Annonse
Annonse
Annons
Annonse
Per Kleppe
Innlegg: 7
Kommentarer:

Regjeringens tillitstest

- 1802 visninger Innlegg

Så dårlige meningsmålinger som de rødgrønne nå får, gjør at de må legge om politikken hvis de skal unngå å lide et sviende nederlag ved kommunevalget neste år. De må begynne med å få orden på sitt samarbeid og få mer «sprut» i politikken, for å sitere Kristin Halvorsen.

Regjeringen må spesielt ta «Hardanger-krisen» mer alvorlig. Regjeringen har gått med på å få en uavhengig utredning av bruk av sjøkabel, men ikke før er det gjort, skaper regjeringen tvil om dette er alvorlig ment. Den vil starte bygging av «monstermaster» i den delen av den foreslåtte kraftlinjen som ikke kan erstattes av sjøkabel. «For ikke å tape tid», sier statsministeren. Det tolkes av mange som et signal om at den omstridte kraftlinjen uansett vil bli bygget. Det samme gjelder olje- og energiministerens forslag om å bygge jordkabel under tettstedene i Granvin og Ulvik, som elementer i et kraftkompromiss dersom det ikke blir noe av sjøkabelalternativet.

Jeg ble selvsagt skuffet over at jeg ikke har fått noen kommentar til mitt forslag om å løse problemet ved å sende kraften fra Sima nordover istedenfor gjennom Hardanger, altså over fjellet til Voss-regionen og derfra vestover til Samnanger. Fra Evanger kunne den nye linjen bygges parallelt med den eksisterende kraftlinjen. Jeg forutsetter samme teknikk som i regjeringens forslag, kostnadene vil bli omtrent de samme og Bergensregionen vil bli tilført den samme kraftmengden. At regjeringen ikke ser ut til å ville vurdere et slikt forslag, synes jeg er synd.

Aftenposten sier i en leder 15.8 at dette blir en avgjørende tillitstest. «Statsministeren er nødt til å skjønne at det ikke en gang til er mulig å lure både vestlendinger og resten av landet». John O. Egeland mener (Dagbladet 18.8) at Jens Stoltenberg nå står med «ryggen mot veggen». «Den eneste kur som virker er mer politikk og dristigere løsninger. Spørsmålet er om Jens Stoltenberg har det mot og den vilje som kreves».

Hans Olav Lahlum skriver om å «Lytte og lede» i Dagsavisen 18.8. Han viser til hvordan Martin Tranmæl og Einar Gerhardsen i Arbeiderpartiets storhetstid la en avgjørende vekt på å handle i pakt med folkeopinionen. Det ser det ikke ut til at Jens Stoltenberg har gjort de seneste månedene. Samarbeidet i regjeringskoalisjonen synes å fungere dårlig. Hvis han ikke legger om «kan Stoltenbergs store løft ende med en av etterkrigstidas mest dramatiske krasjlandinger i norsk politikk», sier Lahlum.

Den første store prøven på denne tillitstesten kommer i kommune- og fylkestingsvalget om vel ett år. Hva bør regjeringen gjøre for å redusere skadevirkningene av «Hardanger-saken»? For det første, bør den innse at den har mer tid enn den hittil har hevdet, til å minske kraftmangelen i Bergensregionen. Dette har jo vært et tema i snart ti år. Det var den kalde vinteren i år som gjorde at situasjonen noen dager så ut til å kunne bli prekær, men her foreligger det åpenbart mulighet for ekstra kraft, bl.a. fra gasskraftverket på Mongstad.

For det annet, bør regjeringen erklære at det uansett ikke vil bli bygget det som kalles «monstermaster» gjennom Hardanger. Planen om å bygge slike master fra Samnanger til Kvam bør droppes og olje- og energiministeren må holde opp med å fortelle om hva han vil gjøre for at slike master skal bli mindre belastende i tilfelle han ikke finner opplegget for en sjøkabel tilfredsstillende. Begge deler kan oppfattes som et signal om at regjeringen ikke har gitt opp sin opprinnelige plan. Regjeringspartiene må ikke risikere å drive valgkamp i 2011 samtidig som media daglig rapporterer om protestaksjoner i Hardanger.

En meningsmåling nylig viser at halvparten av de spurte mener at regjeringen «ikke lytter til grasrota». Det må bli en hovedoppgave for regjeringen å vise at dette ikke er sant. Foran det kommende valget må de rødgrønne lokalpartiene få drive en valgkamp basert på lokale saker, minst mulig påvirket av uheldige sider ved regjeringens politikk, som for eksempel «Hardanger-saken». Regjeringens gylne sjanse ligger i at gode lokalsaker kommer til å dominere kommunevalget, saker som regjeringen kan støtte med statlig politikk. Det kan synliggjøre politikkens mangfold og fremme løsninger som gir gode svar på utfordringene, på en måte som stemmer overens med folkemeningen.

Publisert på Dagsavisens debattsider samme dag.

Del dette innlegget: