Annonse
Annonse
Annons
Annonse
Frank Bøhn Haug
Innlegg: 36
Kommentarer: 22

Mediestyrt ytringsfrihet

- 1521 visninger InnleggEtter 22.7.11 har ytringsfriheten i Norge vært hyppig debattert. Frihetens betydning som intellektuell ventil for ekstreme meninger har også med rette blitt omhandlet. Det er neppe tvil om at denne betydningen er reell.

Men, hvordan er stillingen for den norske ytringsfriheten? Er friheten grunnleggende og uavkortet eller begrenses den av noen makt? Hva med "Den fjerde statsmakt"? Hvem besitter ventilen som, jf ovennevnte, MÅ være åpen? Selvsagt er dette mediene. Følgelig er disse av avgjørende betydning. Hvordan praktiserer så mediene sin makt? Er de bevisste denne makten og forstår og aksepterer de sitt store ansvar? Her er vi nok ved sakens og ytringsfrihetens kjerne.

Etter både egen og mange andres erfaringer er, dessverre, svaret på ovennevnte spørsmål et rungende NEI! Medienes debattredaksjoner mangler, dessverre, både objektiv evne og vilje til å respektere og forstå sitt ansvar. Det hele styres av den enkelte medarbeiders personlige oppfatning og dette bestemmer hvilke ytringer som slipper gjennom ventilen. Da denne praksisen kan pågå må også debattredaktørene stå til ansvar. Heller ikke disse forstår åpenbart sitt store ansvar, da medarbeiderne ikke korrigeres og rettledes. De gis hele tiden anledning til å operere som selvbestaltede intellektuelle besservissere som selv tror de forvalter eneste populære og moteriktige sannhet.

Kan norsk virkelighet for ytringsfriheten virkelig være så banal som her påstås? Vel, så vanskelige kår som eksempelvis ytringer negative til innvandring har i Norge befinner vi oss faktisk på dette nivået! De få gangene en debattant med mot til å stå frem tør gjøre dette, blir vedkommende umiddelbart gjort til rasisst og angrepet, faktisk også av kjente programledere i TV! I tillegg kommer det samme fra de andre debattantene, som selvsagt og helt i mangel av respekt for demokratiet og ytringsfriheten og i trygghet om sine moteriktige ståsteder kaster seg på angrepene mot den ene modige. Slike vilkår har vi faktisk i Norge for en av de viktigste frihetene vi skulle ha og som faktisk er lovbestemt! Det er ikke å undres at norske pekefingre om temaet til andre land forblir slag i luften. Dette bør de også være!

MEDIENES stadige framferd er kanskje det mest skandaløse. Dette på samme måte som norske myndigheters stilltiende aksept av forholdene. Neppe noen annen lovmessig rettighet er så arrogant oversett som ytringsfriheten. Å påstå at medier og myndighet på dette feltet overhodet ikke innfrir sitt ansvar er en sterk underdrivelse! Praksisen innebærer et kontinuerlig lovbrudd og kriminalitet uten konsekvens. Normalt straffes man jo for lovbrudd i et sivilisert land. Er det ikke på tide dette også gjelder for denne svært viktige loven? Skjønt, med myndigheten som deltaker er dette kanskje vanskelig? Hvem vil straffe seg selv?

Som man forstår: i Norge har vi lang vei å gå på grunnleggende og helt elementære områder. Hvorfor skulle eksempelvis Kina respektere en norsk pekefinger på dette området? Dette har de overhodet ingen grunn til og vi er heldige om reaksjonen kun blir manglende import av norsk laks. Det er nok dessverre slik at Norge på dette feltet er rammet av seg selv, nemlig mentale og selvgode skylapper. Herunder mangler vi evnen til å se oss selv utenfra og ovenfra og tror vi ganske alene vet svarende! Derfor er vår stadige belæring til utlandet komisk. Heldigvis kjenner vel ikke utlandet til de norske forholdene, da vi ellers hadde blitt til latter!Erik Gifford
Innlegg:
Kommentarer: 1871

Kommentar #1

Nå er jo ideen om multikulti i ferd med å dø ut.

Jeg noterer meg også at stadig fler blir skeptiske til både innvandring og islam.

Pendelen er ferd med å snu i fornuftig retning i hele vår vestlige verden.

Det er sikkert ikke lenge til Journalistisk Venstreparti også oppdager dette, men de vi nok ikke like det.

Jarle Mathiassen
Innlegg: 21
Kommentarer: 425

Journalistisk Venstreparti

Kommentar #2
Erik Gifford – gå til den siterte teksten.

Det er sikkert ikke lenge til Journalistisk Venstreparti også oppdager dette, men de vi nok ikke like det.

"
Det er sikkert ikke lenge til Journalistisk Venstreparti også oppdager dette, men de vi nok ikke like det.
"

Den var ny. :-)

Del dette innlegget: