Annonse
Annonse
Annons
Annonse
Elisabeth Rasmusson
Innlegg: 14
Kommentarer:

Nansen ikke bare norsk

- 2680 visninger Innlegg

I dag markeres Nansens 150-jubileeum med både Kongen, FNs generalsekretær og statsministeren tilstede i Oslo. Nansens ånd lever videre og hans engasjement og bragder er en del av vår kulturarv. Men vi kunne trengt en Nansen i regjeringen nå.

Nansen utmerket seg som polfarer, vitenskapsmann, diplomat og humanist. Felles for alle disse sidene av ham er engasjement og mot i kampen for det han trodde på. Samtidig som han var et forbilde og sentral skikkelse i byggingen av den moderne norske staten, var han en verdensborger, en mann som så utviklingen av sitt moderland som en del av en europeisk og global utvikling. Hans vitenskaplige arbeid og polare bragder gav ham en unik status. Aller viktigst var kanskje hans humanitære engasjement som fikk betydning for millioner av mennesker.

Da Europa skaket i sine sammenføyninger etter oppløsningen av Det ottomanske riket, revolusjonen i Russland og 1. verdenskrig, var millioner på flukt fra krig og sult. Nansen engasjerte seg utvetydig i arbeidet for å hjelpe flyktningene. I løpet av en femårsperiode hadde han reddet hundretusener fra sultedøden i Russland og skaffet beskyttelse til millioner av flyktninger. At han klarte å utstyre de papirløse flyktningene med gyldig pass utstedt og signert Nansen selv, sier noe om hvilken respekt han nøt. I 1921 ble han utnevnt til høykommissær for flyktninger av Folkeforbundet, som var forløperen til FN.

Når norske politikere kappstrides om å ha den strengste innvandringspolitikken virker distansen til Nansen og hans verdensanskuelse stor. Nansens mot og handlekraft er vanskelig å finne igjen på den norske politiske arena i 2011.

Også på Nansens tid ble flyktninger sett på som en trussel og tilført stigma i en allerede utsatt posisjon. Jøder, armenere og andre folkegrupper ble utsatt for forfølgelse og fordrivelse, og jødene var ennå ikke sikret adgang til kongeriket Norge. Nansen var en mann med perspektiv. Han valgte å bruke sin opparbeidede posisjon å tale flyktningenes sak og finne praktiske politiske løsninger på konkrete, prekære utfordringer. For eksempel kunne ikke flyktningene på Nansens tid ta seg arbeid, gifte seg, ei heller dø, uten at det skapte byråkratiske problemer. Nansenpasset ble et identitetsdokument som ga flyktningene et minimum av rettigheter. Marc Chagall, Igor Stravinskij og Vladimir Nabokov fikk passet og er alle en del av vår kulturarv. Allikevel opplever asylsøkere i dagens Norge mange av de samme problemene som russiske flyktninger som ble fratatt sine pass av Sovjetstaten. Har norske myndigheter glemt betydningen av Nansens arbeid?

På mine reiser til de landene vi arbeider i ser jeg Nansens ånd og arv utspille seg hos hjelpearbeidere fra mange ulike nasjoner. Akkurat nå er det på Afrikas Horn vi finner mennesker med enormt engasjement som ofrer mye for å hjelpe de hundretusener somaliere som søker trygghet i Kenya og Etiopia. Nansen inspirerte og fortsetter å inspirere mennesker over hele verden. Vi har stor grunn til å være stolt av 150-åringen. Men vi har også en arv å forvalte. Nansen viste vei. Er vi i dag beredt til å følge i hans spor?

Heidi Stakset
Innlegg: 50
Kommentarer: 3648

Perspektiv

Kommentar #1

Et svært interessant og globalt perspektiv i asyldebatten. Det viser hva enkeltmennesket betyr i den store sammenhengen. I dag er mange asylsøkere papirløse, uten "Nansenpasset" og myndighetene velger å snu ryggen til dem, framfor å hjelpe.

I Trondheim har bystyret valgt å gi de papirløse flyktningene et "arbeidspass", og vi kan si de har våget å ta en avgjørelse i tråd med Nansens ånd. Til stor forargelse for asylmyndighetene i Oslo som føler at deres egen makt forrykkes ved denne gode handlingen.

Elisabeth Rasmussons perspektiv er et enestående bidrag som -ved å peke på historien og Nansens globale ansvar -påkaller myndighetenes sosiale og politiske ansvar fra nå av og framover.

Heidi Stakset
Innlegg: 50
Kommentarer: 3648

Gjennom isødet

Kommentar #2

Nansen gikk gjennom kalde polstrøk for å smelte dets vinterhjerte og erstatte det med et menneskehjerte. Slik forsøkte han å smelte det kalde hjertet til jernharde stater som nekter å hjelpe fattige og nødstilte flyktninger.

Heidi Stakset
Innlegg: 50
Kommentarer: 3648

Idealistisk vei

Kommentar #3

Forut for Fritjof Nansens store humanistiske handling ligger ideen som ga retning og mening til hans omfattende gjerning. I dag gjenoppstår substansen i hans liv og virke gjennom utdelingen av nye Nansenpass til papirløse flyktninger i Norge.

Det er opp til hvert enkelt menneske å svare på Nansens håndsrekning i dag.

Heidi Stakset
Innlegg: 50
Kommentarer: 3648

Politikkens praksis

Kommentar #4

Norske myndigheter spiser middag for å feire Nansen i dag. Hvordan kan de se seg selv i øynene når de nå feirer en humanist med et slikt stort hjerte som står i diametral motsetning til regjeringens tilharding i asylpolitikken?

Lederen for Nansensenteret siterte Nansen i kveld: " Nestekjærligheten må utgjøre politikkens praksis, dens eneste mål."

Anders Tallberg
Innlegg: 4
Kommentarer: 126

Enig med Heidi

Kommentar #5

Det er et hykleri så det holder. 160 torturerte og mishandlede fanger sitter fortsatt på Guantánamo, under miserable forhold - mens eliten skåler i sjampanje, og feirer fordums godhet.

Heidi Stakset
Innlegg: 50
Kommentarer: 3648

Å skille klinten fra hveten

Kommentar #6

Elisabeth Rasmusson nevner at Fridtjof Nansen ble utnevnt til høykommisær for flyktninger av Folkeforbundet i 1922, og at dette var forløperen for FN. Den praktiske politikken som la grunnlag for utnevnelsen, var at Fridtjof Nansen hadde reddet hundretusener fra sultedøden, og gitt millioner av flyktninger beskyttelse.

Hva skjer i FN i dag? En Nato-alliert som på en skjebnesvanger måte gir mandat til militære anstøt som "sivil beskyttelse"?

I dag, på Nansens dag, var FN-lederens fokus rettet mot terrorangrepet og myndighetenes mediale opptreden i forbindelse med denne. Verdenslederne har en tendenns til å rose hverandre i mediene for å opprettholde makten i det lukkede selskap, og følgelig holde fokus vekk fra krigsilden som ulmer i dressjakkens innelomme.

Heidi Stakset
Innlegg: 50
Kommentarer: 3648

Kommentar #7
Anders Tallberg – gå til den siterte teksten.

eliten skåler

Anders, jeg tviler på at det er eliten som skåler. Det er heller middelmådigheten.

Del dette innlegget: