Annonse
Annonse
Annons
Annonse
Heikki Eidsvoll Holmås
Innlegg: 17
Kommentarer:

En bedre hverdag for mayaene

- 2778 visninger Innlegg

Latin-Amerika er det kontinentet der forskjellen på fattig og rik er størst.

Dette er særlig tydelig i Guatemala hvor mayaene utgjør mer enn halvparten av folket. Likevel lever de fleste mayaer i fattigdom og må kjempe for retten til jord, vann og andre naturressurser. Ane Evenstad skriver om Guatemala og norske investeringer i Dagsavisen 4. februar.

Få dager tidligere besøkte jeg landet for å se hvordan Norge støtter opp om rettighetene til mayaene og andre sårbare grupper. Den viktigste innsatsen vår i Guatemala er nettopp å støtte dem så de kan fremme rettmessige krav til myndighetene. Vi støtter også en styrking av rettsapparatet.

Jeg besøkte flere små landsbyer i Guatemala. I Chuarrancho har mayafolket blitt frarøvet sitt territorium to ganger. Etter å ha kjøpt landet tilbake, ble jorden urettmessig overført til kommunen for tolv år siden. Med norsk støtte fikk de økonomisk og juridisk bistand til å ta saken for retten. Nylig feiret de at retten hadde gitt dem medhold.

I Totonicapan åpnet militæret ild mot en gruppe demonstranter i oktober i fjor. Åtte personer døde. Konfliktnivået er fortsatt høyt i Guatemala, 16 år etter at borgerkrigen tok slutt. Krigen tok mer enn 200.000 liv de 36 årene den varte. Da jeg møtte urfolksrådet i Totonicapan fortalte de om utfordringene i rettsapparatet. Jeg tok saken opp med guatemalanske myndigheter. De ga tilbakemelding om at de skyldige nå blir rettsforfulgt. Vår ambassade i Guatemala vil følge saken nøye.

Som Evenstad er jeg opptatt av at alle norske investeringer i fattige land skal være etisk forsvarlige. Ikke minst gjelder dette investeringer gjort av statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland (Norfund) og oljefondet vårt (Statens pensjonsfond utland). Den rødgrønne regjeringen har sørget for at anklager og kritikk av selskaper må undersøkes, blant annet ved å etablere et eget etikkråd for oljefondet.

Norge hadde en viktig rolle da borgerkrigen i Guatemala tok slutt. Nå har vi en viktig rolle i å støtte urfolkets rettigheter. Gjennom dette bidrar vi til mindre forskjeller, mindre konflikt og en bedre hverdag for mayaene.

Publisert på Dagsavisens debattsider samme dag.

Bjørn Blokhus
Innlegg: 2
Kommentarer: 1446

Får skatteparadisene også sin fortjente skjerv ?

Kommentar #1

Noe har poltikerene lært av kapitalistene. Bistanden skal gå uforkortet av norsk skattelover til de som virkelig trenger det. Men vi får håpe at innbyggerene i skatteparadisene også får sin lille skjerv.

http://www.abcnyheter.no/nyheter/2013/02/12/skattesvik-anklagede -bruker-statlige-norfund-til-sitt-forsvar

Del dette innlegget: