Annonse
Annonse
Annons
Annonse
Sverre Lodgaard
Innlegg: 69
Kommentarer: 4

Obamas neste krig?

- 13172 visninger Innlegg

Iran: Et israelsk angrep, støttet av USA, kan utløse jordskjelv i Midtøsten.

Da USA hadde inntatt Bagdad våren 2003, trodde mange at Iran sto for tur, men fortsettelseskrigen i Irak ødela appetitten. I 2008 prøvde Israel å få USAs samtykke til angrep, men Bush sa nei. I stedet ble sanksjonene skjerpet, et dataangrep iverksatt (Stuxnet) og iranske vitenskapsmenn drept. Nå lyder krigsropene igjen, anført av Israel.


Elementene er lett gjenkjennelige. Iran har angivelig prøvd å drepe Saudi-Arabias ambassadør i USA. Angivelig, for historien virker lite troverdig selv om Det hvite hus går god for den. Nye opplysninger om iransk atomvåpenproduksjon er på gang basert på vestlige lands etterretning. Angivelig, for det som er lekket ut, er stort sett gammelt nytt og ikke noe bevis for militære siktemål. Det internasjonale atomenergibyrået er under press for å framføre budskapet, for da vil det ha større troverdighet, og den nye sjefen − japanske Amano − har ikke El Baradeis tyngde og uavhengighet.

Iran plasserer kjernefysisk materiale og utstyr i et anlegg nær Qom som ligger så dypt inne i fjell at det vanskelig kan ødelegges. Det får Israel til å mene at det ikke lenger er noen tid å miste. Skal iranerne stoppes, må det skje nå. Israel har gjennomført en serie militære øvelser, og Shimon Peres sier at et militært angrep er mer sannsynlig enn fortsatt diplomati.

Slike forebyggende angrep er utført fire ganger tidligere. I 1981 bombet Israel en irakisk reaktor (Osiraq). I 1998 bombet USA en farmasøytisk fabrikk i Sudan som var mistenkt for å produsere materiale for kjemiske våpen (El Shifa). I 2003 okkuperte USA Irak under henvisning til Saddams påståtte masseødeleggelsesvåpen, og i 2007 bombet Israel en antatt reaktor under oppføring i Syria (Al-Kibar).

Med unntak for Al-Kibar, hvor omstendighetene fortsatt er uavklarte, var resultatene nedslående. Tre av de fire aksjonene var basert på feilaktig etterretning – innrømmet i tilfellet Irak og El Shifa; gal diagnose og feilbedømming av konsekvensene i tilfellet Osiraq – og alle fire var folkerettsstridige. Det vil også et angrep på Iran være. Det kan ikke begrunnes med selvforsvar, for folkeretten berettiger ikke angrep for å forebygge noe som kanskje eller kanskje ikke vil skje en gang i framtida, og mandat fra Sikkerhetsrådet er utelukket. Andre rettslige begrunnelser fins ikke.

Vil USA gi grønt lys for angrep? Obamas politikk har i hovedsak vært som Bushs. Den styres av amerikansk innenrikspolitikk, og den vanlige oppfatningen er at presidenten ikke vil ha noen større forandring verken hit eller dit i et valgår. Ingen nye diplomatiske utspill, for det vil sitte dårlig når det gjelder fiendebilde nummer én, og ikke krig, fordi konsekvensene er så uforutsigbare ikke bare i Iran, men for hele regionen. Ytterligere opptrapping av diverse ikke-militære tiltak er derimot forenlig med fiendebildet og ønskelig for å holde israelerne i tømme. Skjerping av sanksjonene rammer ikke atomprogrammet, men er en måte å vise engasjement og vinne tid på. Kanskje munner krigsropet ut i noe sånt denne gangen også. Som Stuxnet viser er oppfinnsomheten betydelig i slike situasjoner.

Alternativet er at presidenten benytter anledningen til å vise handlekraft. Han kan trenge det, for mange mener han er svak. Både presidenten og store deler av det amerikanske folk ser riktignok fram til å avvikle de militære engasjementene i Midtøsten, men på innstendige israelske oppfordringer kan støtte fra Kongressen påregnes. Nethanyahus tale for representantene tidligere i høst var en sterk påminnelse om den nesten grenseløse Israel-sympatien der. Han ble møtt med stående ovasjoner for en tale som kritiserte deres egen president, og nåde den som hadde blitt sittende eller som hadde sluttet å klappe merkbart før de andre. Denne gangen kan det derfor ende med aksept for et israelsk angrep eller aktiv medvirkning.

I så fall utløses det et jordskjelv over det meste av Midtøsten. Mer enn det: senking av skip i Hormuzstredet vil sende sjokkbølger inn i verdensøkonomien. USA og Israel, som allerede står til taps som følge av den arabiske våren, vil komme enda hardere ut å kjøre, men hardkokte maktmennesker og ensidige Israel-tilhengere ser det ikke nødvendigvis slik.

Og det iranske atomprogrammet? Sånn som truslene hagler over landet, er det ikke rart om flere vil satse på kjernefysisk avskrekking. Foreløpig er det neppe truffet noen beslutning om å lage atomvåpen. Men om iranerne ikke har bestemt seg før de eventuelt blir bombet, vil de høyst sannsynlig gjøre det etterpå.

Publisert i Dagsavisens papirutgave samme dag.

Jarle Mathiassen
Innlegg: 21
Kommentarer: 425

Forsvar mot fundamentalistisk TERROR

Kommentar #1
Sverre Lodgaard – gå til den siterte teksten.

Nå lyder krigsropene igjen, anført av Israel.

Venstresiden (kommunister/marxister) og den ekstreme høyresiden (nazister) har allerede et svært så kritikkløst forhold til islamistisk fundamentalismes tolkning av Koranen,
der det er i tråd med deres religion drepe alle jøder og utslettelse staten Israel - "de vantro".

Islamistisk TERROR (Hamas raketter/bomber mot israelske tettsteder, busser og kafeer, eller Al-Qaidas angrep mot World Trade Senter der 3000 mennesker ble drept), betraktes av Norges radikale venstreside som legitim "frigjøringskamp". Samtidig fordømmes, hates, kritiseres og boikottes vestlig DEMOKRATI og KAPITALISME - representert ved USA og Israel. Helt i samsvar med marxistisk ideologi.

Lodgaard liker kanskje ikke slike synspunkter, fordi han kanskje er uenig i dette?

Min antakelse baserer seg utelukkende på at Lodgaard jo befinner deg på
NRKs liste over prefererte venstreorienterte "ekspertkommentatorer"? Statskanalen NRK gir en vedvarende anti-isralesk/pro-arabisk fortelling. Kanskje er ikke Lodgaad blant de mange som mener dette?

Hva med respekt for det kapitalistiske/demokratiske Israels legitime behov
for å forsvare sine innbyggere mot fundamentalistisk islamistisk TERROR?


Kunne Lodgaard bruke energi - også på dette, neste gang han er NRKs ekspert-kommentator.....fra venstresiden, eller protesterer også Lodgaard mot at Israel forsvarer seg mot fiender som vil utslette jødenes fedreland og eneste tilholdssted?

Skulle vi ikke snart begynne å vise litt MINDRE respekt for islamistisk fundamentalisme representert ved PLO, Hesbollah og Hamas (Irans forlengede arm), som har som uttalt målsetting å drepe alle frie jøder og utslette deres rettmessige fedreland og tilholdssted, Israel?

Eller synes Lodgaard at vi viser PLO, Hesbollah og Hamas (Irans forlengede arm) for lite respekt og støtte, for deres TERROR som "legitim frigjøringskamp"?

Erik Gifford
Innlegg:
Kommentarer: 1871

Kommentar #2

Hvis persere og arabere legger ned sine våpen vil det bli fred.

Hvis Israel legger ned sine våpen vil de bli tilintetgjort i et nytt holocaust.

Bjørn Blokhus
Innlegg: 2
Kommentarer: 1446

Hva slags jordskjelv snakker vi om ?

Kommentar #3

Blir det opptøyer i Damaskus eller Homs ?

Opptøyer i Jemen ?

Revolusjon og skyting i Somalia og Afghanistan ?

Krig mellom Iran og Saudi Arabia ?

Flere Gaza- seilere ?

Blir det mer jordskjelv nå, ristes fundamentene i de arabiske landene i stykker og det hele faller i grus.

Jarle Mathiassen
Innlegg: 21
Kommentarer: 425

9.novemer i dag, og 73 år siden Krystallnatten

Kommentar #4
Erik Gifford – gå til den siterte teksten.

Hvis persere og arabere legger ned sine våpen vil det bli fred.

Hvis Israel legger ned sine våpen vil de bli tilintetgjort i et nytt holocaust.

Hvis persere og arabere legger ned sine våpen vil det bli fred.
Hvis Israel legger ned sine våpen vil de bli tilintetgjort i et nytt holocaust.
Erik Gifford har desverre rett.

En annen viktig sak:
Det er den 09.november 2011 i dag,
73 år siden 9. november-pogromen som kalles Krystallnatten.

I alle årene etter Holocaust har jødene holdt sine minnestunder over de tragedier som skjedde denne kvelden og håpet at forfølgelsene og pogromene en gang skulle være historie, og at de gjenopprettelsen av staten Israel skulle få leve i fred og uavhengighet i sitt eget historiske hjemland.

Men det er fremdeles noen som vil det annerledes. I mange år har jødene nå opplevd at denne brutale pogromens minnedag også har blitt misbrukt av deres fiender til nettopp å fortsette med ondskapsfull propaganda mot jødene. Nå ringer alarmklokkene og igjen er det noen som ønsker å bruke Hitlers festkveld til å angripe jødene.

Krystallnatten skal minne oss om hva som kan skje når en aggressor planlegger folkemord og bruker utspekulert propaganda som villeder mange, mens massene enten er likegyldige eller lar seg rive med, aktivt som passivt. Slik begynte tragedien som vi kunne ha hindret dersom vi hadde gjort noe, men som vi likevel ikke gjorde noe med.
Krystallnatten handler fremdeles om våre reaksjoner – i dag og i morgen, ikke bare om andres handlinger i går.

Natten mellom 9. og 10. november 1938 markerer innledningen til Holocaust, den systematiske utryddelsen av mer enn 6 millioner jøder, herav 1,5 millioner barn.

Denne natten ble 1.406 synagoger ødelagtog brent ned,
7000 jødiske forretninger og bolighus ble ødelagt,
400 jøder ble drept og tusenvis av jøder ble skadet, 30.000 jøder
ble arrestert og 20.000 av dem ble sendt i konsentrasjonsleir.

Man er kommet langt når det gjelder indoktrinering av mennesker og utforming av fiendebildet gjennom vedvarende propaganda og infam demonisering av og psykologisk krigføring mot jødene og deres hjemland gjennom massemediene.
Kan du huske en dag da det ikke var en negativ "nyhet" om Israel i norske medier? Legger du merke til hvem som daglig målbærer slike falske anklager?

Oppmerksomhet mot denne faren blir vanligvis ikke inkludert i offisielle Krystallnatt-markeringer. I stedet forsøker man med stadig større freidighet å fortelle at i dag er det Israel og USA som står i veien for verdensfreden. Jødenes fiender som for 73 år siden myrdet jøder mens de snakket om knuste vinduer, prøver i dag å knuse sannheten og jødenes historie under et falsk dekke av menneskerettigheter. De søker aktivt å ulovliggjøre det eneste land i verden hvor jødene kom fra og hvor de rettelig hører hjemme. Onde regimer finansierer undergravende virksomhet, forbereder krig og forsyner terrorister med våpen, og tro ikke at dette bare gjelder Iran, som mediene nå prøver å få deg til å tro. Det er mot disse forholdene søkelyset må rettes på en dag som denne.

Forrige gang begynte folkemordet i Tyskland, og så fortsatte det i andre land der jøder og ikke-jøder trodde at ”dette ikke vil skje”. Men det skjedde til tross for at de politiske og psykologiske forberedelsene ikke på langt nær var så omfattende som de er i dag. I vår tid er nesten 6 millioner jøder i Israel direkte truet av islamsk jihad med aktiv støtte fra ledere i Vesten og FN som igjen bruker jødehatet for å lede oppmerksomhet bort fra sin egen udugelighet. Norske myndigheter deltar i ulovliggjøringen av Israel.

Mange islamske land blir nå i økende tempo renset for etniske minoriteter. Det er det mest synlige og langsiktige resultatet av den arabiske våren. Der hvor det ikke lenger finnes jøder har forfølgelsen av kristne nådd en intensitet som klart kan sammenlignes med jødeforfølgelsen for 73 år siden. Israel er det eneste sted i Midtøsten der en etnisk minoritet har klart å beholde sin selvstendighet. De frie jødene står for tur i jihadistenes planer. Vi vet det fordi vi hører og leser hva islamske ledere sier, og ser hvordan de konsekvent utfører etnisk rensing i Sudan, Irak, Iran, Egypt, Kurdistan, Marokko, Algerie, Libya, Syria, Pakistan, Indonesia og mange andre steder.
Dette skjer i dag mens våre politikere og medier klager over at Israel og USA forsvarer seg mot islamsk og venstrefascistisk terror.

Holocaust var mulig på grunn av langvarig propaganda med demonisering av jødene – et fenomen vi i dag finner i større skala og mer intenst enn før Holocaust. I dag opplever vi formidling av et forfalsket og manipulert bilde som bidrar til å demonisere jødene og dem som støtter jødene. Etter Holocaust er hatpropagandaen mot jødene erstattet med ”legitim kritikk av staten Israel” – demonisering og ulovliggjøring av verdens største jødiske samfunn, en aktivitet vi registrerer helt til topps i det politiske system, også i Norge.

Mange av de antijødiske argumentene vi hører i dag er de samme som, eller lite endret, fra nazistenes originaler. De er i dag som oftest ikke rettet mot jødene som individer eller folk, men mot ”okkupasjonsmakten Israel” og ”de israelske bosettingene på Vestbredden som er bygget i strid med folkeretten.”
Å forsvare jøder i Israel er i dag ikke mer politisk korrekt enn det var å forsvare Tysklands jøder i sin tid. Dagens primære mål for jødehatet er det største jødiske samfunnet i verden – jødene i Israel.

Minnedagen for Krystallnatten har i mange år blitt misbrukt av folk som resten av året bidrar til å undergrave jødenes rett til å leve i frihet i sitt historiske hjemland. Vi har opplevd at organisasjoner inspirert av leninisme misbruker Krystallnatten for å tilsløre sine politiske formål. Vi har sett at godtroende mennesker på den måten har latt seg forlede til å støtte slike markeringer i regi av en organisasjon som nå står under tiltale for bedrageri og underslag av offentlige midler. Vi er glade for å se at denne virksomheten har tatt slutt og at godtroende mennesker ikke lenger vil gå i den fellen. Vårt ønske for denne natten er derfor at det jødiske folk, både de levende og de som ble ofret, må få en verdig fred og være fritatt for den nedverdigende forfølgelsen og misbruket som de nå har opplevd uavbrutt i 73 år.

Øivind Armand Halvorsen
Innlegg: 3
Kommentarer: 515

He he

Kommentar #5

"Nå ringer alarmklokkene og igjen er det noen som ønsker å bruke Hitlers festkveld til å angripe jødene."
Å jeg som trodde det er Israel som vil angripe Iran?! Jeg må vist få meg nye briller.

Stein Söyland
Innlegg:
Kommentarer: 81

Ragnarokk??

Kommentar #6

Et Israelsk angrep på Iran's atomanlegg - de ønsker kanskje å benytte noen av sine + 500 A-bomber for optimal effekt?? - vil nødvendigvis medføre represalier. Kraftige sådanne. Dette vil uunngåelig medføre store ødeleggelser, ikke minst i Israel, men også verdensøkonomien vil lide med et stengt Hormuz-strede. Et slikt returangrep vil dessuten ha folkeretten på sin side.

Man synes å overse at Iran har mer enn 70 millioner innbyggere og et meget solid eget rakettvåpen-arsenal. Det er ikke så stor avstand til Israel. Og om Israel skulle lykkes i å ødelegge deler av det (eventuelle) atomvåpenprogrammet i Iran (absolutt ikke bevist at det er slik), ja gjerne ta livet av en million eller to iranere, ja så er det fortsatt vel 70 millioner av dem tilbake. Sannsynligvis hevnlystne så det rekker!

At Israel og Pakistan har atomvåpen, og muligens noen flere av de tidligere sovjetrepublikkene i Sentral-Asia likeså, er altså helt greit for Gifford og Mathiassen, også når de samme kontinuerlig truer Iran, men at Iran (eventuelt) vurderer å skaffe seg samme våpentype, ja dét er altså helt uakseptabelt.

Hykleri og dobbeltmoral kalles slikt.

Hvorfor ikke heller jobbe for en avtale om at Iran avstår fra (eventuelt) å utvikle atomvåpen - i bytte mot at Israel fjerner sine atomvåpen?

Ønsker man fred, fordragelighet og godt naboklima, kan man ikke bare kreve at den ene parten skal legge seg på rygg og logre uten å tilby noe i bytte.

Og- med hvilken rett fremsetter man så disse "kravene" om stopp i Iran's (eventuelle) atomvåpenprogram? Den sterkestes rett, eller?

Og hvor blir det av kravene om at Israel må fjerne sine atomvåpen??

Øystein Kvam
Innlegg:
Kommentarer: 49

Total krise

Kommentar #7

Hvis det skulle bli militærkonflikt mellom Israel og Iran vil det bli en global krise av uante dimensjoner. Da vil en mengde land bli trukket inn. Det er ikke usannsynlig at krigen også vil komme til Europa. Ikke minst vil radioaktivt nedfalle nå oss, og i tillegg til all den dritten vi har fått fra Fukashima, kan det bli ulevelig også her.

Blant toppbyråkrater og militære i Israel er motstanden mot et angrep stor på Iran stor. Det er derfor Netanyahu nå skifter disse ut. USA har allerede gitt Israel grønt lys, men det betyr ikke at det blir noe angrep likevel.

En totalutsettelse av dagens Israel er på agendaen for folkene bak NWO. Det mener de må til for at jorden befolkningen vil rope på en verdensregjering, en global politistyrke, en militærhær og en valuta. Det nye styresette vil bli bygd opp på i ruinene av Israel, hvor påskuddet vil bli "aldri mer..." Det folk må ha i mente er at disse folkene er villige til å drepe millioner av mennesker for å fullføre sitt mål, og at du dermed kan bli deres neste. Det er moa ikke hyggelig folk vi har å gjøre med, de bruker kun Israel og jødene som unnskyldning for sine forbryterske handlinger.

Det er leit at noen mener at krig er riktig og nødvendig. Det er leit at folk lar seg forføre av krigshissere, og det er leit at disse ikke lærer av historien.

Bjørn Blokhus
Innlegg: 2
Kommentarer: 1446

Slapp av, verden går under i 2012 uansett

Kommentar #8
Øystein Kvam – gå til den siterte teksten.

Hvis det skulle bli militærkonflikt mellom Israel og Iran vil det bli en global krise av uante dimensjoner.

Russerene er nærvøse for sine leveranser til Iransk atomvåpenproduksjon. Nord Korea likeså.

Men hva har Somalia, Libya, Syria, Somalia å stille opp med av ressurser i dag ?

Kineserene gidder ikke å bry seg, heller ikke India, Japan, Sør Korea, U.S.A, Australia, EU(konkurs) eller Tyrkia(NATO medlem).

De rike sunni-dominerte Gulfstatene vil bli lykkelige over at non nøytraliserte Irans atomvåpenpotensiale og håper som alltid at det korrupte prestestyret i Iran forsvinner.

Kanskje er det Gaza - palestinerene som vil sette igang den globale katastrofen du tenker på.

Elisabeth Hoen
Innlegg: 34
Kommentarer: 2263

Kommentar #9

Det beste må vel være å fortsette de økonomiske sanksjonene noe som forhåpentligvis fører til en så umulig situasjon for befolkningen slik at de selv igjen gjør opprør..Angriper man så starter man en krig, noe som Iranske styringsmakter ser ut til å svare med`umiddelbar gjengjeldelse.` Det vil yppe dem og alle andre al-quaida inspirerte grupper og krigen vil kanskje komme til Europa også. Iran har vel 0 tålmodighet med Israel - så gjengjeldelse vil skje - helt sikkert. Nei, veien å gå er nok å overtale Israel til å gi litt etter for Palestina -for så å sette inn ressurser (penger) i Palestina for å sørge for at palestina selv ikke går i retning av hva Afganistan gjorde.

Vold avler vold. Det kommer ingen unna. Nei til krig!!!

Jarle Mathiassen
Innlegg: 21
Kommentarer: 425

Demonisering av jødene - verre nå enn i 1938

Kommentar #10

Å jeg som trodde det er Israel som vil angripe Iran?! Jeg må vist få meg nye briller.

Ja, Øivind Armand Halvorsen - med flere burde skaffet seg nye briller.
Men bevisst gjør de IKKE det, og fortsetter å gå med skylapper foran øynene.

Uansett er det typisk og helt i samsvar med den desverre rådende antisemittisme, når det utelukkende dettes negativt fokus på jødene, og IKKE på de totalitære/fundamentalistiske krefter/regimer som har som stadig truer de "djevelske jødene" (jfr. Hamas/Irans charter) med total utslettelse.

Det skal bare en bombe til så er denne lille flekken Israel borte. Borte vil også 6 millioner jøder være. Jødenes utviklede demokrati vil utelukkende ha fred slik at mennesker kan leve i fred innenefor trygge grenser.

Selv om alle vet at Iran sammen med sin forlengede arm - Hamas, har som utvetydlig mål å utslette alle frie jøder, og utslette Israel - jødenes hjemland, er det Israel som demoniseres og kritiseres.

Det er et symptom på den rådende antisemittiske å kritisere jødenes og deres demokrati Israel når de - forståelig nok, er realpolitisk truet med total utslettelse.
Lurer på om trådstarter noensinde har tatt seg bryet med å studere hvilken opplæring Iranske barn og arabiske barn og palestinske barn får om Jødene?

Dette egentlige problem - DETTE, problematiseres IKKE. Det problematiseres ALDRI i våre venstreradikalt belastede medier inkl. NRK.
Har noen sett at NRK har nevnt KRYSTALLNATTEN i noen av sine sendinger i dag - den 9. november? I såfall vill jeg bli svært overrasket. Alt DETTE er uttrykk for den antisemittisme, som desverre er like utbredt som den var i 1938 i det antisemittiske Hitler-Tyskland.

Sågar på dagen I DAG - dagen for KRYSTALLNATTA den 9. november, er det jødene som demoniseres. De er redde - og har realpolitisk grunn til å være det.
6 millioner jøder står på nytt i fare for å oppleve et Holocaust på nytt.
Iran VIL BRUKE atomvåpen for til å utslette jødene - dersom de får utviklet sine ATOMVÅPEN. Det har vi grunn til å frykte på bakgrunn av det vi allerede vet.
Irans president benyttet sågar demonisering av jødene i sin valgkamp. Han sågar karakteriserte Holocaust med 6 millioner systematisk drepte jøder, som en jødisk bløff.

Trådstarter nevner ikke dette med et ord.
Han er utelukkende opptatt med å demonisere Israel.

Demoniseringen av jødene og deres demokrati Israel er i 2011 verre enn det var før KRYSTALLNATTA i 1938 og det totalitære/fundamentalistiske nazistiske regimes Holocaust.

Lars Birkelund
Innlegg: 57
Kommentarer: 1546

Kommentar #11
Erik Gifford – gå til den siterte teksten.

Hvis Israel legger ned sine våpen vil de bli tilintetgjort i et nytt holocaust.

Det blir ikke fred før Israel gir opp sitt tyveri av andre folks land.

Jarle Mathiassen
Innlegg: 21
Kommentarer: 425

lite endret fra nazistenes originaler

Kommentar #12
Lars Birkelund – gå til den siterte teksten.

tyveri av andre folks land.

Holocaust var mulig på grunn av langvarig propaganda med demonisering av jødene – et fenomen vi i dag finner i større skala og mer intenst enn før Holocaust.

I dag opplever vi formidling av et forfalsket og manipulert bilde som bidrar til å demonisere jødene og dem som støtter jødene.

Etter Holocaust er hatpropagandaen mot jødene erstattet med ”legitim kritikk av staten Israel” – demonisering og ulovliggjøring av verdens største jødiske samfunn, en aktivitet vi registrerer helt til topps i det politiske system, også i Norge.

Mange av de antijødiske argumentene vi hører i dag er de samme som, eller lite endret, fra nazistenes originaler. De er i dag som oftest ikke rettet mot jødene som individer eller folk, men mot ”okkupasjonsmakten Israel” og ”de israelske bosettingene på Vestbredden som er bygget i strid med folkeretten.”

Å forsvare jøder i Israel er i dag ikke mer politisk korrekt enn det var å forsvare Tysklands jøder i sin tid.

Dagens primære mål for jødehatet er det største jødiske samfunnet i verden – jødene i Israel.

Lars Birkelund
Innlegg: 57
Kommentarer: 1546

Kommentar #13
Jarle Mathiassen – gå til den siterte teksten.

Venstresiden (kommunister/marxister) og den ekstreme høyresiden (nazister)

Dette var mye utenomsnakk. USA, Israel og UK hisser til krig mot Iran. En krig som kan få katastrofale følger for verden. Det er temaet her.

Jan Ingar Stangeland
Innlegg: 4
Kommentarer: 37

Jarle Mathiassen...

Kommentar #14

Samvittighetsfullt leser jeg artikler og kommentarer om emner som interesserer, og denne debatten bærer preg av nok en illsint fanatiker som bruker store bokstaver, fete typer og mye gammelt nag for å ytre sine meninger.

Selve artikkelen omhandler frykten for krig i Midtøsten, kanskje et nytt Holocaust. Og Jarle Mathiassen, du hamrer løs på alle "jødehatere" som frykter en slik krig. Jeg er verken tilhenger eller kritiker av jøder, og går ut i fra at de er som folk flest. Og Israels politikk er jeg like kritisk til som alle andre staters politikk, så meg behøver du vel ikke hate!

Det jeg håper du vil svare på, er hva slags løsning du foreslår? Hvis du tenker på vegne av det israelske folk? Er du for et bombeangrep på Irans atomanlegg, med de konsekvenser det kan få? Eller har du alternative løsninger?

Hvem tør knuse sivilisasjonens vugge, slå det første slag?

Erik Gifford
Innlegg:
Kommentarer: 1871

Kommentar #15

Stangeland etterlyser løsninger. Her er mitt forslag.

Partene setter seg ned og forhandler og kommer frem til en løsning.

Jeg har ikke tilstrekkelig detaljkunnskap til en gang å antyde eller synse hva dette skal bli.

Erik Gifford
Innlegg:
Kommentarer: 1871

Kommentar #16

Birkelund skriver:

"Det blir ikke fred før Israel gir opp sitt tyveri av andre folks land."

Slik løgnaktig, politisk hat propaganda oppfordrer vel til konflikt fremfor fred. Birkelunds eneste mål er å demonisere og svartmale det eneste demokratiet i Midt Østen.

Det er nokså vanlig fra den elleville venstresiden.

Lars Birkelund
Innlegg: 57
Kommentarer: 1546

Kommentar #17
Erik Gifford – gå til den siterte teksten.
"Det blir ikke fred før Israel gir opp sitt tyveri av andre folks land."

Slik løgnaktig, politisk hat propaganda

Jeg anerkjenner Israel rett til å eksistere som stat, sjøl om landet er lite demokratisk. Det jeg IKKE anerkjenner er at Israel så og si daglig stjeler nytt land fra palestinerne. INGEN ville ha funnet seg i slikt. Heller ikke du. Hele verden er enig med meg. Ikke bare "den elleville venstresiden".

Bjørn Blokhus
Innlegg: 2
Kommentarer: 1446

Hvem tør knuse sivilisasjonens søppedynge ?

Kommentar #18

Hvem

Iran som siviisajonens vugge ?

De gamle arierene var kanskje våre ariske forfedre, men sivilisasjonens vugge og fødested ?

Det blir i overkant tåpelig

Da de muslimske hordene overfalt dette riket, innførte de også Profetens klanidealer og fundamentalistiske tyranni. Og det er deres etterkommere som styrer landet i dag. Et moralsk og ideologisk falittbo som de fleste andre land der Profetens ideologi fikk dominere.

Jarle Mathiassen
Innlegg: 21
Kommentarer: 425

Vil utslette jødene. Ikke-tema i NRK.

Kommentar #19

Det er helt i samsvar med rådende antisemittisme:
At det utelukkende settes negativt fokus på Jødenes demokrati Israel, og aldri på totalitære/fundamentalistiske krefter/regimer som truer nettopp jødene med total utslettelse - (jfr. Hamas/Irans charter).

Dette vet de selvbestaltede kommentatorer - i f.eks. NRK, men av en eller annen grunn blir dette fullstendig underkommunisert. Det skal bare en bombe til så er Israel - den lille flekken på kartet, borte. 6 millioner jøder står realpolitisk i fare for å bli UTSLETTET - atter en gang. Kritisk formidling av Iran, kritisk formidling av fundamentalistiske islamister, kritiske formidling av Hamas (Irans forlengede arm) er ikke-tema hos NRK og hos ditto selvbestaltede sannhetsformidlere på den radikale venstreside.

IKKE engang KRYSTALLNATTEN (9.november) ble nevt med et eneste ord av NRK.
Dette må være bevisst, av NRKs selvbestaltede sannhetsformidlende journalistkorps.

Selv om de fleste vel vet at Iran sammen med sin forlengede arm Hamas har som utvetydlig mål å utslette alle frie jøder og deres hjemland- Israel, så er det likevel utelukkende Israel som demoniseres/kritiseres/problematiseres.

Alt dette må være et symptom på den rådende vestlige antisemittisme når det ensidig er Jødenes demokrati Israel som demoniseres. Antisemittismen som er langt fremskredet i i arabiske land - deriblant Iran, er kanskje enda verre enn den vestlige. Heller ikke dette formidles/problematiseres i hverken norske medier eller norske diskusjonsfora.

Man må være ideologisk tungt belastet, påvirket eller sågar indoktrinert dersom man unngår å se fenomenet, og sågar oppfatter det som helt greit og uproblematisk.


Det hadde vært interessant å vite om trådstarter noensinde har tatt seg bryet med å iaktta/studere hvilken Jøde-demoniserende indoktrinering iranske, arabiske og palestinske barn blir oppdratt med.

Det vi i allefall vet er at trådstarter inkl. medier skjelden eller aldri setter et negativt søkelys på fundamentalistisk islamisme.
Derimot ekisterer et vedvarende ensidig negativt og demoniserende søkelys på Jødenes demokrati, Israel.

Om dette ikke er uttrykk for antisemittisme, så er det sterkt medvirkende til denne farlige kreftsvulst som dette er.

Del dette innlegget: