Annonse
Annonse
Annons
Annonse
Lars Birkelund
Innlegg: 57
Kommentarer: 1546

Hva vil du gjøre når olja tar slutt, Garder?

Kommentar #80

Vindkraft kan du med dine egne ord

Vindkraft kan du med dine egne ord "spørre befolkningen om" i Danmark, som i alle år har vært benyttet som et stjerneeksempel på at "det går an". Men de kalde tall viser at detikke går an, selv i forblåste Danmark. Resultatet der er at de grunnet problemer med å koble denne energien til det ordinære nettet må sende omtrent hele "energigevinsten" gratis nedover på kontinentet for å bli kvitt den. Samtidig må de holde ut med lyden av disse "gigant-måkene". Lyst på en slik i hagen Birkelund?

Det er ingen som har sagt at vindkraft alene skal overta for olja når den tar slutt. Men teknologien og effektiviteten av vindkraft, sol-energi, fjernvarme osv forbedres stadig. Plassering av vindmøller kan man alltids diskutere. Jeg tenker vel fortrinnsvis et stykke til havs.

------------------------------

Jeg er sikker på at mange land fint kan klare seg uten olje som sin primærenergi for oppvarming av hus, produksjon av strøm etc. Men da må de godta andre rimelige former for energi, som eksempelvis atomkraft.

Hvorfor må energi være rimelig?

-----------------------------

For det er grunnet atomkraftverk at Sverige (nesten) er uten bruk av olje. Ikke vindkraft, ikke vannkraft og ikke "fjernvarme". Og det er nok også atomkraft som blir fremtiden for Sverige om vi skal tolke politikerne der borte rett.

..."Svenske folkevalgte har med et historisk vedtak åpnet for bygging av nye atomkraftverk. Tidligere motstandere godtar nå kjernekraft som et tiltak for å få ned utslippene av klimagasser."...

 

Atomkraft er som sagt IKKE en del av Sveriges strategi for å bli oljeuavhengig. Og tviler på at lysten på atomkraft har blitt større etter det som skjedde i Japan.

 

 

Lars Birkelund
Innlegg: 57
Kommentarer: 1546

Hvilken særinteresse tjener WWF, Garder?

Kommentar #81

1. Til og med vi kan klare det forutsatt at vi bygger atomkraftverk. Og med innenlands Thorium-ressurser tilsvarende 1000 oljefond burde vi absolutt gjøre det.

1. Du vil altså ha utbygging av atomkraft i tillegg til å pumpe opp all verdens olje fortest mulig. Jeg overdrev altså ikke når jeg sa at du var uansvarlig.

2. Spørsmålet lød: Hvilken politisk agenda har WWF, hvilke(n) særinteresse(r) tjener WWF?

3. Jeg tror ikke et sekund på at de har fått erstatning som er tilstrekkelig til å dekke deres tap. Og uansett er det jo noen som må ta kostnadene.

4. Oljenæringen har lange tradisjoner for "cowboy-kultur", for å sette profitt foran sikkerhet. Katastrofen i den meksikanske gulfen var nok et eksempel på en ulykke som hadde sin årsak i at krav til sikkerhet ble neglisjert. Men også tap av oljearbeideres liv er å regne som "flis i fingern" av deg.

Og fortsatt snakker du om fordelene oljen har gitt oss. Vi andre er ferdig med det. Vi ser framover og vi ser at vi må ta skjea i en annen hånd, da olja er i ferd med ta slutt. Men når man snakker om fordeler olja har gitt oss må man også ta med ulempene den har gitt oss og ikke minst de andre, de milllioner som har blitt ofre for oljerelaterte kriger osv.

5. Ja, det forundrer meg ikke. Mer fanatisk og ensidig støtte til oljeindustrien har jeg neppe sett.

André Rohde Garder
Innlegg: 92
Kommentarer: 2378

Klimahøring

Kommentar #82

Det finnes flere grunner til at vi bør gjennomføre en klimahøring. For det første har klimapolitikken enorme skadevirkninger både for enkeltskjebner og verdens velstandsutvikling, og for det andre er hele denne politikken bygget på ren fantasi og hype - eller endatil bevisst løgn - langt mer enn på de faktiske forhold. Og i land etter land ser nå både politikere og vitenskapsmenn at dette bærer helt galt av sted. Så det er på høy tid at også vi nordmenn ser på dette med friske øyne. Eller i det minste åpner øynene.

Det vi bør åpne øynene for er;

1. Klimapolitikken er ansvarlig for sult og underernæring verden over grunnet massiv skogplanting og massiv produksjon av biodiesel på bekostning av produksjon av mat. Allerede opplever vi kraftig stigning i matpriser verden over og hele den arabiske våren var et regelrett matopprør, til tross for medias fullstendig bevisstløse omtale av det hele som en heroisk kamp for demokrati.

2. Klimapolitikken ødelegger velstands og velferdssamfunnet, ved at det velges dyre og bakstreverske samfunnsøkonomiske løsninger som ikke gir grunnlag for vekst, men derimot hemmer vekst. Slike løsninger er blant annet vindkraft, nei til gasskraft, nei til oljeutvinning, og stort sett nei til alt som er enkelt og rimelig og sender verden fremover i utvikling.

3. Klimapolitikken hviler kun på en hypotese. Klimapolitikken hviler ikke - som mange sikkert er forledet til å tro - på vitenskaplige fakta, nei den hviler kun på en ren hypotese. Altså en teori. En teori om at noe kan gå galt, men man vet ikke sikkert. Jeg spør da; er ikke dette et litt for svakt grunnlag for allokering av trillioner av kroner? Er ikke en uviss teori et litt dårlig grunnlag til å sende mennesker i milliontalls ut i sult og underernæring? Er ikke en teori et litt for svakt grunnlag til å la verden stoppe opp i utvikling? Burde vi ikke som oppegående mennesker kunne kreve litt mer av våre politiske ledere enn en svak hypotese før vi godtar klimapolitikken med alle dens skadevirkninger?

4. CO2 - som visstnok skal være den store stygge ulven i dette bildet - er en helt naturlig og ufarlig bestanddel i naturens kretsløp, og planter vil eksempelvis ikke klare å vokse foruten CO2. Og om ikke planter vokser får ikke vi mat. CO2 er altså livsnødvendig også for mennesker. Like nødvendig som luft.

5. Grunnen til at CO2 er utpekt som den store stygge ulven er tidlige modellberegninger foretatt av klimaforsker James Hansen, der han mente å kunne vise at CO2 ville gi en katastrofal oppvarming av kloden, nedsmelting av polene og oversvømmelse av enorme landområder. Om vi ikke gjorde noe. I realiteten gjorde vi ikke noenting, men allikevel skjedde heller ingenting av det James Hansen, Al Gore og IPCC og deres tilhengere spådde. Ingenting av det skjedde. I ettertid er det derfor enkelt å sammenligne disse tidlige modellberegningene med spåmannens omgang med en krystallkule. For disse "endetidsspådommene" var grunnleggende og katastrofalt gale.

6. Under tiden mens hypotesen har blitt slaktet og lagt på likskue av selveste Moder Natur, har også flere uavhengige forskere og undersøkende journalister gått IPCC og klimabevegelsen etter i sømmene og avdekket et regelrett mønster av løgner, bedrag og lettvint omgang med fakta. Alt for å bygge opp under en stadig mer sviktende hypotese og et sviktende syn på realiteter. Og det er på høy tid at også vi tar et endelig oppgjør med dette, også her i landet som det er gjort i andre land.

Derfor må vi ha en klimahøring.

Lars Birkelund
Innlegg: 57
Kommentarer: 1546

Garder fortsatt med hodet i oljesanda

Kommentar #83

Det finnes flere grunner til at vi bør gjennomføre en klimahøring. For det første har klimapolitikken enorme skadevirkninger både for enkeltskjebner og verdens velstandsutvikling

Dette må du dokumentere. Hva kan det være som er verre enn skadevirkningene av alle krigene og naturødeleggelsene som olja fører med seg?

--------------------------------------

for det andre er hele denne politikken bygget på ren fantasi og hype - eller endatil bevisst løgn - langt mer enn på de faktiske forhold.

Enda flere tåpelige og unyanserte påstander som du må dokumentere.

-----------------------------------

Og i land etter land ser nå både politikere og vitenskapsmenn at dette bærer helt galt av sted. Så det er på høy tid at også vi nordmenn ser på dette med friske øyne. Eller i det minste åpner øynene.

Hvis det er noen som må åpne øynene her så er det du, som nekter plent å forholde deg til faktum som at olja er i ferd med å ta slutt og dessuten at olja er årsak til stadig nye kriger og store miljø-ødeleggelser.

Sol, vind, vannkraft og fjernvarme er noe alle land har i mer eller mindre grad. Så krig om disse ressursene har meg bekjent ikke forekommet. I tillegg er disse kildene rene og evig fornybare.

-------------------------------------------

Klimapolitik ken er ansvarlig for sult og underernæring verden over grunnet massiv skogplanting og massiv produksjon av biodiesel på bekostning av produksjon av mat.

 

Det er uheldig å bruke matjord til å produsere drivstoff. Men det er ikke noe bedre å ødelegge produktiv jord, fiskeressurser etc for å produsere olje, slik du ivrer for.

"BP inngår forlik etter gigantisk oljeutslipp......................Oljeselskapet skal ha gått med på å opprette et fond på rundt 112 milliarder kroner, som skal dekke erstatningskravene etter ulykken i april 2010............................Selv om BP har inngått forlik med saksøkerne, er saken langt fra over for oljeselskapet. Amerikanske myndigheter anklager de involverte i utslippet for grov miljøkriminalitet, noe som kan resultere i milliardbøter". http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/BP-inngar-forlik-etter-gigantisk-oljeutslipp-6775831.html

 

---------------------------------------------------

Klimapolitikken ødelegger velstands og velferdssamfunnet, ved at det velges dyre og bakstreverske samfunnsøkonomiske løsninger som ikke gir grunnlag for vekst, men derimot hemmer vekst. Slike løsninger er blant annet vindkraft, nei til gasskraft, nei til oljeutvinning, og stort sett nei til alt som er enkelt og rimelig og sender verden fremover i utvikling.

Igjen en rekke påstander. Hvilke land har fått "ødelagt sin velstand ved at det velges dyre og bakstreverske samfunnsøkonomiske løsninger som ikke gir grunnlag for vekst"?

Bakstreveren her er deg, som satser alt på en ressurs som er i ferd med å ta slutt. Nye oljefunn (av betydning) blir sjeldnere og sjeldnere. De siste åra har det blitt funnet bare et fat ny olje for hvert sjette som verden forbruker.

Dette peker kun i en retning og det er at olja blir dyrere og dyrere, mens utviklingen av fornybare energikilder går motsatt vei. Men du velger å lukke øynene.

------------------------------------

Klimapolitikken hviler kun på en hypotese. Klimapolitikken hviler ikke - som mange sikkert er forledet til å tro - på vitenskaplige fakta, nei den hviler kun på en ren hypotese.

Klimapolitikken bygger på begge deler, fakta og hypoteser. Mao akkurat det samme som det du bygger din overbevisning på.

Jeg tror IKKE det er mulig å forflytte ubegrenset med mengder av CO2 til atmosfæren og til hav/vann uten at det får konsekvenser. Men sjøl om man ser bort fra faren for alvorlige klimaforandringer burde faktisk både tilhengere og motstandere av hypotesen være enige om at det er nødvendig å dreie energiforsyning over mot fornybare ressurser. Dette rett og slett fordi olja er i ferd med å ta slutt.

---------------------------------------

Er ikke en uviss teori et litt dårlig grunnlag til å sende mennesker i milliontalls ut i sult og underernæring?

Hvor har du disse tallene fra? De blir uansett bare bagateller i forhold til alle milllionene som har lidd og lider som følge av oljerelaterte kriger og naturødeleggelser.

---------------------------------------

Er ikke en teori et litt for svakt grunnlag til å la verden stoppe opp i utvikling?

Det er jo du som vil stoppe utviklinga, ved å klynge deg til olja, en ressurs som er i ferd med å ta slutt og som er årsak til stadige kriger og naturødeleggelser.

-----------------------------------

CO2 - som visstnok skal være den store stygge ulven i dette bildet - er en helt naturlig og ufarlig bestanddel i naturens kretsløp,

Vann er også en helt naturlig og ufarlig bestanddel i naturens kretsløp. Men hvis du får for mye vann dør du, på samme måte som du kan dø av CO2:

"Selv om karbondioksid ikke er giftig, vil et CO2-nvå på rundt 10% være dødelig etter kort tid. Hvis man er i et område hvor det lekker CO2, vil man omkomme av CO2-overskudd lenge før man dør av oksygenmangel". http://no.wikipedia.org/wiki/Co2

Og du har fortsatt ikke, etter mange oppfordringer svart på dette spørsmålet: Hvilken politisk agenda har WWF, hvilke(n) særinteresse(r) tjener WWF?

André Rohde Garder
Innlegg: 92
Kommentarer: 2378

Synsing og gnål fra Birkelund

Kommentar #84

Beklager Birkelund men når du bare fortsetter å synse og gnåle når du allerede har fått dokumentasjon for mine påstander i tidligere tråder og debatter, så synes jeg du skal gå tilbake og lete der. For om det ikke hjalp den gang så hjelper det nok heller ikke nå, såpass har jeg forstått.

Lars Birkelund
Innlegg: 57
Kommentarer: 1546

Garder mann økseskaft ror til fiskeskjær

Kommentar #85

Beklager Birkelund men når du bare fortsetter å synse og gnåle når du allerede

La meg se, fra ditt forrige innlegg:

Du syns 1. at «vi bør gjennomføre en klimahøring».

Du påstår 2. at «klimapolitikken (har) enorme skadevirkninger både for enkeltskjebner og verdens velstandsutvikling, og for det andre er hele denne politikken bygget på ren fantasi og hype - eller endatil bevisst løgn».

3. At «Klimapolitikken er ansvarlig for sult og underernæring verden over».

4. «Klimapolitikken ødelegger velstands og velferdssamfunnet».

5. «Klimapolitikken hviler kun på en hypotese».Så hvem er det som synser og gnåler her? Intet, jeg gjentar INTET av dette har du levert noe som helst belegg for. Samtidig går du inn for fullstendig hensynsløst og uten reservasjoner å pumpe opp og forbruke resten av verdens olje fortest mulig uten tanke på hva som skal erstatte olja om noen generasjoner. Som om ikke det er nok så er du også tilhenger av ATOMKRAFT.

Uansvarlighet, tut og kjør-politikk og egoisme ift framtidige generasjoner er altså et gjennomført trekk ved deg. Så kom ikke her og lat som om du bryr deg om verdens fattige.Jeg gjentar mine spørsmål fra forrige innlegg:

1. Hvilke «enorme skadevirkninger av klimapolitikken» er det du sikter tilsom er verre enn skadevirkningene av alle krigene og naturødeleggelsene som olja fører med seg?

2. Hvilke land har fått "ødelagt sin velstand ved at det velges dyre og bakstreverske samfunnsøkonomiske løsninger som ikke gir grunnlag for vekst"?

3. Du hevder at klimapolitikken sender «mennesker i milliontalls ut i sult og underernæring». Hvor har du disse tallene fra? Og hvordan står de seg i så fall mot alle millionene som har lidd og lider som følge av oljerelaterte kriger og naturødeleggelser?


4. Hvilken politisk agenda har WWF, hvilke(n) særinteresse(r) tjener WWF?

André Rohde Garder
Innlegg: 92
Kommentarer: 2378

Beklager Birkelund

Kommentar #86

Men dette blir bare så ubeskrivelig dumt. Problemet ditt er at du ikke tar den dokumentasjonen du allerede har fått innover deg men synser og gnåler videre som ei sprukken fele. Og når er det vi skal slippe opp for olje om jeg tør spørre? Har du noen dokumentasjon på det. Ikke?

Som jeg tenkte..

Lars Birkelund
Innlegg: 57
Kommentarer: 1546

Svar på spørsmålene, Garder.

Kommentar #87

Men dette blir bare så ubeskrivelig dumt. Problemet ditt er at du ikke tar den dokumentasjonen du allerede har fått innover deg men synser og gnåler videre som ei sprukken fele. Og når er det vi skal slippe opp for olje om jeg tør spørre? Har du noen dokumentasjon på det. Ikke?

Jeg har ikke fått noen dokumentasjon fra deg. Jeg har bare fått synsing, påstander og drittkasting.

Og nøyaktig når olja tar slutt kan sjølsagt ikke jeg fortelle deg. Men sjøl førskolebarn forstår at det går mot slutten når man finner kun et nytt fat olje for hver sjette man forbruker, at man må bore dypere og dypere for i det hele tatt å finne noe, ta i bruk stadig dyrere og mer forurensende metoder for å uvinne olja osv.

Jeg gjentar nok en gang disse spørsmålene:

1. Hvilke «enorme skadevirkninger av klimapolitikken» er det du sikter tilsom er verre enn skadevirkningene av alle krigene og naturødeleggelsene som olja fører med seg?

2. Hvilke land har fått "ødelagt sin velstand ved at det velges dyre og bakstreverske samfunnsøkonomiske løsninger som ikke gir grunnlag for vekst"?

3. Du hevder at klimapolitikken sender «mennesker i milliontalls ut i sult og underernæring». Hvor har du disse tallene fra? Og hvordan står de seg i så fall mot alle millionene som har lidd og lider som følge av oljerelaterte kriger og naturødeleggelser?

4. Hvilken politisk agenda har WWF, hvilke(n) særinteresse(r) tjener WWF?Carl Wilhelm Leo
Innlegg:
Kommentarer: 818

Uten klimaoppvask - hva da ?

Kommentar #88

Om vi drister oss tilbake til temaet , så kan vi nyte tilstandene i Australia , som pussig nok går Norge en høy gang i klima-ablegøyer. Noen vil si at dette er for dumt til at det kan skje i Norge , men vi som har studert fenomenet i årevis vet at intet påfunn er for idiotisk til å kunne presenteres i Stortinget.Vi har hørt det meste , forbud mot bil fra 2015 og liknende tankegods.

I Australia ser det ut til at klimadiktatorene har jumpet ut av skapet kollektivt.

Regjeringen har bevilget $ 390 000 til et lite varmisteksperiment på Norfolk Island.

Leken går ut på at om forskerne finner det for godt , så gjelder dette hele Australia :

Man skal sette hele befolkningen på Norfolk Island på rasjoner - for å bekjempe global oppvarming , dårlig livsstil osv.

Forskere fra Southern Cross University vil dele ut "karbon-kort" til hver frivillig av befolkningen .Hver gang de kjøper bensin , diesel , tar flyreiser , bruker elektrisitet eller spiser fetende mat mister man "karbonprikker" av det tilatte antall på kortet sitt . Endel andre ting gir også prikkbelastning.

Dersom de har karbonprikker igjen på kortet sitt etter at året er omme kan disse selges , og om man har vært uansvarlig og brukt alle karbonprikkene sine , så må de kjøpe nye karbonkort hos karbonkortgrossereren.

Og hvert år vil antallet karbonprikker man får tildelt bli mindre , hvilket får prisene til å øke , hele ideen er jo å redusere CO2-utslippet ,alt mens beboerne på Norfolk Island blir sunnere og fryktinngytende moralske og verdensklimaet helbredes - ifølge oppskriften.

Dette er virkelighet som overgår Molbohistoriene , og passer vi ikke på så er det ikke lenge før vi også sitter og måper med "karbonkort" og vantro hører klimavitenskap dosert av folk som ... nå ja.

Garder , hvordan ville det føles å spørre alarmistene om hva vi skal spise ? Har vi helse til å høre på ? Vil det føles som et mentalt nederlag ?

Alternativet er å emigrere til Sibir !

Artig forøvrig , at man legger hodene i bløt over svak oppslutning om visse partier for tiden. Vel , jeg er ikke interessert i å betale kr. 50,- pr liter bensin eller kr. 2000 i bompenger for å kjøre tur retur Lillehammer. Ikke noe mysterium.

Lars Birkelund
Innlegg: 57
Kommentarer: 1546

Kommentar #89
Carl Wilhelm Leo – gå til den siterte teksten.

Vel , jeg er ikke interessert i å betale kr. 50,- pr liter bensin eller kr. 2000 i bompenger

Vel , jeg er ikke interessert i å betale kr. 50,- pr liter bensin eller kr. 2000 i bompenger for å kjøre tur retur Lillehammer.

Det må du snart uansett hvis man ikke snart finner nye løsninger på transport og energi. For olja er i ferd med å ta slutt, hvilket vil føre til stigende priser.

Ellers går det tog til Lillehammer, hvis du absolutt ikke vil betale bompenger.

André Rohde Garder
Innlegg: 92
Kommentarer: 2378

Birkelunds drømmeverden

Kommentar #90
Carl Wilhelm Leo – gå til den siterte teksten.

Garder , hvordan ville det føles å spørre alarmistene om hva

Hypotesens makt over de enfoldige er stor, det er vel min konklusjon etter din beskrivelse av Australske forhold Carl Wilhelm.

Kanskje Birkelund m. fl. debattanter burde settes på rasjoner så han får føle på kroppen hvor steike bra det er å være klimafanatiker på sin hals?

Men du gjør vel dette allerede frivillig Birkelund? Kortreist potet til middag og thats it, ikke sant? Og litt ekstra skatt betaler du vel og med glede?

Lars Birkelund
Innlegg: 57
Kommentarer: 1546

Ansvarsløshet og egoisme, ditt navn er Andre Rohde Garder.

Kommentar #91

Garder strør som vanlig om seg med billige påstander og beskyldninger. Men noe svar på framtidas utfordringer når det gjelder energi har han ikke, bortsett fra å satse alt på en energikilde som er i ferd med å uttømmes: olje. Ja, også atomkraft da.

Ansvarsløshet og egoisme, ditt navn er Andre Rohde Garder.

Jeg gjentar nok en gang disse spørsmålene:

1. Hvilke «enorme skadevirkninger av klimapolitikken» er det du sikter tilsom er verre enn skadevirkningene av alle krigene og naturødeleggelsene som olja fører med seg?

2. Hvilke land har fått "ødelagt sin velstand ved at det velges dyre og bakstreverske samfunnsøkonomiske løsninger som ikke gir grunnlag for vekst"?

3. Du hevder at klimapolitikken sender «mennesker i milliontalls ut i sult og underernæring». Hvor har du disse tallene fra? Og hvordan står de seg i så fall mot alle millionene som har lidd og lider som følge av oljerelaterte kriger og naturødeleggelser?

4. Hvilken politisk agenda har WWF, hvilke(n) særinteresse(r) tjener WWF?

André Rohde Garder
Innlegg: 92
Kommentarer: 2378

Politikk for synsere

Kommentar #92

Klimapolitikken er politikken for synsere og "liksomforskere" som Lars Birkelund. Han har tidligere fått men ikke tatt innover seg den dokumentasjon han har fått enkelt og greit fordi den ikke stemmer overens med egen synsing.

For Birkelund selv har ikke dokumentert sin synsing eller sine påstander om ressurskriser, olje og energimangel, mens jeg har dokumentert for Birkelund at USA (ifølge USGS) har egne ressurser tilsvarende 2000 års oljeimport fra Saudi-Arabia.

Tøys kaller Birkelund dette og setter seg selv dermed over USGS i geologiske vurderinger og dømmekraft. Ikke verst for en trubadur med ei sprukken fele...

Problemet med klimapolitikken er at synsing også ligger til grunn for selve kjerneargumentet for klimafanatikerne, nemlig hypotesen om CO2 og såkalt "katastrofal global oppvarming", som vi alle skulle dø av. Det var ihvertfall det som var skrekkscenariene som det aldri ble noe av.

Denne hypotesen er nemlig aldri blitt vitenskaplig bevist, noe som gjør det til synsing, hverken mer eller mindre.

Carl Wilhelm Leo
Innlegg:
Kommentarer: 818

Birkelund/Garder

Kommentar #93

Birkelund : Det er meget upraktisk å reise til Lillehammer eller ethvert annet sted på jobb med nærmere ett tonn utstyr , verktøy , deler , måleutstyr osv - med buss eller tog. Dersom man da ikke vil utprøve teorien maksimalt : "En buss-sjåfør er en mann med godt humør !". Forsøk det en gang og gi oss rapport om forløpet. Ta med jekketralle og bærestropper !

I dagens Norge går de fleste av befolkningen på tonnevis av piller og 50-60-tallets optimisme er estattet med bekymringer om det meste - sekundert av folk innen rikssynsernes og de politisk korrektes rekker som systematisk maler Fanden på veggen med alskens katastrofevisjoner og problemstillinger andre forstår noe av.

Bekymringen om "Peak Oil" kan vi ihvertfall ta med knusende ro foreløpig , USA er havnet i den posisjon at landet har de største oljereservene i verden. Tidligere var det antatt at Russland var den som ville sitte igjen med olje etter at Midtøsten var gått tørr. De russiske reservene er ennå ikke fullt ut kartlagt , men det vil komme. Jeg arbeidet innen oljeleting i ca. 10 år , i dag er kunnskapen , instrumenteringen , seismikktolkningen og kompetansen høyere enn noensinne - leteboring er ekstremt dyrt - spesieltoffshore. Man skal ikke bore for mange "dusters".

Eksempelvis gjorde "Folkes eget Oljeseskap" 2 funn i løpet av de siste måndene - meget bra.

Slik jeg ser det burde bekymringen gjelde hva i all verden man skal leve av i fastlandsNorge etter at oljepengene er brent av. "Vi" har hatt Norgeshistoriens største mulighet til å investere i verdiskaping , industriforskning , produktutvikling , fagopplæring , kompetanse og kompetansepåbygging primært innen de områdene hvor Norge har ligget i teten. For ikke å snakke om utdanning generelt , utdanning for fremtiden og fremtidens verdiskapende virksomhet.

Det går ikke inflasjon i kunnskap , erfaring og kompetanse . Men andre mener det er smartere at børsspekulanter spiller poker med nasjonalformuen .

I stedet er politikerne opptatt av hestehandler om politisk makt , kompispolitisk kreativitet og erkevås. I festtalene tar man med en frase om "små og mellomstore bedrifter" så det skal høres ut som om man er opptatt av hvordan de klarer seg i den politiske forvirringen.

Slik det er idag bygges alt ned , strømforsyningen i Norge er forkludret av inkompetente politiske rørebøtter fra flere politiske partier - de fleste - faktisk. Det som fedrene bygget ut til å være selve verktøyet for utvikling og velstand i dette karrige landet. Argumentet man kommer med for å selge verktøyet som råvare til utlandet er fantastisk , industri og private må kjøpe den strømmen de på papiret eier til vanviddspriser fordi :"De høye prisene kommer felleskapet til gode !"

Noe Peer Gyntsk over det "...ædslet til en skinnende sølvknapp på verdensvesten , men hæmpen glapp !"

Carl Wilhelm Leo
Innlegg:
Kommentarer: 818

Predictions !

Kommentar #94

Garder : Min beskjedenhet gjør selvfølgelig at jeg hater å referere nedenforstående link sakset fra The Weekly Standard som har en glimrende filosofisk artikkel om klimadebatten :

http://www.weeklystandard.com/articles/why-climate-skeptics-are-winning_631915.html

Spørsmålet er forsåvidt irrelevant , det handler ikke om å "vinne" en diskusjon , men å plassere problemstillingen i et rimelig perspektiv - innenfor rammene av virkelighet og naturlovene , det være seg klima eller økonomi.

Apropos økonomi , England begynner å gå tom for penger , det er ganske alvorlig , 6. mars :

http://www.telegraph.co.uk/news/politics/9107485/George-Osborne-UK-has-run-out-of-money.html

"UK has run out of money" , saken er diskutert flere steder , og brave kommentarer går i retning av klimamilliardene og hvor de tok veien. Man må vel taue inn kommunikasjonsbyråer for å besvare vanskelige spørsmål ?

Lars Birkelund
Innlegg: 57
Kommentarer: 1546

Garder svarer fortsatt ikke på spørsmål

Kommentar #95

Klimapolitikken er politikken for synsere

Klimapolitikken er politikken for synsere og "liksomforskere" som Lars Birkelund.

Jeg har aldri kallt meg forsker. Men sunn fornuft tilsier 1. at man ikke kan forflytte ubegrenset med mengder av CO2 til luft og vann uten at det får konsekvenser.

2. At olja er i ferd med å ta slutt. For siden naturen bruker millioner av år på å produsere olje er olje i praksis hva man kaller en ikke-fornybar energikilde. Dette i motsetning til sol, vind og vannkraft som dessuten er rene kilder, som ikke forurenser og som heller ikke forårsaker kriger med mange millioner døde. Dette forstår sjøl seks-åringer. Men ikke oljejunkier som deg.

-------------------------------------

mens jeg har dokumentert for Birkelund at USA (ifølge USGS) har egne ressurser tilsvarende 2000 års oljeimport fra Saudi-Arabia.

Den "dokumentasjonen" er over hodet ikke hva du hevder at den er. Den synes egentlig å være en desperat bløff og forsøk på avsporing fra din side.

Sannheten er at det går lenger og lenger tid mellom funn av betydning og at de nye funnene er dyrere og dyrere og vanskeligere og vanskeligere å utvinne. De siste åra har verden forbrukt seks fat olje for hvert nye som har blitt funnet.

Så tegnene er tydelige. Men de er sjølsagt umulig å få øye på så lenge man, som deg, har hodet langt nede i den skitne og forurensende oljesanda.

 

Jeg gjentar nok en gang disse spørsmålene:

1. Hvilke «enorme skadevirkninger av klimapolitikken» er det du sikter tilsom er verre enn skadevirkningene av alle krigene og naturødeleggelsene som olja fører med seg?

2. Hvilke land har fått "ødelagt sin velstand ved at det velges dyre og bakstreverske samfunnsøkonomiske løsninger som ikke gir grunnlag for vekst"?

3. Du hevder at klimapolitikken sender «mennesker i milliontalls ut i sult og underernæring». Hvor har du disse tallene fra? Og hvordan står de seg i så fall mot alle millionene som har lidd og lider som følge av oljerelaterte kriger og naturødeleggelser?

4. Hvilken politisk agenda har WWF, hvilke(n) særinteresse(r) tjener WWF?

 

 

Lars Birkelund
Innlegg: 57
Kommentarer: 1546

Kommentar #96
Carl Wilhelm Leo – gå til den siterte teksten.

!

Birkelund : Det er meget upraktisk å reise til Lillehammer eller ethvert annet sted på jobb med nærmere ett tonn utstyr , verktøy , deler , måleutstyr osv - med buss eller tog.

Så du trenger ett tonn utstyr hver gang du drar til Lillehammer. I så fall utgjør du en bitteliten minoritet av Norges befolkning.

-------------------------------------------

I dagens Norge går de fleste av befolkningen på tonnevis av piller

Javel, og hva så? Jeg går ikke på piller.

----------------------------------

Bekymringen om "Peak Oil" kan vi ihvertfall ta med knusende ro foreløpig ,

"Knusende ro foreløbig"? Hvor lenge er foreløbig?

Sannheten er at det går lenger og lenger tid mellom funn av betydning og at de nye funnene er dyrere og dyrere og vanskeligere og vanskeligere å utvinne. De siste åra har verden forbrukt seks fat olje for hvert nye som har blitt funnet. Så her gjelder det å være føre var.

-------------------------------

Eksempelvis gjorde "Folkes eget Oljeseskap" 2 funn i løpet av de siste måndene - meget bra.

Jo, men funnene var i virkeligheten ikke store og det var lenge siden sist.

-----------------------------------

Men andre mener det er smartere at børsspekulanter spiller poker med nasjonalformuen .

En langt større del av nasjonalformuen, dvs olja, bør få ligge til framtidige generasjoner. Det er den beste sparing.

Carl Wilhelm Leo
Innlegg:
Kommentarer: 818

Fremtidens generasjoner.

Kommentar #97

Vi kan bare slå fast at vi ikke er enige , bortsett at vi vet at energiforbruket vil gå ned , og at alternativ energi vil komme .

Men har Norge , som har penger , vært villig til å satse på seriøse prosjekter innen energi ? Fra USA og UK ser vi veldig tydelig hvilke populær-politiske energiretninger det ikke bør satses mer på - men se om teknologien kan videreutvikles så den kan brukes.

Når det gjelder oljen , er man veldig bekymret for fremtidens generasjoner.

Men hva med landets elektriske energi , som på forunderlig vis har havnet i hendene på en hel arme av mellom-menn , kraft-meglere ,bonusdirektører og et godt betalt styre.

På papiret er det fremdeles befolkningen / felleskapet i Norge som eier Statkraft og Statnett , selv om det ikke kommer tydelig frem annet enn når eierne skal på banen og finansiere noe. Er eierne overhodet representert i styret ? Eller er vi henvist til å betale svartebørspriser for vår egen strøm - pluss "grønne sertifikater" .Her er saken slik vi får den fremlagt :

http://www.dagogtid.no/nyhet.cfm?nyhetid=1234

Det er nøyaktig de samme politikerne og embedsverk som pusher klimahypotesen.

Men hva om fremtidens generasjoner ønsker seg et dynamisk Norge , med verdiskaping og vekst, fremfor å sende papirer til NAV ? Spesielt når landets elektiske energi er blitt lirket over til en klikk som leker energimagnater med felleskapets energi. Man har sogar pludret om å selge hele evighetsmaskinen. Hva er prisen på en evighetsmaskin av denne typen ?

Hvilket gjør at man må spørre seg selv om bekymringen for fremtidens generasjoner er høyst fleksibel.

Her hører vi ikke et pip om fremtidens generasjoner , men tvert imot hvor mye dyrere vår egen elektriske energi vil bli - i hendene på de som idag kontrollerer felleskapets ressurser. Man er så frekke at man har brukt klimaargumentet for å skape nye vanvittige priser.

Gi nøye akt på klimapolitikerne !

André Rohde Garder
Innlegg: 92
Kommentarer: 2378

Ei sprukken fele durer videre

Kommentar #98

Jeg sier;

..."mens jeg har dokumentert for Birkelund at USA (ifølge USGS) har egne ressurser tilsvarende 2000 års oljeimport fra Saudi-Arabia."...

Birkelund "tilbakeviser";

..."Den "dokumentasjonen" er over hodet ikke hva du hevder at den er. Den synes egentlig å være en desperat bløff og forsøk på avsporing fra din side."...

Her viser Birkelund sine geniale synserevner for hele sitt publikum, for at USA har ressurser tilsvarende 2000 års oljeimport fra Saudi-Arabia ble sagt i det amerikanske senatet. Og ingen skrek opp og kalte det en bløff. Ikke en gang medlemmer av Obamas stab som ble forelagt denne informasjonen.

Men trubaduren og klimahysterikeren Birkelund vet altså bedre, og det igjen sier bare noe om Birkelund og hvorfor han ikke får svar fra meg.

Lars Birkelund
Innlegg: 57
Kommentarer: 1546

Elendig, Garder.

Kommentar #99

Her viser Birkelund sine geniale synserevner for hele sitt publikum, for at USA har ressurser tilsvarende 2000 års oljeimport fra Saudi-Arabia ble sagt i

Nei, du har rett. Ingen skrek opp og kalte det en bløff på det redigerte Youtube-klippet du viste til.

Men sannheten er at USAs oljereserver synker som ellers i verden. Men du oppfører deg som om den aldri tar slutt.

"United States proven oil reserves were 21 billion barrels (3.3×109 m3) in 2006 according to the Energy Information Administration.[4] This represents a decline of 46%, or 18 billion barrels (2.9×109 m3) from 39 billion barrels (6.2×109 m3) in 1970". http://en.wikipedia.org/wiki/US_oil_reserves

Og hvorfor vil du ikke svare på spørsmålene mine? Hva gjør du på et debattforum over hodet når du ikke vil svare på spørsmål fra andre debattanter? Gode debattanter svarer på spørsmål. Du viker unna. Dette er elendig, Garder.

Jeg gjentar allikevel disse spørsmålene, for nte gang:

1. Hvilke «enorme skadevirkninger av klimapolitikken» er det du sikter tilsom er verre enn skadevirkningene av alle krigene og naturødeleggelsene som olja fører med seg?

2. Hvilke land har fått "ødelagt sin velstand ved at det velges dyre og bakstreverske samfunnsøkonomiske løsninger som ikke gir grunnlag for vekst"?

3. Du hevder at klimapolitikken sender «mennesker i milliontalls ut i sult og underernæring». Hvor har du disse tallene fra? Og hvordan står de seg i så fall mot alle millionene som har lidd og lider som følge av oljerelaterte kriger og naturødeleggelser?

4. Hvilken politisk agenda har WWF, hvilke(n) særinteresse(r) tjener WWF?

Del dette innlegget: