Annonse
Annonse
Annons
Annonse
Bjørn Hansen
Innlegg: 70
Kommentarer:

Terrorens nederlag

- 3222 visninger Innlegg

Verdens terrorister oppnår ingenting, bortsett fra massakre og ødeleggelser. Overalt hvor terroren reiser sitt hode møter den sivilisatoriske krefter som er langt sterkere.

Terror har et kjennetegn som nesten aldri svikter: Over tid vil den aldri være i stand til å nå sine mer eller mindre uttalte, men ofte forvirrede mål. Terroren taper. Den taper først og fremst fordi den er sivilisasjonsfiendtlig, og derfor vil møte en fiende som er den overlegen, nemlig det organiserte samfunn med sitt demokrati og sitt rettsvesen med tilhørende maktapparat. Terroren utmerker seg ved en nederlagsdømt endimensjonalitet, nemlig den forskrudde idé at ens egne bigotte, hatefulle og fundamentalistiske oppfatninger kan seire over alt annet.

Også der man med terror for en periode greier å oppkaste seg til maktposisjoner, går utøverne av terror nederlaget i møte. Pol Pot-regimet i Kambodsja maktet å drepe et par millioner mennesker i løpet av 3–4 år før det gikk til grunne. Selv Stalins, Hitlers og Maos bruk av terror som viktigste maktinstrument, var i utgangspunktet nederlagsdømt. I løpet av noen desennier i midten av forrige århundre måtte titalls millioner mennesker bøte med liv og lemmer på grunn av disse despotenes visjoner om kommunistiske paradiser og Det Tredje Rike. Ingen av dem lyktes, de sivilisatoriske kreftene brøt ned barbariet, og fremfor alt har Tyskland utviklet seg til et ankerfeste blant europeiske demokratier.

Europa har etter 2. verdenskrig vært åsted for utstrakte terrorhandlinger, med høyst forskjellige utgangspunkter. Italias Røde Brigader, Tysklands Rote Armé Fraction, antisemittiske grupper i en rekke land, anarkister, nynazister og rasehatere av alle avskygninger, foruten separatister og nasjonalister, har alle forsøkt å ødelegge den herskende samfunnsorden og demokratiske styresett gjennom voldshandlinger, noen rettet mot definerte politiske mål, andre rettet blindt mot hvem som til enhver tid måtte være i nærheten av terrorhandlingen. Felles for dem alle: Uten å nå det mer eller mindre tilsiktede resultatet.

I vår del av verden har høyreekstremistiske og nasjonalistiske grupper stått for langt det største antall av terrorhandlinger. ETA i Spania og IRA i Nord-Irland står bak de mest langvarige voldskampanjer i Europa i nyere tid. Vi har meget lett for å glemme hvor blodig konflikten i Nord-Irland var gjennom 30 år. Hele 3.254 mennesker ble drept, svært mange gjennom rene terrorhandlinger – blind vold med sikte på å lamme både myndigheter og befolkning for å gi terroristene fri bane. Terroren var gjensidig både blant katolikker og protestanter, men IRA sto for de mest omfattende aksjonene. I liten grad kjempet IRA og grupper som det protestantiske UVF direkte mot hverandre, aksjonene var oftest rettet mot sivilbefolkningen.

Gjennom fire år på første del av 1970-tallet jobbet jeg jevnlig med å dekke denne konflikten for Arbeiderbladet. Ved å gå nærmere inn i den oppdaget jeg at aksjonene like mye var rettet mot deres egne som mot «de andre». IRA drev en omfattende terror mot personer i den katolske befolkning som motsatte seg organisasjonens virksomhet. Tystere ble myrdet eller skutt i kneskålene, og katolske politikere som satset på fredelige løsninger risikerte livet.

Jeg møtte en tidligere IRA-mann, Paddy Devlin, som hadde sett meningsløsheten i det hele og i stedet gått inn som aktiv politiker i det katolske partiet SDLP. Han fortalte meg at han levde under en permanent trussel om å bli myrdet. Jeg spurte hvilken beskyttelse han hadde. Han svarte ved å fiske en liten revolver opp av lommen: – Denne, svarte han.

Etter tretti år med vold og terror segnet den nordirske befolkningen sammen av utmattelse. Terror og mot-terror førte ingen steder hen. IRA hadde ingen muligheter til å gjenforene Irland ved å bombe gater og streder, og den bigotte protestantiske ledelse kunne ikke lenger ha noe håp om å bevare en samfunnsorden der katolikkene tjente som annenrangs borgere. Det var tungt å svelge, men tidligere fanatiske motstandere måtte frasi seg volden og benke seg våpenløse ved det samme politiske bord. Mer enn 3.000 menneskeliv kunne ha vært spart om denne helt innlysende løsningen hadde funnet sted 30 år tidligere. Terroren ga ingen av sidene noen seier, bare nederlag.

I EU-landene var det, ifølge politisamarbeidet Europol, 249 terrorhandlinger i fjor, det store flertallet utført av separatister, nasjonalister og anarkister. Tre av disse ble utført av islamister, foruten 46 trusler om terror. Av de 611 som ble arrestert for terrorkriminalitet, var 170 kategorisert som islamister. I den vestlige verden har islamister stått for de største terrorhandlinger av internasjonal karakter, i Madrid 2004 med 191 drepte og i London 2005 med 56 drepte.

Hva har de så oppnådd? Ingen verdens ting, bortsett fra massakre og destruksjon. Overalt der terroren løfter sitt hode, møter den sivilisatoriske krefter som er langt sterkere. Målet om å skaffe seg makt ved drap, lemlestelse og kollektiv fryktspredning som fører til en destabilisering av samfunnsordenen, vil ikke lykkes i samfunn med demokrati og rettssikkerhet. Faren for terror krever årvåkenhet og aktive sikkerhetstiltak, naiviteten har ingen plass i bekjempelsen. Men terror er i seg selv dømt til nederlag.

Internasjonalen [...] Innlegget er også merket med:
Publisert i Dagsavisens papirutgave samme dag.

Liv Serine Helgesen
Innlegg: 60
Kommentarer: 1505

Resultatløs terror!

Kommentar #1
Bjørn Hansen – gå til den siterte teksten.

Hva har de så oppnådd? Ingen verdens ting, bortsett fra massakre og destruksjon.

Takk til Bjørn Hansen for betimelig fokus på meningsløs terror!

Men man kan spørre om nettopp frykten er en del av hensikten med massakre og destruksjon?

Jarle Mathiassen
Innlegg: 21
Kommentarer: 425

Hansen glemmer noe - i sin TERROR-oversikt

Kommentar #2
Bjørn Hansen – gå til den siterte teksten.

Terror har et kjennetegn som nesten aldri svikter: Over tid vil den aldri være i stand til å nå sine mer eller mindre uttalte, men ofte forvirrede mål. Terroren taper. Den taper først og fremst fordi den er sivilisasjonsfiendtlig, og derfor vil møte en fiende som er den overlegen, nemlig det organiserte samfunn med sitt demokrati og sitt rettsvesen med tilhørende maktapparat. Terroren utmerker seg ved en nederlagsdømt endimensjonalitet, nemlig den forskrudde idé at ens egne bigotte, hatefulle og fundamentalistiske oppfatninger kan seire over alt annet.

http://www.youtube.com/watch?v=i7VGJk-EE4A

"Over tid vil den aldri være i stand til å nå sine mer eller mindre uttalte, men ofte forvirrede mål. Terroren taper. Den taper først og fremst fordi den er sivilisasjonsfiendtlig, og derfor vil møte en fiende som er den overlegen, nemlig det organiserte samfunn med sitt demokrati og sitt rettsvesen med tilhørende maktapparat."

Det Bjørn Hansen her sier om bl.a. TERROR er fundamentalt riktig.
Men han glemmer i sin TERROR-oversikt en bestemt del av TERROR-bildet.
Jeg kan ikke vite om dette bare er en bevisst uteglemmelse fra Hansens side, men
jeg har mine tvil.

Glemt er den kontinuerlige TERROR som fundamentalistisk islamisme representet ved f.eks. Hamas, Hesbollah og PLO utsetter israelere for hver dag.
Glemt er drap ved f.eks. steining som f.eks. Hamas gjør mot sine egne hvis de har feil tro, er homofil eller er kvinne og har vært "utro".
Glemt er fundamentalistiske terrorregimer som Syria og Iran, som dreper egne innbyggere,
leverer raketter og bomber til Hamas, som i sitt charter i gjenom sin TERROR-praksis forteller at de har som mål å utslette jødenes eneste tilholdssted, Israel - bare for å nevne noe.
Alt dette har det ekstreme venstre et dognmatisk sort/hvitt anti-israelsk/pro-palestinsk forhold til.


I Israel opplever menneskene hver dag den TERROR, som noen i Norge opplevde 22.juli.
"Du må ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer dig selv", sier Arnulf Øverland, kanskje også til Norges utenriksdepartement.

Jeg er enig i mye av det som er skrevet mot nazismen og ekstreme høyrekrefter.
Men jeg observerer at mange av disse "debattanter" glemmer at der finnes fundamentalistisk ekstremisme og TERRORISME - også på den ekstreme og fundamentalistiske venstreside.

For marxisme, venstreekstremisme, kommunisme, nazisme og fundamentalistisk islamisme har alle flere negative likhetstrekk. I tillegg til fundamentalistiske og totalitære likhetstrekk, kommer den historisk erfarte menneskefiendtlige dimensjon som disse - både marxister og nazister har til felles.

AKP bevegelsen (som eksempel) og dens menighet sågar tiljublet totalitær menneskefiendtlig ideologi og despoter som Lenin, Stalin, Mao og Pol Pot.
Stalin utryddet 20 millioner.
Mao utryddet mellom 40-70 millioner.
Pol Pot utryddet over 2 millioner. Hitler utryddet 6 millioner europeiske jøder på få år i sine konsentrasjonsleire.

Heller ikke i dag er det noen fra den ekstreme venstresosialistiske leir, statskanalen NRK eller fra den rødgrønne regjering for den saks skyld, som initierer verken boikott, protest eller kritikk av det totalitære/fundamentaliske Hamas/Hesbollah/PLO/Fatah eller de menneskefiendlige voldsdiktatur i f.eks. Iran, Syria m.fl..

Terrorisme a la Breivik har hver dag i over en måned fått førstesideoppslag i norske medier -naturlig nok, og er blitt behørig fordømt som den uhyrlige/uakseptable TERROR-handling dette er.

I Israel opplever menneskene hver dag den TERROR, som noen av oss i Norge opplevde 22.juli. "Du må ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer dig selv", sier Arnulf Øverland, kanskje også til Norges utenriksdepartement.

Hamas/Hezbollah utfører hver dag den samme grusomme TERROR mot uskyldige mennesker. Israelske jøder er faktisk like mye verdt som de nordmenn som ble utsatt for samme TERROR på Utøya den 22.07.

Men TERROR a la Hamas mot Israel og mot Jøder er ”journalistisk” uinteressant for bl.a. statskanalens redaksjon/utenrikskorrespondenter, som heller formidler EN sort/hvitt og forenklet anti-Israelsk fortelling basert på fundamentalistisk islamistisk, marxistisk og nazistisk virkelighetsforståelse.

Noen "ser ikke skogen for bare trær", når de bevisst/ubevisst GLEMMER TERRORISME mot Israels jøder.

Antisemittismen
er på nytt i ferd med å infisere oss i Vesten - slik den historisk sett har florert og fortsatt i dag florerer i arabiske/muslimske fundamentalistiske regimer.

Jan Otto Johansen satte fingeren på dette
i sin utrolig kunnkapsrike og interessante tale
nå nylig, jfr. nedenstående link.

SPØRSMÅL:
Er det tilfeldig
at nesten ingen - ei heller i dette forum - ser ut til å lytte til eller sette seg inn i det Jan Otto Johansen sier om antisemittisme og jødetrakassering - bl.a. nå også Norge?
Er det tilfeldig at nesten ingen i dette forumet gidder å gi adekvate innspill på den voksende antisemittisme, som Jan Otto Johansen peker på i sin tale i nedenstående link?

Jeg tror ikke dette er tilfeldig, men jeg håper selvsagt jeg tar feil. Men historia har visst oss at menneser - i vestlige/kristne regimer så vel som i muslimske regimer -
bare lar grufull TERROR og trakassering skje.

Passivitet, bevisst/ubevisst ignoranse og uvitenhet er menneskers verste fiende.
Demokratiet har aldri vært noen garanti mot trakassering av menneskegrupper.

Hør hva Jan Otto Johansen har å fortelle oss om jødenes situasjon i dag - en del av virkelighet, som noen (kanskje ut fra ideolgiske sympati og "overbevisning") bevisst/ubevisst GLEMMER:
http://www.youtube.com/watch?v=i7VGJk-EE4A

Jarle Mathiassen
Innlegg: 21
Kommentarer: 425

Marxisten, som støttet TERROREN - 911

Kommentar #3

Her er en grafisk illustrasjon på
den TERROR israelere daglig utsettes for, og som
ekstreme venstre (inkl. statskanalen NRK) og ekstreme høyre
ALDRI formidler eller bevisst lukker øynene for.

NRK formilder EN fortelling - den anti-israelske/pro-palestinske, som
støttes av marxistisk og nazistisk virkelighetsforståelse/ideologi.
I dette tankesett/ideologi er Israel en okkupant, og TERRORISTERS drap på uskyldige palestina-jøder, oppfattes som legitim frigjøringskamp.

http://idfspokesperson.com/facts-figures/rocket-attacks-toward-israel/

Her er en presentasjon på den TERROR som israelere hver dag står overfor.
http://www.youtube.com/watch?v=2drE9mVhopE

PS!
Marxisten , Mads Gilbert lege ved UNN-sykehuset i Tromsø,
støttet f.eks. terroranslaget mot uskyldige amerikanere
for nøyaktig 10 år siden - der flere tusen uskyldige ble drept
Dette kan selvsagt også dokumenteres.

Del dette innlegget: