Annonse
Annonse
Annons
Annonse
Hans Olav Lahlum
Innlegg: 18
Kommentarer: 2

Valg i krisetider

- 7490 visninger Innlegg

Etter den nasjonale minneseremonien for 22/7-ofrene, er valgkampen definitivt i gang. Igjen står det store spørsmålet om hvordan den nasjonale tragedien vil påvirke høstens valg og veien videre i norsk politikk.

Håndteringen av nasjonale katastrofer er en kritisk test av politikere. I skarp kontrast til regjeringen Stoltenbergs raske og gode håndtering av sommerens tragedie i Norge, kom regjeringen Persson i Sverige både sent og galt ut med tsunamikatastrofen romjulen 2004. Tragedien ble et politisk spøkelse som gjennom granskninger og nye skandaleoppslag forfulgte regjeringen helt fram til valgnederlaget nær to år senere. Enda større blir de mulige politiske konsekvensene ved et terrorangrep. Det klareste eksemplet kom etter Al-Qaidas aksjon i Spania våren 2004. Parlamentsvalget skulle ifølge alle meningsmålinger bli en triumf for den konservative regjeringen, men tverrvendte etter terrorangrepet til en klar seier for opposisjonen. Velgerne i Spania stemte ned en regjering som feilvurderte situasjonen da den la skylden på sine politiske motstandere i ETA – og man stemte samtidig ned en militær deltakelse i Irak som var en årsak til terrorangrepet. Situasjonen i Spania var ekstrem med valg få dager etter et terrorangrep. Men de store og langsiktige politiske konsekvensene er likevel verdt å merke seg. Spania tok en krapp venstresving som varte tiåret ut.

Her i Norge fikk Ap over 40 prosent på noen av de første meningsmålingene etter tragedien. Det skyldtes sympatistemmer etter AUFs tap, men også en anerkjennelse av måten statsminister Stoltenberg og andre Ap-politikere håndterte krisen på. Meningsmålingene viser nå tegn til normalisering. Det er mest sannsynlig at Ap ender under de første tallene etter tragedien, men likevel langt over de ganske dystre tallene før tragedien. Ap og AUF har mistet viktige ressurspersoner, og sliter naturligvis med sviktende valgkampmotivasjon hos mange berørte. Partiet har støttet av LO likevel Norges sterkeste valgkampmaskin, og bør ha gode forutsetninger for å utnytte krisens mobiliseringspotensial.

At krisen umiddelbart snudde Aps negative trend var ventet. Mange trodde den også skulle akselerere Frps fall. Gjerningsmannens tidligere medlemskap der måtte tross partiledelsens gode håndtering bli en belastning, og Frps skepsis til det flerkulturelle Norge kom igjen i kritisk lys. I den grad krisen fører til økt terrorfrykt i befolkningen, kan det imidlertid også slå ut til Frps fordel, og meningsmålingene så langt tyder ikke på noen katastrofe for partiet. Frp hadde åpenbart planlagt en valgkamp med fokus på sterk innvandringskritikk og aggressiv retorikk mot Ap. Begge deler må nå modereres, og det blir et stort spørsmål hvor godt et parti med mange løse kanoner på dekk kan samles om det. Frp er organisatorisk og politisk for etablert til å kollapse, men årets valg blir en kritisk motbakketest for partiet generelt og partileder Siv Jensen spesielt. Også Høyre må moderere sin retorikk og legge om sin valgkamp noe, men politisk er utfordringen langt mindre for dem. Hovedproblemet til Høyre er at partiet står i overhengende fare for å miste tilbake en stor gruppe velgere som stemte Ap i 2009, men som nå planla å stemme Høyre. Mest sannsynlig gjør Høyre fortsatt et svært godt kommunevalg, men uten rekordtallene man så på våren og forsommeren.

SV burde politisk ha en god posisjon som etablert forsvarer av det flerkulturelle Norge og aktiv motstander av høyreekstremisme, og holdt tross Aps store framgang stillingen godt på de første meningsmålingene. SV vil mange steder lokalt få en mer aktiv rolle i de rødgrønnes valgkamp, og kan ha fått nye muligheter. Det forutsetter imidlertid at partiet kan lykkes med egen mobilisering – ellers blir faren for å tape til Ap i valgkampens siste dager enda større i år. Både det å få oppmerksomhet i nasjonale medier og balansen med å markere egen posisjon overfor Ap kan bli utfordrende.

I sentrum er situasjonen trolig minst farlig for Sp, som sitter i regjeringen og tradisjonelt gjør det bedre ved lokalvalg enn stortingsvalg. Sp er fortsatt et selvstendig alternativ med en sterk posisjon i mange kommuner og noen fylker. Utfordringene er for Sp som for KrF og Venstre dels at man risikerer å tape velgere til Ap, og dels at man under valgkampen kan få slite enda mer for å få oppmerksomhet. Valgkampen i skyggenes dal blir en enda mer kritisk test for nye partiledere i KrF og Venstre. De tre sentrumspartiene ligger i likhet med SV utsatt til rundt 4,5-6 prosent. Da kan det rase raskt og langt for det eller de partiene som ikke mestrer valgkampens nye forutsetninger.

Arne Strand har framhevet relevante paralleller til 1963, da Ap tjente på at kommunevalget etter Kings Bay-saken fikk fokus på spørsmålet om regjeringen og statsministeren. Det var imidlertid samtidig en helt annen type situasjon, preget av en intensivert partipolitisk strid. En annen parallell kan trekkes til 1957, da valgkampen ble trappet sterkt ned og avviklet i nasjonal sørgetone etter Kong Haakons død. Det favoriserte også regjeringspartiet: Mange velgere følte at man ikke kunne bytte ut kongen og Gerhardsen samtidig, og Ap gjorde med 48,3 prosent sitt beste valg noensinne. Når Norge i ukene etter tragedien har sett de største massemobiliseringene og kjent den sterkeste følelsen av samhørighet siden 1945, er den mest spennende sammenligningen likevel til valget den høsten. I 1945 opplevde Norge et stort skifte og en parallellforskyvning mot venstre. Ap fikk rent flertall i Stortinget samtidig som partiet til venstre for dem gjorde et rekordvalg – og alle partiene la til grunn at fellesskapet etter krisen måtte bli sterkere enn det hadde vært før den. Tiden og situasjonen var selvsagt annerledes i 1945. Men terrorangrepet 22. juli er den mest dramatiske hendelsen i Norge siden 2. verdenskrig. Det blir spennende å se om det kan få noe av den samme effekten på den påfølgende valgkampen – og hvordan de borgerlige i så fall vil forholde seg til det.

Samtidig er det aller største spørsmålet nå om tragedien kan bli et positivt skifte for oppslutningen om det norske demokratiet. Mange nyinnmeldinger i alle partier og ungdomspartier er godt nytt i så måte. Den beste reaksjonen det norske folk kan ha mot terroren, er å møte opp i valglokalene 12. september for å stemme på det partiet de er mest enige med politisk. Skjer det, går et styrket norsk demokrati videre uansett utfallet. Samtidig sendes alle mulige terrorister da et sterkt og viktig signal om at terrorangrep i Norge bare kan virke mot sin hensikt.

Publisert på Dagsavisens debattsider samme dag.

Bjørn Ditlef Nistad
Innlegg: 65
Kommentarer: 2293

Vil det gå som i Italia?

Kommentar #1

Før det første frie valget i Italia etter annen verdenskrig trodde mange at kommunistene ville vinne. Kristeligdemokratene lanserte imidlertid slagordet "Gud ser deg, ikke Stalin", altså at ingen annen enn en eventuell gud, ei heller de mektige kommunistene, kunne se hva folk faktisk stemte. Og de vant valget. Kanskje vil vi oppleve en tilsvarende effekt ved høstens kommunevalg? Både Frp og innvandringskritikk er demonisert, og knapt noen tør å kritisere det såkalte flerkulturelle samfunnet. At folks mistro til innvandring og muslimer skulle ha forsvunnet over natten er imidlertid lite trolig, og ganske mange er trolig allerede gått lei av Arbeiderpartiets litt for synlige maktbrynde. Det er derfor langt fra utenkelig at flere vil stemme på nettopp Frp enn meningsmålingene kan tyde på. Stoltenberg og partikameratene hans ser tross alt heller ikke hvilken stemmeseddel folk velger å putte i urnen.

Mitt råd til Frp ledelsen er derfor freidig å gjenoppta kritikken av innvandring og flerkultur. For det første vil de bli utskjelt og vil dermed havne i den offerposisjonen de er suverent dyktige til å utnytte. For det andre vil trolig 30-40% av befolkningen fremdeles være enige med dem, og av disse vil trolig mange stemme på partiet.

Mange er alt leie av den "unntakstilstanden" vi lever i, og det partiet som tør å gi uttrykk for denne lengselen tilbake til det normale med dets strid og kjekling, vil trolig gjøre et rimelig godt valg.

Liv Serine Helgesen
Innlegg: 60
Kommentarer: 1505

Apropo Utøya-massakren

Kommentar #2

Mitt råd til Frp ledelsen er derfor freidig å gjenoppta kritikken av innvandring og flerkultur.

Du har ikke mange drepte barn, du Nistad! Muligens er du en mer enn gjennomsnittlig klok mann, men du taler som en dåre.

Erik Gifford
Innlegg:
Kommentarer: 1871

Kommentar #3

Helgesen,

det du skrev der var virkelig både kvalmende og motbydelig.

Du har diskvalifisert deg selv fra å bli betraktet som seriøs.

Stein Söyland
Innlegg:
Kommentarer: 81

Diskvalifisert? Helgesen?

Kommentar #4

Neppe.

Nå venter vi bare på oppfølgeren til den kvalmende kommentaren.

Den kommer sikkert, og har selvsagt noen nye spark til NAV og FRP/Høyrebyrådet i Oslo.

Uansett hva tråden måtte dreie seg om.

Pluss ganske sikkert et ekstra eselspark til den forferdelige C.I.Hagen!

"Forøvrig er det min mening at NAV og FrP/Høyrebyrådet i Oslo er umenneskelige,som fratar folk som meg 10 års pensjonsinntjening, bla, bla, bla......". Ikke sant, Helgesen???

Hva med Sivilombudsmannen, har du forsøkt den institusjonen??

Liv Serine Helgesen
Innlegg: 60
Kommentarer: 1505

PS!

Kommentar #5
Arthur Wikan
Innlegg: 36
Kommentarer: 134

Offended

Kommentar #6

Steve Hughes - Political Correctness and Offence

Sabla god komedie, om å bli fornærmet.

Marit G
Innlegg: 9
Kommentarer: 96

Kommentar #7

For det første vil de bli utskjelt og vil dermed havne i den offerposisjonen de er suverent dyktige til å utnytte

Sier du med dette at FrP er gode på å tiltrekke seg den lettlurte velger som stemmer med hjertet og ikke hodet?

Bjørn Ditlef Nistad
Innlegg: 65
Kommentarer: 2293

Marit Grønseth

Kommentar #8

Jeg tror de fleste mennesker styres av både fornuft og følelser, og at et hvilket som helst parti som klarer å fremstille seg selv i en offerposisjon, vil få sympati og stemmer. At Frp-erne er mestre i å utnytte offerposisjonen skyldes trolig at de, med rette eller urette, har fått skylden for mesteparten av det som er vondt og vanskelig i verden. Dessuten har de selvfølgelig for lengst oppdaget at de går frem når de blir utskjelt.

At de andre partiene spiller Frps spill ved å diske opp med moralisme og tøvete personangrep forbauser meg. Et godt eksempel er partilederdebatten for noen dager siden. Her kunne de andre partilederne ha spurt Siv Jensen om hvordan hun vil finansiere velferdsstaten og få folk til eldresatsningen uten innvandring. Da hadde Frp-lederen i det minste måttet svare på hvilke innvandrere hun vil ha. I stedet kom det en masse tøv om at Frp-ere uttrykker seg på en måte som fremmer ekstremisme, at Siv Jensen var ansvarlig for hva folk måtte skrive på hennes hjemmeside og lignende.

Marit G
Innlegg: 9
Kommentarer: 96

Kommentar #9

Nåja, det er vel ikke slik at dette er verken svart eller hvitt. Svaret på hva som er moralisme og hva som er en realitet i forhold til det å vurdere en retorikks effekt på massene er ikke hugget i stein. En som har forsket på retorikk vil for eksempel kunne gi et annet svar på dette enn en politisk motstander.

Men uansett så er det jo greit å konstatere at du avliver myten om at venstresiden har monopol på "føleriet" og "snillismen". Det du egentlig sier er vel at snillismen kan rå når man bare er dyktig nok på å bevisst bygge opp en Underdog-posisjon. Jeg vet ikke hvor ærlig det er å basere sin politiske makt på slikt, men du setter gjerne fingeren på en strategi som noen mener å ha sett lenge. Andre benekter at det er slik.

Liv Serine Helgesen
Innlegg: 60
Kommentarer: 1505

FrP må tåle kritikk - stakkars!

Kommentar #10
Stein Söyland – gå til den siterte teksten.

Den kommer sikkert, og har selvsagt noen nye spark til NAV og FRP/Høyrebyrådet i Oslo.

hehe....For at du ikke skal bli skuffet, Søyland, synes jeg det er fantastisk bra at alle jeg har hørt i debatt med FrP, husker å sette FrPs byråd Sylvi Listhaug til veggs. Bl.a. ved å henvise til de mer enn 35 millionene hun som ansvarlig byråd uforsvarlig sløstefra fellesskapets midler ut på usikret opplegg i Spania!

Velgere MÅ få vite hva de risikerer å oppleve med ansvarsfraskrivende FrP-politikere!!!!

Hva skal vel landets kommuner med ansvarsfraskrivende politikere fra FrP? Landet behøver politikere som tar utøvende ansvar for å skape forbedringer - og ikke bare preiker om det.

Synd, men sant!

Liv Serine Helgesen
Innlegg: 60
Kommentarer: 1505

Ondskapsfull umyndiggjøring her - men ikke der?

Kommentar #11
Stein Söyland – gå til den siterte teksten.

Hva med Sivilombudsmannen, har du forsøkt den institusjonen??

Søyland trodde en begavet mann som deg visste at Sivilombudsmannen kun kan behandle klager ETTER at saken er ferdigbehandlet i selve systemet, dvs. i NAV, hos Fylkesmannen, evnt. i trygderetten.

FrP selger sin eldrepolitikk ved å vise til at de eldre skal "få velge", de "skal ikke umyndiggjøres".... Dette er FrP-politikk tilpasset FrPgeneral og oldies Carl I. Hagen - som egentlig er pensjonert. Snart tilhører han målgruppen.

Men syke, bostedsløse og fattige, de kan FrP tilsynelatende umyndiggjøre slik at Høyre-FrPbyrådet sparer penger på sosialbudsjettet ved ONDSKAPSFULLT å frarøve uføretygdede og andre disposisjonsretten til egne trygdemidler!

To tunger - den ene tungen tilpasset oldiesen Carl I. Hagens behov. Den andre tungen avslører FrPs empatiløse mangel på medmenneskelighet, der de syke og bostedsløse og uføre tilsynelatende ikke har særlig menneskverd - i FrPs øyne.

Stein Söyland
Innlegg:
Kommentarer: 81

Er det ikke fælt... Helgesen?

Kommentar #12

Og hvilke politikere tenker så Helgesen konkrét på når hun foretrekker politikere som tar utøvende ansvar for å skape forbedringer?

Navn på politikere og dokumentasjon for hvilke "forbedringer" please!

Og som forventet kom naturligvis eselsparket til NAV og FrP/Høyrebyrådet nok én gang!

Naturligvis med et ekstra spark til Carl I. Hagen.

Som forventet (Og forøvrig er det min mening at ....)

Ikke ett innlegg uten. Går du aldri lei? Eller kan du tenke deg at andre gjør det?? Det var dette med empati da vet du..

Ellers synes jeg du kan spare deg for PS-meldingen, for det er vel ofte slik at på seg selv kjenner man andre...

Jeg skal i den sammenheng selvfølgelig unnlate å påstå at du mobber FrP, Hagen og Listau, men tanken ligger veldig nær.

Liv Serine Helgesen
Innlegg: 60
Kommentarer: 1505

Kommentar #13
Stein Söyland – gå til den siterte teksten.

Og hvilke politikere tenker så Helgesen konkrét på når hun foretrekker politikere som tar utøvende ansvar for å skape forbedringer?

Hvem politikere som tar utøvende ansvar for å skape forbedringer vet jo du Søyland best selv.

Men kan i farta nevne statsminister Jens Stoltenberg (Ap) som da han kom til makten straks omgjorde og tilbakeførte Høyre-regjeringens vedtak om reduksjon i dagpengeordningen.

Rødgrønn regjering har også besørget at skattebetalende kvinner fra enkeltpersonsforetak kan ta svangerskapspermisjon - nesten på lik linje med lønnsmottaker-kvinner. Utrolig at det skjer takket være Ap - og ingen av de andre næringspolitiskfokuserte partiene- uten at jeg nevner navn!

Mobbes Hagen og FrP? Du tuller, Søyland, hva? :-) Skulle bare mangle om ikke FrP og Sylvi Listhaug må stå til ansvar når de søler ut millioner fra fellesskapets midler! Trygdesvindel - og stortingspensjonsvindel blir jo straffet, hvorfor skulle ikke FrP og Listhaug også straffes for sitt totalt uforsvarlige Spania-prosjekt m.m?

Stein-Ove Græsdal
Innlegg: 1
Kommentarer: 163

En logisk forklaring kan være: Det er ikke straffbart å være dum

Kommentar #14

hvorfor skulle ikke FrP og Listhaug også straffes for sitt totalt uforsvarlige Spania-prosjekt m.m?

Det er ikke strafbart for noen politisk parti å ta dumme politiske beslutninger. Skulle det innføres en lov som bare gjaldt for FrP politikkere som tar dumme beslutninger ? Jeg tror du ville få problem med det, selv i Norge, der bare 1% av journalistene stemmer FrP.

Oddmund Ingvar Kjørum
Innlegg: 19
Kommentarer: 48

Møt opp på valgdagen for da kan du være med å få Norge bedre!

Kommentar #15

Jeg er stolt av Statsministerens håndtering av tragedien som rammet regjeringskvartalet og Utøya. Jeg er samtidig skremt av blogginnlegg i pressen- skremt i den forstand at Breivik er langt fra alene, men han var nok alene om ugjerningen. Jeg blir skremt når det kommer folk bort til stands og sier Breivik ikke gjorde god nok jobb! Da er min tiltro til demokratiet satt på prøve. Vi bor heldigvis i et fritt land med presse- og ytringsfrihet- det er jeg stolt over. Jeg er også stolt av å være sosialdemokrat etter tragedien. Jeg forlanger ikke at alle skal være det, men jeg blir bekymret når folk har holdninger som går ut på å utrydde andres verdier- de menneskelige verdier som gjør oss unike. Jeg håper aldri min avis Dagsavisen eller Dagbladet vil bidra til innvandringshets- det er en skivebom av dimensjoner. Når våre fremtidige politiske tillitsmenn av ungdommer i AUF blir skutt, da er det et angrep på demokratiet. Vi lar oss ikke knekke av den grunn- for vi jobber fremover med Arbeiderpartiet som et ankerfeste i en fortsatt krisetid for demokratiet. Samtidig ber vi om at våre motstandere kommer sammen med oss i møte for fremtiden. Uenighet skaper diskusjon, og kanskje en felles forståelse for demokratiets uskrevne lover i et fritt land

Liv Serine Helgesen
Innlegg: 60
Kommentarer: 1505

Straff politikeres sløsing av fellesskapets midler

Kommentar #16

Det er ikke strafbart for noen politisk parti å ta dumme politiske beslutninger. Skulle det innføres en lov som bare gjaldt for FrP politikkere som tar dumme beslutninger ?

FrP har da satt norgesrekord i "dumme beslutninger", hva? I hvertfall i Oslo! Der flere "dumme beslutninger" har sløst ut penger fra fellesskapets midler, bl.a. under FrP-samferdselsbyråd Jøran Kallmyr, med det totalt ubrukelig "Flexus billettsystem" - og ved å trekke politianmeldelse på ulovlig trehogst i Ekebergåsen - etter at en kjent milliardær, som betaler Høyre-FrPbyrådets lønnsutbetalinger i kulturetaten, hadde sponset FrP med en halv million kroner....

Så lenge ingen stilles til ansvar, fortsetter selvsagt FrP - og andre politikere (kan ikke komme på noen tilsvarende som FrP i farta) - sine sløsinger av fellesskapets midler. Pyttsann!

Er det så lurt da?

Når politikere sløser av fellesskapets midler - da skulle det vanke en eller annen form for "straff". Hvis ikke fortsetter de selvsagt å sløse.

Straff FrPs byråd Sylvi Listhaug for hennes ansvarsløse opptreden i Spania-saken! Hun har bare byttet byrådspost i Oslo, og sitter nå som eldrebyråd. Sleipt som f! By the way, hver gang jeg ser henne på skjermen eller avbildet i aviser begynner jeg å lure på om hun kanskje ikke tjener nok, siden heller ikke hun, i likhet med de fattigste og sjuke som hun i flere år har tråkket på med sin likegyldighet, tilsynelatende ikke har råd til frisør?

PS! Utdrag fra Wikipedia om Flexus:

Politisk oppvask

"Etter Kommunerevisjonens gransking var det strid om Flexus-saken i Oslo bystyre. Ap, SV og Venstre kom med harde merknader mot tidligere samferdselsbyråd Peter N. Myhre (FrP). Han ble kritisert fordi han, tross store overskridelser og forsinkelser, ikke hadde tatt fatt i prosjektet. Ifølge Rune Gerhardsen (Ap) kunne det endt med mistillit mot Myhre, som imidlertid hadde trukket seg tre uker før saken kom opp. Myhre selv oppga at han hadde trukket seg for å drive valgkamp, og at det ikke hadde noe å gjøre med Flexus-saken. "

SLEIPT? Velkjent trekk ved FrPbyrådene i Oslo er at de løper fra sitt ansvar, ved enten å trekke seg slik som FrPs samferdselsbyråd Peter N. Myhre, eller ved å bytte beite, som FrPs tidligere sosialbyråd Sylvi Listhaug som etter Spania-skandalens faktum byttet til å bli eldrebyråd.

Del dette innlegget: