Annonse
Annonse
Annons
Annonse
Hans Geelmuyden
Innlegg: 1
Kommentarer:

Statsmann Stoltenberg

- 12050 visninger Innlegg

Jens Stoltenberg har framstått som demokratiets og frihetens mann disse dagene. For dette tar jeg av meg hatten. Dette er statsmannskunst og kriseledelse av ypperste klasse.

Ledelse er den knappeste faktoren i et samfunn, og aldri er behovet for ledelse større enn i en krise. Derfor blir fraværet av ledelse i kriser så merkbart, på samme måte som nærvær av ledelse vender krise til mulighet. Består statsminister Jens Stoltenberg ledertesten? Med glans, mener jeg.

Den verste krisen siden annen verdenskrig rammet Norge fredag 22. juli klokken 15.26. Dagsavisen har bedt meg vurdere «hvordan statsminister Stoltenberg i ord og gjerning har håndtert den tragedien som rammet landet». Jeg skrider til verket med respekt og med 23 års erfaring i kriseledelse. Gjennom årene har jeg samarbeidet med Direktoratet for Sivilt Beredskap, Politidirektoratet, Politiet, Forsvaret, havarikommisjoner, og utallige bedrifter og enkeltmennesker i krise. Hendelser som den fredag har jeg kun erfart som øvelse, aldri som virkelighet. Selv om krisen fredag har en større kompleksitet og omfang enn jeg er vant til, har alle kriser en sammenfallende dynamikk og rytme som jeg vil strukturere resonnementene mine rundt.

I krisesituasjonen melder angsten seg. For mange er angst en lammende og ødeleggende følelse. For oss som har lest vår Kierkegaard, er angst også forutsetningen for frihet og nyskapning. Gode kriseledere erkjenner angst, og håndterer angst. Hvordan gjør de det? Slik jeg ser det finnes det bare en effektiv medisin mot angst; fellesskap. Derfor er det første jeg snuser på når jeg kommer inn som kriserådgiver hvordan lederteamet fungerer. Er det et team? Stoler de på hverandre? Samarbeider de? Vil de hverandre vel?

Regjeringens kriseråd er en nyskapning i norsk forvaltning. Da krisen var et faktum fredag, etablerte rådet seg relativt raskt i Forsvarsdepartementets lokaler på Akershus i Oslo. Det var også interessant å merke seg at statsministeren samlet rundt seg statsråder han kjente godt; Jonas Gahr Støre, Knut Storberget og Anniken Huitfeldt. Disse menneskene har kjent hverandre og samarbeidet med hverandre i mange år. De kjenner hverandres sterke og svake sider. Det er lederens oppgave å forme et fungerende kriseteam, og det er for sent å gjøre det når krisen er et faktum. Det tar lang tid å bygge tillit mellom mennesker som skal fungere sammen under enormt press. De siste dagene har vist at Stoltenberg har en slik gruppe på plass.

Det sentrale spørsmålet i all krisehåndtering er om krisen kunne ha vært unngått. Jo tidligere krisen oppdages, jo mindre alvorlig blir den. Krisen fredag ble ikke oppdaget før det var for sent. En av myndighetenes viktigste oppgaver er å levere trygghet til befolkningen. Spørsmålet som må stilles er om Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har gjort jobben sin? For en lekmann som meg, uten inngående kjennskap til etterretning og terror, er det vanskelig å fatte at en person kan planlegge en slik udåd uforstyrret i ni år. Drapsmannen har lagt igjen utallige spor i offentligheten. Likevel er det ingen som reagerer. PST har åpenbart arbeidet ut fra gale hypoteser, og trodd at slike terroraksjoner måtte gjennomføres av terrornettverk med utgangspunk i ekstreme islamistiske miljøer. Så feil kan man ta.

Staten skal sikre at vold ikke finner sted, eventuelt gjenopprette ro og orden hvis volden rammer. Når jeg hører det desperate spørsmålet som så mange av ungdommene på Utøya stiller seg: «Hvorfor brukte politiet så lang tid?», er det umulig for meg ikke å stemme i. Hvor mange av de 80 minuttene kunne Staten ha spart? Og hvor stor forskjell hadde ett minutt gjort? Jeg har ikke et eneste svar, bare spørsmål, men aner en dramatisk svikt i det vi kriserådgivere kaller «issue management» og som PST kaller «etterretning». Det konstitusjonelle ansvaret for dette ligger naturligvis hos justisministeren.

En statsminister i krise skal både lede en stat og et folk. Stoltenberg har maktet begge oppgavene med glans. Etter terroranslaget var nordmenn først lamslått, så fortvilte og triste. Etter hvert utviklet fortvilelsen seg til sinne hos mange. I en slik situasjon kunne det være fristende for en leder å puste på hatets og ondskapens glør. Stoltenberg falt aldri for fristelsen. I stedet hevet han seg over politikken, og mante til samhold, ro og verdighet. Det var ikke gitt at millioner av mennesker kun dager etter udåden, skulle vandre fredelig sammen i gatene hånd i hånd. Slik markerte nordmenn samhold, og slik sørget vi sammen. Stoltenberg har framstått som demokratiets og frihetens mann disse dagene. For dette tar jeg av meg hatten. Dette er statsmannskunst og kriseledelse av ypperste klasse.

La meg samtidig minne om at en stat er avhengig av et fungerende sivilsamfunn for å håndtere en slik krise. Det var ikke staten som var først på plass for å hjelpe sårede ved regjeringskvartalet. Det var frivillige privatpersoner. Det var ikke staten som kom i båter og reddet over 250 ungdommer på flukt fra Utøya. Det var ansvarsfulle borgere. Og i ukene og månedene som kommer er det enkeltmennesker som kommer til å støtte ofre og pårørende over hele landet. Det kan være en viktig påminnelse for en regjering som oppleves som svært statstro i de fleste sammenhenger.

Mens George W. Bush etter 9/11 ville jage sine fiender, maner Stoltenberg til åpenhet, fred og forsoning. Utfordringene framover er mange. Den rettferdigheten vi skal påføre vår fiende begynner med en rettergang i demokratiets ånd. Geert Mak skrev i sin bok «Europa» at i et sivilisert samfunn må rett ledsages av barmhjertighet. Videre blir det en utfordring for Stoltenberg ikke å la behovet for samhold bli et krav om konsensus der kritiske røster hysjes ned. Enhver krise er en mulighet til å gjøre om, og gjøre bedre. I denne prosessen må politikk, medier og det sivile samfunn sammen stille alle de ubehagelige spørsmålene til PST og politiet. Stoltenberg må sikre at disse prosessene får løpe åpent og fritt. Vi trenger ikke ro nå. Vi trenger adskillig uro. For ved neste korsvei må krisen oppdages tidligere. Vi har ikke flere å miste.

Publisert på Dagsavisens debattsider samme dag.

To Tor
Innlegg:
Kommentarer: 165

Gode -

Kommentar #1

Han har virkelig gode rådgivere .

Han har heldigvis for oss alle , intelligens til å følge disse .

Det gjør at han er en stor statsmann .

Heidi Stakset
Innlegg: 50
Kommentarer: 3648

Barmhjertigheten

Kommentar #2

Barnhjertigheten er uforenelig med Norges krigføring i utlandet.

Barmhjertigheten er ikke forbeholdt nordmenn, men også de mange, mange muslimer som har blitt ofre for norske bombefly.

Barmhjertigheten må også rettes mot han som har fått ondskapens og hatets merke i pannen av våre statsmenn som derved kjøper seg fri fra egne onde krigshandlinger.

Det er en lang vei å gå.

Liv Serine Helgesen
Innlegg: 60
Kommentarer: 1505

Veldig bra oppsummert !

Kommentar #3
Heidi Stakset – gå til den siterte teksten.

Barmhjertigheten er ikke forbeholdt nordmenn, men også de mange, mange

VG skriver i dag om "Oslo-tonen" - ledsaget av ordfører Stang (H). Han gjorde også en meget god jobb, rolig og sindig. Gjerningsmannen skulle ikke vinne, ofrene skulle ikke dø forgjeves.

Enig i at Jenst Stoltenberg og hans regjeringsmannskap har vært fantastiske!

Men det har også opposisjonen! Som kunne ha valgt å slå politisk mynt på både det ene og andre, men som takk og pris valgte for en gangs skyld å støtte Regjeringen, statsministeren og alle andre - i stedet for rive innsatsen i stykker med kritikk.

Heidi Stakset
Innlegg: 50
Kommentarer: 3648

Kommentar #4

Hvem er krigsmannen?

Regjeringen har samlet fellesskapet på feil grunn; en person bærer hatet til alle, mens resten av det norske folk står for "kjærlighet". Norge har blod på hendene, og det tar lang tid å vaske det. Bevissthet om egen skyld er begynnelsen.

Olav Nisi
Innlegg: 2
Kommentarer: 366

Det er ikke tiden, Heidi

Kommentar #5
Heidi Stakset – gå til den siterte teksten.

Bevissthet om egen skyld er begynnelsen.

Alle jeg har snakket med deler beundringen for stasministeren og hans håndtering av denne tragedien. Jeg våknet og våkner om natten og håper at det hele er en vond drøm, et mareritt. Og så er det sant likevel. Blir kvalm og maktesløs.

Men dette skulle mannen takle. På sparket. Lede nasjonen. Være trøster og sjelesørger for mennesker han kjente godt. Bære tapet av venner. Tale for åpen scene, med hele nasjonen som menighet. Jo, Thorvald, du har god grunn til å være stolt av din sønn.

Engasjementet i Irak og Afgahnistan er en felles politisk og demokratisk beslutning. Vi trodde vel at vi skulle bli mottatt der nede som amerikanerne ble det i Europa under "vår" krig, der kampen kun sto mot en syk ideologi et tidligere rimelig sivilisert samfunn.

Heidi Stakset
Innlegg: 50
Kommentarer: 3648

Kommentar #6
Olav Nisi – gå til den siterte teksten.

Alle jeg har snakket med deler beundringen for stasministeren

Hendelsen i Oslo er et speil på Norges engasjement i bombeangrep i muslimske land. For muslimske barn, kvinner og ungdommer som flykter fra vestlige bombeangrep, er tiden nå. Det er ingen grunn til å utsette krigshandlingenes opphør.

Beundring og nasjonal ære blender Norge fra å se eget ansvar i vestlig krigføring.

Elisabeth Hoen
Innlegg: 33
Kommentarer: 2263

Kommentar #7

Når det gjelder det du sier om at PST har arbeidet utifra gale hypoteser; `PST har åpenbart arbeidet ut fra gale hypoteser, og trodd at slike terroraksjoner måtte gjennomføres av terrornettverk med utgangspunkt i ekstreme islamistiske miljøer...`så er ikke Norge alene om det. Så vidt jeg har forstått så var det samme tilfelle i USA før 9/11. Man trodde ikke at terror kunne fostres i eget land. To av kaprerne stod på terrorlisten som sjekkes før flyvninger i USA. Men før 9/11 ble navnene sjekket opp mot internasjonale avganger - ikke nasjonale avganger.... For hvem vil sprenge et fly over eget land? Ikke så lett å tro...Tror du har rett i at etterretningen i Norge kan bli bedre.

Elisabeth Hoen
Innlegg: 33
Kommentarer: 2263

Kommentar #8

Ops! Rettelse! Eksempelet med USA og airport security mener jeg er et annet eksempel på etterretning som tok feil :)

Elisabeth Hoen
Innlegg: 33
Kommentarer: 2263

Kommentar #9
Heidi Stakset
Innlegg: 50
Kommentarer: 3648

Kommentar #10

"Fragile" av Sting er kjempefin. Den kan du sende til våre myndigheter.

Øivind Armand Halvorsen
Innlegg: 3
Kommentarer: 515

Til Heidi og alle andre

Kommentar #11

Syntes Heidi er et flott menneske som ser sammenhenger som er viktige. Diskusjonene er allrede i gang. Kanskje burde vi ventet noen dager til? Men det er ikke det viktigste. Heidi peker på det som ER det viktigste. Vi kan ikke fortsette å drepe mennesker i andre land. Vi er et folk i sorg. Men vi påfører andre større, verre sorg! Om vi ikke makter å se de sammenhenger Heidi påpeker, ja da er det fare på ferde.
Vi, jeg og forhåpentlig alle nordmenn føler med AUF og AP i situasjonen. Vi føler med de unge som har opplevet et fryktelig mareritt. Vi føler med dem som har mistet sine. Slik sett er vi en nasjon som står sammen. La oss i framtiden også stå sammen om ikke vold mot mennesker i andre land! Takk Heidi! vi trenger slike som deg her i landet!

Liv Serine Helgesen
Innlegg: 60
Kommentarer: 1505

Innøvd?

Kommentar #12
Hans Geelmuyden – gå til den siterte teksten.

Dette er statsmannskunst og kriseledelse av ypperste klasse.

Hans Geelmuyden, du som er rådgiver for ledere: kan slik utmerket statsmannskunst og kriseledelse (delvis?) innøves på forhånd - i alle de øvelsene som lederne har gjort på forhånd opp gjennom årene nettopp på å takle slike terrorangrep/kriser?

Ordfører Stang i Oslo kom også helt rolig og behersket, og visste tilsynelatende hva han skulle si - for å samle og berolige. Han sa noe slikt som: "Den som har gjort dette skal ikke vinne!"- "De døde ikke forgjeves!"

For det er vel naturlig også å kunne bli urolig, eller det motsatte av fokusert i slike kriser også for statsledere og ordførere? Våre ledere er jo tross alt bare mennesker.

Vil tro det er naturlig å øve på slikt, nettopp for å begrense krisene og for å berolige og holde folk samlet ? Det verst tenkelige skjedde forrige fredag. Er fremdeles i en slags "koma" av sjokk og ubegripelighet.

Espen Larsen
Innlegg:
Kommentarer: 2

Til Heidi

Kommentar #13

Jeg er så enig med deg, og denne diskusjonen har kommet opp flere ganger før 22.juli uten at det skjer noe politisk. Nå tror jeg diskusjonen vil få større fokus og det er synd at vi selv må føle det på kroppen for å forstå hva andre land har følt under våre bomber. Det som også er trist er at Norge står frem å forteller hvor "gode vi er til å bombe".

Når hverdagen kommer igjen, håper jeg dette vil ha mer fokus i fremtiden.

Liv Serine Helgesen
Innlegg: 60
Kommentarer: 1505

Varme klemmer

Kommentar #14
Hans Geelmuyden – gå til den siterte teksten.

Består statsminister Jens Stoltenberg ledertesten? Med glans, mener jeg.

Vi har nok alle lyst å gi statsminister Jens Stoltenberg en kjempestor varm klem! Og til kona hans, også, som har stått ved hans side i denne utfordrende uka.

Heidi Stakset
Innlegg: 50
Kommentarer: 3648

Media ser ikke alltid helheten

Kommentar #15

I dag har Anders B. forlangt at statsmimisteren skal gå av før han gir videre informasjon i avhør. Dette blir av kommentatoren i NRK betraktet som virkelighetsfjernt, men er det det?

Når Norge kriger i muslimske land, forlanger de faktisk at muslimske ledere med en annen virkelighetsoppfatning skal gå av før de slutter å bombe. USA har en politikk som går ut på å likvidere lederne. Er det virkelighetsnært?

Det snakkes også om at tiltalte er kald i avhørene. Er det demokratisk og varmt å beordre bombeangrep i utlandet?

Olav Nisi
Innlegg: 2
Kommentarer: 366

Alternativ, eller gi blanke... ?

Kommentar #16
Heidi Stakset – gå til den siterte teksten.

Er det demokratisk og varmt å beordre bombeangrep

Nei, det er ikke det. Men du setter ting på spissen som det heter.

Heidi Stakset, jeg hadde noe tanker i forbindelse med kommentarene som fulgte Torbjørn Jaglands kronikk. Du finner dem på side 3.

Det gjaldt vårt engasjement i et land som har så mange Breiviker at Breivikene vil vinne kampen så fort "hjelpen ?" er ute. De samme Breiviker vil også å destabilisere Pakistan med sine eksplosive argument.

Har du noe alternativ til hjelp for jentunger som gjerne vil lære å lese, studere, uten at de blir blindet ved å få syre tømt i sine øyne ?

Heidi Stakset
Innlegg: 50
Kommentarer: 3648

Bristen i det nasjonale selvbildet

Kommentar #17
Olav Nisi – gå til den siterte teksten.

Det gjaldt vårt engasjement i et land som har så mange Breiviker at Breivikene vil vinne kampen

Den ovennevnte beskrivelsen forutsetter at Anders B. er en personifisering av ondskapen. Det har også skjedd når myndighetene stiller "demokratiet" eller "kjærligheten" mot "hatet" og "ondskapen". De ser ikke bøddelen i eget system, men overfører den glatt på han.

Olav Nisi kaller krigsangrep for "vårt engasjement" i andre land. Slik taler også politikerne for å dekke over at angrepene er voldelige, blodforspillende og kalkulerende. Motivet er "redningsaksjon" i ren ridderånd, slik USA også dyrker det heltemodige til det fulle i sine militære eksperimenter. De er like terroriserende som fiendene sine.

Liv Serine Helgesen
Innlegg: 60
Kommentarer: 1505

Avrusning?

Kommentar #18
Heidi Stakset – gå til den siterte teksten.

I dag har Anders B. forlangt at statsmimisteren skal gå av før han gir videre informasjon i avhør. Dette blir av kommentatoren i NRK betraktet som virkelighetsfjernt, men er det det?

Mon tro om efidrinen og de anabole steroidene nå begynner å tape sin virkning i massemorderens kropp og hjerne? At han snart er på vei inn i delirium?

Økt irritasjon og utilfredshet kan være et tegn på det. Massemorderen er visst misfornøyd med mye, ikke bare med Regjeringen som han vil skal gå av, men også med lesestoffet han får på cellen. Romanene ikke gode nok for hans smak.

Heidi Stakset
Innlegg: 50
Kommentarer: 3648

Kommentar #19

Slike stoffer påvirker psyken og nervesystemet, og kan føre til hallusinasjoner og aggresjon dersom det brukes over lang tid. Det er en medisinsk forklaring.

Dette kan imidlertid ikke forklare vestens voldsbruk som har pågått gjennom mange år. Norge har imidlertid blitt lett påvirket av den amerikanske heltedyrkingen som toppet seg med den barbariske og tv-overførte likvideringen av Osama Bin laden i hans hjem. De kunne bare hentet han.

Del dette innlegget: