unntak.

Hør på ordene "uten unntak".

Igjen: Ingen får eller skal utvises hvis de risikerer tortur i returlandet. Det vil alltid være en risiko forbundet med en tvangsretur til Etiopia.

Norge har underskrevet Europakonvensjonen og derved forpliktet seg til å følge menneskerettighetene og da skal ingen sendes tilbake med en slik risiko.

Trygghet er en menneskerett. Hvis personer skal tvangsutsendes skal de komme til trygge forhold og leve i trygghet.

Nesten alle land i Europa har vist humanitet i den samme papirløs-situasjonen som Norge er i nå gjennom regulariseringer, i flere av disse landene som resultat av kampanjer som "Ingen mennesker er ulovlige" som for eksempel Sverige, Frankrike og Nederland. Hvorfor ikke Norge, Storberget?

Asylrørelsen i Stockholm har bare siden mai i år hatt flere aksjoner mot Migrationsverket for utsendelse av iranere og stoppet uttransporteringen av 7 personer. Mennesker som bryr seg aksjonerer sammen med Asylrørelsen og forhindrer at personer blir utsendt til høyst usikre forhold. Sverige viser humanitet der Norge svikter. Den demokratiske rettigheten til å demonstrere blir respektert i Sverige og andre land, men ikke her i Norge, ikke når det gjelder de papirløse etioperne. Hvorfor?

En bred EU-rapport (ICMPD-2008) bekrefter at hovedbegrunnelsen for regulariseringer i nordeuropeiske land har vært humanitære hensyn. Hvorfor ikke vise humanitet og gjøre det samme i Norge? Norge får mye kritikk for sin umenneskelige asylpolitikk og er snart det eneste landet i Europa som ikke har gjort regulariseringer.

"Asylinstituttet faller sammen" er vi vant til å høre når politikere skal forsvare hvorfor ikke noe blir gjort for å gjøre regulariseringer for etioperne. Dette er en svært dårlig unnskyldning ettersom dette ikke har skjedd i andre land. Regulariseringene har i stedet gagnet asylpolitikken og beskyttelse blir gitt til flere som trenger det.

Det kommer utallige klager til Justisdepartementet på grunn av urettferdige vedtak i UNE. Justisdepartementet forsvarer seg med at "40 % av etioperne får opphold og det er et høyt tall sammenlignet med andre land". Et slikt svar vil jeg kalle arroganse uten sidestykke, ansvarsfraskrivelse og absolutt ikke et fnugg av respekt for mennesker i en veldig hardt presset og umenneskelig situasjon. Det dreier seg ikke om antall prosent og hvilke land, det dreier seg om at for mange mennesker får endelig avslag på asylsøknaden sin!

Alle kan naturlig nok ikke få beskyttelse, men det må foretas riktige, rettferdige vedtak basert på hver enkelt menneske, ikke basert på tall, prosenter og statistikker.

Til slutt:

Vi er tusener på tusener som engasjerer oss angående de papirløse. Vi arrangerer underskriftskampanjer, asylmarsj, demonstrasjoner og mange andre flotte tiltak rundt omkring i Norge med krav til regjeringen om at etioperne må få beskyttelse. Det er fullstendig uakseptabelt at våre medmennesker skal leve under så uverdige forhold. Norge kan ikke lenger utsette disse menneskene for mer psykisk tortur.

Nå må Storberget og regjeringen ta ansvar å sette ut i praksis alle fantastiske ord dere selv nylig har uttalt og åpne opp for kommunikasjon med alle oss som kjemper for og sammen med de papirløse:

"Nå skal vi dyrke mangfoldet i det flerkulturelle samfunnet."

"Mer demokrati, mer åpenhet og mer humanitet".

"Mer medfølelse og forståelse."

"Flyktninger i Norge som har opplevd vold og tortur i hjemlandet deler vår sorg og nå kan vi lettere dele deres".

Det flotte med menneskerettigheter er at de gjelder for alle mennesker. Uten unntak.

Ser med spenning fram til en redegjørelse fra Storberget om hvilken framtid som tilbys etioperne og hvordan Storberget forsvarer en returavtale med et av de verste tortur-regimene i verden.

Randi Solbergnes

Menneskerettighetsaktivist

Liv Serine Helgesen
Innlegg: 60
Kommentarer: 1505

Send innlegget også i mail !

Kommentar #1

Husk å sende linken til innlegget ditt i mail til Storberget i Justisdepartementet! Du finner mailadresse på nettsiden. Ikke sikkert han leser Nye Meninger og innlegget ditt pga generell travelhet. Husk å opplyse adressen din, da får du svar via posten. Ikke regn med at du får svar her.

Skitt fiske, som de sier på sunnmøre når de ønsker noen skal få fisk! :-)

Randi Solbergnes
Innlegg: 17
Kommentarer: 52

Takk skal du ha, Liv Serine.

Kommentar #2

Skal gjøre som du sier hvis han ikke svarer her. Han skal nok ikke slippe unna så lett!

Syns uansett det er viktig å informere så mye som mulig om hvilke grusomheter som foregår i Etiopia. Politikere lytter til Erik Solheims solskinnshistorier om økonomisk vekst og applauderer rikelig, men den siden som har utallige grove brudd på menneskerettighetene er det stille om.... Det er på tide at disse innser at politisk aktive mennesker ikke kan tvangsreturneres til dette ettpartidiktaturet.

Forresten, angående økonomisk vekst, den vanlige etioper merker ikke noe til den økonomiske veksten Solheim skryter av. Inflasjonen i Etiopia er nå så stor at de ikke har råd til å kjøpe det mest nødvendige. Det gjelder i alle fall 80 % av befolkningen som bor på landsbygda.

Rune Berglund Steen
Innlegg: 72
Kommentarer: 63

Avtaler med diktaturer

Kommentar #3

Takk for godt innlegg! Noe av det som forbauser meg, er hvor uproblematisk det tydeligvis er for norske myndigheter å forhandle med noen av verdens verste regimer om å ta tilbake asylsøkere. Norske diplomater setter seg i samme rom som diktaturers håndlangere, og forsøker å overtale dem til å ta tilbake borgere som har flyktet fra de samme diktaturene. Hvordan forsøker man å oppnå dette? Hva slags innrømmelser gir Norge potensielt i disse forhandlingssituasjonene?

Etiopia er altså et brutalt diktatur som har stjålet flere demokratiske valg på rad, et slikt regime som nå styrtes ett etter ett litt lenger nord. EU forhandlet med Gaddafi til folket felte ham, med hjelp av norske bomber. Norge forhandler nå med Etiopias diktator, Meles Zenawi.

Spesielt tragisk er det når jeg vet hvor mange av etiopierne som er opposisjonelt aktive - folk som ønsker å gjøre en forskjell, en forskjell de ikke kan gjøre fra innsiden av et etiopisk fengsel.

Randi Solbergnes
Innlegg: 17
Kommentarer: 52

Hva tilbyr Norge Etiopia i bytte med de papirløse?

Kommentar #4

Takk til deg også, Rune Berglund Steen. Godt skrevet!

Ja, hva har våre ledende politikere å skjule mon tro? I alle fall noe som betyr mye mer for dem enn etioperne som har levd under forferdelige forhold her i landet opp til 17 år! De betyr så lite at de skal tvangsreturneres uten noen som helst interesse for hvilken risiko dette kan innebære.

Uansett hvor stor kunnskap vi som kjemper for de papirløse har om Etiopia så velger de å være arrogante og heve seg høyt over "oss vanlige mennesker". Kanskje de mangler den kunnskapen vi har fått gjennom mange år?

Storberget elsker å skryte av at Norge har den strengeste asylpolitikken i Europa. Jeg skammer meg hver gang jeg hører dette, det er jamen ikke mye å skryte av. Vår asylpolitikk når det gjelder de ureturnerbare etiopiske asylsøkerne er rett og slett umenneskelig, det er vanskelig å finne ord.

Denne linken sier mye om norsk asylpolitikk:

Asylum policy strictest in Europe

February 17, 2011

http://www.newsinenglish.no/2011/02/17/asylum-policy-strictest-in-europe/

Norway’s policies for granting asylum and residence status to immigrants are among the strictest in Europe, according to some human rights experts. Between 1996 and 2008, 5 million undocumented migrants were given the right to stay in Europe. None were allowed to stay in Norway.

Prime Minister Jens Stoltenberg is "playing a tough game" with asylum policy during an election year, claims one expert on human rights. PHOTO: LO/Paal Andreassen

“Even when he has a choice, (Labour Prime Minister) Jens Stoltenberg repeatedly chooses stricter immigration policies than Berlusconi,” Kjetil Tronvoll, professor and human rights expert at the University of Oslo, told newspaper Dagsavisen, referring to the far more conservative and embattled Italian prime minister. “Both the Maria Amelie case and that of the undocumented Ethiopians who recently occupied Oslo Cathedral are unusual cases where one could have decided to find a solution without undermining the integrity of the asylum regulations, which is what the government is afraid of.”

Stoltenberg’s left-center government coalition has taken a firm stand on immigration policies, often over the objections of some coalition members. It’s believed his Labour Party is most keen to counter any opposition party criticism that the government might be too soft on immigration, and some political commentators have said Stoltenberg has gained by being being tough.

Tronvoll conceded that the authorities “understandably” argue that it “should not be possible to wrangle one’s way to permanent resident status. However, in the Ethiopian case, it’s not a question of thousands, but a few hundred, who are in a special predicament because they cannot be compulsorily repatriated.

“Maria Amelie is another special case which brings up the question of whether children should be made responsible for their parents’ actions,” Tronvoll told Dagsavisen. He thinks the government could have made exceptions to the rules in their cases, by offering some sort of amnesty.

Most countries in the European Union (EU) have carried out humanitarian solutions whereby amnesty and permanent residency are granted to a group of people who have previously been undocumented. These people may be either migrants looking for work or former asylum seekers. Amnesty ís usually given in order to combat the underground economy and wage dumping. Berlusconi granted amnesty to more than half-a-million migrants in 2002 and 2003, reported Dagsavisen, while Spain and Greece have granted amnesty as well.

In northern Europe, undocumented workers are primarilly former asylum seekers. Humanitarian arguments play a larger role in normalizing their status. Sweden allowed 17,000 previously rejected asylum seekers to stay after reviewing their cases. Finland has a general clause which grants resident status to undocumented migrants if they are still in the country two years after the final rejection of their applications.

“The political leadership decides how the regulations are implemented. When the politicians advocate strictness, applications are affected correspondingly. From what I observe, a very tough game is being played. This is an election year and I think that may be explanation enough,” Tronvoll told Dagsavisen.

Views and News from Norway/Sven Goll


Jon-Øivind Storaker
Innlegg: 9
Kommentarer: 220

Takk

Kommentar #5

Takk for godt innlegg! Det skal spres på Twitter og i Facebook.

Et annet forhold ved Meles Zenawis regime er at han har benyttet sultkatastrofen i sin undertrykkelse av opposisjonen. Landsbyer der oppsosisjonelle står sterkt har vært nektet nødhjelp. Dette har ført til stor dødelighet i disse landsbyene.

Det er oppsiktsvekkende hvis Norge vil inngå returavtale med et slikt land. Både ved asylvurdering og ved tvangsretur er hensynet til menneskerettighetene er fullstendig tilsidesatt. Innvandringen skal reduseres, koste hva det koste vil av menneskelige lidelser.

Dette ikke minst i lys av en annen sak: regjeringens forhandlinger med Egypt (!) om tvangsretur av palestinere. (Bare Egypt slipper dem gjennom, så kan det være det samme hva som skjer i Gaza.)

Randi Solbergnes
Innlegg: 17
Kommentarer: 52

Takk til deg, Storaker!

Kommentar #6

Takk for god kommentar og enda en takk for at du vil spre artikkelen på Twitter og Facebook!

Tror faktisk ikke sannheten om den alvorlige politiske situasjonen i Etiopia kan spres nok! Fokuset på etioperne er veldig mye på det som skjer her i landet. Slik må det også være, men så lenge våre politikerne og den vanlige kvinne/mann i gata (ikke alle!) ikke vet mer om Etiopia enn at landet er i "sterk økonomisk vekst" så må det også informeres om at Etiopia ikke er noen solskinnsstat. Det må opplyses om at Etiopia er et av de mest undertrykte torturregimer på denne planeten og en returavtale til et slikt land bør kreves stoppet.

Human Right Watch dokumenter at mennesker i Etiopia er livredde for å la seg intervjue, de tør ikke, av redsel for å bli forfulgt, fengslet og torturert! Forandringen som har skjedd fra de papirløse flyktet fra Etiopia til nå er enorm i negativ retning. Ikke rart at de lever i sterk angst for tvangsretur!!!

Ja, hvor er menneskerettighetene? Så at Amnesty skulle starte kurs i menneskerettigheter på Stortinget for en tid tilbake. Tror våre ledende politikere skulket.....

Thewodros Getachew
Innlegg: 4
Kommentarer: 10

What does democracy has nothing to with dictators?

Kommentar #7

Thank you Solbergnes for well articulated and factual article ,After the Arab spring removed all out sitting north Africa dictator’s from power, Melse Zenawi has now became one of the top ruthless dictators in the continent , there is no shortage of information about his regime atrocity since it has been reported by many national and international human right organization for so many years but more significantly by the people who fled the country and scattered through out the world as first hand witnesses . Ethiopians asylum seekers in Norway were also a witness and a victim of all the extra judicatory killings and the harassments which has been committed by the regime. The current government Ethiopia is well know by his bad reputation of killed, detained and harassed individuals who has been critical to the government even columnists on the news papers has been charged with Anti terrorisms legislation, the law deliberate design to silence the critics and to impose fear on the society and the judiciary system is under a direct and a strict control of the government and politically motivated charges against citizens were a day to day tragedy more over most of judges and prosecutors in the justice system were a member and supporter of TPLF/EPRDF party therefore the out come of any political court case is predetermined http:// UNHCHR on anti-terror law in ethiopia,. http://( Terrorism Law Undercuts Free Speech, CPJ in one of its letter described it as follow “…On July 7, the Ethiopian House of Peoples' Representatives passed the Anti-Terrorism Proclamation despite concerns raised by legal experts, lawmakers, and the private press about sweeping statutes that restrict fundamental constitutional rights, including press freedom. Several journalists, who asked that their names be withheld for fear of government reprisals, told CPJ they received phone calls and warnings from officials and government supporters to censor coverage scrutinizing the law. The proclamation contains far-reaching statutes giving the executive branch sweeping powers to imprison for as long as 20 years "whosoever writes, edits, prints, publishes, publicizes, disseminates" statements deemed "encouraging, supporting, or advancing" terrorist acts. This statute effectively institutionalizes censorship of reporting the government deems favourable to groups and causes it labels as "terrorist." Worse, the law grants the federal police anLKKd national security agency exclusive discretion to carry out warrant less interception of communications, and search …” http://link Anti-terrorism legislation further restricts Ethiopian press and According to the Daily monitor ”….The law expressly bans any form of communication with groups designated as terrorists, including reporting even a press release or interviewing their members. According to the spirit of the law, any such act will be considered as disseminating terror-related information and the publisher of any such article would be jailed http:// a government campaign to oppress all forms of dissident activity….” . The last couple of weeks the government continued its latest wave of attacks against several journalists, political party leaders and members, they all have been charged and accused in connection to terrorism and terrorist organization the usual lame excuse by the regime to detain and harassed individuals , it is the attack against freedom and democracy therefore returning Ethiopians asylum seekers to their predators under all this circumstances is an ultimate risk, Ethiopians needs and deserve protection and the people who has been live in Norway for so long as a working force, as tax payer individuals and a law-abiding people need and deserve peace in mind at last, the current government of Ethiopia cannot be a reliable partner on anything else including on a war against terrorism while declaring war against its own people democracy and freedom and against its own people human right and humanity!!!!!

Beate Klette
Innlegg:
Kommentarer: 4

Etiopiere versus Palestinere

Kommentar #8

Hvis det er slik at man mener tilstanden i Etiopia er såpass brutal at det kvalifiserer for opphold i Norge - ja da burde man innvilge opphold for Palestinerne umiddelbart. Hvis det er EN gruppe som er blitt ignorert og som får 99.9%avslag fra Norske myndigheter så er det palestinerne. I alle fall har Etioperne en 50% mulighet til opphold her til lands.

Hvis noen skal gis amnesti så gi det til de som trneger det mest!! Palestinerne..

Randi Solbergnes
Innlegg: 17
Kommentarer: 52

"Demokratiet" Etiopia, i følge Meles Zenawi.

Kommentar #9

Takk til Getachew for god og veldokumentert kommentar!

Jeg leser hver dag nyheter og rapporter fra menneskerettighetsorganisasjoner om den politiske og humanitære situasjonen i Etiopia. Trist lesning. Nye mennesker arrestert i dag også ........ nye "terrorister" til Meles' torturfengsler.

Leser våre politikere om den politiske situasjonen i Etiopia, mon tro? Det tyder ikke på det.

Det er også trist og at våre ledende politikere ikke setter seg ned og tar tak i den helt uholdbare situasjonen våre medmennesker er i. Helt uforståelig og uakseptabelt å fraskrive seg ansvar og bare "glemme" disse menneskene!

Jeg stiller spørsmålet til våre politikere ettersom dette innlegget skal videresendes til akkurat dere: Hva har dere tenkt å gjøre for de papirløse etioperne? DE KAN IKKE TVANGSUTSENDES!!! Dere må finne bedre løsninger, de kom til Norge for beskyttelse.

Beate Klette
Innlegg:
Kommentarer: 4

Bare tull!

Kommentar #10

Det er mye uvitenhet ute og rår.

Etiopierne KAN returnere hjem som de fleste andre. De som ikke kan tvangsreturneres eller reise hjem frivillig er i et mikroskopisk mindretall.

Nå er det slik at hvis et menneske ikke medvirker til å klargjøre sin identitet så er det heller ikke mulig og be et mottakerland om og ta tilbake en person de ikke vet hvem er!! I tillegg er det fullt ut mulig og returnere til Etiopia frivillig!Mange velger og gjemme sin identitet(fritt valg). Skal man i tillegg til Etioperne også innvilge amnesti til alle andre som flykter fra elendighet??? Afganere-Iranere-Irakere-Eritreere osv osv osv noen sted må en grense gå.

Hvis det er noen som virkelig har behov for amnesti i Norge så er det Palestinerne IKKE Etioperne!! I tillegg har Etioperne en 50-50% mulighet i asylveien for opphold. Palestinerne mottar 99.99% avslag!!! De blir også forfulgt, trakkasert, terrorisert av israelerne,fengslet uten dom, kastet ut av sine hus, lever i ekstrem fattigdom uten mulighet for jobb osv osv osv.

Det kan ikke være slik at en person fra et land som ikke kan tvangsreturneres skal kunne klore seg fast til et opphold i Norge uten og medvirke i sin egen situasjon. Nesten alle søkerne uavhengig av land vil hevde når de mottar avslaget at de ikke KAN returnere av en eller annen årsak.

Poenget er at disse har mange muligheter til og kvalifisere til opphold!

1. De har søkt asylveien og fått avslag for at de ikke selv klarer og kvalifisere for asyl, hverken politisk, humanitært eller flykningestatus.

2. de kan returnere til hjemlandet og søke seg tilbake gjennom arbeidsinnvandringsreglene så fremst de er kvalifiserte

3 de kan reise hjem og søke seg tilbake gjennom familiegjenforeningsreglene.

Og kvalifiserer de ikke for noen av disse ja da er det slutt og de burde akseptere dette.

Ta heller og se på reglene for arbeidsinnvanding og stå på for og få endret noen av disse. På denne måten så vil man få ryddet vekk mange fra asylkøen og heller få kvalifisert arbeidskraft som sårt trengs i Norge.!!

Bjørn Ditlef Nistad
Innlegg: 65
Kommentarer: 2293

Er de rød-grønne onde rasister?

Kommentar #11

Om vi gir opphold til de "papirløse" etiopierne, vil vi oppmuntre andre som har fått avslag på asylsøknadene sine, til ikke å returnere til hjemlandet; og vi vil tiltrekke oss nye grupper av asylsøkere, med eller uten behov for beskyttelse. Vi vil altså ødelegge det systematiske arbeidet diverse regjeringer har ført i mange år for å få antallet asylsøkere, herunder ikke minst personer som åpenbart ikke har behov for beskyttelse, til å gå ned.

De eneste som kunne tjene på dette er Frp som etter valgnederlaget sikkert håper de kan gjøre kampen mot ukontrollert innvandring til en hovedsak ved stortingsvalget om to år. Alle andre, herunder ikke minst innvandrerne selv, vil tape på om vi igjen får en situasjon der asylinnvandringen kommer ut av kontroll.

Tror artikkelforfatteren at de rød-grønne er onde rasister siden de fører en hardnakket kamp for å få ned antallet asylsøkere? Eller bestreber de seg for å redusere den ikke-vestlige innvandringen fordi dette gjør det lettere å integrere de som kommer til landet, fører til færre sosiale problemer og reduserer fremmedskepsisen?

Eyob Kifle
Innlegg: 7
Kommentarer: 2

Stupid kind of comparison by Beate Klette!

Kommentar #12

Hello Beate,

The comparison you made between Ethiopian and Palestinian asylum seekers is just STUPID! It is good you stand for Palestinian asylum seekers. They deserve protection! But since you don't know about the background of Ethiopian asylum seekers, don't try to judge whether they deserve amnesty or not. Relax and try to educate yourself about the situation in Ethiopia.

It is not only Ethiopian and palestinian asylum seekers who are in difficult situation here in Norway, but also asylum seekers from Afganistan, Iran, and so on.

If Norway cannot accomodate all asylum seekers who need protection, they can pass their case to UNHCR. UNHCR can provide protection and places to stay for them. The Norwegian authorities don't need to mistreat people and force asylum seekrs to go to dangerous situations and places.

Here is how UNHCR wrote about their concern on the tratment of asylum seekers here in Norway.“UNHCR recognizes the challenges faced by Norway in responding to the high number of asylum applicants, and continues to offer its services and support in finding acceptable solutions without lowering Norway’s high standards of protection. The Office is, however, concerned that high numbers of asylum seekers, coupled with the increasingly xenophobic and hostile atmosphere towards foreigners in the political discourse may have a detrimental effect on the previously liberal asylum policy.

2 C.

The right to seek and enjoy asylum, and the right not to be subjected to torture, inhuman or degrading treatment are at risk of being jeopardized due to the introduction of a more restrictive asylum policy, based on which international protection may not be granted to all those in need. There are also concerns that refugees’ enjoyment of their right to family life may be jeopardized due to more restrictive family reunification policies. Furthermore, rejected asylum seekers who cannot be returned to their countries of origin, and who are kept in centres for indefinite periods may risk having their right to liberty and security of person violated".

Norwegian police and court accused of violating the Refugee Convention

The Norwegian Organization for Asylum Seekers (NOAS) claims that the Norwegian police and the Moss district court are violating the Refugee Convention by putting minor asylum-seekers in jail as they arrive with forged identity documents. Deputy Chief of Police in the Østfold police district rejects this claim, stating that the convention is not a part of Norwegian law, only a recommendation. Furthermore, he states that the convention demands that people arriving to Norway immediately show their intention to seek asylum to the government, which they by showing a false passport effectively have not done. NOAS has informed the UN about the issue.

NRK 25 June 2009 (in Norwegian)

Cheers!

Job.

Nina Kirkhus
Innlegg:
Kommentarer: 32

Kommentar #13

Blir helt oppgitt av tårelige kommentarer som å klore seg fast, for å få innvilget opphold. Jeg utfordrer alle dere som tror at noe som helst menneske vil bo som papirløs i norge i 3 år eller mer frivillig, til og flytte ut på gata, si fra seg retten til å jobbe, retten til og få penger, retten til helsehjelp, retten til verdighet. Så kan dere utale dere etter tre år eller mer. INGEN mennesker som føler at de har noe annet valg, vil velge og leve som dette. Dette er et valg man tar, når død, forfølgelse eller tortur er det andre alternativet.

Beate Klette
Innlegg:
Kommentarer: 4

For de som ønsker mer kunnskap

Kommentar #14

For de som ønsker mer kunnskap om asylbehandlingen av Etiopere se:

www.udiregelverk.no søk asylpraksis Etiopia

I tillegg kan kan man også finne informasjon på www.landinfo.no hvorpå UDI baserer mye av sin info

Så kan man også gå på praksis basen til UNE og lese mange av begrunnelsene for avslag. www.une.no

Så i tillegg hvis man blir lei av å "sitte" på vent så kan man avklare sin identitet for så og søke frivillig retur med www.iom.no

Det sier seg selv at med en befolkning på 4.8 mill så KAN ikke Norge ta imot alt og alle fra de forskjellige konfliktfylte områdene i verden. Derfor er også regelverket strengt og forbeholdt de som trenger det mest.

I tillegg så er det viktigste og huske at det er søkeren selv om har ansvaret til og bevise at han/hun møter kvalifikasjonene for politisk asyl/humanitært opphold.

Det sier seg selv at hvis man ikke vet hvem du er så kan man heller ikke gi deg opphold!!!

Randi Solbergnes
Innlegg: 17
Kommentarer: 52

Jeg står på for etioperne, Klette palestinerne.

Kommentar #15

Svar til Beate Klette:

Jeg velger å skrive om tema jeg har kunnskap om. Gjennom mange år har jeg fått god kunnskap om Etiopia, også de papirløse etiopernes situasjon her i Norge. Palestinerne og deres situasjon kjenner jeg veldig lite til, så det kan jo Klette skrive om?

Jeg velger heller ikke Etiopia framfor andre land, de som trenger beskyttelse må få det uansett hvor de kommer fra!

Nina Kirkhus
Innlegg:
Kommentarer: 32

Kommentar #16
Beate Klette – gå til den siterte teksten.

Så i tillegg hvis man blir lei av å "sitte" på vent så kan man avklare sin identitet for så og søke frivillig retur med www.iom.no

Flertallet av disse har avklart identitet. Når man selv føler at man er i livsfare i eget land, hjelper det ikke at man kan reise tilbake frivillig.

  • Norge har plikt til og gi beskyttelse til de som trenger det, andel asylsøkere er mye lavere en andelen studenter og arbeidsinnvandrere. Vi har absolutt plass til dem. Norge har bortimot verdens strengeste asylpolitikk. Landinfo som Udi/une baserer vedtak på er på mange områder utdatert og mangelfull.
  • Hvordan bevise at myndigheter i eget land forfølger deg? I mange tilfeller vil dette være helt urimelig og kreve. Dette har også ført til at personer som har hatt behov for beskyttelse ikke har blitt trodd, og er blitt sendt tilbake til fengsel og tortur.
  • Når det gjelder din siste setning er den besvart i første punkt.

Jon-Øivind Storaker
Innlegg: 9
Kommentarer: 220

UDI/UNE begge steder

Kommentar #17
Beate Klette – gå til den siterte teksten.

For de som ønsker mer kunnskap om asylbehandlingen av Etiopere se:

Klette:

Dette er en ganske original vinkling, muligens interessant, foreløpig bare forvirrende.

Du er altså absolutt for tvangsretur av etiopiere og absolutt for amnesti til palestinerne.

De fleste jeg har snakket med er enige om at hvert tilfelle bør vurderes individuelt, men du er altså for en ekstrem gruppebehandling av begge gruppene. Eller?

Hovedargumentet vedrørende etiopierne er dels at de ikke har fått slik individuell vurdering. Justisdepartementet påstår at de har fått dette, etiopierne selv har lagt fram eksempler på mange identisk formulerte vurderinger, altså ikke individuell. (I tillegg kommer selvsagt den ekstreme politiske situasjonen i Etiopia.)

Et argument for innvilgelse av opphold for mange av dem er at de har vært i Norge i mange år, såpass mange at barn er blitt født, blitt store og begynt på skole. Uansett hvordan man vurderer de voksnes valg i årenes løp, så må man vel i alle fall frikjenne barna?

Også de voksne bør frikjennes, vil jeg mene. Har man fått arbeidstillatelse, egen bolig, betalt skatt, barna har fått skoleplas mens årene har gått, ville de fleste (i alle fall jeg) vurdert mitt opphold som permanent, uansett om brevet fra UDI hadde latt vente på seg. I en fase i livet er det på sin plass å stifte familie, denne livsfasen kommer ikke igjen hvis den skulle glippe forbi.

Du tar UDIs kompetanse og Landinfo til inntekt for hjemsendelse av etiopierne. Til orientering: Det er samme UDI og samme Landinfo som understøtter tvangsretur av palestinerne.

Nistad: Nei, jeg tror det er svært få rasister i norsk politikk, herunder Fremskrittspartiet. Jeg tror imidlertid at politikere vegrer seg for å gå inn i en politisk debatt om temaet "hvem skal få og hvem skal ikke få asyl". Norge er gjennom ratifisering av internasjonale konvensjoner forpliktet til å gi forfulgte mennesker tilflukt.

Det synes som om de ikke våger å holde fast ved dette gjennom å gi tydelige signaler til utlendingsforvaltningen. De frykter velgerflukt og tap av egen politisk makt. Derfor lar de utlendingsforvaltningen jobbe uforstyrret og i strid med Norges forpliktelser. Feigt, spør du meg.

Men tydelige signaler til utlendingsmyndighetene om å vise større menneskelige hensyn, at de "fremmede" ikke er så farlige, ville antakelig ført til mindre fremmedfrykt blant folk flest. Ledernes holdninger smitter over på folk flest.

At Norge da skulle bli oversvømmet av asylsøkere fra fattige land finnes det neppe belegg for andre steder enn i vår egen frykt. Det koster mye å bryte med alt og alle og reise til et fullstendig fremmed sted.

Egil Opsahl
Innlegg: 6
Kommentarer: 65

Det er ikke så lenge siden jeg trodde dette fungerte...

Kommentar #18

Langt på vei forstår jeg de som mener at der er et system på plass som skal ivareta og behandle på en skikkelig måte de som kommer til Norge som flyktninger og asylsøkere. Det er ikke så mange månedene siden jeg selv begynte å sette meg inn i problemstillingen og fikk øynene opp fora at alt dessverre ikke fungerer så godt som man kunne ønske og håpe.

Menneskerettigheter... for meg er det mer og mer dét dette dreier seg om.

Skal vi - eller skal vi ikke - gjøre vårt beste for å ivareta de felles spillereglene vi har blitt enige om å følge i internasjonale fora?

Skal vi - eller skal vi ikke - gjøre vårt beste for å unngå at Norge dømmes for brudd på menneskerettigheter i den Europeiske Menneskrettsdomsstolen?

Jeg vet ikke hvorvidt dere som mener at alt fungerer så såre vel egentlig ønsker å ta inn over de alt for mange eksemplene som finnes på at det i alt for mange tilfeller begås betydelige feilgrep innen utlendingsmyndighetenes virke.

Jeg ønsker ikke å svartmale å si at alt er galt - for det er det virkelig ikke. Jeg tror det er mange asylsøkere som får avslag på rett grunnlag. Men for hver historie, hver enkeltskjebne som dukker opp hvor det har blitt begått urett, har min tillit til at systemet fungerer tilstrekkelig godt fått seg en ny knekk.

Det er ikke snakk om at Norge skal ta inn over sine grenser alle som har det vanskelig her i verden. Det jeg er opptatt av er at vi skal følge de internasjonale regler og konvensjoner vi har forpliktet oss til å følge.

Og det er her Norge får kritikk, både innenfra og utenfra. Les dere for eksempel opp litt på kritikken som har kommet fra Advokatforeningens prosedyregruppe v/ advokat Humlen. Og forsøk å ta inn over dere at de kun klarer å ta tak i toppen av et isfjell; fortrinnsvis saker som er prinsipielt viktige.

Så ser jeg det er fokusert i flere innlegg her på at det "bare" er å "avklare sin identitet". Jeg skal ikke forsøke å late som om det ikke finnes personer som forsøker å få asyl på tynt grunnlag, og med hensikt oppgir falsk identitet / ikke har identitetspapirer.

Men så bør man også for balansens skyld forsøke å innse muligheten for at dette i en god del tilfeller faktisk ikke er mulig - om man da snakker om å identifisere seg med pass eller lignende. Mange land utsteder ikke pass til personer uten videre. Og å skaffe seg gyldig pass fra Norge kan være umulig. Ja - en vanskelig situasjon som det er reelt vanskelig for utlendingsmyndighetene å håndtere. Personen kan være den han / hun hevder, men klarer ikke å bevise det. Opphavslandet kan være uten fungerende byråkrati slik vi kjenner det. Hva gjør man da? Dette er faktisk reelt og genuint vanskelige saker. Den velkjente "send dem tilbake"-hylingen blir da rett og slett en fordummende forenkling av en kompleks virkelighet. Fordummende fordi mange tror at så enkelt er det kanskje?

Og er vi bekvemme med at Norge forsøker å hestehandle med verdens mest brutale og undertrykkende diktaturer med tanke på å få oppfylt det nye mantraet om at "ingen er ureturnerbare"? Jeg er ikke bekvem med det. Er dere?

Beate Klette
Innlegg:
Kommentarer: 4

Stemmer ikke

Kommentar #19

Man KAN ikke gi opphold til mennesker som kommer hit med en historie uten og kunne bevise sin sak! Hvis det var slik så vil antallet søkere øke mangedobbles. Så hvem utelukkes. Hvordan kan man si at en Etiopiers situasjon er værre enn en Somaliers. Eller en Irakers situasjon er værre enn en Palestiner. Det er individuell behandling av hver sak- bevis byrden ligger på individet.

Hvordan kan man "tro" på en historie, den må på ett eller annet vis kunne bevises. Reglene er veldig klare og det folk glemmer er at FN er ikke lovgivende men veiledende!

Når det gjelder avklaring av identitet så er ikke Etioperne på topp!!! Hvor mange av disse har levert og godkjente id dokumenter?

Hvis en person med avklart identitet! ikke kan tvangsreturneres eller reise hjem frivillig! så regnes disse som ureturnerbare eller statsløse(identitetsløse). Disse er det en nano fraksjon av i Norge.

Del dette innlegget: