Annonse
Annonse
Annons
Annonse
Marius Rødsten
Innlegg:
Kommentarer: 63

Kommentar #460

Heidi S: Dine argumenter er stort sett uvesentlige. All den tid Jesus, Gud og annet danner grunnlag for din argumentasjon. Jeanine har en agenda. Henne om det. Men dette er åpenbart etterpåkloksapenhetens tull, som kun er nettopp det; TULL.

Heidi Stakset
Innlegg: 50
Kommentarer: 3648

Kommentar #461

"All den tid Jesus," skrev Marius.

Du kan jo lese om David og Goliat om du ikke forstår. Det er en mer moden tilnærming.

Heidi Stakset
Innlegg: 50
Kommentarer: 3648

Kommentar #462
Moe Håvard – gå til den siterte teksten.

de hjelpeløse

De hjelpeløse befant seg på øya, og ikke noe annet sted.

Moe Håvard
Innlegg:
Kommentarer: 2858

Kommentar #463
Heidi Stakset – gå til den siterte teksten.

De hjelpeløse befant seg på øya, og ikke

Akkurat, så de som svømte rundt eller ble dratt opp i båter var ikke det?

Heidi Stakset
Innlegg: 50
Kommentarer: 3648

Kommentar #464
Moe Håvard – gå til den siterte teksten.

Akkurat, så de som svømte rundt

Det er ingen konkurranse her, Håvard.

Moe Håvard
Innlegg:
Kommentarer: 2858

Kommentar #465
Heidi Stakset – gå til den siterte teksten.

Det er ingen konkurranse her,

Klarer du ikke å svare på et enkelt spørsmål? Satte jeg deg fast igjen?
Jeanine Horntvedt
Innlegg: 21
Kommentarer: 1148

Kommentar #466
Inge Kristiansen – gå til den siterte teksten.

Og skulle vi legge til grunn av det var en utpreget redsel i ferga for eventuelle politi-drapsmenn på landsiden, så burde jo ikke ferga da dra til land, dog

Overnevnte er absolutt verd å ta høyde for.

"Mannen i gata" klarer å slutte dette helt på egen hånd.

Men professor i psykiatri Lars Weisæth ved Nasjonalt Kunnskapsenter har ingen vilje, og tilsynelatende ingen evne til å analysere valgene som ble tatt og ikke.

Det tror jeg ingenting på.

Og da blir mitt spørsmål ganske naturlig - Hvorfor velger han denne type ensidig og fragmentert fremstilling?

Han er kun "opprørt over kritikken" og påstår at det ikke var "særlig" de ombord på fergen kunne ha utrettet! ...

Han drar alle i båten over en kam, da han rettferdiggjør unnlatelsene med å hjelpe med "ung alder".

Pedersen var 27, kapteinen nesten dobbelt så gammel, men han ville tross alt stanse og hjelpe barn og unge som befant seg i vannet.

Kapteinen ble nedstemt.

Såpass tør jeg påstå at professoren er klar over.

P4 - Feil å kritisere AUF-leder

http://www.p4.no/story.aspx?id=459612

Jeg slutter meg til det du sier i kommentar 355 (Utdrag):

"Det at kapteinen i de første minuttene var opprørt er meget forståelig. Men, de andre, - de som ikke allerede hadde opplevd det kapteinen hadde opplevd, hadde ingen moralsk rett til å være paniske da de var i båten, trygt ute på vannet. Og det er her kritikken kommer inn. Nemlig hvorfor gjenvant de ikke roen og begynte å tenke på hva de kunne gjøre for de andre, de som fortsatt var igjen på Utøya. Og det er her, i denne situasjonen at lederegenskaper skulle ha manifistert seg - hos noen fra AUF... Kanskje fra Eskild Pedersen selv, siden han tross alt var leder av AUF?"

Riktig. Som jeg også tidligere har nevnt, så var Pedersen nettopp lederen for øya, han var den eldste personen på fergen nest etter Kapteinen, og hans stemme burde blitt vektlagt.

Men så er vi jo på den annen side kjent med at "noen" "motiverte Kapteinen til bare å fortsette" - lik som professoren uomtvistelig må være.

Men "ingen ombord husker hvem dette var"!

Og Kapteinen fikk ingen oppfølgingsspørsmål da han utelot denne essensielle biten i sin vitneforklaring!

Les og komment. 379:

http://www.dagsavisen.no/nyemeninger/alle_meninger/cat1003/subcat1010/thread164395/?next=360

Jeanine Horntvedt
Innlegg: 21
Kommentarer: 1148

Kommentar #467

Beklager.

Jeg mente kommentar 387:

http://bit.ly/IIKAuK

Elisabeth Hoen
Innlegg: 34
Kommentarer: 2263

Jeanines jakt på løgnere blant overlevende fra Utøya

Kommentar #468

Motivet for din jakt har vært uklar og du har blitt spurt om det i denne tråden for hundrevis av kommentarer siden. Jeg fant tilbake til ditt svar; (side 7, kommentar 126);

"Rettferdiggjøring, koordinering og dårlig rådgivningPublisert 5. august 2011 Kommentar #126

Det er ingen "hvem som helst" som det kan vise seg at farer med løgn her Møllersen.

Det dreier seg hovedsaklig om en godt voksen mann (les; EP) som står vår Statsminister svært nær i mange spørsmål, og som kan være potensiell arvtaker til embetet.

Det er en leder som har sin del av hovedansvaret for flere hundre barn og unge på en ferieleir, dit foreldre har sendt sine kjæreste i den overbevisning om at de vil bli tatt godt vare på.

Herunder mener jeg selvsagt ikke at Pedersen sitter med ansvaret verken for terroren som rammet, eller for alle de liv som gikk tapt.

Han alene kunne ikke forsvare ungdommene mot gjerningsmannen:

"Forskjellige kilder oppgir at det var fra 560 til 700 ungdommer på Utøya.

Mange flyktet ved å svømme over til fastlandet og over 200 ble berget opp av vannet av småbåter, hovedsakelig ført av ferierende."

http://bit.ly/rfbpeX

I dokumentaren presiserte Pedersen at han ikke hadde fått så veldig mange meldinger fra ungdommene som spurte ham til råds om hva de skulle gøre der de var fanget på en øy sammen med en gal "politimann" som gikk rundt og skjøt - "bare 2 eller 3" - der hans tilbakemeldinger var at de skulle legge på svøm.

Som om "få meldinger" med spørsmål som dreiet seg om liv og død fra fortvilte barn i livsfare sendt til deres til deres leder, var et tema som skulle kunne borge for noe som helst.

Allerede fra Pedersen mottok den første meldingen burde det ha slått inn at - Gud - hva er det vi driver med - vi må snu og se å få dem opp fra vannet, ikke bare kjøre avgårde i vår skuddsikre båt. " (Horntvedt)

Nå, i min kommentar no 410 så AVSLØRER JEG (som andre før meg) at DU, JEANINE, i ditt tilsvar til meg i de siste dagene har nektet på den virkelighetsbeskrivelse av spørsmålet rundt dine motiver, når du selv har bekreftet denne virkelighetsbeskrivelsen av dine motiver tidligere og flere ganger i denne tråden.

Hvis du mener at ungdommene på Utøya og de som svømte i vannet BLE SVIKTET av bl.a. en feig EP og at flere døde p.g.a. det OG at `båtfolket` er de virkelige helten og at det blir dysset ned av regjeringen så viser det (slik mange har argumentert godt for fra ulike hold) at du er villig til å ofre en som er offer selv i den hensikt å avsløre hvor `kald og kynisk` hele Ap og regjeringen er. De ofrer sine egne liksom.

Du viser til at du refererer til `mediabildet`. Bare for å minne om; media er ikke et speilbilde av virkeligheten. Du tar ALT for god fisk, selv om setninger journalister har fremsatt når de skal beskrive hendelser noen ganger er uklare, mangler bevis og kan være subjektive tolkninger. Dette har jeg selv vist til ved flere anledninger - i andre saker. Godt råd; pass deg for det. Det er ikke alt du refererer til som stammer fra sitater fra overlevende.

Når du pirker i de overlevendes moraler - og noen så reagerer på det (det har vi (faen meg) rett til å ytre) - så begynner andre så å pirke i din moral. Og her har vi funnet ut at du lyver - men vi har ikke funnet ut av det Møllersen refererer til som `akeptabel lengde på opplevd frykt`tilknyttet moral hos overlevende på Utøya vil felle EP. Du er for ensidig, Jeanine. Du hopper over et par perspektiver (og kunnskap) - og det oppleves som både frekt og sårende.

Derfor kommer søkelyset over på deg.

Jeanine Horntvedt
Innlegg: 21
Kommentarer: 1148

Kommentar #469
Elisabeth Hoen – gå til den siterte teksten.

Nå, i min kommentar no 410 så AVSLØRER JEG

Du inngir overhodet ingen mening.

Et kaotisk innlegg som påberoper seg "bevis" - hva for "bevis" - Hva er det egentlig du vil frem til?

Og - Hvis jeg har oppfattet deg riktig at "mitt valg" er å "ofre" Eskil Pedersen, så tror jeg det vil være behov for at du selv sjekker den verden du lever i ganske så grundig.

Du freser, spytter og sparker og har påstått offentlig at jeg er gal, hvilket er en rimelig drøy påstand som vil kunne straffeforfølges.

Elisabeth Hoen
Innlegg: 34
Kommentarer: 2263

Kommentar #470

`Deg Hoen, har jeg god kjennskap til fra før via en rekke debatter, som en debattant som ofte benytter seg av velrettede b*llespark pakket inn i tilforlatelige og tilsynelatende uskyldsrene vendinger - gjerne som oppbacking til sjikanøse innlegg der rimelig anonyme debattanter har avlevert meget betenkelige innspill i forkant!` (Jeanine til Elisabeth) Litt morsomt skrevet, det skal du ha - og det er vel `litt meg` det innimellom..men det siste, med anonyme debattanter skjønner jeg ikke. Har jo kun skrevet her på NM og VD jeg. Jeg ER jo uskyldig...

Du straffeforfølge meg? Lykke til med det. Spørs hvem som kommer på galehuset da.

Jeanine Horntvedt
Innlegg: 21
Kommentarer: 1148

Kommentar #471
Elisabeth Hoen – gå til den siterte teksten.

men det siste, med anonyme debattanter skjønner jeg ikke. Har jo kun skrevet her på NM og VD jeg. Jeg ER jo uskyldig...

Les forklaring i kommentar 333 (utdrag fra Kristiansen): "I fjor ble "Moen Håvard" med i "Nye meninger" under navnet "Håvard Moen". Man kan muligens anta at dette er det riktige (?). Dernest skiftet han plutselig navnet til "Havard Moen". Etter at jeg påpekte dette navneskiftet i en klimadebatt, så forandret han navn til "Inge Moen Havard". Etter at jeg påtalte dette i en debatt, forandret han navnet til "I. Moen Havard". Før han til sist endte opp med navnet "Moen Håvard". Han har altså her på "Nye meninger" brukt 5 forskjellige navn, og sunn fornuft tilsier at minst 4 av dem er feil. Det er således merkelig at de som modererer "Nye meninger" har tillatt dette (...)

http://bit.ly/K6bOsG

Forøvrig kastet Håvard Moen seg inn i debatten jeg startet i Vårt Land, under nicket "Havard Moen":

http://bit.ly/KwEJTU

Hoen: "Du straffeforfølge meg? Lykke til med det. Spørs hvem som kommer på galehuset da."

Der fremsatte du sågar en trussel.

Det var dråpen.

Elisabeth Hoen
Innlegg: 34
Kommentarer: 2263

Kommentar #472

`Det var dråpen`. Ja, men så har jeg ihvertfall gitt deg noe annet å gjøre.

Når det gjelder Moen så husker jeg nå godt Inges innvendinger mot hans sanne identitet. Den glemte jeg her. Hvis ikke dette allerede er løst av NM eller han `skiftet navn` fordi han ikke ville han skulle bli `googlet` - så foreslår jeg at du sender en klage til NM om det . For tenk om det nå er maktmisbruk som står bak?

Moe Håvard
Innlegg:
Kommentarer: 2858

Kommentar #473

Som jeg også tidligere har nevnt, så var Pedersen nettopp lederen for øya, han var den eldste personen på fergen nest etter Kapteinen, og hans stemme burde blitt vektlagt.

Hvorfor? Pedersen har ingen rett til å utsette andre for fare. Han har ingen rett til å kreve at andre skal bli med tilbake til øya for å bli skutt.

Det er skammelig hvordan du holder på. Direkte skammelig.

Moe Håvard
Innlegg:
Kommentarer: 2858

Kommentar #474

Og - Hvis jeg har oppfattet deg riktig at "mitt valg" er å "ofre" Eskil Pedersen, så tror jeg det vil være behov for at du selv sjekker den verden du lever i ganske så grundig.

Det er jo åpenbart at du ønsker at Pedersen ble drept på øya den dagen. Ellers hadde du ikke bebreidet ham fordi han reddet livet sammen med flere andre, og du hadde ikke bebreidet ham fordi han ikke dro tilbake og lot seg bli henrettet.
Moe Håvard
Innlegg:
Kommentarer: 2858

Jeanine Horntvedts dobbeltmoral

Kommentar #475

Du freser, spytter og sparker og har påstått offentlig at jeg er gal, hvilket er en rimelig drøy påstand som vil kunne straffeforfølges.

Nok en gang anklager Horntvedt andre for ting hun selv driver med hele tiden. Det kalles dobbeltmoral.

Jeg har i flere kommentarer avdekket Horntvedts dobbeltmoral, og hennes misvisende påstander. Jeg har avslørt hennes hets og mobbing av uskyldige ofre for en terroraksjon, og alt hun har klart å komme med er personangrep og trusler om at folk skal sensureres, til tross for at hun selv klager når hun blir utsatt for en moderator som satte en stopper for mobbingen og hetsingen hennes.

Marius Møllersen
Innlegg: 16
Kommentarer: 2149

Den sanne identitet

Kommentar #476
Elisabeth Hoen – gå til den siterte teksten.

Når det gjelder Moen

Jeg ville ikke referert til Inge når det gjelder Håvards identitet.

Inge tror muligens fortsatt at jeg og Håvard er samme person.

Jeanine Horntvedt
Innlegg: 21
Kommentarer: 1148

Kapteinens forklaring

Kommentar #477

Jeg reagerer sterkt på deler av Kapteinens forklaring, og uthever:

03.05.2012 - Ofre naget av skyldfølelse

"At MS Thorbjørn kjørte fra Utøya med kun ni personer om bord, de fleste fra AUFs ledelse, har vært et betent tema etter 22. juli. Olsen sier han var fylt av angst og panikk, og at han ikke viste at folk ble skutt ned for fote på øya før de var midtfjords"

http://bit.ly/L50Zca

Hvorfor velger Kapteinen å vektlegge akkurat dette, når han selv var vitne til at hans samboer og vaktmannen ble skutt rett ned?

Menneskene ombord på fergen hørte deretter gjentatte skuddsalver godt.

De pågikk jo omtrent hele tiden.

Det er allment kjent at ABB bare fortsatte å skyte omtrent uten stans etter at han hadde skutt de to første personene.

Utdrag fra kommentar 275

http://bit.ly/IKRrCe

27.10.2011 - AUF-fergen grunnstøtte under flukten

(Utdrag) (...) Vi har også Eskil om bord, og jeg tenker at det er lurt å få ham lengst mulig vekk, forteller (Jannicke) Arnesen til VG (...)

Men da fergen dro fra øya, så vi ingen andre.

Vi hørte skudd, men vi forlot ingen som vi så eller hørte (...)

Vi var i en situasjon der en politimann skjøt folk med et kraftig våpen.

Jeg opplevde Utøya som en terrorfelle, og Eskil som et mål.

http://bit.ly/INznce

Arnesen uttaler seg også i annen artikkel av 23.07 - Trodde vi var eneste overlevende (Utdrag):

"Vi var sju-åtte stykker som kom oss om bord i båten. Da vi kom oss ut på fjorden hørte vi at skytingen fortsatte inne på øya. Vi la oss ned i bunnen av båten. Der og da fryktet jeg at vi var de eneste som kom til å overleve, sier Arnesen."

http://bit.ly/IsxkEq

27.10.2011: AUF-lederens flukt fra Utøya

(Relevant utdrag): Hørte skudd og hyl

"I et intervju med Tidens Krav den 27. juli i år, har to andre AUFere som også var med fergen som bragte AUF-lederen Eskil Pedersen i sikkerhet, forklart hva som skjedde de dramatiske minuttene før og etter at «MS Thorbjørn» la ut fra øya.

ABC Nyheter har kontaktet en av dem, Lars Fjærli Hjetland (21). Han ønsker ikke å gi noe nytt intervju, men har godkjent de utdragene fra intervjuet i Tidens Krav publiserte bare fem dager etter massedrapene.

I intervjuet opplyser Fjærli Hjetland (Jeg innskyter - Pedersens politiske rådgiver) og kameraten Jakob Vorren (16) at de - etter at båten var lagt fra land - kunne høre skudd og hyl fra de som løp og rømte for sine liv.

De fikk da beskjed om å legge seg ned på dørken i båten for å være i sikkerhet.

– Vi så oppover bakken om det var flere som kunne være med båten, men vi så ikke noen. Derfor la båten fra kai, slik at vi kunne komme oss i sikkerhet, sier Vorren."

http://bit.ly/I7Tem2

(Mine Uthevinger)

Jeanine Horntvedt
Innlegg: 21
Kommentarer: 1148

Kommentar #478

(Sitatfunksjonen er ødelagt igjen)

Moen skriver: "Det er jo åpenbart at du ønsker at Pedersen ble drept på øya den dagen. Ellers hadde du ikke bebreidet ham fordi han reddet livet sammen med flere andre, og du hadde ikke bebreidet ham fordi han ikke dro tilbake og lot seg bli henrettet."

Jeg må be deg slutte med å tillegge andre meninger de ikke har, siden debattredaksjonen underlig nok fortsetter å se gjennom fingrene med det.

Du har av en eller annen grunn blitt innvilget fritt leide til å bedrive uttallige direkte og særdeles grove personangrep, og fastholder hardnakket ved denne tilnærmingen i stedet for å diskutere sak.

Jeg har en bachelor i Kultur- og samfunnsfag ved UIO, og bedriver intet annet enn å analysere årsakssammenhenger og foreta kritiske blikk rundt den etablerte "virkelighet".

Kristian Fjeldsgård
Innlegg:
Kommentarer: 1563

Horntvedts manglende moral

Kommentar #479

Jeg må be deg slutte med å tillegge andre meninger de ikke har, siden debattredaksjonen underlig nok fortsetter å se gjennom fingrene med det.

I #477 anklager du Olsen for løgn, han vitner ikke slik du forventer:

Horntvedt:

"Jeg reagerer sterkt på deler av Kapteinens forklaring, og uthever:

03.05.2012 - Ofre naget av skyldfølelse

"At MS Thorbjørn kjørte fra Utøya med kun ni personer om bord, de fleste fra AUFs ledelse, har vært et betent tema etter 22. juli. Olsen sier han var fylt av angst og panikk, og at han ikke viste at folk ble skutt ned for fote på øya før de var midtfjords"

Jeg skal ikke forsøke å forklare hva slags oppfatning Olsen hadde, men jeg tviler på at han selv i sin villeste fantasi kunne innbildt seg den massakren ABB gjennomførte.

Jeg synes det er beklagelig å måtte forklare/tolke for et angivelig voksent menneske som Horntvedt at hennes anklager og påstander stort sett feilaktige. Det handlingsmønster de fleste av aktørene i Utøya-dramaet har så langt jeg har sett kommentarer på vært logiske ut fra deres situasjon.

Nå kommer du også i dette innlegget med et nytt "ballespark", denne gang til AUF fordi det tydeligvis er suspekt at det var flere fra AUFs ledelse i båten:

Igjen en meget logisk forklaring:

De første som møtte ABB, var i Hovedbygningen, hvor øyas eneste TV fantes. De forsøkte å orientere seg om det som foregikk i Oslo. Hovedbygningen var også der administrasjonen av Øya var. ABB dro forbi denne bygningen fordi han ikke ville bli fanget i et slikt hus. Den neste store massakren skjedde i Kafeen, der hørte man nok mindre til skytingen ute på fjorden.

Disse personene i "Administrasjonssenteret" var stort sett "høye" men også "lave" og var de som ifølge Horntvedt hadde det PRIVILEGIUM å redde livet. Var "privilegiet" kanskje planlagt av AUF?

ABB var på samme tid en kløpper i planlegging, men i gjennomføring var han på mange måter en idiot eller amatør.

Han brukte for lang tid på produksjonen av bomben, som ble plassert ørlite grann feil. Han hadde ikke klart å finne ut hvor på Utøya Eskil Pedersen, som nok var hans hovedmål sammen med andre, kunne befinne seg.

Den skjebnen Horntvedt synes Eskil Pedersen skulle innfinne seg med var altså om ABB hadde gjort jobben sin: Gått inn i Hovedbygningen, satt håndjern/strips på Pedersen og halshugd ham?

Eskil Pedersen unnslapp. Stort sett alle som var i den situasjon at de kunne vært drept 22/7, det være seg ansatte i departementene, tilfeldige mennesker i området rundt regjeringskvartalet og alle dem som overlevde på og rundt Utøya har skyldfølelse på en eller annen måte.

Jeg husker min reaksjon allerede 22/7 på at Eskil Pedersen hadde unnsluppet: "Dette kommer nasisvina til å bruke"

For å spørre deg rett ut: Skjønner du hvems ærend du løper?


Del dette innlegget: